SUOMEN PALLOLIITTO JALKAPALLON POIKKEUSLUVAT 2022

TAUSTAA JA PERUSTEITA

Lasten ja nuorten jalkapallosarjoissa kaudella 2022 noudatettavat pelaajien edustusoikeusmääräykset löytyvät Suomen Palloliiton kilpailumääräyksistä ja erityisesti niiden kohdassa 15.

Kilpailumääräysten lisäksi on määritelty poikkeuslupamenettely, joka täydentää kilpailumääräyksiä ja mahdollistaa joustavamman menettelyn. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle pelaajalle omien tarpeidensa mukainen pelipaikka ja harrastuksen jatkuvuus yksilö- ja joukkuetasolla. Poikkeuslupia ei saa käyttää kilpailullisen menestyksen hakemiseen. Joukkueen rikkoessa näitä poikkeuslupamääräyksiä, käytetään Suomen Palloliiton kilpailu- ja rangaistusmääräysten mukaisia sanktioita tai nousukieltoja ja vastaavia rajoituksia.

Lasten ja nuorten sarjoissa käytössä olevat poikkeusluvat ovat kaksoisedustuslupa sekä yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Luvat myönnetään Suomen Palloliiton järjestämään jalkapallon sarja- ja turnaustoimintaan. Seurojen järjestämissä jalkapalloturnauksissa ja -sarjoissa voivat järjestäjät antaa turnauskohtaisia määräyksiä poikkeuslupapelaajien käytöstä.

Kilpailunjärjestäjä voi myöntää alla oleviin määräyksiin seuran hakemuksesta poikkeuksia. Hakemuksessa tulee perustella selkeästi, miksi poikkeus on pelaajan edun mukaista.

1. KAKSOISEDUSTUSLUPA (ottelupöytäkirjassa merkintä K)

Kaksoisedustuksella tarkoitetaan pelaajan oikeutta pelata kahden eri seuran joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta saman pelikauden aikana. Seurassa, jossa pelaajalla on edustusoikeus, voi pelaaja pelata normaalien sääntöjen mukaisesti. Toisessa seurassa pelaaja voi pelata vain siinä joukkueessa, johon kaksoisedustuslupa on myönnetty.

Kaksoisedustuslupia koskevat seuraavat ohjeet ja määräykset:

1.1. Kaksoisedustusluvan hakeminen ja myöntäminen

Vastaanottava seura aloittaa lupaprosessin ja vastaa siitä, että edustusoikeuteen ja lupaprosessiin liittyvät maksut maksetaan. Kaksoiseduslupa haetaan Palloliiton alueen kilpailutoiminnalta Taso-järjestelmän kautta https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php.

Alueen kilpailutoiminta arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee perustelluksi. Lupa tulee voimaan myöntämishetkellä. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valtakunnallisiin nuorten sarjoihin (P20 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, P17 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, T18 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen) ei myönnetä kaksoisedustuslupia. Kaikkiin alueellisiin nuorten sarjoihin voidaan myöntää kaksoisedustuslupa.

1.2. Mihin joukkueeseen lupa voidaan hakea:

1.2.1. Pelaajan oman joukkueen kanssa samaan ikäluokkaan, jolloin joukkueiden on pelattava eri sarjatasolla.

1.2.2. Pelaajan omaa ikää vanhempaan nuorten ikäluokkaan.

1.2.3. Pelaajan pelatessa omaa ikäänsä vanhemmassa joukkueessa, oman ikäiseensä joukkueeseen.

1.3. Kaksoisedustusluvan tuomat sarjatoimintaa koskevat rajoitteet

Kaksoisedustuslupa ei tuo sarjatoimintaa koskevia rajoitteita. Joukkuekohtaisista rajoitteista katso kohta 1.4.

1.4. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä

Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään seuraavasti:

  • 11v11 peleissä 5 kpl​
  • 8v8 peleissä 3 kpl
  • 5v5 peleissä 2 kpl

Pelaaja, joka pelaa kilpailumääräysten kohdan 15 mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa

1.5. Sarjataso ja kaksoisedustus

Kaksoisedustusoikeuksia voi olla kaikilla sarjatasoilla, poisluettuna valtakunnalliset sarjat.

1.6. Pelaajakohtainen lupien määrä

Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa. Yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi.

1.7. Pelaajan edustusoikeus

Kohdan 1.2.1 mukaisessa tapauksessa on edustusoikeus siirrettävä ylemmällä sarjatasolla pelaavaan seuraan, jos ylempänä pelaavan seuran joukkue pelaa liigaa tai ykköstä. Jos joukkueet pelaavat kakkosta ja alempana, ei pelaajan edustusoikeutta tarvitse siirtää. Kohtien 1.2.2 ja 1.2.3 mukaisissa tapauksissa ei edustusoikeutta myöskään tarvitse siirtää. Tilanteessa, jossa sekä kaksoisedustusjoukkue että pelaajan oma joukkue pelaavat samaa pelaajan ikää vanhempaa ikäluokkaa, noudatetaan kohtaa 1.2.1.

1.8. Lupien haku- ja purkuaika

Kaksoisedustuslupa on haettava kevätkaudella viimeistään 31.5. ja syyskaudella viimeistään 2.9. Luvat ovat voimassa pelikauden ajan ja niitä voi purkaa kevät ja syyskierroksen välisellä tauolla. Lupa on haettava ja hyväksyttävä joka tapauksessa ennen pelaajan ensimmäistä ottelua sarjassa, johon lupaa haetaan. Lasten jalkapallossa (11-vuotiaat ja nuoremmat) lupia voi hakea ja purkaa ilman aikarajoitusta. Lasten jalkapallossa lupa koskee koko ikäluokkaa.

1.9. Joukkueiden päätyminen samalle sarjatasolle

Jos kaksoisedustuslupapelaajalla on kaksoisedustuslupa peräkkäisillä sarjatasoilla ja joukkueet päätyvät samalle sarjatasolle (nousu/putoaminen), kaksoisedustuslupa päättyy ja pelaajan edustusoikeus jää siihen seuraan, jossa se on.

1.10. Kaksoisedustusluvan hinta

Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu on 25 €/pelaaja. Lisäksi tulee mahdollinen edustusoikeuden rekisteröintimaksu. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuraavan seuralaskutuksen yhteydessä.

1.11. Kaksoisedustusluvan kattavuus

Kaksoisedustuslupa on voimassa koko maassa.

1.12. Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät

Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät määritellään Palloliiton kilpailumääräysten kohdassa 15.

2. YLI-IKÄISYYSILMOITUS JA YLI-IKÄISYYSLUPA (ottelupöytäkirjassa merkintä Y)

Ilmoitus (ei vaadi perusteluja)

Jokaiseen lasten ja nuorten joukkueeseen voi Palloliiton kilpailumääräysten kohdan 15 mukaisesti ilmoittaa kaksi yli-ikäistä pelaajaa.

Lupa (vaatii perustelut)

Useammalle kuin kahdelle ilmoitetulle yli-ikäiselle pelaajalle samassa joukkueessa vaaditaan kilpailun järjestäjän myöntämä lupa. Lupa on maksullinen ja vaatii perustelut.

Tyttöjen pelaamisesta poikien sarjoista määrätään kilpailumääräyksien kohdassa 15.7.

2.1. YLI-IKÄISYYSILMOITUS

2.1.1. Yli-ikäisyysilmoituksen asettamat rajoitteet pelaajalle

Pelaajat, jotka on ilmoitettu kilpailumääräysten kohdan 15 mukaisesti nuorten sarjaan yli-ikäisinä, eivät voi pelata muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Pelaajat voivat pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.

2.1.2. Yli-ikäisyysilmoituksen ilmoitus- ja purkuaika

Valtakunnallisten nuorten sarjojen yli-ikäisyys SM-karsintasarjojen yli-ikäisyysilmoituksista on määrätty jalkapallon kilpailumääräysten kohdassa 15.

Alueellisissa nuorten sarjoissa yli-ikäisyysilmoitus pitää tehdä kevätkierroksella viimeistään 31.5. ja syyskierroksella viimeistään 2.9. Ilmoitus on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä ottelua sarjassa, johon lupaa haetaan. Yli-ikäisyysilmoituksen voi purkaa kevät- ja syyskierroksen välillä.

Lasten jalkapallon sarjoihin (11-vuotiaat ja nuoremmat) ilmoituksen voi tehdä ja purkaa ilman aikarajoitusta ja ilmoitus koskee koko ikäluokkaa.

Ilmoituksen tulee olla aloitettuna Taso-järjestelmässä ennen aikarajaa, jotta ilmoitus voidaan käsitellä.

2.1.3. Yli-ikäisyysilmoituksen tekeminen

Yli-ikäisyysilmoitus tehdään Taso-järjestelmään ja se tulee voimaan, kun seura on hyväksynyt ilmoituksen järjestelmässä.

2.1.4. Yli-ikäisyysilmoituksen hinta

Yli-ikäisyysilmoitus on maksuton.

2.2. YLI-IKÄISYYSLUPA

2.2.1. Yli-ikäisyysluvan hakeminen

Yli-ikäisyyslupa haetaan kilpailunjärjestäjältä Taso-järjestelmän kautta. Lupa tulee voimaan, kun se on merkitty hyväksyttynä Taso-järjestelmään. Kilpailun järjestäjä arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee sen perustelluksi. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

2.2.2. Yli-ikäisyyslupien määrä

Lupaa voidaan hakea yhtä vuotta vanhemmalle pelaajalle. Haettavien lupien määrää ei ole rajattu, mutta ilmoitetut perusteet ja kilpailunjärjestäjän harkinta määrää lopullisen lupien määrän. Katso myös kohta 3.11.

2.2.3. Yli-ikäisyysluvan asettamat rajoitteet pelaajalle

Pelaajat, joille on myönnetty yli-ikäisyyslupa, eivät voi pelata muissa nuorten sarjoissa. Pelaajat voivat pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.

2.2.4. Yli-ikäisyysluvan sarjatoimintaan tuomat rajoitteet

Yli-ikäisyysluvat, jotka myönnetään kilpailumääräysten kohdan 15 mukaisten ilmoitusten lisäksi, aiheuttavat seuraavan rajoitteen sarjatoimintaan: Jos joukkue nousee sarjatasolle, jossa yli-ikäisyyslupia ei sallita (liiga ja ykkönen), voi joukkue päättää, ottaako sarjapaikan vastaan ja luopuu yli-ikäisyysluvista vai kieltäytyykö noususta ja jatkaa entisellä sarjatasolla yli-ikäisyyslupien kanssa. Tämä rajoitus koskee myös sarjan jälkeen pelattavia nousukarsintoja sarjaan, jossa ei sallita yli-ikäisyysluvalla pelaavia pelaajia.

2.2.5. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä

Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään seuraavasti:

- 11v11 peleissä 5 kpl
- 8v8 peleissä 3 kpl
- 5v5 peleissä 2 kpl
- Pelaaja, joka pelaa kilpailumääräysten kohdan 15 mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa

2.2.6. Sarjatasot, joille voi saada yli-ikäisyysluvan

Yli-ikäisyyslupia ei voi olla alueellisissa Liigoissa ja Ykkösissä ja valtakunnallisissa sarjoissa (P20 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, P17 SM-sarja, SM-karsintasarja ja Ykkönen, T18 SM-sarja, SM-karsintasarja ja ykkönen), kaikilla muilla sarjatasoilla luvat ovat sallittuja.

2.2.7. Pelaajakohtainen lupien määrä

Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa (yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi).

2.2.8. Yli-ikäisyyslupien haku- ja purkuaika

Alueellisissa nuorten sarjoissa yli-ikäisyyslupa tulee hakea kevätkierroksella viimeistään 31.5. ja syyskierroksella viimeistään 2.9. Luvan on oltava hyväksytty ennen pelaajan ensimmäistä ottelua sarjassa, johon lupaa haetaan. Yli-ikäisyysluvan voi purkaa kevät- ja syyskierroksen välillä.

Lasten jalkapallon sarjoihin (11-vuotiaat ja nuoremmat) luvan voi hakea ja purkaa ilman aikarajoitusta ja ilmoitus koskee koko ikäluokkaa.

Lupahakemuksen tulee olla aloitettuna Taso-järjestelmässä ennen aikarajaa, jotta hakemus voidaan käsitellä.

2.2.9. Yli-ikäisyysluvan hinta

Yli-ikäisyysluvan käsittelymaksu on 25 €. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuralaskutuksen yhteydessä.

Poikkeusluvat - Dispenser 2021 >>

FINLANDS BOLLFÖRBUND FOTBOLLENS DISPENSER 2022

BAKGRUND OCH GRUNDER

Representationsrättsbestämmelser för spelare i fotbollsserier för barn och ungdomar säsongen 2022 finns i Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelser och särskilt i punkt 15 i dessa.

Utöver tävlingsbestämmelserna finns fastställt ett dispensförfarande som kompletterar tävlingsbestämmelserna och möjliggör ett mer flexibelt förfarande. Syftet är att göra det möjligt för varje spelare att ha en spelplats som passar spelarens behov och att hen kan fortsätta med sin hobby på individ- och lagnivå. Dispenser får inte användas för att eftersträva framgång i tävling. Ifall ett lag bryter mot dessa dispensbestämmelser, tillämpas sanktioner eller avancemangsförbud och motsvarande begränsningar i enlighet med Finlands Bollförbunds tävlings- och straffbestämmelser.

I serier för barn och ungdomar är de tillgängliga dispenserna tillstånd för dubbelrepresentation samt anmälan om och tillstånd för överårig spelare. Tillstånden beviljas för serie- och turneringsverksamhet för fotboll som arrangeras av Finlands Bollförbund. I fotbollsturneringar och -serier arrangerade av föreningar kan arrangörerna utfärda turneringsspecifika bestämmelser för användning av spelare med dispens.

Tävlingsarrangören kan bevilja undantag från nedanstående bestämmelser på ansökan av förening. I ansökan bör tydligt motiveras varför undantaget är till spelarens fördel.

1. TILLSTÅND FÖR DUBBELREPRESENTATION (märks med K i matchprotokollet)

Med dubbelrepresentation avses spelarens rätt att spela i två olika föreningars lag under en och samma spelsäsong utan ändring av representationsrätt. Spelaren kan spela i enlighet med normala regler i den förening där spelaren har representationsrätt. I den andra föreningen kan spelaren spela endast i det lag som dubbelrepresentation beviljats för.

Följande direktiv och bestämmelser gäller ifråga om tillstånd för dubbelrepresentation:

1.1. Ansökan om och beviljande av tillstånd för dubbelrepresentation

Den mottagande föreningen startar tillståndsprocessen och ansvarar för att avgifter ifråga om representationsrätten och tillståndsprocessen betalas. Tillståndet för dubbelrepresentation ansöks av Bollförbundets regionala tävlingsavdelningar via Taso-systemet https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php.

Den regionala tävlingsavdelningen utvärderar grunderna för tillståndet och beviljar tillståndet om den anser det vara motiverat. Förening som är missnöjd med beslutet kan söka ändring av beslutet från den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamheten inom sju dygn från att föreningen har tagit del av beslutet.

Inga tillstånd för dubbelrepresentation beviljas de nationella ungdomsserierna (P20 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan, P17 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan, F18 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan). Tillstånd för dubbelrepresentation kan beviljas i alla regionala ungdomsserier.

1.2. Till vilket lag kan man ansöka om tillstånd

1.2.1 Till ett lag som spelar i samma åldersklass som spelarens eget lag, varvid lagen skall spela på olika serienivå. 1.2.2 Till ett juniorlag som spelar i äldre åldersklass än spelarens eget lag. 1.2.3 Till ett lag i den egna åldersklassen då spelaren spelar i ett lag i äldre åldersklass

1.3. Begränsningar i serieverksamhet som tillstånd för dubbelrepresentation medför

Tillstånd för dubbelrepresentation medför inga begränsningar i serieverksamheten. Om lagspecifika begränsningar se punkt 2.4.

1.4. Antalet dispenser i laget

Ett lag kan ansöka om obegränsat antal dispenser (dubbelrepresentation och överårig spelare), men i matchprotokollet kan maximala antalet dispensspelare vara:

  • i 11vs11 spel 5 st.
  • i 8vs8 spel 3 st. 
  • i 5vs5 spel 2 st.

Spelare som spelar med anmälan om överårig spelare i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 15, räknas som dispensspelare i matchprotokollet.

1.5. Serienivå och dubbelrepresentation

Dubbelrepresentationsrättigheter kan finnas på alla serienivåer, med undantag för de nationella serierna.

1.6. Antalet tillstånd per spelare

Samma spelare kan ha endast en ikraftvarande dispens. Anmälan om överårig spelare räknas som dispens.

1.7. Spelarens representationsrätt

När det gäller punkt 1.2.1 skall representationsrätten överflyttas till den förening som spelar på den högre serienivån, om detta lag spelar i ligan eller ettan. Om lagen spelar i tvåan eller i lägre serie behöver spelarens representationsrätt inte överflyttas. När det gäller fall enligt punkterna 1.2.2 och 1.2.3 behöver representationsrätten heller inte överflyttas. I fall där både dubbelrepresentationslaget och spelarens eget lag spelar i samma åldersklass som är äldre än spelarens ålder, efterföljs punkt 1.2.1.

1.8. Ansöknings- och annulleringstid för tillstånd

Tillstånd för dubbelrepresentation skall ansökas på vårsäsongen senast den 31.5 och på höstsäsongen senast den 2.9. Tillstånden är i kraft hela spelsäsongen och de kan annulleras i pausen mellan vår- och höstomgången. Tillståndet skall dock sökas och godkännas före spelarens första match i den serie för vilken tillståndet söks. I fotboll för barn (11-åringar och yngre) kan tillstånd sökas och annulleras utan tidsbegränsningar. I fotboll för barn gäller tillståndet hela åldersklassen.

1.9. Om lag hamnar på samma serienivå

Om spelare med tillstånd för dubbelrepresentation har tillstånd för dubbelrepresentation för serienivåer efter varandra och lagen hamnar på samma serienivå (avancemang/degradering), upphör tillståndet för dubbelrepresentation och spelarens representationsrätt kvarstår i den förening där den är.

1.10. Kostnad för tillstånd för dubbelrepresentation

Hanteringsavgift för tillstånd för dubbelrepresentation är 25 €/spelare. Dessutom tillkommer eventuell registreringsavgift för representationsrätten. Bollförbundet fakturerar hanteringsavgiften av föreningen i samband med följande föreningsfakturering.

1.11. Omfattning av tillstånd för dubbelrepresentation

Tillståndet för dubbelrepresentation är i kraft i hela landet.

1.12. Antal matcher för spelare per dag

Antalet matcher för spelare per dag bestäms i punkt 15 i Bollförbundets tävlingsbestämmelser.

2. ANMÄLAN OM OCH TILLSTÅND FÖR ÖVERÅRIG SPELARE (märkt med Y i matchprotokollet)

Anmälan (kräver inga motiveringar)

Alla barn- och ungdomslag kan anmäla två överåriga spelare i enlighet med punkt 15 i Bollförbundets tävlingsbestämmelser.

Tillstånd (kräver motiveringar)

För att få ha flera än två anmälda överåriga spelare i samma lag krävs det tillstånd som beviljas av tävlingsarrangören. Tillståndet är avgiftsbelagt och kräver motiveringar.

Flickors spel i pojkserier fastställs i tävlingsbestämmelsernas punkt 15.7.

2.1. Anmälan om överårig spelare

2.1.1 Begränsningar som åläggs spelare som är anmälda som överårig

Spelare som i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 15 är anmäld som överårig spelare i ungdomsserie, kan inte spela i andra lag som deltar i ungdomsserier. Spelaren kan spela i lag som deltar i seniorserie i enlighet med normala regler.

2.1.2. Ansöknings- och annulleringstid för anmälan om överårig spelare

Anmälan om överårig spelare i de nationella ungdomsseriernas FM-kvalserier fastställs i punkt 15 om fotbollens tävlingsbestämmelser.

Anmälan om överårig spelare skall i de regionala ungdomsserierna göras på vårsäsongen senast den 31.5 och på höstsäsongen senast den 2.9. Anmälan skall göras före spelarens första match i den serie som tillståndet söks för. Anmälan om överårig spelare kan annulleras mellan vår- och höstomgången.

I fotbollsserierna för barn (11-åringar och yngre) kan anmälan göras och annulleras utan tidsbegränsning och anmälan gäller hela åldersklassen.

Anmälan skall vara påbörjad i Taso-systemet före tidsfristen för att anmälan skall kunna hanteras.

2.1.3. Anmälan om överårig spelare

Anmälan om överårig spelare görs via Taso-systemet och den träder ikraft när föreningen har godkänt anmälan i systemet.

2.1.4. Kostnad för anmälan om överårig spelare

Anmälan om överårig spelare är kostnadsfri.

2.2. Tillstånd för överårig spelare

2.2.1. Ansökan om tillstånd för överårig spelare

Ansökan om tillstånd för överårig spelare riktas till tävlingsarrangören via Taso-systemet. Tillståndet träder ikraft när det är godkänt i Taso-systemet. Tävlingsarrangören utvärderar grunderna för tillståndet och beviljar det om den anser det vara motiverat. Förening som är missnöjd med beslutet kan söka ändring av beslutet den från regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamheten inom sju dygn från att föreningen har tagit del av beslutet.

2.2.2. Antalet tillstånd för överåriga spelare

Tillstånd kan ansökas för spelare som är ett år äldre. Antalet tillstånd som kan sökas är obegränsat, men de meddelade grunderna och tävlingsarrangörens bedömning avgör det slutliga antalet tillstånd. Se även punkt 3.11.

2.2.3. Begränsningar som åläggs spelare med tillstånd som överårig

Spelare som beviljats tillstånd som överårig kan inte spela i andra ungdomsserier. Spelaren kan spela i lag som deltar i seniorserier i enlighet med normala regler.

2.2.4. Begränsningar i serieverksamhet som tillstånd för överåriga medför

Tillstånd för överåriga som beviljas utöver anmälningarna i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 15 orsakar följande begränsning i serieverksamheten: Om laget avancerar till serienivå där tillstånd för överåriga inte tillåts (ligan och ettan), kan laget besluta om det tar emot serieplatsen och ger upp tillstånden för överårig spelare, eller om det avstår från avancemang och fortsätter på tidigare serienivå med tillstånd för överåriga spelare. Denna begränsning gäller även för avancemangskval som spelas efter serien till serie som inte tillåter spelare med tillstånd som överåriga.

2.2.5. Antalet dispenser i laget

Ett lag kan ansöka om obegränsat antal dispenser (dubbelrepresentation och överårig spelare), men i matchprotokollet kan det maximala antalet dispensspelare vara:

  • i 11vs11 spel 5 st.
  • i 8vs8 spel 3 st.  
  • i 5vs5 spel 2 st.

Spelare som spelar med anmälan om överårig spelare i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 15, räknas som dispensspelare i matchprotokollet.

2.2.6. Serienivåer där man kan få tillstånd för överåriga spelare

Tillstånd för överåriga spelare kan inte finnas i regionala Ligor och Ettor och nationella serier (P20 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan, P17 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan, F18 FM-serien, FM-kvalserien och Ettan), på alla övriga serienivåer är tillstånd för överåriga spelare tillåtna.

2.2.7. Antalet tillstånd per spelare

Samma spelare kan ha endast en ikraftvarande dispens (anmälan om överårig spelare räknas som dispens).

2.2.8. Ansöknings- och annulleringstid för tillstånd för överåriga spelare

Tillstånd för överårig spelare skall i de regionala ungdomsserierna ansökas på vårsäsongen senast den 31.5 och på höstsäsongen senast den 2.9. Tillståndet ska vara godkänt före spelarens första match i den serie som tillståndet söks för. Tillståndet för överårig spelare kan annulleras mellan vår- och höstomgången.

I fotbollsserier för barn (11-åringar och yngre) kan tillstånd sökas och annulleras utan tidsbegränsning och anmälan gäller hela åldersklassen.

Tillståndsansökan skall vara påbörjad i Taso-systemet före tidsfristen för att ansökan skall kunna hanteras.

2.2.9. Kostnad för tillstånd för överårig spelare

Hanteringsavgiften för tillstånd för överårig spelare är 25 €. Bollförbundet fakturerar hanteringsavgiften av föreningen i samband med föreningsfaktureringen.