KAIKKI PELAA – OHJELMA

”TAVOITTEENA ON VARMISTAA LASTEN JA NUORTEN OIKEUDENMUKAINEN KOHTELU JALKAPALLOSSA JA FUTSALISSA”

1. JOHDANTO

Lasten ja nuorten Kaikki Pelaa -kehitysohjelma käynnistettiin vuonna 1999 ja se tuli sääntöinä kilpailutoimintaan kaudesta 2000 alkaen. Yli kahden vuosikymmenen kuluessa ohjelma on muokkautunut ajan mukana ja tullut osaksi käsitystä siitä, kuinka lasten ja nuorten jalkapallo Suomessa tulisi järjestää. Kaikki Pelaa -ohjelmassa on kyse lasten ja nuorten turvallisesta, tasavertaisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Suomen Palloliiton tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulutettu ja osaava valmentaja. Turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa korostuu syrjäytymisen, rasismin ja häirinnän vastainen työ sekä tähän työhön luodut työkalut ja materiaalit sekä jalkapallo- ja futsaltoiminnassa että mm. Olympiakomiteassa ja Suomen Urheilun Eettisessä Keskuksessa (SUEK).

Tällä sivustolla määritellään Kaikki Pelaa -ohjelman mukaiset ikävaihekohtaiset säännöt. Pääosin noudatetaan jalkapallosääntöjä ja ikävaihekohtaisia sarjasääntöjä.

2. LASTEN JALKAPALLO JA FUTSAL / LEIKKIMAAILMA (11-VUOTIAAT JA SITÄ NUOREMMAT)

Lasten jalkapallossa jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus monipuoliseen ja turvalliseen harrastamiseen aikuisen ohjauksessa. Leikki on paras tapa oppia ja kokeilla uusia sekä kehittää aikaisemmin opittuja taitoja. Runsaiden pelitilannetoistojen ja taitojen perustan varmistaminen ovat ikävaiheelle keskeisiä tavoitteita. Lapsia kannustetaan harrastamaan myös muita urheilumuotoja. Innokkaimmille lapsille seurat järjestävät lisäharjoitusmahdollisuuksia.

2.1. Urheilun pelisääntökeskustelu

Urheilun Pelisääntöjen (UP) tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme kannustaa joukkueita keskustelemaan ja sopimaan yhdessä ilmapiiristä, tavoitteista, harjoittelemisesta sekä muista toimintatavoista seuran linjan mukaisesti. Asioista on hyvä sopia vuosittain vahvistamalla seuralle ja joukkueelle tärkeitä arvoja ja toimintakulttuuria. Näin kaikki joukkueen jäsenet viihtyvät ja jaksavat paremmin. Lisätietoa Urheilun Pelisäännöistä.

2.2. Pelinohjaajat

Lasten jalkapallossa erotuomaria kutsutaan Pelinohjaajaksi. Vähintään 12-vuotiaan tai vanhemman Pelinohjaajan tulee olla koulutettu ja vähintään 2–3 vuotta pelaavien joukkueiden pelaajia vanhempi. 10–11-vuotiaiden otteluissa suositellaan käytettävän erotuomarin peruskurssin käynyttä erotuomaria. Pelinohjaajat ovat usein samalla tavalla aloittelijoita kuin pelaajatkin, joten on erittäin tärkeää suhtautua heihin kannustavasti ja ohjaavasti. Palloliitto ja erotuomarikerhot järjestävät tarpeen mukaan peliohjaajakoulutusta. On tärkeää, että pelinohjaajien kouluttaja on riittävän pätevä ja kokenut.

2.3. Vihreä kortti ja peliohjaajan liivi

Pelin tai turnauksen järjestävän seuran tulee antaa Peliohjaajalle/erotuomarille vihreitä kortteja, joilla hän huomioi ottelun päätyttyä molemmista joukkueista yhden pelaajan. Suositellaan, että pelanneiden joukkueiden edustajat auttavat pelinohjaajaa päättämään, kuka omasta joukkueesta saa vihreän kortin ja ovat tarvittaessa mukana jakamassa kortteja. Ottelun/turnauksen järjestävä seura huolehtii siitä, että pelinohjaajalla on pelinohjaajaliivi. Liivejä voi tilata Palloliiton aluetoimistoista.

2.4. Huomautukset ja kentältäpoistot 

Tilanteen niin vaatiessa Pelinohjaaja/erotuomari voi huomauttaa pelaajaa tai hänet voidaan jopa poistaa kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena. Keltaisia tai punaisia kortteja ei käytetä.

2.5. Peluuttaminen (Puolen Pelin Takuu, PPT)

Puolen Pelin Takuu -sääntö (PPT) on voimassa lasten jalkapallossa: Ennen kautta käytävien Urheilun pelisääntökeskustelujen yhteydessä vanhempien ja pelaajien kanssa sovitaan yhdessä, miten joukkueen jokaisen pelaajan pelaaminen varmistetaan peli-illan tai pelin, turnauksen ja kauden tasolla. Jos harjoitusryhmään/joukkueeseen kuuluu paljon pelaajia, on pelaajat pyrittävä jakamaan ottelutapahtumiin riittävän moneen joukkueeseen. Jos joukkueen koko pelitapahtumissa on suurempi kuin suositus, on joukkueen sovittava pelisääntökeskusteluissaan, miten peluuttaminen toteutuu kaikkien joukkueen toimintaan osallistuvien kesken. Leikkimaailmassa pelaaja voi pelata joustavasti seuran eri joukkueissa Palloliiton määräysten mukaisesti.

2.6. Peluuttamisen poikkeusluvat (Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysoikeuksien myöntäminen)

Palloliitto voi seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella kaksoisedustusoikeuden, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa samassa ikäluokassa. Käytössä ovat myös yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Poikkeuslupiin liittyvä ohjeistus löytyy täältä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-ja-ohjeet/poikkeusluvat-dispenser-2022

2.7. Ikäluokkakohtaiset sarjasäännöt

Eri lasten ikäluokilla on erilaiset pelaamista koskevat sarjasäännöt. Sääntöihin pääsee tutustumaan täällä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-lapset-6-11-vuotiaat

2.8. Lasten jalkapallon säännöt 

Tästä voit avata ja tallentaa tiivistelmän lasten jalkapallossa noudatettavista säännöistä - linkki >>

3. NUORTEN JALKAPALLO JA FUTSAL / KAVERIMAAILMA (12–15 –VUOTIAAT TYTÖT JA POJAT)

Kaveruus, yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyminen sekä yksilöllisen oppimisen tukeminen ovat ikävaiheen kannalta keskeisiä tavoitteita. Drop-out-ilmiön ehkäisemiksi on erityisen tärkeää huolehtia hyvästä joukkuehengestä ja huomioida pelaajien erilaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Myös suuria muutoksia joukkuekoostumuksissa ja taustoissa tulee välttää. Seuran tai seurayhteisöjen lisäharjoituksia järjestämällä sekä hyödyntämällä urheiluun kannustavia yläkouluja mahdollistetaan innokkaimmille ja kyvykkäimmille lisämahdollisuuksia kehittyä pelaajana.

3.1. Urheilun pelisääntökeskustelu

Urheilun Pelisääntöjen (UP) tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme kannustaa joukkueita keskustelemaan ja sopimaan yhdessä ilmapiiristä, tavoitteista, harjoittelemisesta sekä muista toimintatavoista seuran linjan mukaisesti. Asioista on hyvä sopia vuosittain vahvistamalla seuralle ja joukkueelle tärkeitä arvoja ja toimintakulttuuria. Näin kaikki joukkueen jäsenet viihtyvät ja jaksavat paremmin. Lisätietoa Urheilun Pelisäännöistä.

3.2. Peluuttamisen poikkeusluvat (Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysoikeuksien myöntäminen)

Palloliitolla voi seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella kaksoisedustusoikeuden, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa. Käytössä ovat myös yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Poikkeuslupiin liittyvä ohjeistus löytyy täältä: Poikkeusluvat - Dispenser 2022 | Suomen Palloliitto

3.3. Pelinohjaajakoulutukset ja Palloliiton järjestämä toiminta

Nuorille pelaajille Palloliitto ja erotuomarikerhot järjestävät Pelinohjaaja-, erotuomari- ja valmentajakoulutusta. Pelinohjaaja-, erotuomari- ja valmentajakoulutus ja –kokemus auttavat nuoria urheilijaksi kasvamisessa ja monipuolistavat näkökulmaa siitä, missä kaikissa rooleissa jalkapalloperheessä voi toimia.  Lisätietoa pelinohjaaja- ja erotuomarikoulutuksesta. Lisätietoja valmennuskoulutuksesta.

3.4. Ikäluokkakohtaiset sarjasäännöt

Eri ikäluokilla on erilaiset pelaamista koskevat sarjasäännöt. Sääntöihin pääsee tutustumaan täällä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-... ja täällä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-14-15-vuotiaat

3.5. Nuorten jalkapallon säännöt

Tästä voit avata ja tallentaa tiivistelmän nuorten sarjoissa noudatettavista säännöistä - linkki >>

4. NUORTEN JALKAPALLO JA FUTSAL / TULEVAISUUSMAAILMA (16–20-VUOTIAAT POJAT JA 16–18-VUOTIAAT TYTÖT)

Jokaisella nuorella on oikeus monipuoliseen harrastamiseen ohjaajana ja ohjattavana. Kaveruuden ohella tulevaisuuden suunnitteleminen ja omiin mielenkiinnon kohteisiin suuntautuminen ovat valintoja ohjaavia tekijöitä. Lahjakkaiden nuorten kehittymistä huippujalkapalloilijoiksi tuetaan Palloliiton ja seurojen tai seurayhdistelmien talenttitoiminnan avulla. Ikäkausi on tavoitteiden asettamista ja toteuttamista omalla yksilöllisellä tavalla, mutta kuitenkin niin, että saatavilla on aikuisten tukea ja kannustusta.

4.1. Pelisäännöt

Jokaisessa toimintaan osallistuvassa joukkueessa suositellaan Pelisääntöjen (PS) tekemistä joukkueen johdon ja pelaajien välillä. Pelisäännöissä sovitaan mm. peluutuksesta, joukkueen ja taustojen käyttäytymissäännöistä ja muista joukkuetoimintaan kuuluvista periaatteista.

4.2. Peluuttamisen poikkeusluvat (Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysoikeuksien myöntäminen)

Palloliitolla voi seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella kaksoisedustusoikeuden, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa. Käytössä ovat myös yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Poikkeuslupiin liittyvä ohjeistus löytyy täältä: Poikkeusluvat - Dispenser 2022 | Suomen Palloliitto

4.3. Ikäluokkakohtaiset sarjasäännöt

Eri ikäluokilla on erilaiset pelaamista koskevat sarjasäännöt. Sääntöihin pääsee tutustumaan täällä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-16-20-vuotiaat

4.4. Nuorten (16-20) jalkapallon säännöt

Tästä voit avata ja tallentaa tiivistelmän nuorten sarjoissa noudatettavista säännöistä - linkki >>

5. IKÄLUOKKIEN PÄÄASIALLISET PELIMUODOT

Sarjoja voidaan järjestää myös pienemmällä pelimuodolla, varmistaakseen kilpailutoimintaa myös niille joukkueille, joilla on pienet pelaajamäärät tai jotka haluavat kilpailla ylimpiä kilpatasoja vähemmän

PPT= "Puolen pelin takuu" / UP = "Urheilun pelisäännöissä sovitusti / PS = "Joukkueen omissa pelisäännöissä sovitusti

6. Ikäluokat 2022

IKÄLUOKAT 2022

PELIMUOTO

PELUUTTAMINEN

PELAAJIA/OTTELU
suositus (maksimi)

HUOMAUTUKSET

6-vuotiaat ja nuoremmat:
(1.1.2016 ja myöhemmin syntyneet)

4v4 (3v3)

PPT/UP

4-8

-

7- ja 8-vuotiaat:
(2015 ja 2014 syntyneet)

5v5

Futsal

PPT/UP

PPT/UP

5-10

5-10

-

9-vuotiaat:
(2013 syntyneet)

5v5

Futsal

PPT/UP

PPT/UP

5-10

5-10

9-vuotiaat (taso 1) voivat Palloliiton luvalla pelata jalkapalloa jo 8v8 pelimuodolla.

10-11 -vuotiaat: 
(2011 ja 2012 syntyneet)

8v8

Futsal

PPT/UP

PPT/UP

9-12

5-8

-

12-13 -vuotiaat: 
(2009 ja 2010 syntyneet)

8v8

5v5

Futsal

UP

PPT/UP

UP

9-12 (16)

5-8 (10)

5-8 (14)

-

13-vuotiaat (korkein taso)

11v11

UP

13-16 (18)

Korkeimman tason sarjoja voidaan 13-vuotiaissa pelata jo 11v11-pelimuodolla. Vastaavasti seura voi alueen luvalla järjestää tällaisissa sarjoissa pelaaville joukkueille myös turnauksia 11v11-pelimuodolla. Sopiva kenttäkoko on tärkeä.

14-15 -vuotiaat: 
(2007 ja 2008 syntyneet)

11v11

8v8

5v5

Futsal

UP

UP

UP

UP

13-16 (18)

9-12 (16)

5-8 (10)

5-8 (14)

-

16-17-vuotiaat pojat
(2005-2006 syntyneet) 
16-18 -vuotiaat tytöt 
(2004-2006 syntyneet)

11v11

Futsal

PS

PS

13-16 (18)

5-8 (14)

-

18–20 -vuotiaat pojat: 
(2002-2004 syntyneet)

11v11

Futsal

PS

PS

13-16 (18)

5-8 (14)

-

7. LASTEN JA NUORTEN VALTAKUNNALLISET TURNAUSKRITEERIT

Turnauslupa myönnetään Palloliiton alueelta seuran tapahtumakalenterin kautta tekemän anomuksen perusteella (ohje). Turnauslupa tarvitaan myös korttelisarjoille/nappulaliigoille sekä muulle vastaavalle toiminnalle. Ulkomaisiin turnauksiin tai ulkomailla pelattaviin otteluihin mahdollisesti tarvittavan luvan saa tarvittaessa joko Palloliiton tai sen alueen kilpailutoiminnolta.

Kaikki Pelaa - ohjeet koskevat kaikkea Palloliiton jäsenseurojen ja Palloliiton järjestämää pelitoimintaa. Turnauksen järjestäjällä ei ole oikeutta tehdä ikäluokan sarjasääntöihin omia sovelluksiaan.

Ohjeet turnausten hyväksymiselle ovat:

Noudatetaan oman ikäluokan sarja- ja Kaikki Pelaa -sääntöjä

Pelitapa ja sarjajärjestelmä, jotka selviävät hakemuksesta tarjoavat kaikille tasaveroisen mahdollisuuden pelata.

Palkitseminen ei kohdistu joukkueisiin ainoastaan kilpailullisen menestyksen perusteella, sillä jokaisen mukana olevan joukkueen ja pelaajan osallistuminen on yhtä arvokasta. Rahapalkintoja ei saa jakaa.

Lasten jalkapallossa ei lasketa sarjapisteitä ja sarjataulukoita ei tehdä/julkaista. Tämä kohta on sääntö 9-vuotiaille ja sitä nuoremmille ikäluokille. 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille ikäluokille voidaan järjestää yksittäisiä turnauksia, joissa sijoitukset ratkotaan.

Suositukset peliaikamaksimiksi turnauksissa joukkue/päivä. Turnausluvan myöntäjä voi harkintansa mukaan poiketa näistä suosituksista:

  • 120min 11-vuotiaat ja sitä nuoremmat
  • 150min 12-13-vuotiaat
  • 180min 14 v. ja sitä vanhemmat

Turnauksella on nimetty jury, johon kuuluvat järjestäjän, yhden vierasjoukkueen ja erotuomareiden/peliohjaajien edustajat. Jury vastaa siitä, että turnauksessa noudatetaan turnausluvan mukaisia sääntöjä. Juryn tehtäviin kuuluu myös puuttua mahdollisesti esiintyvin rikkeisiin keskustelemalla yhdessä sääntöjen vastaisesti toimivan joukkueen vastuuhenkilöiden kanssa sekä tarvittaessa raportoida turnausluvan myöntäneelle Palloliiton alueelle sääntörikkomuksista. Järjestäjän edustaja juryssa toimii samalla turnauksen Kaikki Pelaa -vastaavana (nimettynä turnausta hakiessa).

Turnausjärjestäjän tulee huolehtia tapahtuman turvallisuudesta (olosuhteet, tiedotus ensiavusta / lähimmästä sairaalasta) yhdessä osallistujien kanssa (joukkueiden omat huoltajat).

Pelien rinnalle suositellaan järjestettäväksi muutakin toimintaa, jotta turnaustapahtumista saadaan tapahtumaa korostava. Esimerkiksi taitoratoja, taitoesityksiä tai mielenkiintoisia teemainfoja/koulutuksia pelaajille, valmentajille tai vanhemmille.

Turnausjärjestäjien tulee huolehtia, että lasten jalkapallotapahtumissa Pelinohjaajilla on käytössä vihreät kortit ja jokaisen lasten pelin jälkeen molempien joukkueiden pelaaja saa vihreän kortin. Palkitseminen perustuu reilun pelin ja joukkuehengen teemaan. Kortteja saa veloituksetta Palloliiton toimistoilta. Suositellaan, että pelanneiden joukkueiden edustajat auttavat pelinohjaajaa päättämään, kuka omasta joukkueesta saa vihreän kortin ja ovat tarvittaessa mukana jakamassa kortteja. Näin vältytään siltä, että kortti menee liian usein samalle pelaajalle.

1.9. alkaen seurat voivat Palloliiton alueen luvalla järjestää halutessaan turnauksia seuraavan kauden pelimuodoilla.

Nämä ohjeet koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä kansallisia tai kansainvälisiä turnauksia. Turnauksella tarkoitetaan kaikkia liiton, piirin tai seuran järjestämiä tapahtumia, johon osallistuu vähintään neljä joukkuetta vähintään kahdesta seurasta.

8. KENTTÄKOOT

Pelimuoto

Suosituskoko

Minimikoko

Maksimikoko

4v4

30 m x 20 m

30 m x 20 m

 

30 m x 20 m

5v5

40 m x 30 m

30 m x 20 m

 

40 m x 30 m

 

8v8

63 m x 45 m

55 m x 40 m

 

70 m x 50 m

 

11v11

100 m x 60 m

90 m x 48 m

 

105 m x 68 m

 

9. KENTTIEN PIIRTÄMISOHJEET

Rangaistusalueen merkintä, kun maalin leveys on 7,32 m
- 11 m kohdalle rangaistuspotkupiste ja rangaistusalueen raja 16,5 m etäisyydelle päätyrajasta. 
- rangaistusalueen leveys on maalitolpilta 16,5 m/suunta. Näin rangaistusalueen leveys on 40,32 m
- maalialueen leveys on maalitolpilta 5,5 m. Näin maalialueen leveys on 18,32 m.  Maalialueen syvyys on 5,5 m.

Rangaistusalueen rajan merkinnät, kun maalin leveys on 5 m 
- 7,5 m kohdalle rangaistuspotkupiste ja rangaistusalueen raja 11,25 m etäisyydelle päätyrajasta. 
- rangaistusalueen leveys on maalitolpilta 11,25 m/suunta. Näin rangaistusalueen leveys on 27,5 m
- mahdollisen maalialueen leveys on maalitolpilta 3,75 m. Näin maalialueen leveys on 12,5 m ja syvyys on 3,75 m.

Rangaistusalueen merkintä, kun maalin leveys on 3 m.  
- 4,5 m kohdalle rangaistuspotkupiste ja rangaistusalueen raja 6,75 m etäisyydelle päätyrajasta.
- rangaistusalueen leveys on maalitolpilta 6,75 m/suunta, jolloin rangaistusalueen leveys on 16,5 m.

Kaikki Pelaa -säännöt 2021 >>

ALL STARS–PROGRAMMET

”MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT SÄKERSTÄLLA ETT RÄTTVIST BEMÖTANDE INOM FOTBOLL OCH FUTSAL FÖR BARN OCH UNGA”

1.INLEDNING

All Stars-utvecklingsprogrammet för barn och unga startade år 1999 och det kom med som regler i tävlingsverksamheten från och med säsongen 2000. På över två decennier har programmet utvecklats med tiden och blivit en del av uppfattningen om hur barn- och ungdomsfotbollen ska arrangeras i Finland. Inom All Stars-programmet är det frågan om tryggt, likvärdigt och rättvist bemötande mot barn och unga.

Finlands Bollförbunds målsättning är att varje barn och ungdom skall ha en utbildad och kompetent tränare. I uppbyggandet av en trygg verksamhetsmiljö betonas arbetet mot utslagning, rasism och trakasserier samt de verktyg och material som skapats för detta arbete, både inom fotbolls- och futsalverksamheten och hos bl.a. Olympiska kommittén och Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI).

På denna sida fastställs All Stars-programmets åldersklasspecifika regler. I huvudsak följs fotbollsreglerna och de åldersklasspecifika seriereglerna.

2.FOTBOLL OCH FUTSAL FÖR BARN / LEKVÄRLDEN (11-ÅRINGAR OCH YNGRE)

Inom barnfotbollen har varje flicka och pojke rätt till en mångsidig och trygg hobby under ledning av en vuxen. Lek är det bästa sättet att lära sig och pröva på nya saker samt att utveckla tidigare inlärda färdigheter. De centrala målsättningarna för åldersklassen är att säkerställa att spelarna får rikligt med upprepningar av spelsituationer och en bra färdighetsgrund. Barnen uppmuntras också att utöva andra idrottsformer. För de allra ivrigaste barnen arrangerar föreningarna möjligheter till tilläggsträning.

2.1 Diskussion kring Idrottens spelregler

Syftet med Idrottens spelregler (IS) är att skapa en diskussion kring värderingar, verksamhetsprinciper och praxis inom barnidrotten. Vi vill uppmuntra lagen att diskutera och tillsammans komma överens om atmosfär, målsättningar, träning samt andra funktionssätt i enlighet med föreningens linje. Det är bra att årligen komma överens om dessa punkter genom att fastslå de värderingar och den verksamhetskultur som är viktiga för föreningen och laget. På så sätt trivs alla lagmedlemmar och de orkar bättre. Tilläggsinformation i Idrottens spelregler.

2.2 Spelledare

Inom barnfotbollen kallas domaren för spelledare. Spelledaren bör vara minst 12 år, vara utbildad och vara minst 2–3 år äldre än de spelande lagens spelare. I matcher för 10–11-åringar rekommenderas att man använder domare som gått grundkurs för domare. Spelledarna är ofta nybörjare precis som också spelarna, så det är mycket viktigt att ha en uppmuntrande och handledande inställning mot dem. Bollförbundet och skiljedomarklubbarna arrangerar spelledarutbildning enligt behov. Det är viktigt att spelledarnas utbildare är tillräckligt kompetent och erfaren.

2.3 Gröna kort och väst till spelledare

Den förening som arrangerar match eller turnering skall ge spelledaren/domaren gröna kort med vilka hen efter matchen uppmärksammar en spelare från vardera laget. Rekommendationen är att representanter för de spelande lagen hjälper spelledaren att bestämma vem som skall få det gröna kortet i det egna laget och vid behov vara med och dela ut korten. Den förening som arrangerar matchen/turneringen ser till att spelledaren har spelledarväst. Västar kan beställas från Bollförbundets regionkontor.

2.4 Anmärkningar och utvisningar

Om situationen så kräver kan spelledaren/domaren ge en spelare anmärkning eller så kan spelaren rentav avlägsnas från planen, men laget får fortsätta fulltaligt. Gula eller röda kort används inte.

2.5 Speltid (hälften av speltiden, HAM)

Inom barnfotbollen är regeln om allas rätt till minst hälften av speltiden (HAM) i kraft: I samband med diskussionerna kring Idrottens spelregler som ska hållas med föräldrarna och spelarna före säsongen kommer man tillsammans överens om hur man försäkrar sig om spelfördelningen för alla spelare i laget under spelkväll eller match, turnering och säsong. Om träningsgruppen/laget består av många spelare måste man försöka dela in spelarna i tillräckligt många lag till matchtillfällena. Om lagets storlek vid matchtillfällen är större än vad som rekommenderats, måste laget i sina spelregeldiskussioner komma överens om hur speltiden fördelas mellan alla som deltar i lagets verksamhet. Inom lekvärlden kan spelare spela flexibelt i föreningens olika lag i enlighet med Bollförbundets bestämmelser.

2.6 Dispenser för spel (Beviljande av dubbel representationsrätt och rätt att använda överåriga spelare)

Bollförbundet kan på anhållan av förening bevilja dubbel representationsrätt på basen av fördel för enskild spelare, och då kan spelaren spela för två olika föreningar i samma åldersklass. Anmälan om och tillstånd för överårig spelare används också. Anvisningar kring dispenser finns här: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-saannot-maaraykset-ja-ohjeet/poikkeusluvat-dispenser-2022

2.7 Åldersklasspecifika serieregler

Olika barnåldersklasser har olika serieregler för spel. Här kan man bekanta sig med reglerna: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-lapset-6-11-vuotiaat

2.8 Regler för barnfotboll

Här kan du öppna och spara ett sammandrag av de regler som skall följas inom barnfotbollen >>

3.FOTBOLL OCH FUTSAL FÖR UNGA / KOMPISVÄRLDEN (12–15-ÅRIGA FLICKOR OCH POJKAR)

De centrala målsättningarna för åldersklassen är kamratskap, respekt för och godkännande av individualitet samt stöd för individuell inlärning. För att förhindra ett Drop-out-fenomen är det synnerligen viktigt att se till att ha en god laganda och att uppmärksamma spelarnas olika möjligheter att delta i verksamheten. Även stora förändringar i lagsammansättningar och lagledning bör undvikas. Genom extraträning arrangerad av föreningen eller föreningssammanslutningar samt genom att utnyttja högstadier som uppmuntrar till idrott möjliggör man så att de mest ivriga och talangfulla har extra möjligheter att utvecklas som spelare.

3.1 Diskussion kring Idrottens spelregler

Syftet med Idrottens spelregler (IS) är att skapa diskussion kring värderingar, verksamhetsprinciper och praxis inom barnidrott. Vi vill uppmuntra lagen att diskutera och tillsammans komma överens om atmosfär, målsättningar, träning samt andra funktionssätt i enlighet med föreningens linje. Det är bra att årligen komma överens om dessa punkter genom att fastslå de värderingar och den verksamhetskultur som är viktiga för föreningen och laget. På så sätt trivs alla lagmedlemmar och de orkar bättre. Tilläggsinformation i Idrottens spelregler.

3.2 Dispenser för spel (beviljande av dubbel representationsrätt och rätt att använda överåriga spelare)

Bollförbundet kan på anhållan av förening bevilja dubbel representationsrätt på basen av fördel för enskild spelare, och då kan spelaren spela i två olika föreningar. Anmälan om och tillstånd för överårig spelare används också. Anvisningar kring dispenser finns här: Poikkeusluvat - Dispenser 2022 | Suomen Palloliitto

3.3 Spelledarutbildningar och verksamhet arrangerad av Bollförbundet

Bollförbundet och skiljedomarklubbarna arrangerar spelledar-, domar- och tränarutbildning för unga spelare. Spelledar-, domar- och tränarutbildningen och -erfarenheten hjälper ungdomarna att växa som idrottare och ger en mångsidigare synvinkel kring vilka olika roller man kan ha i fotbollsfamiljen. Tilläggsinformation kring spelledar- och domarutbildning. Tilläggsinformation kring tränarutbildning.

3.4 Åldersklasspecifika serieregler

Olika åldersklasser har olika serieregler för spel. Här kan man bekanta sig med reglerna: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-12-13-vuotiaat och här: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-14-15-vuotiaat

3.5 Regler för ungdomsfotboll

Här kan du öppna och spara ett sammandrag över de regler som skall följas i ungdomsserierna >>

4. FOTBOLL OCH FUTSAL FÖR UNGA / FRAMTIDSVÄRLDEN (16–20-ÅRIGA POJKAR OCH 16–18-ÅRIGA FLICKOR)

Varje ungdom har rätt till en mångsidig hobby som ledare och under ledning av andra. Vid sidan av kamratskap är framtidsplanering och inriktning mot egna intressen faktorer som styr valen. Talangfulla ungdomars utveckling till elitfotbollsspelare stöds med hjälp av Bollförbundets och föreningarnas eller föreningssammanslutningars talangverksamhet. I denna åldersklass ställer man upp och uppnår målsättningar på ett eget individuellt sätt, men dock så att man har tillgång till stöd och uppmuntran av vuxna.

4.1 Spelregler

Varje lag som deltar i verksamheten rekommenderas att göra upp Spelregler (SR) mellan lagledningen och spelarna. I spelreglerna kommer man överens om bl.a. fördelning av matchtid, regler för hur laget och funktionärerna skall uppföra sig och andra principer som hör till lagverksamheten.

4.2 Dispenser för spel (beviljande av dubbel representationsrätt och rätt att använda överåriga spelare)

Bollförbundet kan på anhållan av förening bevilja dubbel representationsrätt på basen av fördel för enskild spelare, och då kan spelaren spela för två olika föreningar. Anhållan om och tillstånd för överårig spelare används också. Anvisningar kring dispenser finns här: Poikkeusluvat - Dispenser 2022 | Suomen Palloliitto

4.3 Åldersklasspecifika serieregler

Olika åldersklasser har olika serieregler för spel. Här kan man bekanta sig med reglerna: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-16-20-vuotiaat

4.4 Fotbollsregler för unga (16-20)

Här kan du öppna och spara ett sammandrag över de regler som skall följas i ungdomsserierna >>

5.ÅLDERSKLASSERNAS HUVUDSAKLIGA SPELFORMER

Serierna kan även arrangeras med mindre spelform för att trygga tävlingsverksamheten också för lag med få spelare eller som vill tävla mindre än de högsta tävlingsnivåerna.

HAM = "Allas rätt till minst hälften av speltiden" / IS = "Enligt Idrottens spelregler”/ SR = "Enligt lagets egna spelregler”

6.ÅLDERSKLASSER 2022

ÅLDERSKLASSER 2022

SPELFORM

SPELTID

SPELARE/MATCH
rekommendation (max)

ANMÄRKNINGAR

 

 

 

 

 

6-åringar och yngre:
(1.1.2016 och senare födda)

4vs4 (3vs3)

HAM/IS

4-8

-

7- och 8-åringar:
(födda 2015 och 2014)

5vs5

Futsal

HAM/IS

HAM/IS

5-10

5-10

-

9-åringar:
(födda 2013)

5vs5

Futsal

HAM/IS

HAM/IS

5-10

5-10

9-åringar (nivå 1) kan med Bollförbundets tillstånd spela fotboll redan med 8vs8-spelform.

10-11-åringar: 
(födda 2011 och 2012)

8vs8

Futsal

HAM/IS

HAM/IS

9-12

5-8

-

12-13-åringar: 
(födda 2009 och 2010)

8vs8

5vs5

Futsal

IS

HAM/IS

IS

9-12 (16)

5-8 (10)

5-8 (14)

-

13-åringar (högsta nivån)

11vs11

IS

13-16 (18)

Serierna på den högsta nivån kan bland 13-åringarna redan spelas med 11vs11-spelform. På samma sätt kan förening med tillstånd av regionen också arrangera turneringar med 11vs11-spelform för lag som spelar i sådana serier. Det är viktigt med lämplig planstorlek.

14-15-åringar: 
(födda 2007 och 2008)

11vs11

8vs8

5vs5

Futsal

IS

IS

IS

IS

13-16 (18)

9-12 (16)

5-8 (10)

5-8 (14)

-

16-17-åriga pojkar 
(födda 2005-2006
16-18-åriga flickor
(födda 2004-2006)

11vs11

Futsal

SR

SR

13-16 (18)

5-8 (14)

-

18–20-åriga pojkar: 
(födda 2002-2004)

11vs11

Futsal

SR

SR

13-16 (18)

5-8 (14)

-

7.RIKSOMFATTANDE TURNERINGSKRITERIER FÖR BARN OCH UNGA

Turneringstillstånd beviljas från Bollförbundets region på basen av anhållan som gjorts via föreningens evenemangskalender (anvisning). Turneringstillstånd behövs även för kvartersserier/knatteligor samt annan motsvarande verksamhet. Eventuellt nödvändigt tillstånd för utländska turneringar eller matcher som skall spelas utomlands fås vid behov antingen från Bollförbundet eller dess regions tävlingsfunktion.

All Stars-anvisningarna gäller all spelverksamhet som arrangeras av Bollförbundets medlemsföreningar och Bollförbundet. Turneringsarrangören har inte rätt att göra egna tillämpningar på åldersklassens serieregler.

Instruktioner för att få turneringar godkända är:

Man följer den egna åldersklassens serie- och All Stars-regler.

Det spelsätt och seriesystem som framgår av ansökan erbjuder alla en likvärdig möjlighet att spela.

Belöningar ges inte till lagen endast på basen av framgång i tävlingen, för varje lag och spelare som deltar är lika värdefulla. Inga penningpriser får utdelas.

Inom barnfotbollen räknas inga seriepoäng och inga serietabeller görs/publiceras. Denna punkt är en regel för 9-åringar och yngre åldersklasser. För 10-åringar och äldre kan man arrangera enskilda turneringar där placeringarna avgörs.

Rekommendationer för maximal speltid i turneringar för lag/dag. Beviljare av turneringstillstånd kan enligt eget övervägande avvika från dessa rekommendationer:

  • 120 min 11-åringar och yngre
  • 150 min 12-13-åringar
  • 180 min 14-åringar och äldre

Turneringen har en utnämnd jury som består av arrangören samt representanter för ett bortalag och domarna/spelledarna. Juryn ansvarar för att man under turneringen följer reglerna i enlighet med turneringstillståndet. Till juryns uppgifter hör också att ingripa i eventuella uppkomna förseelser genom att diskutera tillsammans med ansvarspersonerna för det lag som brutit mot reglerna samt att vid behov rapportera om regelbrotten till den region inom Bollförbundet som beviljat turneringstillståndet. Arrangörens representant i juryn fungerar samtidigt som turneringens All Stars-ansvarig (namngiven vid ansökan om turnering).

Turneringsarrangören skall ansvara för turneringens säkerhet (förhållanden, information om första hjälp/närmaste sjukhus) tillsammans med deltagarna (lagens egna materialförvaltare).

Rekommendationen är att man vid sidan av matcherna också arrangerar annan verksamhet för att få turneringsevenemanget framhävt. Till exempel teknikbanor, teknikuppträdanden eller intressanta temainfon/utbildningar för spelarna, tränarna eller föräldrarna.

Turneringsarrangörerna bör vid fotbollsevenemang för barn se till att spelledarna har gröna kort, och att en spelare från vardera laget får ett grönt kort efter varje match. Belöningen skall basera sig på temat sjyst spel och laganda. Korten fås gratis från Bollförbundets kontor. Rekommendationen är att representanter för de spelande lagen hjälper spelledaren att bestämma vem som skall få det gröna kortet från det egna laget och vid behov vara med och dela ut korten. På så vis undviker man att kortet ges till samma spelare för ofta.

Från och med den 1.9 kan föreningarna med tillstånd av Bollförbundets region om de så önskar arrangera turneringar med följande säsongs spelformer.

Dessa anvisningar gäller alla nationella och internationella turneringar som skall arrangeras i Finland. Med turnering avses alla evenemang som arrangeras av förbundet, distriktet eller förening, där minst fyra lag från minst två föreningar deltar.

8.PLANSTORLEKAR

Spelform

Rekommenderad storlek

Minimistorlek

Maximal storlek

4vs4

30 m x 20 m

30 m x 20 m

 

30 m x 20 m

5vs5

40 m x 30 m

30 m x 20 m

 

40 m x 30 m

 

8vs8

63 m x 45 m

55 m x 40 m

 

70 m x 50 m

 

11vs11

100 m x 60 m

90 m x 48 m

 

105 m x 68 m

 

 

9.RITNINGSANVISNINGAR FÖR PLANERNA

Utmärkning av straffområde, när målets bredd är 7,32 m

- straffsparkspunkt vid 11 m och straffområdets gräns 16,5 m från kortlinjen.

- straffområdets bredd är 16,5 m/riktning från målstolparna. Sålunda är straffområdets bredd 40,32 m

- målområdets bredd är 5,5 m från målstolparna. Sålunda är målområdets bredd 18,32 m.  Målområdets djup är 5,5 m.

Utmärkning av straffområdets gräns, när målets bredd är 5 m

- straffsparkspunkt vid 7,5 m och straffområdets gräns 11,25 m från kortlinjen.

- straffområdets bredd är 11,25 m/riktning från målstolparna. Sålunda är straffområdets bredd 27,5 m

- det eventuella målområdets bredd är 3,75 m från målstolparna. Sålunda är målområdets bredd 12,5 m och djupet 3,75 m.

Utmärkning av straffområdet, när målets bredd är 3 m. 

- straffsparkspunkt vid 4,5 m och straffområdets gräns 6,75 m från kortlinjen.

- straffområdets bredd är 6,75 m/riktning från målstolparna, och sålunda är straffområdets bredd 16,5 m.