Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta​ sukupuolesta, iästä​, alkuperästä, kansalaisuudesta​, kielestä​, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä​, poliittisesta tai ammatti-yhdistystoiminnasta​, perhesuhteista​, vammasta​, terveydentilasta​, seksuaalisesta suuntautumisesta​ tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Suomen Palloliiton missio ”Jalkapalloa Jokaiselle” sisältää laajan yhdenvertaisuustavoitteen: jokaisella on oikeus ja mahdollisuus osallistua jalkapalloperheen toimintaan sukupuoleen, etniseen taustaan, uskontoon tai muuhun taustaan katsomatta, omalla tasollaan ja tavallaan, oikealla asenteella ja itseensä luottaen - pelaajana tai valmentajana, erotuomarina tai huoltajana, vanhempana tai katsojana, harrastajana tai kilpa-/huippu-urheilijana.

Palloliitto on strategiassaan sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta niin työyhteisötasolla kuin järjestämässämme toiminnassa. Visiossamme 2030 on tehty mm. seuraavat nostot liittyen yhden-vertaisuuteen ja tasa-arvoon:

Menestyvä jalkapallomaa 

Kaikille pelaajille seurasta ja sukupuolesta riippumatta on tarjolla laadukas pelaajapolku. 

Hyvinvoinnin kasvattaja 

Jalkapallo on vetovoimainen harrastus, jota voi pelata monin eri tavoin läpi elämän. Jokaisella lapsella ja nuorella on hänen kasvuaan ja kehitystään tukeva, osaava valmentaja. Seurat tarjoavat merkityksellisen ja hyvinvointia vahvistavan yhteisön läpi elämän. Lapset ja nuoret kasvavat urheiluilmapiirissä, jossa on turvallista haastaa itsensä ja muut. Jalkapallo tuottaa mitattavaa ja laajasti tunnustettua hyvinvointia yhteiskuntaan. Vastuullisuus on sisäänrakennettuna seurojen ja liiton toimintaan.

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti Palloliitto järjestää toimintaa erityisryhmille. Soveltavan jalkapallon tavoitteena on lisätä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten, nuorten ja aikuisten mahdollisuuksia osallistua urheiluseuratoimintaan jalkapallon parissa. Painopiste on kansallisessa toiminnassa ja sen kehittämisessä yhteistyössä kuntien ja eri toimijoiden kesken.  

Viime strategiakaudella konkreettisia onnistumisia ja tekoja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi olivat mm. vuonna 2019 naisten jalkapallon kehityspäällikön palkkaaminen sekä naisten A-maajoukkueen uuden pelaajasopimuksen vahvistaminen, jonka myötä naispelaajien palkkiot määriteltiin samansuuruisiksi kuin miespelaajien palkkiot.

Tutustu Suomen Palloliiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan >>