Jos ryhdytään täydennysmenettelyyn, niin liittohallitus tai sen valtuuttama päättää täydennyksestä seuraavassa järjestyksessä. 

1) Liigakarsinnan hävinnyt 

2) Liigan 12. 

3) Ykkösen 3. 

4) Ykkösen 4. jne. 

1) Kakkosen paras 2. sijoittunut     

2) Kakkosen 2. paras 2. sijoittunut. 

3) Kakkosen 3. paras 2. sijoittunut. 

4) Ykkösen 10. 

A) Ennen lohkojakojen vahvistamista: 

Kunkin Kolmosen lohkon 1. sijoittuneen tulee ilmoittaa viikon kuluessa oman sarjansa päättymisestä ko. lohkon vastuualueelle ottaako se vastaan hankkimansa nousupaikan Kakkoseen. 

Mikäli joku lohkojen 1. sijoittuneista ei ota nousupaikkaa vastaan, tarjoaa vastuualue paikkaa ko. lohkon 2. sijoittuneelle joukkueelle, jonka on vahvistettava tämän nousupaikan käyttäminen tai käyttämättä jättäminen vastuualueelle viikon kuluessa. 

Mikäli jostakin Kolmosen lohkosta ei edellä olevan mukaisesti 1. tai 2. sijoittunut joukkue täytä lohkon nousupaikkaa tai Kakkosesta luopuu joku siinä säilynyt joukkue ennen kuin liittohallitus on vahvistanut lohkojaot, täydennetään sarjaa seuraavassa järjestyksessä. 

3.1       Kakkosen 3. paras 10. sijoittunut (vertailuna sarjan pelit: suhteelliset pisteet, maaliero, tehdyt maalit); 

3.2       Kakkosen paras 11. sijoittunut 

3.3       Kakkosen 2. paras 11. sijoittunut 

3.4       Kakkosen 3. paras 11. sijoittunut 

3.5       Kakkosen paras 12. sijoittunut jne. 

B) Lohkojakojen vahvistamisen jälkeen: 

Palloliiton liittohallituksen vahvistettua Kakkosen lohkojaot, täydennetään sarjaa mahdollisissa sen jälkeisissä luopumistapauksissa seuraavassa järjestyksessä (ellei ao. joukkue ole saanut täydennyspaikkaa jo aiempien päätösten perusteella): 

1. Kakkosen lohkon, josta luopuminen tapahtuu, alaisuuteen luettavien alueiden/alueyhteisöjen Kolmosten kaikista lohkoissaan 2. sijoittuneista joukkueista 

1.1       paras, 

1.2       toiseksi paras, 

1.3       kolmanneksi paras, jne. 

2. Sen lohkon edellisenä kautena 10. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki. (Mikäli lohkosta pudonnut on ollut Kakkosen lohkovertailussa 3. paras joukkue) 

3. Sen lohkon edellisenä kautena 11. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki. 

4. Sen lohkon edellisenä kautena 12. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki. 

5. Mikäli täydennys ei edellisillä perusteilla toteudu niin sen jälkeen täydennetään Kolmosten sarjojen parhaiten sijoittuneella nousematta jääneellä joukkueella ja sen jälkeen toiseksi parhaalla nousematta jääneellä joukkueella jne. (jos joukkueet pelanneet eri määrän otteluita käytetään pisteitä ja muita vertailuperusteita suhteellisesti). 

Täydennykset saattavat aiheuttaa muutoksia vahvistettuihin lohkojakoihin. Mahdollisista muutoksista päättää liittohallitus.                                                                     

1) Liigakarsinnan hävinnyt 

2) Liigan 10. 

3) Ykkösen 3. 

4) Ykkösen 4. jne. 

1) Nousukarsintaotteluiden hävinneistä parempi (vertailuna sarjan sijoitus, pisteet/peli) 

2) Nousukarsintaotteluiden hävinneistä heikompi 

3) Naisten Ykkösen 11. sijoittunut 

4) Naisten Kakkosen 2. paras 2. sijoittunut 

5) Naisten Kakkosen 3. paras 2. sijoittunut 

6) Naisten Ykkösen 12. sijoittunut 

1) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 

2) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 

3) Kakkosen lohkon 9., josta paikka vapautuu 

4) Kakkosen lohkon 10., josta paikka vapautuu 

5) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista. 

P20 SM-karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa; 

1. Kiintiö (10 joukkuetta) 

Edellisvuoden P20 SM-sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään 2. kiintiöstä ja tarvittaessa seuraavaksi 3. kiintiöstä ja viimeisenä 4. kiintiöstä. 

2. Kiintiö (8 joukkuetta) Jos edellisvuonna P20 Ykkösessä pelattiin kolmessa lohkossa 

1) Sen lohkon 3. sijoittunut, joka ei noussut 

2) Lohkojen paras 4. sijoittunut 

3) Lohkojen 2. paras 4. sijoittunut 

4) Lohkojen 3. paras 4. sijoittunut 

5) Lohkojen paras 5. sijoittunut jne. 

2. Kiintiö (8 joukkuetta) Jos edellisvuonna P20 Ykkösessä pelattiin kahdessa lohkossa 

1) Lohkojen parempi 5. sijoittunut 

2) Lohkojen heikompi 5. sijoittunut 

3) Lohkojen parempi 6. sijoittunut 

4) Lohkojen heikompi 6. sijoittunut jne. 

3. Kiintiö (2 joukkuetta) 

Mikäli P17 SM:n kahdella parhaalla seuralla on jo edustus P20 SM-karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti;  

1) P17 SM 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 

2) P17 SM 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 

3) P17 SM 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 

4) P17 SM 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 

5) P17 SM 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa 

6) P17 SM 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P20-karsintasarjassa          

7) kiintiö 4:n mukaisesti 

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 20) 

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin P20 Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Ulkopuolelle jääneistä parhaista joukkueista samalle sijalle sijoittuneet joukkueet vertaillaan keskenään, eli sijoitus lohkossa merkitsee ennen pistekeskiarvoa. Paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut. 

1)    P20-jatkokarsintaotteluiden hävinneistä parempi joukkue karsintasarjassa (vertailuna sarjan pelit) 

2)    P20-jatkokarsintaotteluiden hävinneistä heikompi joukkue karsintasarjassa 

3)    P20-karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue 

4)    P20-karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue 

jne. 

1) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 

2) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 

3) Paras sen lohkon pudonneista, josta paikka vapautuu 

4) Toiseksi paras sen lohkon pudonneista, josta paikka vapautuu 

5) Kolmanneksi paras sen lohkon pudonneista, josta paikka vapautuu 

6) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista 

7) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 4. paras ei nousseista 

8) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 5. paras ei nousseista 

P17 SM-karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa; 

1. Kiintiö (10 joukkuetta) 

Edellisvuoden P17 SM-sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään 2. kiintiöstä ja tarvittaessa seuraavaksi 3. kiintiöstä ja viimeisenä 4. kiintiöstä. 

2. Kiintiö (8 joukkuetta) 

1) Sen lohkon 3. sijoittunut, joka ei noussut 

2) Lohkojen paras 4. sijoittunut 

3) Lohkojen 2. paras 4. sijoittunut 

4) Lohkojen 3. paras 4. sijoittunut 

5) Lohkojen paras 5. sijoittunut jne. 

3. Kiintiö (2 joukkuetta) 

Mikäli Kaj Pahlman -turnauksen kahdella parhaalla seuralla on jo edustus P17 SM-karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti;  

1) Kaj Pahlmanin 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 

2) Kaj Pahlmanin 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 

3) Kaj Pahlmanin 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 

4) Kaj Pahlmanin 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 

5) Kaj Pahlmanin 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 

6) Kaj Pahlmanin 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna P17 SM-karsintasarj. 

7) kiintiö 4:n mukaisesti 

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 20) 

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin P17 Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Ulkopuolelle jääneistä parhaista joukkueista samalle sijalle sijoittuneet joukkueet vertaillaan keskenään, eli sijoitus lohkossa merkitsee ennen pistekeskiarvoa. Paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut. 

1)    P17 SM-jatkokarsintaotteluiden hävinneistä parempi joukkue karsintasarjassa (vertailuna karsintasarjan pisteet/pelatut ottelut) 

2)    P17 SM-jatkokarsintaotteluiden hävinneistä heikompi joukkue karsintasarjassa 

3)    P17 SM-karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue 

4)    P17 SM-karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue 

5)    P17 SM-karsintasarjan parempi 8. sijoittunut joukkue 

6)    P17 SM-karsintasarjan heikompi 8. sijoittunut joukkue jne.  

1) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 

2) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 

3) Pudonneista 9. sijoittuneista parempi (vain kevään sarjan täydennys) 

4) Pudonneista 9. sijoittuneista heikompi (vain kevään sarjan täydennys) 

5) Sen lohkon 10., josta paikka vapautuu 

6) Sen lohkon 11., josta paikka vapautuu 

7) Sen lohkon 12., josta paikka vapautuu 

8) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista 

T18 SM-karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa; 

1. Kiintiö (10 joukkuetta) 

Edellisvuoden T18 SM-sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään 2. kiintiöstä ja tarvittaessa seuraavaksi 3. kiintiöstä ja viimeisenä 4. kiintiöstä. 

2. Kiintiö (4 joukkuetta) 

1) Lohkojen 2. paras 2. sijoittunut 

2) Lohkojen 3. paras 2. sijoittunut 

3) Lohkojen paras 3. sijoittunut 

4) Lohkojen 2. paras 3. sijoittunut 

5) Lohkojen 3. paras 3. sijoittunut jne. 

3. Kiintiö (2 joukkuetta) 

Mikäli Laura Kalmari -turnauksen kahdella parhaalla seuralla on jo edustus T18 SM-karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti; 

1) Laura Kalmarin 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

2) Laura Kalmarin 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

3) Laura Kalmarin 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

4) Laura Kalmarin 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

5) Laura Kalmarin 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

6) Laura Kalmarin 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna T18 SM- karsintasarjassa 

7) kiintiö 4:n mukaisesti 

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 16) 

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin T18 Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Ulkopuolelle jääneistä parhaista joukkueista samalle sijalle sijoittuneet joukkueet vertaillaan keskenään, eli sijoitus lohkossa merkitsee ennen pistekeskiarvoa. Paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut. 

1)    T18 SM- jatkokarsintaotteluiden hävinneistä parempi joukkue karsintasarjassa (vertailuna sarjan pelit) 

2)    T18 SM- jatkokarsintaotteluiden hävinneistä heikompi joukkue karsintasarjassa 

3)    T18 SM-karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue 

4)    T18 SM-karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue 

5)    T18 SM-karsintasarjan parempi 8. sijoittunut joukkue 

6)    T18 SM-karsintasarjan heikompi 8. sijoittunut joukkue 

1) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista 

2) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista 

3) Pudonneista 10. sijoittuneista parempi (vain kevään sarjan täydennys) 

4) Pudonneista 10. sijoittuneista heikompi (vain kevään sarjan täydennys) 

5) Sen lohkon 11., josta paikka vapautuu 

6) Sen lohkon 12., josta paikka vapautuu 

7) Alueen/alueyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista