Mikä on lasten seurakehityshanke? 

Seurakehityshankkeiden yhteisiä tavoitteena on kasvattaa seurojen harrastaja- ja toimijamääriä. Harrastajamäärän lisäksi hankkeella on muita tavoitteita, jotka määräytyvät seuran omista lähtökohdista. Hankemuotoja on 4, Perhefutis, lasten seurakehityshankkeet, nuorten harrastehanke ja aikuisten harrastehanke.  Tässä alla lisää nuorten harrastehankkeesta, muista hankkeista niiden omilla sivuilla. 
 
Mistä uusia pelaajia seuraan, lapsia, nuoria ja aikuisia? 
Mistä uutta virettä seuraan, kenelle ja minkälaista toimintaa voisimme pelaajillemme tarjota? 
Ensimmäinen kosketus seuraan - aloittavan lasten, nuorten ryhmän laatutekijät, mitä ne meidän seurassamme on? Mitä aikuisten harrastetoiminta seurassamme on? Kuinka toimintaa käynnistäisi? ​Kohti suunnitelmallista, tuloksellista ja pysyvää seuratoimintaa? Laadullisesti ja määrällisesti vahva lasten, nuorten ja aikuisten toiminta takaa seuran elinvoiman tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. 
 
Mikä on seurasi suunnitelma mm. aloittavien ikäluokkien laadusta? Kuinka kasvattaa seuran eri pelaajamääriä? 
 
Seurakehityshankkeesta nostetta toimintaan! 

 • Alle 10-vuotiaiden tyttöjen ja tai poikien toiminnan käynnistäminen ja vahvistaminen seuroissa – pelaajamäärän kasvattaminen 

 • Tyttöjen (ja poikien) harrastuksen aloitusiän madaltaminen 

 • Toiminnan laadun parantaminen– toiminnassa pysymisen vahvistaminen 

 • Päiväkoti-koulu-seurayhteistyön kehittäminen 

 • Pysyvien toimintamallien luominen seuraan 

Hankeseurojen saama tuki hankkeesta 

 • Aloitusseminaari-ilta ja yhteenvetoseminaari 

 • Mahdolliset muut tapaamiset hankekaudella 

 • Apua suunnitelmalliseen seuratyöhön 

 • Palloliiton seurakehittäjän tuki 

 • Koulutusta, verkostoitumista, hyviä toimintamalleja 

 • Varustepaketti 

 • Markkinointimateriaaleja 

 • Osallistuminen starttiseminaariin 2hlö (hankevastaava(t) ja/tai hallituksen jäsen)  

 • Hankesuunnitelman palautus 

 • Omien hanketoimenpiteiden toteutus 

 • Sovittujen yhteisten hanketoimenpiteiden toteutus 

 • Hankkeen tulosten raportointi 

 • Osallistuminen yhteenvetoseminaariin 

 • Nimetyt hankevastaavat (2 henkilöä) 

 • Seuran hallitus on sitoutunut hankkeeseen 

 • 2 henkilöä (hankevastaavat ja/tai mahdollisesti hallituksen jäsen) sitoutuu osallistumaan oman alueensa starttiseminaariin 

 • Seuran halu ja potentiaali kasvattaa harrastajamäärää 

 • Seuran halu luoda hankkeesta pysyviä toimintamalleja seuraan 

 • Seuran tuen tarve 
   

Muut seurakehityshankemuodot 

Perhefutis >>
Seurakehityshankkeet: nuoret >> 
Seurojen harrastehankkeet: aikuiset >>


Hakuaika ja muita hankepäivämääriä 

 

Vuoden 2020 seurakehityshankkeiden haku avataan 2.12.2019 ja on auki 22.1.2020 asti.  
Nuorten hankkeen starttiseminaarit järjestetään alueellisesti ja yhdessä lasten seurakehityshankkeiden kanssa. 

 

Itä 

Lauantai 14.3.2020 - Jyväskylä

Pohjoinen 

Tiistai 25.2.2020 

Länsi 

Lauantai 29.2.2020 Eerikkilä Urheiluopisto

Etelä 

Lauantai 29.2.2020 Eerikkilän Urheiluopisto

 
 
Hae mukaan LASTEN hankkeeseen! 
 

HAE MUKAAN TÄSTÄ >>> seurakehityshankkeeseen, haku on auki 22.1.2020 asti. Lasten ja nuorten seurakehityshankkeet toteutetaan alueellisesti. 
 

Hankevastaavat ja lisätietoja  

Etelä, alueen hankevastaavat Silja Ranta ja Toni Räisänen 
Länsi, alueen hankevastaava Jarno Haanpää 
Pohjoinen, alueen hankevastaava Esa Saajanto 
Itä, alueen hankevastaava Paavo Kurkaa 
Sähköposti: [email protected] 
 

Kysy rohkeasti alueesi hankevastaavalta lisää, tee päätös lähteä kehittämään seuraasi kohti parempaa seuratyötä ja hae mukaan!