SUOMEN PALLOLIITON KASVATTAJARAHAMÄÄRÄYKSET 2021 

1. Kasvattajarahajärjestelmän (myöhemmin järjestelmä) tarkoituksena on tukea niitä liiton jäsenseuroja (myöhemmin seura) rahallisesti, jotka kehittävät ja kouluttavat omia pelaajiaan ylimmille kansallisille sarjatasoille ja eri maajoukkueiden käyttöön. 

2. Järjestelmässä maksajina ovat ne seurat, jotka peluuttavat toisten kasvattamia pelaajia sekä Suomen Palloliitto (myöhemmin liitto), joka maksaa seuran oman kasvatin käytöstä ja maaotteluista. 

Kasvattajaraha
Raha, joka maksetaan kasvattajarahastoon ja jaetaan kasvattajaseuroille. 

Kasvattajarahasto (rahasto)
Tili, johon kerätään varoja liitolta ja niiltä seuroilta, jotka käyttävät järjestelmän piiriin kuuluvia pelaajia ja josta maksetaan kasvattajarahoja kasvattajaseuroille. 

Kasvattajaseura
Seura, johon pelaaja on ollut rekisteröityneenä 30.6. kutakin pelikautta (1.1.-31.12). 

Kasvatusikä
Kasvatusikä alkaa sinä vuonna, jolloin pelaaja täyttää 12 vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa, kun pelaaja täyttää 21 vuotta. 

Kasvatusvuosi
Kasvatusiän aikainen pelikausi, jonka aikana kotimainen seura on ollut kasvattajaseura. 

Oma kasvatti
Pelaaja, joka on ollut kasvatusikänsä aikana rekisteröityneenä vähintään kolmena pelikautena Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä tai Kansallisessa Liigassa pelaavaan seuraan. Jos pelaajalla on alle kolme kasvatusvuotta ja pelaajalla on kasvatusvuosia vain yhdessä seurassa, katsotaan pelaajan olevan oma kasvatti. 

Rekisteröityminen
Pelaajan edustusoikeus seurassa liiton kilpailumääräysten mukaisesti. 

1. Pelaajasta on maksettava kasvattajarahaa sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 23 vuotta. 

2. Kasvattajarahan maksuvelvollisuus syntyy, kun pelaaja, joka on jossain vaiheessa kasvatusikäänsä ollut rekisteröityneenä liiton jäsenseuraan ja 

a) pelaa Veikkausliigan, Miesten Ykkösen tai Kansallisen Liigan ottelussa, tai jossakin näistä sarjoissa pelaavan joukkueen Suomen Cupin ottelussa. Suomen Cupin ottelut rinnastetaan sen sarjatason otteluiksi, jossa joukkue pelaa, tai
b) on kokoonpanossa liiton virallisessa maaottelussa.
 

3. Seuran pelaamat karsintaottelut rinnastetaan sen sarjatason otteluihin, jossa seura aloitti pelikautensa. 

4. Jos pelaaja pelaa samalla pelikaudella eri seuroissa samalla sarjatasolla tai eri sarjatasoilla, on hänen kyseisen pelikauden kasvattajaseura se seura, jossa edustusoikeus on ollut 30.6. kutakin pelikautta. 

5. Suomen Cupin ja Naisten Suomen Cupin otteluista maksettava kasvattajaraha lasketaan sen pelikauden laskelmaan, jonka aikana kyseiset ottelut on pelattu. 

4 § KASVATTAJARAHAN MAKSUVELVOLLISET 

1. Maksuvelvollisia ovat kaikki ne seurat, jonka ottelussa tai otteluissa pelaaja on pelannut 3 §:n 2 momentin a) kohdan mukaisesti. Kasvattajaraha määräytyy kussakin joukkueessa pelattujen otteluiden mukaisesti, jokaisen seuran maksaessa vain omista otteluistaan. 

2. Maaotteluista kasvattajarahan maksaa liitto 3 §:n 2 momentin b) kohdan mukaisesti. 

5 § KASVATTAJARAHAN LASKEMINEN JA MAKSAMINEN 

1. Kun 3 §:n edellytykset täyttyvät, seura tai liitto on velvollinen maksamaan rahastoon pelaajakohtaisesti kullekin sarjatasolle tai maajoukkueikäluokalle määritellyn kasvattajarahan.

2. Kasvattajaraha: 

a) Kansalliset sarjat 
- Veikkausliiga ja Suomen Cup 125 euroa/ottelu
- Miesten Ykkönen ja Suomen Cup 50 euroa/ottelu
- Kansallinen Liiga ja Naisten Suomen Cup 25 euroa/ottelu
 

b) Maaottelut

Miehet ja pojat
- A-mo karsinta ja lopputurnausottelut 500 euroa/ottelu
- A-maajoukkue muut ottelut 200 euroa/ottelu
- B-maajoukkue 133 euroa/ottelu
- U-21 karsinta- ja lopputurnausottelut 200 euroa/ottelu
- U-21 Muut ottelut 100 euroa/ottelu
- U-20 90 euroa/ottelu
- U-19 80 euroa/ottelu
- U-18 70 euroa/ottelu
- U-17 60 euroa/ottelu
- U-16 50 euroa/ottelu
- U-15 40 euroa/ottelu 

Naiset ja tytöt 
- A-maajoukkue, karsinta ja lopputurnausottelut 200 euroa/ottelu
- A-maajoukkue, muut ottelut 100 euroa/ottelu
- B-maajoukkue 100 euroa/ottelu
- TU-21 100 euroa/ottelu
- TU-20 90 euroa/ottelu
- TU-19 80 euroa/ottelu
- TU-18 70 euroa/ottelu
- TU-17 60 euroa/ottelu
- TU-16 50 euroa/ottelu
- TU-15 40 euroa/ottelu
 

3. Pelaajasta rahastoon maksetusta tämän pykälän 2 momentin a) kohdassa mainitusta kasvattajarahasta maksetaan ennen seuraavan pelikauden alkua pelaajan kasvattajaseuroille osuudet siinä suhteessa kuin niillä on kasvatusvuosia. 

4. Seura ei maksa rahastoon kasvattajarahaa niiltä kasvatusiän vuosilta, jolloin kyseinen seura on ollut pelaajan kasvattajaseura.

5. Niiltä vuosilta, kun pelaaja on seuran oma kasvatti, maksetaan rahastosta seuralle puolet 5 §:n 2 momentin a) kohdassa mainitusta kasvattajarahasta.

6. Jos pelaajalla ei ole jonain kasvatusiän pelikautena ollut kotimaista kasvattajaseuraa tai seura on lopettanut toimintansa ilman selkeää toiminnan jatkajaa, kyseisen pelikauden kasvattajaraha jää rahastoon. Liittohallitus päättää siitä, mille seuralle toimintansa lopettaneen seuran kasvattajarahat mahdollisesti kuuluvat. 

7. Maaotteluista maksettavat kasvattajarahat jaetaan pelaajan kasvattajaseurojen kesken siinä suhteessa kun niillä on kasvatusvuosia. Jos kasvatusikään kuuluu vuosia, jolloin kotimaista kasvattajaseuraa ei ole tai sitä ei voida määrittää, jää korvaus tältä osin rahastoon. 

8. Liiton toimisto laskee kasvattajarahamääräysten piiriin kuuluvan pelaajan osalta kasvattajaseuroille ja pelaajia peluuttaville seuroille maksettavat maksut tai seuroille määräytyvät maksuvelvoitteet. 

9. Maksuvelvollisen seuran on maksettava suorituksensa rahastoon 31.12. mennessä. 

10. Seurat voivat sopia keskenään muunlaisesta kasvattajarahojen maksamisesta kuin mitä nämä määräykset edellyttävät. Tällaiset sopimukset on saatettava liiton tietoon riittävän hyvissä ajoin, jotta ne voidaan ottaa huomioon tehtäessä tilitystä pelikauden kasvattajarahojen maksamisesta. 

1. Rahasto on liiton kirjanpidon tili, joka pidetään erillään muusta kirjanpidosta. 

2. Rahastoon kertyy varoja seurojen maksamista kasvattajarahoista ja liiton maksamasta vuosittaisesta osuudesta. 

3. Rahastosta maksetaan kasvattajarahaa kasvattajaseuroille 3§, 4§ ja 5 §:issä mainittujen edellytysten täyttyessä. 

4. 5 §:n 7 momentissa mainitun kasvattajarahan lisäksi rahastoon jää myös sellaisesta pelaajasta, jolta puuttuu kasvattajaseura joltain kasvatusiän pelikausilta, maksettava FIFA:n määräysten mukainen kasvattajaraha tai solidaarisuusraha. 

5. Rahaston ylijäämä siirtyy seuraavalle tilikaudelle. Ylijäämä voidaan käyttää liittohallituksen päätöksellä muihin kasvattajaseuroja tukeviin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä että rahasto pystyy suoriutumaan vuosittaisista velvoitteistaan. Rahastoon kertyvä korko kartuttaa rahastoa. 

1. Nämä määräykset tulevat voimaan liittohallituksen hyväksyttyä ne. 

2. Määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2019 pelattaviin otteluihin. 

FINLANDS BOLLFÖRBUNDS FOSTRARPENGBESTÄMMELSER

1 § SYFTE

1. Syftet med fostrarpengs systemet (senare systemet) är att finansiellt stöda sådana medlemsföreningar i förbundet, vilka utvecklar och utbildar egna spelare till högre nationella serienivåer och till olika landslag. 
 
2. Som betalare i systemet fungerar de föreningar som ger speltid åt spelare som en annan förening fostrat, samt Finlands Bollförbund (senare förbundet), som betalar föreningarna en avgift för användning av spelaren och för landskamper.
 

2 § DEFINITIONER

Fostrarpeng
Peng, som betalas till fostrarfonden och delas ut till fostrarföreningarna.
 
Fostrarfond (fond)
Konto, till vilket tillgångar samlas, från förbundet och från de föreningar som använder sig av spelare som hör till systemet, enligt vilket fostrarpeng betalas ut till fostrarföreningar.
 
Fostrarförening
Förening, till vilken spelaren varit registrerad 30.6 under varje säsong (1.1-31.12).
 
Fostrarålder
Fostraråldern börjar året spelaren fyller 12 år och slutar i slutet av året som spelare fyller 21 år.
 
Fostrar år
Spelsäsong under fostrar åren, under vilken en inhemsk förening varit fostrarförening.
 
Egen produkt
Spelare, som under sina fostrar år varit minst tre spelsäsonger registrerad i en förening som spelar i Veikkausligan, Herr Ettan eller Nationella Ligan. Om spelaren har färre än tre fostrar år och spelaren har dessa i endast en förening, anses spelaren vara en egen produkt.
 
Registrering
Spelarens representationsrätt i föreningen enligt förbundets tävlingsbestämmelser.
 

3 § SPELARE SOM HÖR TILL FOSTRARAPENGS SYSTEMET

1. Fostrarpengar som skall betalas för en spelare, skall betalas senast under året spelaren fyller 23 år.
 
2. Betalningsskyldighet av fostrarpeng uppstår, när en spelare i något skede under sin fostrarålder varit registrerad i en av förbundets medlemsföreningar och
a) Spelar en match i Tipsligan, Herr ettan eller Nationella Ligan, eller en match i Finska Cupen i en förening som spelar i någon av ovannämnda serier. Finska cupens matcher jämställs med den serienivåns matcher där föreningen spelar, eller
b) är i laguppställningen i förbundets officiella landskamp.
 
3. Kvalmatcher som föreningen spelar jämställs med matcher på den serienivån där föreningen påbörjade sin spelsäsong.
 
4. Om en spelare under samma spelsäsong spelar i olika föreningar på samma serienivå, eller på en annan serienivå. Är spelarens fostrarförening för denna spelsäsong, föreningen där spelarens representationsrätt varit 30.6 under denna säsong.
 
5. Fostrarpeng för matcher spelade i Finska Cupen och Damernas Cup, räknas till den säsong, under vilken dessa matcher spelades.
 

4 § BETALNINGSSKYLDIGA AV FOSTRARPENG 

1. Betalningsskyldiga är alla de föreningar som haft spelare som spelat i en match eller flera matcher enligt 3 §:s 2 moment, punkt a). Fostrarpengen baseras på spelade matcher i varje lag, varje förening betalar endast för egna matcher.

2. Förbundet betalar fostrapengen för landskamper enligt 3 §:s 2 moment, punkt b).
 

5 § RÄKNANDE OCH BETALANDET AV FOSTRARPENG

1. När 3 §:s definitioner uppfylls, är föreningen eller förbundet skyldigt att spelarspecifikt, enligt serienivå eller landslagsålder betala den definierade fostrarpengen till fonden.

2. Fostrarpeng:
 
a) Nationella serier
- Veikkausligan och Finska Cupen 125 euro/match
- Herr Ettan och Finska Cupen 50 euro/match
- Nationella Ligan och Damernas Cup 25 euro/match
 
b) Landskamper
 
Herrar och pojkar
- A-landslag, kval- och slutturneringsmatcher 500 euro/match
- A-landslag, övriga matcher 200 euro/match
- B-landslag 133 euro/match
- U-21 kval och slutturneringsmatcher 200 euro/match
- U-21 övriga matcher 100 euro/match
- U-20 90 euro/match
- U-19 80 euro/match
- U-18 70 euro/match
- U-17 60 euro/match
- U-16 50 euro/match
- U-15 40 euro/match
 
Damer och flickor
- A- landslag, kval- och slutturneringsmatcher 200 euro/match
- A- landslag, övriga matcher 100 euro/match
- B-landslag 100 euro/match
- FU-21 100 euro/match
- FU-20 90 euro/match
- FU-19 80 euro/match
- FU-18 70 euro/match
- FU-17 60 euro/match
- FU-16 50 euro/match
- FU-15 40 euro/match
 
3. Av fostrarpengen som betalas för en spelare till fonden, enligt denna paragrafs 2 moment, punkt a), betalas den andel av fostrarpengen till fostrarföreningarna som spelaren har fostrarår, andelen betalas innan följande spelsäsong påbörjas.
 
4. Föreningen betalar inte fostrarpeng till fonden, för de fostraråren där föreningen i fråga varit spelarens fostrarförening. 
 
5. För de år som spelaren varit föreningens egen produkt, betalas hälften av fostrarpengen till föreningen från fonden, enligt direktiven om fostrarpeng, som är definierad i 5 §:s 2 moment, punkt (a.
 
6. Om spelaren under något av sina fostrarår inte haft en inhemsk fostrarförening eller om föreningen som var fostrarförening avslutat sin verksamhet, utan att det finns en tydlig fortsättande förening av verksamheten, blir fostrarpengen för denna säsong kvar i fonden. Förbundets styrelse bestämmer, vilken förening som möjligtvis får ta del av fostrarpengarna som föreningen som avslutat sin verksamhet skulle varit berättigad till.
 
7. Fostrarpengar som betalas för landskamper delas mellan spelarens fostrarföreningar, enligt hur många fostrarår föreningarna har. Om det finns år under fostraråldern där spelaren inte har en inhemsk fostraförening, eller om föreningen inte kan fastställas, blir den del av ersättningen kvar i fonden.
 
8. Förbundets kontor räknar ut arvoden för spelare som tillhör fostrarpengs bestämmelserna, som fostrarföreningarna är berättigade till, för att de varit fostrarförening. Samt arvoden som föreningar som använt sig av dessa spelare är betalningsskyldiga till.
 
9. En betalningsskyldig förening måste betala sitt arvode till fonden innan 31.12.
 
10. Föreningarna kan sinsemellan komma överens om andra betalnings alternativ av fostrarpengarna än vad dessa bestämmelser definierar. Avtal över sådana överenskommelser skall levereras till förbundet i tillräckligt god tid, så att dessa kan tas i beaktande när spelsäsongens fostrarpengs avgifter skall bokföras.
 

6§ FONDEN

1. Fonden är förbundets bokförings konto, som hålls skilt från övrig bokföring. 
 
2. Till fonden samlas tillgångar av fostrarpengar som föreningarna betalar och av förbundets årliga andel.
 
3. Från fonden betalas fostrarpeng till fostrarföreningarna om villkoren nämnda i 3§, 4§ och 5§ uppfylls.
 
4. Förutom faktorer nämnda i 5 §:s 7 moment samlas även fostrarpengar eller solidaritetspengar till fonden enligt FIFA:s bestämmelser, för sådana spelare som saknar fostrarförening för något av sina fostrarårs spelsäsonger.
 
5. Fondens överskott flyttas till följande räkenskapsår. Överskottet kan med förbundets styrelses beslut, användas till övriga ändamål som stöder fostrarföreningarna, med villkoret att fonden klarar av att sköta sina årliga skyldigheter. Räntan som samlas på fonden utökar fondens tillgångar. 
 

7§ IKRAFTTRÄDANDE OCH TILLÄMPNING

1. Dessa bestämmelser träder i kraft efter att förbundets styrelse godkänt dem.
 
2. Bestämmelserna tillämpas för första gången vid matcher som spelas under år 2019.