JALKAPALLON FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT  2022

Farmisopimuskaavake >>

1. VALTAKUNNALLISIA SARJOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

1.1. Farmisopimus

Kaudella 2022 voi Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Kansallisessa Liigassa ja Naisten Ykkösessä ja Naisten Kakkosessa pelaava seura tehdä farmisopimuksen yhden Suomessa eri tasolla pelaavan seuran kanssa. Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen seuran kanssa, jonka joukkue pelaa samassa sarjassa kuin oma reservijoukkue.

Seuralla voi olla vain yksi farmisopimus kerrallaan voimassa valtakunnallisissa sarjoissa. Mikäli samalla seuralla on sekä naisten että miesten joukkue, voivat molemmat tehdä yhden farmisopimuksen eri seurojen kanssa.

Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden sarjojen jakautuessa samaan sarjaan, farmisopimus raukeaa ja kohdan 3 mukaisesti suoritetusta rekisteröintimaksusta palautetaan puolet.

1.2. Farmisopimuksen teko

Sopimus tulee tehdä Palloliiton verkkolomakkeelle, joka on lähetettävä liittoon viimeistään 28.2.2022. Sopimus on tehtävä aina ennen kuin kummallakaan osapuolella alkaa kauden ensimmäinen virallinen sarja mukaan lukien cup-muotoiset sarjat.

Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua. Sopimus tulee voimaan, kun se on lähetetty liittoon.

1.3. Farmisopimusmaksut

Palloliiton vahvistamat rekisteröintimaksut ovat eri sarjatasoille seuraavat (€):

Ylemmässä sarjassa pelaava joukkue

- Veikkausliiga = 3 100,00
- Miesten Ykkönen = 2 050,00
- Miesten Kakkonen = 1 000,00
- Kansallinen Liiga = 1 000,00
- Naisten Ykkönen = 600,00
- Naisten Kakkonen = 360,00

1.4. Edustusoikeus

Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on ylemmän sarjatason seurassa, pelioikeuden kohtien 1.6–9 mukaisesti alemman sarjatason joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.

1.5. Veikkauksen kohteena olevat pelit

Jos farmisopimuksen osapuolena olevan seuran ottelu on kohteena Veikkauksen peleissä, jokaisesta siirrosta tulee toimittaa Palloliittoon ja Veikkaukseen ilmoitus viimeistään 8 tuntia ennen kuin pelaaja pelaa toisessa seurassa. Maalivahdin osalta ilmoitus on tehtävä 4 tuntia ennen, kun siirrytään alemmasta seurasta ylempään. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitomenettelyyn. Muissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä ennen peliä. Ilmoitus on voimassa, kunnes seura tekee uuden ilmoituksen.

Jos farmisopimuksen toinen osapuoli on Kolmosen tai muu alueen järjestämässä sarjassa pelaava joukkue ja pelaaja siirtyy sopimuksen sisällä ylhäältä alaspäin, on ilmoitus tehtävä myös kilpailua hallinnoivalle alueelle. Ilmoitus tehdään asianomaista lomaketta käyttäen. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, voi asia johtaa kurinpitotoimiin.

1.6. Farmisopimussiirrot

Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaajaa. Siirtoja ei voi tehdä 2.9.2022 jälkeen.

Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään. 2.9.2022 jälkeinen maalivahdin siirto alemmasta ylempään katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun maalivahti on pelannut ylemmässä sarjassa. Erillistä siirtoilmoitusta ei tarvitse tehdä.

1.7. Pelioikeus reservi- tai juniorijoukkueissa

Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa.

1.8. Pelioikeuden alkaminen

Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa pelaajan pelaaman edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään.

Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä. Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa samalla tai alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura.

Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.

1.9. Pelioikeus 2.9. jälkeen

Aikuisen pelaajan pelioikeus on 2.9.2022 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen 2.9.2022 mennessä kirjallisesti ilmoittaneet Palloliittoon kohdan 3: pelaajaluettelot 2.9.jälkeen mukaisesti. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9.2022 jälkeen. Jos seura laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, aikuisen pelaajan pelioikeus on loppukauden siinä seurassa, jossa hän pelasi viimeisen pelinsä ennen 3.9.2022. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitotoimiin.

1.10. Pelioikeus pelikauden jälkeen

Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus.

1.11. Pelikielto

Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa farmisopimuksen puitteissa seuraa varoitukset ja kentältäpoistot määräyksien kohdan 6.3. mukaisesti.

1.12. Pelaaminen ottelussa

Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä.

1.13. Cup-muotoiset sarjat

Cup-muotoisten sarjojen erillismääräykset koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettuja pelaajia.

1.14. Muut määräykset

Muilta osin sovelletaan Palloliiton kilpailu- ja muita määräyksiä.

2. ALUEELLISIA SARJOJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

2.1. Farmisopimus

Kaudella 2022 voi Miesten ja Naisten Kolmosessa ja sitä alemmissa Palloliiton aikuisten sarjoissa pelaavat seurat voivat keskenään tehdä yhtä pelikautta koskevan farmisopimuksen.

Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen seuran kanssa, jonka joukkue pelaa samassa sarjassa kuin oma reservijoukkue. Jos ylemmällä sarjatasolla pelaavan seuran edustusjoukkue pelaa Miesten tai Naisten Kolmosta ylemmällä sarjatasolla, noudatetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisia farmisopimussääntöjä.

Seuralla voi olla vain yksi farmisopimus kerrallaan voimassa. Mikäli samalla seuralla on sekä naisten että miesten joukkue, voivat molemmat tehdä yhden farmisopimuksen eri seurojen kanssa.

Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden samaan sarjaan, farmisopimus raukeaa ja suoritetusta rekisteröintimaksusta palautetaan puolet.

2.2. Farmisopimuksen teko

Sopimus tulee tehdä Palloliiton verkkolomakkeelle, joka on lähetettävä liittoon ennen 31.3.2022, kuitenkin kaksi viikkoa ennen kuin kummallakaan osapuolella alkaa jalkapallokauden ensimmäinen sarja, mukaan luettuina cup-muotoiset sarjat. Sopimus tulee voimaan, kun se on lähetetty Palloliittoon.

Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua.

2.3. Farmisopimusmaksut

Palloliiton hallituksen vahvistamat rekisteröintimaksut ovat eri sarjatasoille seuraavat (€):

Ylemmässä sarjassa pelaava joukkue
- Miesten Kolmonen = 450,00
- Miesten Nelonen = 350,00
- Miesten Vitonen = 250,00
- Miesten Kutonen = 250,00
- Naisten Kolmonen = 250,00
- Naisten Nelonen = 250,00

- Maksu laskutetaan Palloliiton koontilaskun yhteydessä.

2.4. Edustusoikeus

Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on ylemmän sarjatason seurassa, pelioikeuden kohdan 2.5–7 mukaisesti alemman sarjatason joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.

2.5. Farmisopimussiirrot

Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaajaa. Siirtoja ei voi tehdä 3.9.2022 jälkeen.

Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään. 3.9.2022 jälkeinen maalivahdin siirto alemmasta ylempään katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun maalivahti on pelannut ylemmässä sarjassa.

2.6. Pelioikeus reservi- tai juniorijoukkueissa

Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen osapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa.

2.7. Pelioikeuden alkaminen

Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa pelaajan pelaaman edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään. Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.

Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.

2.8. Pelioikeus 2.9. jälkeen

Aikuisen pelaajan pelioikeus on 2.9.2022 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, jossa pelaaja pelaa ensimmäisen pelinsä 2.9. jälkeen. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9.2022 jälkeen.

2.9. Pelioikeus pelikauden jälkeen

Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus.

2.10. Pelikielto

Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa varoitukset ja kentältäpoistot määräyksien kohdan 6.3. mukaisesti. pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt. Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:

- aikuiselle pelaajalle siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä

- aikuiselle pelaajalle siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä

- nuorelle pelaajalle seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä

2.11. Pelaaminen ottelussa

Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Sarjoissa, joissa on edestakainen vaihto-oikeus, katsotaan kaikkien pelaajaluetteloon merkittyjen pelaajien pelanneen ottelussa.

2.12. Cup-muotoiset sarjat

Cup-muotoisten sarjojen kilpailuiden erillismääräykset koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettuja pelaajia.

2.13. Muut määräykset

Muilta osin sovelletaan Palloliiton ja sen alueiden kilpailu- ja muita määräyksiä.

3. PELAAJALUETTELOT 2.9. JÄLKEEN

Farmisopimussääntöjen mukaan aikuisen pelaajan pelioikeus on 2.9. jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen valtakunnallisten farmisopimussääntöjen kohdan 1.9 mukaan ilmoittaneet. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9. jälkeen.

Valtakunnallisten sarjojen osalta ilmoitukset aikuisten pelaajien pelioikeuksista tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Viestiin on liitettävä pelaajalista kaikista niistä ylemmän sarjan aikuisista pelaajista, jotka tulevat pelaamaan loppukauden alemman sarjatason joukkueessa.

Jalkapallon Farmisopimussäännöt 2021 >>

FARMAVTALSREGLER INOM FOTBOLL 2022

Farmavtalsblankett >>

1. BESTÄMMELSER SOM GÄLLER NATIONELLA SERIER

1.1 Farmavtal

För säsongen 2022 kan förening som spelar i Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan och Damernas Etta och Damernas Tvåa teckna farmavtal med en förening som spelar i Finland på en annan nivå. Föreningen kan inte teckna farmavtal med sådan förening vars lag spelar på samma nivå som det egna reservlaget.

Föreningen kan ha enbart ett giltigt farmavtal ikraft i nationella serier åt gången. Om samma förening har både herr- och damlag, kan båda lagen ingå ett farmavtal med olika föreningar. Om farmlagen hamnar i samma serie mitt under säsongen p.g.a. att serierna delas, upphör farmavtalet och halva registreringsavgiften som betalats enligt punkt 3 återbetalas.

1.2. Tecknande av farmavtal

Avtalet bör göras på Bollförbundets nätblankett som måste sändas till förbundet senast den 28.2.2022. Avtalet skall alltid tecknas före endera parten påbörjar säsongens första officiella serie inklusive serier i cupformat.

Tävlingsarrangören kan av tungt vägande skäl godkänna avtalet också i ett senare skede, dock senast innan den tidigare serien startar. Avtalet träder i kraft när det skickats till förbundet.

1.3 Farmavtalsavgifter

De registreringsavgifter som Bollförbundet fastställt för olika serienivåer är följande (€): Lag som spelar i högre serie:

- Tipsligan 3 100,00
- Herrarnas Etta 2 050,00
- Herrarnas Tvåa 1 000,00
- Nationella Ligan 1 000,00
- Damernas Etta 600,00
- Damernas Tvåa 360,00

1.4. Representationsrätt

Efter att avtalet trätt ikraft får de spelare som har representationsrätt i den förening som spelar på högre serienivå spelrätt i enlighet med punkterna 1.6-9 i det lag som spelar på lägre nivå utan att ändra representationsrätten.

1.5. Matcher som utgör Veikkaus-spelobjekt

Ifall ett lag som berörs av farmavtal är med som objekt i Veikkaus-spelen bör varje övergångsanmälan skickas till Bollförbundet och Veikkaus senast 8 timmar innan spelaren spelar för den andra föreningen. För målvakter skall anmälan göras 4 timmar före, när målvakten flyttar från lägre serie till högre. Försummelse av anmälan kan leda till disciplinförfarande. I övriga fall bör anmälan göras före match. Anmälan är i kraft tills föreningen gör en ny anmälan. Om den ena parten i farmavtalet är ett lag i Trean eller annat lag som spelar i serie ordnad av regionen, och spelare flyttar uppifrån ner inom ramen för avtalet, skall anmälan även göras till den region som administrerar tävlingen. Anmälan bör göras på vederbörande blankett. Ifall anmälningsskyldigheten försummas, kan detta leda till disciplinära åtgärder.

1.6. Farmavtalsövergångar

Antalet övergångar är obegränsat. Dock kan endast tre seniorspelare, som tillhör det lag som spelar på högre nivå, spela i samma match för det lag som spelar på lägre nivå. Övergångar kan inte ske efter 2.9.2022.

Tidsbegränsningen gäller inte målvakter, när övergången sker från lägre lag till högre i enlighet med detta avtal. En målvakts övergång från ett lägre till ett högre lag efter den 2.9.2022 anses ha skett först när målvakten har spelat i den högre serien. Någon separat övergångsanmälan behöver inte göras.

1.7. Spelrätt i reserv- eller juniorlag

Spelare som berörs av farmavtalet äger ej spelrätt i den andra avtalspartens reserv- eller juniorlag.

1.8. Början på spelrätt

Seniorspelares spelrätt börjar på den sjätte dagen efter spelarens senaste officiella match när spelaren flyttar från högre förening till lägre, och följande dag när spelaren flyttar från lägre förening till högre. Ungdomsspelares spelrätt börjar i den andra föreningen följande dag. Spelrätt för seniorspelare som tillhör högre förening börjar dock på den sjätte dagen och för ungdomsspelare följande dag då spelaren flyttar från lägre förening till högre förenings reservlag om detta lag spelar på samma serienivå eller lägre än den lägre föreningen.

Högre föreningens seniorspelare som har spelat i den högre föreningens reservlag har spelrätt i den lägre föreningen följande dag, förutsatt att den högre föreningens reservlag spelar på lägre serienivå än den lägre föreningen, dock tidigast på den sjätte dagen efter spelad match med den högre föreningens högre lag.

1.9. Spelrätt efter 2.9

Seniorspelares spelrätt är efter den 2.9.2022 resten av säsongen i den förening som avtalsparterna skriftligen anmält per 2.9.2022 till Bollförbundet i enlighet med punkt 3: Spelarförteckningar 2.9. Ungdomsspelare kan i enlighet med dessa bestämmelser överflyttas även efter 2.9.2022. Ifall föreningen försummar sin anmälningsskyldighet är seniorspelarens spelrätt resten av säsongen i den förening där spelaren spelade sin sista match före 3.9.2022. Försummelse av anmälningsskyldigheten kan leda till disciplinära åtgärder.

1.10. Spelrätt efter spelsäsongen

Efter spelsäsongen återgår spelrätten till den förening där spelaren har representationsrätt.

1.11. Spelförbud

Spelare i spelförbud kan inom ramen för farmavtalet byta förening i enlighet med punkt 6.3 i bestämmelserna om varningar och utvisningar.

1.12. Spel i match

Spelare anses ha spelat i matchen om hen har spelat en del av den.

1.13. Serier i cupformat

Särskilda bestämmelser för serier i cupformat gäller spelare som omfattas av detta avtal.

1.14. Övriga bestämmelser

I övrigt tillämpas Bollförbundets tävlings- och övriga bestämmelser.

2. BESTÄMMELSER KRING REGIONALA SERIER

2.1. Farmavtal

Säsongen 2022 kan föreningar som spelar i Herrarnas och Damernas Trea och i Bollförbundets seniorserier som är lägre än dessa, sinsemellan teckna farmavtal som är i kraft en spelsäsong. Förening kan inte teckna farmavtal med sådan förening vars lag spelar på samma nivå som det egna reservlaget. Om föreningens representationslag som spelar på en högre serienivå, spelare på högre serienivå än Herrarnas eller Damernas Trea, skall Finlands Bollförbunds nationella farmavtalsregler följas.

Föreningen kan ha enbart ett farmavtal ikraft åt gången. Om samma förening har både herr- och damlag, kan båda lagen ingå ett farmavtal med olika föreningar.

Om avtalslagen hamnar i samma serie mitt under tävlingssäsongen, upphör farmavtalet och halva registreringsavgiften återbetalas.

2.2. Tecknande av farmavtal

Avtalet bör göras på Bollförbundets nätblankett som skall sändas till förbundet senast den 31.3.2022, dock två veckor innan något av lagen har sin första tävling för fotbollssäsongen, inklusive serier i cupformat. Avtalet träder i kraft när det skickats till förbundet.

Tävlingsarrangören kan av tungt vägande skäl godkänna avtalet i ett senare skede, dock senast innan den tidigare serien startar.

2.3. Farmavtalsavgifter

De registreringsavgifter som Bollförbundet fastställt för olika serienivåer är följande (€): Lag som spelar i högre serie

- Herrarnas Trea = 450,00
- Herrarnas Fyra = 350,00
- Herrarnas Femma = 250,00
- Herrarnas Sexa = 250,00
- Damernas Trea = 250,00
- Damernas Fyra = 250,00

- Avgiften faktureras i samband med samlingsfakturan från Bollförbundet.

2.4. Representationsrätt

Efter att avtalet trätt ikraft får de spelare som har representationsrätt i den förening som spelar på högre serienivå spelrätt i enlighet med punkterna 2.5-7 i det lag som spelar på lägre nivå utan att ändra representationsrätten.

2.5. Farmavtalsövergångar

Antalet övergångar är obegränsat. Dock kan endast tre seniorspelare, som tillhör det lag som spelar på högre nivå, spela i samma match för det lag som spelar på lägre nivå. Övergångar kan inte ske efter 3.9.2022.

Tidsbegränsningen gäller inte målvakter, när övergången sker från lägre förening till högre i detta avtal. En målvakts övergång från ett lägre till ett högre lag efter den 3.9.2022 anses ha skett först när målvakten har spelat i den högre serien.

2.6. Spelrätt i reserv- eller juniorlag

Spelare som berörs av farmavtalet äger inte spelrätt i den andra avtalspartens reserv- eller juniorlag.

2.7. Början på spelrätt

Seniorspelares spelrätt börjar på den sjätte dagen efter spelarens senaste officiella match, när spelaren flyttar från högre förening till lägre och följande dag, när spelaren flyttar från lägre förening till högre. Ungdomsspelares spelrätt börjar i den andra föreningen följande dag. Spelare som tillhör förening på högre nivå och som har spelat i denna förenings reservlag har spelrätt i förening som spelar på lägre nivå följande dag, förutsatt att den högre föreningens reservlag spelar på en lägre serienivå än föreningen på den lägre nivån, dock tidigast på den sjätte dagen efter spelad match med det högre laget i föreningen på den högre nivån.

2.8. Spelrätt efter 2.9

Seniorspelares spelrätt är efter 2.9.2022 resten av säsongen i den förening där spelaren spelade sin första match efter 2.9. Ungdomsspelare kan i enlighet med dessa bestämmelser överflyttas även efter 2.9.2022.

2.9. Spelrätt efter spelsäsongen

Efter spelsäsongen återgår spelrätten till den förening där spelaren har representationsrätt.

2.10. Spelförbud

Spelare i spelförbud kan byta förening i enlighet med punkt 6.3 i bestämmelserna om varningar och utvisningar.

2.11. Spel i match

Spelare anses ha spelat i matchen om hen har spelat en del av den. I serier där byten fram och tillbaka är tillåtna, anses alla spelare som finns antecknade på spelarförteckningen ha spelat matchen.

2.12. Serier i cupformat

Särskilda bestämmelser för serier i cupformat gäller för spelare som omfattas av detta avtal.

2.13. Övriga bestämmelser

I övrigt tillämpas Bollförbundets och dess regioners tävlings- och övriga bestämmelser.

3. SPELARFÖRTECKNINGAR EFTER 2.9

Enligt farmavtalsreglerna har seniorspelare spelrätt efter 2.9 för resten av säsongen i den förening som avtalsparterna enligt de nationella farmavtalsreglernas punkt 9 meddelat. Ungdomsspelare kan i enlighet med dessa bestämmelser överflyttas även efter 2.9.

Anmälningar för seniorspelares spelrätt i de nationella serierna skall göras via e-post på adressen [email protected]. Till meddelandet skall bifogas en spelarförteckning på alla de seniorspelare som under resen av säsongen kommer att spela i ett lag på en lägre serienivå.