SUOMEN PALLOLIITON KASVATTAJARAHAMÄÄRÄYKSET 2020 

1. Kasvattajarahajärjestelmän (myöhemmin järjestelmä) tarkoituksena on tukea niitä liiton jäsenseuroja (myöhemmin seura) rahallisesti, jotka kehittävät ja kouluttavat omia pelaajiaan ylimmille kansallisille sarjatasoille ja eri maajoukkueiden käyttöön. 

2. Järjestelmässä maksajina ovat ne seurat, jotka peluuttavat toisten kasvattamia pelaajia sekä Suomen Palloliitto (myöhemmin liitto), joka maksaa seuran oman kasvatin käytöstä ja maaotteluista. 

Kasvattajaraha
Raha, joka maksetaan kasvattajarahastoon ja jaetaan kasvattajaseuroille. 

Kasvattajarahasto (rahasto)
Tili, johon kerätään varoja liitolta ja niiltä seuroilta, jotka käyttävät järjestelmän piiriin kuuluvia pelaajia ja josta maksetaan kasvattajarahoja kasvattajaseuroille. 

Kasvattajaseura
Seura, johon pelaaja on ollut rekisteröityneenä 30.6. kutakin pelikautta (1.1.-31.12). 

Kasvatusikä
Kasvatusikä alkaa sinä vuonna, jolloin pelaaja täyttää 12 vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa, kun pelaaja täyttää 21 vuotta. 

Kasvatusvuosi
Kasvatusiän aikainen pelikausi, jonka aikana kotimainen seura on ollut kasvattajaseura. 

Oma kasvatti
Pelaaja, joka on ollut kasvatusikänsä aikana rekisteröityneenä vähintään kolmena pelikautena Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä tai Kansallisessa Liigassa pelaavaan seuraan. Jos pelaajalla on alle kolme kasvatusvuotta ja pelaajalla on kasvatusvuosia vain yhdessä seurassa, katsotaan pelaajan olevan oma kasvatti. 

Rekisteröityminen
Pelaajan edustusoikeus seurassa liiton kilpailumääräysten mukaisesti. 

1. Pelaajasta on maksettava kasvattajarahaa sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 23 vuotta. 

2. Kasvattajarahan maksuvelvollisuus syntyy, kun pelaaja, joka on jossain vaiheessa kasvatusikäänsä ollut rekisteröityneenä liiton jäsenseuraan ja 

a) pelaa Veikkausliigan, Ykkösen tai Kansallisen Liigan ottelussa, tai jossakin näistä sarjoissa pelaavan joukkueen Suomen Cupin ottelussa. Suomen Cupin ottelut rinnastetaan sen sarjatason otteluiksi, jossa joukkue pelaa, tai
b) on kokoonpanossa liiton virallisessa maaottelussa.
 

3. Seuran pelaamat karsintaottelut rinnastetaan sen sarjatason otteluihin, jossa seura aloitti pelikautensa. 

4. Jos pelaaja pelaa samalla pelikaudella eri seuroissa samalla sarjatasolla tai eri sarjatasoilla, on hänen kyseisen pelikauden kasvattajaseura se seura, jossa edustusoikeus on ollut 30.6. kutakin pelikautta. 

5. Suomen Cupin ja Naisten Suomen Cupin otteluista maksettava kasvattajaraha lasketaan sen pelikauden laskelmaan, jonka aikana kyseiset ottelut on pelattu. 

1. Maksuvelvollisia ovat kaikki ne seurat, jonka ottelussa tai otteluissa pelaaja on pelannut 3 §:n 2 momentin a) kohdan mukaisesti. Kasvattajaraha määräytyy kussakin joukkueessa pelattujen otteluiden mukaisesti, jokaisen seuran maksaessa vain omista otteluistaan. 

2. Maaotteluista kasvattajarahan maksaa liitto 3 §:n 2 momentin b) kohdan mukaisesti. 

1. Kun 3 §:n edellytykset täyttyvät, seura tai liitto on velvollinen maksamaan rahastoon pelaajakohtaisesti kullekin sarjatasolle tai maajoukkueikäluokalle määritellyn kasvattajarahan. Seura maksaa rahastoon 5 §:n 2 

a) kohdassa mainitusta summasta 1/10 kutakin kertynyttä kasvatusvuotta kohden. 

2. Kasvattajaraha: 

a) Kansalliset sarjat 

-Veikkausliiga ja Suomen Cup 125 euroa/ottelu
-Ykkönen ja Suomen Cup 50 euroa/ottelu
-Kansallinen Liiga ja Naisten Suomen Cup 25 euroa/ottelu
 

b) Maaottelut

-Maaottelut / Miehet ja pojat
-A-mo karsinta ja lopputurnausottelut 500 euroa/ottelu
-A-maajoukkue muut ottelut 200 euroa/ottelu
-B-maajoukkue 133 euroa/ottelu
-U-21 karsinta- ja lopputurnausottelut 200 euroa/ottelu
-U-21 Muut ottelut 100 euroa/ottelu
-U-20 90 euroa/ottelu
-U-19 80 euroa/ottelu
-U-18 70 euroa/ottelu
-U-17 60 euroa/ottelu
-U-16 50 euroa/ottelu
-U-15 40 euroa/ottelu 

Maaottelut / Naiset ja tytöt 

-Karsinta ja lopputurnausottelut 200 euroa/ottelu
-Maajoukkue muut ottelut 100 euroa/ottelu
-B-maajoukkue 100 euroa/ottelu
-TU-21 100 euroa/ottelu
-TU-20 90 euroa/ottelu
-TU-19 80 euroa/ottelu
-TU-18 70 euroa/ottelu
-TU-17 60 euroa/ottelu
-TU-16 50 euroa/ottelu
-TU-15 40 euroa/ottelu
 

3. Pelaajasta rahastoon maksetusta tämän pykälän 2 momentin a) kohdassa mainitusta kasvattajarahasta maksetaan ennen seuraavan pelikauden alkua pelaajan kasvattajaseuroille 1/10 kutakin kertynyttä kasvatusvuotta kohden. 

4. Niiltä kasvatusiän vuosista, kun pelaaja on ollut rekisteröityneenä seurassa, seura voi vähentää rahastoon maksettavasta osuudestaan 5 §:n 2 momentin a) kohdassa mainitusta summasta 1/10 jokaista tällaista vuotta kohden. 

5. Niiltä vuosilta, kun pelaaja on seuran oma kasvatti, maksetaan rahastosta seuralle puolet 5 §:n 2 momentin a) kohdassa mainitusta 1/10 jokaista tällaista vuotta kohden. 

6. Jos pelaajalla ei ole jonain kasvatusiän pelikautena ollut kotimaista kasvattajaseuraa tai seura on lopettanut toimintansa ilman selkeää toiminnan jatkajaa, kyseisen pelikauden kasvattajaraha jää rahastoon. Liittohallitus päättää siitä, mille seuralle toimintansa lopettaneen seuran kasvattajarahat mahdollisesti kuuluvat. 

7. Maaotteluista maksettavat kasvattajarahat jaetaan pelaajan kasvattajaseurojen kesken siinä suhteessa kun niillä on kasvatusvuosia. Jos kasvatusikään kuuluu vuosia, jolloin kotimaista kasvattajaseuraa ei ole tai sitä ei voida määrittää, jää korvaus tältä osin rahastoon. 

8. Liiton toimisto laskee kasvattajarahamääräysten piiriin kuuluvan pelaajan osalta kasvattajaseuroille ja pelaajia peluuttaville seuroille maksettavat maksut tai seuroille määräytyvät maksuvelvoitteet. 

9. Maksuvelvollisen seuran on maksettava suorituksensa rahastoon 31.12. mennessä. 

10. Seurat voivat sopia keskenään muunlaisesta kasvattajarahojen maksamisesta kuin mitä nämä määräykset edellyttävät. Tällaiset sopimukset on saatettava liiton tietoon riittävän hyvissä ajoin, jotta ne voidaan ottaa huomioon tehtäessä tilitystä pelikauden kasvattajarahojen maksamisesta. 

1. Rahasto on liiton kirjanpidon tili, joka pidetään erillään muusta kirjanpidosta. 

2. Rahastoon kertyy varoja seurojen maksamista kasvattajarahoista ja liiton maksamasta vuosittaisesta osuudesta. 

3. Rahastosta maksetaan kasvattajarahaa kasvattajaseuroille 3§, 4§ ja 5 §:issä mainittujen edellytysten täyttyessä. 

4. 5 §:n 7 momentissa mainitun kasvattajarahan lisäksi rahastoon jää myös sellaisesta pelaajasta, jolta puuttuu kasvattajaseura joltain kasvatusiän pelikausilta, maksettava FIFA:n määräysten mukainen kasvattajaraha tai solidaarisuusraha. 

5. Rahaston ylijäämä siirtyy seuraavalle tilikaudelle. Ylijäämä voidaan käyttää liittohallituksen päätöksellä muihin kasvattajaseuroja tukeviin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä että rahasto pystyy suoriutumaan vuosittaisista velvoitteistaan. Rahastoon kertyvä korko kartuttaa rahastoa. 

1. Nämä määräykset tulevat voimaan liittohallituksen hyväksyttyä ne. 

2. Määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2019 pelattaviin otteluihin.