Urheiluharrastuksesta saa parhaimmillaan iloa, onnistumisia ja hyviä ystäviä. Palloliitto on mukana Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishankkeessa, jossa edistetään jokaisen oikeutta nauttia urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Oletko sinä kohdannut epäasiallista käytöstä tai häirintää urheilussa? 

Kehen olla yhteydessä?

Jos havaitset epäasiallista käyttäytymistä Palloliiton tai sen jäsenseurojen toiminnasta toivomme, että otat yhteyttä meihin. Voit olla yhteydessä Timo Huttuseen[email protected]040 823 5270.

Missä tapauksissa?

Palloiitto ei hyväksy minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua. Tuomitsemme jyrkästi seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän, seksuaalisen väkivallan, väkivallan ja henkisen väkivallan. Urheilijoiden turvallisuus ja oikeus harrastaa rauhassa on kaiken toimintamme keskiössä. Puutumme urheilijan hyvinvointia tai turvallisuutta vaarantavaan toimintaan välittömästi.  Ole ensisijassa yhteydessä omaan seuraasi ja vasta sen jälkeen lajiliittoon. Voit hakea neuvoa ja tukea myös Et ole yksin -palvelusta.

Miten yhteydenottoja käsitellään?

Palloliitto käsittelee kaikki Palloliiton tietoon tulleet tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa Palloliiton jäsenseuran toimintaa olemme yhteydessä seuraan, ja teemme seuraan selvityspyynnön. Varmistamme, että kaikkia osapuolia kuullaan. Pidämme yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista. Huomioithan, että lajiliitolla ei usein ole resursseja tulla paikan päälle esimerkiksi selvittämään riitatilanteita. Pyrithän selvittämään asian ensisijaisesti seurassa. Voit ottaa esimerkiksi yhteyttä seuran toiminnanjohtajaan ja seuran hallitukseen.

Lisätietoja: