Seuratoiminta -opas on tehty jalkapalloseuroissa harrastavien lasten ja nuorten vanhemmille. Sen tarkoituksena on selkeyttää seurassa toimimisen perusasioita. Tämän oppaan keskeisimmät painotukset ovat suomalainen seuratoiminta, seurojen ja joukkueiden maksut ja vanhempien rooli seurassa ja joukkueessa.

Maahanmuuttajataustaisille suunnatun seuratoiminta -oppaan tavoitteena on toimia ohjenuorana ja apuna jalkapallon parissa toimiville maahanmuuttajataustaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Seuratoimintaopas viidellä kielellä

SPL Kotouttamishankeessa tehty opas neljällä eri kielellä (Tikkurilan Palloseura) >>

Lukijalle

Seuratoiminta -opas on tehty jalkapalloseuroissa harrastavien lasten ja nuorten vanhemmille. Sen tarkoituksena on selkeyttää seurassa toimimisen perusasioita. Tämän oppaan keskeisimmät painotukset ovat suomalainen seuratoiminta, seurojen ja joukkueiden maksut ja vanhempien rooli seurassa ja joukkueessa.

Maahanmuuttajataustaisille suunnatun seuratoiminta -oppaan tavoitteena on toimia ohjenuorana ja apuna jalkapallon parissa toimiville maahanmuuttajataustaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tämä opas on laadittu Puotikylän Valtin toiminnanjohtaja Sampo Hulkkosen, Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin nuorisosihteeri Mohamed Jaman, Helsingin kaupungin projektikoordinaattori Irina Paimetsin ja Suomen Palloliiton monikulttuurisuusasiantuntija Maurizio Pratesin yhteistyönä. Suomen Palloliiton arvopohja (iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys) sekä missiomme ”jalkapalloa jokaiselle” luo pohjan kaikelle tekemisellemme.

Suomalaiseen jalkapalloperheeseen ovat kaikki tervetulleita!

Suomalainen seuratoiminta

Seuratoiminta Suomessa on yhdistystoimintaa, jota säätelee yhdistyslaki. Yhdistys järjestää toimintaa jäsenilleen. Lapsesi on siis yhdistyksen jäsen. Voit liittyä myös itse jäseneksi seuraan maksamalla jäsenmaksun. Jäsenet ovat seuran sääntöjen määräämällä tavalla oikeutettuja osallistumaan seuran vuosikokouksiin. Vuosikokouksissa päätetään seuran hallituksesta/johtokunnasta sekä mm. seuran budjetista, taloudesta ja jäsenmaksujen suuruudesta.

Joukkueen asioista suoraan päättää joukkueenjohto. Joukkueenjohdossa toimii yleensä vanhempainillassa vanhemmista valitut joukkueenjohtaja, huoltaja, rahastonhoitaja sekä mahdollisesti muitakin tehtäviä varten valittuja vanhempia. Valmentajat voivat olla seuran nimeämiä ja/ tai vanhemmista valittuja.

Liityttyään jäseneksi seuraan lapsesi yleensä saa seuran edustusoikeuden. Kun lapsesi vaihtaa seuraa, hän samalla liittyy uuden seuran jäseneksi ja hänen on saatava vanhasta seurasta edustusoikeustodistus eli siirtopaperi. Vanhempien tulee pyytää edustusoikeustodistus vanhasta seurasta ja se on hänelle annettava, mikäli velvoitteet (mm. maksut) vanhaa seuraa kohtaan on hoidettu.

Harjoittelu joukkueessa tapahtuu yleensä seuran varaamilla vuoroilla. Joukkue ja sen jäsenet ovat velvollisia huolehtimaan vuoroillaan siisteydestä, eli kentälle tai pukukoppeihin ei saa jättää roskia. Harjoituksista ja peleistä poissaolosta on tapana ilmoittaa valmentajalle, joukkueessa sovitulla tavalla. Valmentaja johtaa ja ohjaa peliä ja harjoituksia. Kun seuralla on varattu harjoitusvuoro kentällä, ei kentällä samaan aikaan saa olla muita urheilijoita ilman valmentajan lupaa. Tämä on hyvä ymmärtää, kun ohjataan lasta omatoimiseen harjoitteluun kentille. Yleensä kentät ovat iltaisin varattuja.

Seuran ja joukkueen maksut (taulukko täydennetään summilla)

Maksut Jäsenmaksu Pelaaja- tai toimintamaksu Joukkue- tai toimintamaksu Kuukausi- tai joukkuemaksu Itse hankittava Muu
Emoseuran jäsenmaksu            
Jalkapallojaoston jäsenmaksu            
Hallintokulut (mm. kirjanpito, netti, puhelimet, kopiot)            
Päätoimiset työntekijät            
Toimihenkilöiden koulutukset            
Olosuhdemaksu (kenttä, sali tai muu tila)            
Sarjoihin osallistumismaksut            
Pelipassi            
Vakuutus            
Pelaajakoulutus (kyky-, taitokoulut, piirijoukkue jne.)            
Pelipaita            
Turnausmaksut            
Yhteiset harjoitusvälineet            
Ensiapu- ja huoltotarvikkeet            
Muut varusteet            
Yhteensä  €

Vanhempien rooli seuratoiminnassa ja joukkueessa

Seuraamme ei olisi olemassa ilman innokkaita vanhempia. Vanhemmat osallistuvat seuran toimintaan itse valitsemallaan tavalla, mutta kaikkia vanhempia tarvitaan. Mukana olemalla varmistat sen, että tiedät mitä tapahtuu, miksi tapahtuu ja milloin tapahtuu. Mukana olemalla olet myös vaikuttamassa edellä mainittuihin asioihin.

Joukkueen vanhempainilloissa sovitaan ja päätetään yhdessä tulevista tapahtumista. Samalla sovitaan joukkueen pelisäännöt sekä kuinka toiminta rahoitetaan. Tästä syystä jokaisen vanhemman läsnäolo vanhempainilloissa on ehdottoman tärkeää. Vuoden aikana tulee paljon tiedotettavia asioita, minkä vuoksi vanhempien säännöllinen harjoituksissa ja peleissä käynti on suotavaa. Näin vanhemmat saavat tietoa joukkueen ajankohtaisista asioista.

Joukkueen tiedonkulku tapahtuu nykypäivänä pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Jos perheellä ei ole sähköpostia tai viesti jää epäselväksi, menkää rohkeasti kentälle ja kysykää joukkueen toimihenkilöiltä viestin sisällöstä. He kertovat teille mielellään. Voitte myös pyytää viestin paperille, jolloin joku ystävistänne tai perheenjäsenistä voi auttaa asian kääntämisessä.

Seuratoiminta pohjautuu vapaaehtoistyölle. Joukkueen toiminta rahoitetaan vanhemmilta kerättävällä rahalla tai muualta saadulla rahoituksella esim. talkoilla tai myyjäisillä. Samalla nämä ovat myös mukava tapa tutustua muihin vanhempiin.

Varusteet (pakolliset on merkitty tähdellä)

Varuste Saa joukkueelta Itse hankittava
Pelipaita *    
Shortsit    
Hallihousut    
Pelisukat    
Säärisuojat *    
Pelikengät    
Maalivahdin paita    
Maalivahdin housut    
Maalivahdin käsineet    
Collegepaita    
Collegehousut    
 T-paita    
Tuulipuku    
Verrytttelyhousut    
Verryttelytakki    
Sisäpelikengät koulun saleja varten (futsal)    
Pallo    
Juomapullo    
Varustekassi