VALTAKUNNALLISTA FUTSALKILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2021-2022

 

NÄMÄ OHJEET KOSKEVAT :

MIESTEN JA NAISTEN FUTSAL-LIIGOJA,

MIESTEN JA NAISTEN FUTSAL-YKKÖSIÄ

SEKÄ NÄIDEN SARJOJEN KARSINTAOTTELUITA,

POIKIEN P17 ja P19 FUTSAL-LIIGOJA SEKÄ

FUTSAL CUPEJA JA FUTSAL SUPER CUPEJA

 

 

Määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Seura on vastuussa siitä, että ottelussa ja sen järjestelyissä noudatetaan Palloliiton futsalkilpailumääräyksiä ja ko. kilpailua koskevia erillismääräyksiä.
Ottelun erotuomari ja tarkkailija ovat velvollisia raportoimaan kilpailumääräysten ja näiden ohjeiden ja määräysten vastaisista rikkomuksista kilpailun järjestäjälle viimeistään ottelun jälkeisenä päivänä kello 12:00.
Todetut rikkomukset käsitellään kurinpitomenettelyssä Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.

Sarjoihin ilmoittautuminen, sarjaohjelmien laatiminen ja vahvistaminen

Sarjoihin ilmoittaudutaan aina edellisen pelikauden lopulla TASO-järjestelmässä. Seuraavan kauden sarjaohjelmat pyritään laatimaan siten, että ne ovat valmiit kesäkuun puoleen väliin mennessä.
Sarjaohjelmat vahvistetaan seuraavasti:

Miesten Futsal-Liiga 15.8.
Naisten Futsal-Liiga 15.8.
Miesten Futsal-Ykkönen  20.8.
Naisten Futsal-Ykkönen 31.8.

Ottelusiirrot

Ottelusiirto voidaan tehdä vain kilpailun järjestäjän luvalla. Ottelu voidaan siirtää pakottavista syistä seuraavalla tavalla:
Ensin on neuvoteltava vastustajan kanssa uudesta ottelupäivästä, jonka jälkeen siirtoa on anottava kilpailun järjestäjältä, joka käsittelee anomuksen ja vahvistaa siirron. Siirtoa anoneelta seuralta peritään 100 euron (P17 ja P19 Futsal-Liigat 70 euron) siirtomaksu. Mikäli ottelu siirretään ilman liiton lupaa, liitto veloittaa seuralta 260 euroa.
Jos ottelu jää pelaamatta pakottavien syiden takia, liitto määrää uuden pelipäivän ja -paikan.

Ottelujen alkamisajat

Mikäli liitto ei ole muuta määrännyt, kotijoukkue voi päättää alkamisajasta.
Ottelut on pyrittävä järjestämään siten, että vierailevalla joukkueella on mahdollisuus paluuseen ottelupäivänä. Ottelut tulee aloittaa arkisin aikaisintaan 18.30 ja lauantaisin ja pyhäpäivinä aikaisintaan kello 13.00. Ottelua ei voi aloittaa myöhemmin kuin klo 20.00.  Joukkueet voivat keskenään sopia myös muista alkamisajoista. Em. poikkeavista alkamisajoista on informoitava kilpailun järjestäjää otteluajankohdan suunnitteluvaiheessa.

Kun ottelupäivät ja alkamisajat on vahvistettu TASO-järjestelmään, niin sen jälkeiset mahdolliset muutokset voidaan tehdä VAIN edellisen kohdan mukaisilla järjestelyillä.
Liitolla on oikeus perustellusta syystä muuttaa alkamisaikoja koskevia määräyksiä.

Miesten ja naisten Futsal-Liigojen ja Futsal-Ykkösten viimeisten runkosarjakierrosten otteluiden on alettava samaan aikaan. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä poikkeus tähän sääntöön.

Kilpailumääräykset

Kilpailutoiminnassa noudatetaan Suomen Palloliiton futsalkilpailumääräyksiä ja FIFAn futsalsääntöjä, jollei erillismääräyksistä muuta johdu.

Ottelujärjestelyt

Ottelun/turnauksen järjestävä seura tiedottaa ottelujärjestelyistä osallistuville seuroille, erotuomareille, delegaatille ja erotuomaritarkkailijalle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ottelutapahtumaa.

 • Ottelu-/turnaustiedotteesta tulee ilmetä ainakin
 • ottelu, päivämäärä ja alkamisaika
 • lämmittelyyn varattu aika (sekä mahdolliset viivytykset)
 • ottelupaikka (nimi ja osoite) ja ajo-ohjeet sinne
 • kotijoukkueen peliasun värit
 • ottelussa käytettävän pelipallon merkki sekä
 • onko tilaisuus maksuton vai maksullinen

Otteluilmoitus laaditaan ja lähetetään TASO-järjestelmän kautta. Otteluilmoituksen lähettämisen laiminlyönnistä seuraa ensimmäisellä kerralla varoitus ja sen jälkeen mahdollinen laiminlyöntimaksu tai kurinpitokäsittely.

Ottelun/turnauksen järjestävä seura vastaa ottelun järjestelyistä syntyvistä kuluista.

Kotijoukkueen on varattava vähintään viisi (5) pääsylippua vierasjoukkueen käyttöön.

Ottelujärjestelyissä tulee noudattaa Suomen Palloliiton Jalkapallo- ja futsalotteluiden turvallisuusmääräyksiä.

Ottelupaikka

Ottelu voidaan järjestää liikuntahallissa, jonka olosuhteet täyttävät SPL:n kyseiselle sarjatasolle tehtyjen futsalin kenttämääräyksien vaatimukset.
Erotuomareilla ja joukkueilla tulee olla käytössään oma lukittava pukuhuone peseytymistiloineen vähintään 1 tunti ennen ottelua ja 30 minuuttia ottelun jälkeen.

Lisäksi joukkueille pitää osoittaa lämmittelyaikaa pelikentällä Miesten Futsal-Liigassa, Futsal-Ykkösessä, Naisten Futsal-Liigassa ja Futsal-Ykkösessä sekä P19 ja P17 Futsal-Liigoissa vähintään 60 minuuttia ennen ottelun alkua.
Järjestäjän tulee huolehtia, että yleisöllä ja joukkueilla on mahdollisuus nähdä tulostaululla joukkuekohtainen tehtyjen maalien määrä, kumulatiivisten rikkomusten määrä ja peliaika.

Kokoonpanoluettelot ja ottelupöytäkirja

Joukkueet täyttävät alustavan kokoonpanonsa Tasoon viimeistään ottelua edeltävänä päivänä klo 19:ään mennessä. Tämän tiedon tulee olla luotettavaa ja siihen on merkittävä myös aloituskokoonpano. Mikäli havaitaan, että pyrkimyksenä on ollut antaa harhauttavaa tietoa tietoisesti, kyseinen toimija voidaan asettaa kurinpitomenettelyyn. Kotijoukkue ottaa näistä kokoonpanoista tulosteen ottelupaikalle.
Joukkueet vahvistavat kokonpanonsa Tasossa viimeistään 60 minuuttia ennen ottelun alkua.

Painavista syistä (esim. loukkaantuminen alkulämmittelyssä) voi kokoonpanoon tehdä vahvistamisen jälkeen muutoksia. Erotuomari raportoi muutoksista kilpailun järjestäjälle.
Vahvistamisella joukkueet ottavat vastuun kokoonpanon oikeellisuudesta sekä pelaajien pelikelpoisuudesta.

Ottelun aikana kotijoukkue täyttää liveseurantaa Tasossa. Mahdollisten teknisten ongelmien vuoksi kotijoukkue kirjaa merkinnät (maalintekijät, syöttäjät, henkilökohtaiset rangaistukset) myös paperille.
Ottelun jälkeen erotuomari tarkastaa merkinnät ja vahvistaa pöytäkirjan

Taustahenkilöiden rekisteröinti

Seurojen toimihenkilöiden ja joukkueiden taustahenkilöiden on rekisteröidyttävä Pelipaikka -rekisteriin. Vain rekisteröidyt henkilöt voidaan merkitä ottelupöytäkirjaan ja vain näillä on oikeus ja velvollisuus olla teknisellä alueella. Pöytäkirjaan voi merkitä enintään kuusi (6) taustahenkilöä.

Tekninen alue ja pelaajien lämmittely ottelun aikana

Teknisellä alueella tai vaihtopenkillä saa olla enintään viisitoista (15) henkilöä, joista korkeintaan yhdeksän (9) vaihtopelaajaa ja korkeintaan kuusi (6) nimettyä joukkueen taustahenkilöä (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, lääkäri jne.). Kaikkien teknisellä alueella olevien henkilöiden nimet pitää olla pöytäkirjassa.
Vaihtopelaajien lämmittely pelin aikana tapahtuu erotuomarin antamien ohjeiden mukaan.
Tupakointi, sähkötupakan, alkoholin ja nuuskan käyttö teknisellä alueella on kiellettyä.

Taustahenkilöiden elektronisten kommunikointijärjestelmien käyttö on sallittu, 
kun se liittyy suoraan pelaajien hyvinvointiin, pelaajien turvallisuuteen tai 
taktisiin/valmennuksellisiin tarkoituksiin. 
Laitteen tulee olla pieni ja kannettava 
(esim. mikrofoni, kuuloke, matkapuhelin/älypuhelin, älykello, tabletti tai kannettava tietokone).

Mikäli kotijoukkueella on käytössään hallin kamerajärjestelmän kuvaa tekniselle alueelle, tulee myös vierasjoukkueen tekniselle alueelle järjestää tasavertainen palvelu. Mikäli vierasjoukkueen tekniselle alueelle ei ole osoittaa samantasoista kuvaa, tekniikan käyttö vain kotijoukkueen teknisellä alueella ei ole sallittua.

Peliaika

2 x 20 minuuttia futsalsääntöjen mukaisesti, jollei näistä määräyksistä muuta johdu (kts. Futsal-Liiga). Suositeltavaa on, että pelikello käy nollasta ylöspäin.

Suurnäytön käyttö ottelun aikana

Ottelun reaaliaikaisen kuvan näyttäminen yleisölle on sallittua.

Hallissa yleisölle näytettävässä kuvassa ei kuitenkaan saa näyttää toisintoja/hidastuksia/eri kameroiden kuvakulmia tilanteista, joiden näyttämisellä on ilmeinen vaara aiheuttaa provosointia, epäjärjestystä ja/tai väkivaltaa katsomossa ja/tai teknisellä alueella, tai joiden näyttämisellä voidaan kyseenalaista erotuomareiden tekemiä päätöksiä. Tällaisia kiellettyjä toisintojen näyttämisiä ovat esimerkiksi: taklaukset tai muut väkivaltaiset tapahtumat sekä kannattajaryhmien osoittamat provokaatiot ja/tai solvaukset. 

Mikäli TV- tai muuta reaaliaikaista kuvaa näytetään suurnäytöllä, tulee seuralla olla osoittaa vastuuhenkilö, joka tarvittaessa aina estää kielletyn reaaliaikaisen tv-kuva-aineiston näyttämisen hallilla. stadionilla. 
Seuran tulee aina ilmoittaa erotuomaristolle, tarkkailijalle ja/tai delegaatille hyvissä ajoin ennen ottelun alkua, mikäli tv-kuvaa näytetään ja kuka tarvittaessa vastaa tv-kuvan satunnaisesta ja tilannekohtaisesta estämisestä.

Mikäli kiellettyä kuvaa näytetään hallilla/ stadionilla sääntöjen vastaisesti, on ottelun erotuomarilla/delegaatilla/tarkkailijalla oikeus kieltää reaaliaikaisen kuvan näyttäminen välittömästi.

Ottelun lopputuloksen merkitseminen ottelupöytäkirjaan

Sarjaottelun lopputulos merkitään seuraavasti alla olevan esimerkin mukaisesti:

 • Ottelu päättyy toisen joukkueen voittoon (esimerkki):

merkintä: 5 – 4 (1-3), jolloin
ottelun taukotulos on ollut 1 – 3
ottelun lopputulos on 5 – 4, toinen puoliaika on päättynyt siis 4 – 1

 • Ottelu on päättynyt 40 minuutin jälkeen tasatulokseen

merkintä: 4 – 4 (1-3), jolloin
ottelu taukotulos on ollut 1 – 3
ottelu on päättynyt tilanteeseen 4 – 4, jolloin toinen puoliaika on päättynyt siis 3 – 1 – ottelu päättyy

Maalintekijän ja syöttäjän merkitseminen

Maalintekijä 
Jos maalia ei merkitä omaksi maaliksi, maalintekijäksi merkitään palloon viimeksi osunut hyökkäävä pelaaja

Oma maali
Maali merkitään omaksi maaliksi, jos pelaaja pelaa pallon omaan maaliin tai selkeästi ohi maalin menevä pallo kimpoaa puolustajan kautta maaliin
Maalia ei merkitä omaksi maaliksi, jos kohti maalia menossa oleva pallo muuttaa suuntaa puolustavasta pelaajasta tai pallo menee maaliin maalivahdin torjunnan seurauksena

Syöttäjä
Maaliin merkitään syöttäjä, jos kaksi viimeistä palloa pelannutta pelaajaa ovat hyökkäävän joukkueen pelaajia tai pallo pelataan maaliin välittömästi sen kimmottua torjunnasta tai maalipuista
Maaliin ei merkitä syöttäjää, jos pallo kimpoaa torjunnasta tai maalipuista, mutta maalia ei tehdä välittömästi tai pelaaja tekee maalin pallosta, joka kimpoaa hänelle hänen oman laukauksensa jälkeen

Maalintekijä-/syöttäjämerkinnän korjaaminen

Mikäli joku oman joukkueenne maalintekijä tai syöttäjä on mielestänne virheellinen, lähettäkää tästä sähköposti osoitteisiin [email protected] sekä [email protected] Sähköpostissa tulee yksilöidä väärin merkitty maali tai syöttäjä sekä kertoa tapahtuma-aika ottelutallenteelta. Tämä viesti on lähetettävä 7 vuorokauden kuluessa ottelusta, vanhempia tilastomerkintöjä ei enää muuteta.

Mikäli tapahtuma ei näy ottelutallenteelta, ei merkinnän korjaaminen ole mahdollista. Korjauksia voi esittää ainoastaan oman joukkueen tilastomerkintöihin.

Futsal Cupin tai Naisten Futsal Cupin tai muun ottelun, jonka voittaja täytyy ratkaista, lopputulos merkitään seuraavasti alla olevien esimerkkien mukaisesti:

 • Ottelu päättyy toisen joukkueen voittoon 40 minuutin pelin jälkeen (esimerkki):

merkintä: 5 – 4 (1-3), jolloin
ottelun taukotulos on ollut 1 – 3
ottelun lopputulos on 5 – 4, toinen puoliaika on päättynyt siis 4 – 1

 • Ottelu on päättynyt 40 minuutin jälkeen tasatulokseen ja sen jälkeen toinen joukkue voittaa jatko-ottelun

merkintä: Jo. 5 – 4, 4 – 4 (1-3), jolloin
ottelu taukotulos on ollut 1 – 3
ottelu on 40 minuutin pelin jälkeen ollut tilanteessa 4 – 4, jolloin toinen puoliaika on päättynyt siis 3 – 1 – ottelua jatketaan jatko-ottelulla
jatko-ottelussa kotijoukkue on tehnyt yhden maalin, joka lisätään 40 minuutin tulokseen

 • Ottelu on päättynyt jatko-ottelun jälkeenkin tasan ja sen jälkeen toinen joukkue voittaa ottelun rangaistuspotkupisteestä potkaistavin potkuin

merkintä: Rp. 1 – 3, jo. 5 – 5, 4 – 4, (1-3)
ottelu taukotulos on ollut 1 – 3
ottelu on 40 minuutin pelin jälkeen ollut tilanteessa 4 – 4, jolloin toinen puoliaika on päättynyt siis 3 – 1 – ottelua jatketaan jatko-ottelulla
jatko-ottelussa sekä kotijoukkue että vierasjoukkue ovat tehneet kumpikin yhden maalin, jotka lisätään 40 minuutin tulokseen, jolloin tasatilanteessa voittaja ratkaistaan rangaistuspotkupisteestä potkaistavin potkuin
rangaistuspotkupisteestä potkaistuista potkuista kotijoukkue on tehnyt yhden ja vierasjoukkue kolme maalia.
Tilastoihin ei merkitä näistä potkuista tehtyjä maaleja eivätkä nämä maalintekijät saa näistä maaleista maalipörssipisteitä.

Pelaajasiirrot ja edustusoikeus

Pelaajasiirto eli edustusoikeuden siirtäminen seurasta toiseen voidaan tehdä liiton kilpailuissa 1.7. – 15.2. välisenä aikana.

Vapaa siirtoaika on:
- ammattilaisella 1.7. – 15.2.
- amatöörillä 1.7. – 31.8.

Pelaajalla on jalkapallossa ja futsalissa lajikohtaiset edustusoikeudet, joten futsalpelaajan edustusoikeuden siirrot eivät ole yhteydessä jalkapallon kanssa eivätkä päinvastoin. Tarkemmat ohjeet ovat luettavissa futsalkilpailumääräyksistä. Pelaajarekisterijärjestelmä PELIPAIKASSA pelaajalla on oltava merkittynä futsalrooli. Jollei roolia ole merkitty, pelaajan katsotaan olevan pelioikeudeton.

Farmisopimus

Pelaajien siirtymistä farmisopimuksen osapuolten välillä, joista vähintään toinen osallistuu liiton aikuisten kilpailuun, säätelevät Palloliiton hallituksen hyväksymät futsalin farmisopimussäännöt.
Rekisteröintimaksu määräytyy ylemmän joukkueen mukaan.

Palloliiton hallituksen vahvistama rekisteröintimaksu on eri sarjatasoille seuraava:

Ylemmässä sarjassa pelaava joukkue

 • Miesten Futsal-Liiga                        600 euroa
 • Miesten Futsal-Ykkönen                  360 euroa
 • Naisten Futsal-Liiga                         360 euroa
 • Naisten Futsal-Ykkönen                   250 euroa

Joukkue-esittelyt ennen ottelua

Aikataulua voi ja pitää muokata hallin mukaan siten, että ottelut alkavat aikataulujen mukaisesti.

Ennen kutakin ottelua joukkueet ja erotuomarit esitellään yleisölle seuraavasti:

 • - 6 min. joukkueet ulos pukuhuoneista
 • - 5 min. varustetarkastus, siirtyminen kentälle kahdessa jonossa järjestyksessä:eroit, joukkueiden kapteenit, joukkueiden maalivahdit, joukkueiden muut pelaajat

Joukkueet asettuvat riviin pääkatsomon eteen n. 5 metrin päähän sivurajasta siten, että kotijoukkue on erotuomareiden vasemmalla puolella pääkatsomosta katsoen.

 • - 3.30 min. vierasjoukkueen esittely
 • - 2.30 min. kotijoukkueen esittely
 • - 1.30 min. erotuomariston esittely

- vierasjoukkue kättelee kotijoukkueen ja erotuomariston (EI koronaepidenian aikana)
- kotijoukkue kättelee erotuomariston (Ei koronaepidemian aikana)

 • - 30 s. teikkaus
 • 00.00 alkupotku

Koronapandemian aikana aikataulusta ja toimintatavoista voidaan poiketa siten, että joukkueet saapuvat kentälle erotuomariston johdolla, jolloin:

 • erotuomaristo ja kapteenit jäävät keskirajan tuntumaan
 • muut pelaajat jatkavat matkaa tai jäävät omalle kenttäpuoliskolleen
 • erotuomaristo ja kapteenit teikkaavat aloittajan ja kenttäpuolet
 • ottelu alkaa
 • Kuuluttaja lukee joukkueiden kokoonpanot, mutta pelaajaesittelyä ei pidetä. 
 • Ottelun jälkeen joukkueiden ja erotuomariston kättelyt. Ottelun jälkeen ei kätellä.

Jos seura haluaa järjestää joukkueiden sisääntulon pelikentälle yksitellen ja esim. pimeässä salissa valonheittimin pelaajia seuraten, se on mahdollista, mutta otteluiden alkamis- ja lämmittelyajoista on pidettävä kiinni.
Televisioitavissa otteluissa alkamisajoista kiinnipitäminen on erityisen tärkeää.
Samoin TV-lähetysotteluissa maalien jälkeisten alkupotkujen potkaisua on tarvittaessa viivytettävä niin, että lähetysten uusinnat pystytään näyttämään.

Erotuomaristo

Suomen Palloliitto nimeää kuhunkin otteluun erotuomarin ja toisen erotuomarin. Miesten ja Naisten Futsal-Liigan ja Miesten Futsal-Ykkösen ottelua ei voi aloittaa, mikäli toinen tai molemmat erotuomarit puuttuvat.
Kaikkiin otteluihin asetellaan erotuomarikaksikko, mutta Palloliitto voi harkintansa mukaan asetella myös avustavia erotuomareita.

Suomen Palloliitto maksaa erotuomareiden palkkiot, matkakorvaukset sekä mahdolliset päivärahat SPL:n TASO -järjestelmän kautta. Lisäinformaatiota Futsalerotuomareiden matkustussääntö ja korvaukset 2021 - 2022 -asiakirjasta. Ottelun järjestävän seuran on järjestettävä erotuomaristolle ottelun aikana juomahuolto sekä varmistettava erotuomariston turvallisuus kaikissa oloissa.

Ajanottaja ja toimitsijat

Ottelun järjestävä seura vastaa ajanotosta ja nimeää tähän tarkoitukseen tehtävänsä osaavan henkilön. Ajanottajalla tulee olla käytössään myös käsikäyttöinen sekuntikello.

Järjestävä seura vastaa ottelupöytäkirjaan tarvittavien tietojen taltioimisesta ottelun aikana ja nimeää tähän tarkoitukseen tehtävänsä osaavan henkilön. Virallisen ottelupöytäkirjan tarkistaa ja kuittaa välittömästi ottelun jälkeen aina ottelun erotuomari.

Järjestävä seura voi ajanottajan ja pöytäkirjan pitäjän lisäksi järjestää paikalle mahdollisen toimitsijan kuuluttajan avuksi.

Ottelupallo

Ottelun järjestäjän tulee huolehtia ottelupalloista (vähintään kaksi palloa, joista toinen varalla), joiden tulee olla FIFA:n futsalsääntöjen mukaisia.

Peliasut, vaihtopelaajien liivit ja sekä pelipaitojen ja -housujen numerointi

Ottelun erotuomari tarkastaa ennen ottelua joukkueiden peliasut järjestäjän määräämällä tavalla ja päättää tarvittaessa käytettävistä peliasuista.

Kotijoukkue pelaa omassa peliasussaan, jolloin vierasjoukkueen tulee valita selvästi poikkeava peliasu.
Jos kotijoukkueen peliasu poikkeaa otteluilmoituksessa ilmoitetusta, on kotijoukkueen vaihdettava peliasua.

Koska kotijoukkueen pelipaidassa on usein kaksi ns. pääväriä joko luonnostaan (esimerkiksi raitapaita, hihat eriväriset tms.) tai isojen mainosten takia, vierasjoukkueen tulee valita asunsa väri kotijoukkueen pääväreistä poikkeavasti ja siten, että pelipaidat selvästi eroavat toisistaan. Kotijoukkueen pelatessa raidallisessa pelipaidassa tulee vierasjoukkueen pelata molemmista raitapaidan väreistä poikkeavassa yksivärisessä tai sellaisissa väreissä, jotka selvästi erottuvat kotijoukkueen peliasusta, elleivät peliasut riittävästi erotu toisistaan.

Maalivahtien pelipaitojen ja -sukkien värien on erotuttava muiden pelaajien peliasujen väreistä. Sukkien värien erottuvuutta ei vaadita kenttäpelaajan korvatessa maalivahdin.
Futsalsäännöistä poiketen suojaavien varusteiden väreille ei ole rajoituksia.

Joukkueiden sukkien värin on poikettava toisistaan.
Jos lämpöhousuja tai trikoita käytetään, niiden on oltava samanväriset housujen päävärin tai niiden lahkeen alareunan värin kanssa. Muissa kilpailuissa kuin miesten ja naisten Futsal-Liiga ja -Ykkönen voidaan käyttää myös mustia lämpöhousuja ja trikoita edellyttäen, että saman joukkueen pelaajat käyttävät samaa väriä.

Jokaisen pelaajan pelipaidan selässä tulee olla selvästi erottuvat numerot. Joukkueella ei saa olla saman numeroisia pelaajia. Numeroiden tulee olla kokonaislukuja välillä 1 – 99. Numeron selventämiseksi (varsinkin raitapaidoissa) liitto suosittelee, että numeron alla on numeron väristä selvästi erottuva yksivärinen pohja.
Vaihtopelaajien on pidettävä pelipaidan päällä molempien joukkueiden pelipaidoista erottuvaa ehjää liiviä.  Liivin pitää peittää ylävartalon etu- ja takaosan ja liivin etu- ja takaosan pitää olla kiinnitettyinä toisiinsa sivuilta.

Erotuomariston asujen tulee selvästi erottua joukkueiden peliasusta.

Mikäli otteluilmoituksen jälkeen ei päästä sopimukseen peliasujen väreistä, erotuomaristolla on oikeus päättää väreistä alla olevan järjestyksen mukaisesti.

 1. Kotijoukkueen kenttäpelaajat
 2. Vierasjoukkueen kenttäpelaajat
 3. Kotijoukkueen maalivahti
 4. Vierasjoukkueen maalivahti
 5. Otteluiden parhaiden pelaajien palkitseminen:

Miesten Futsal-Liigan, Miesten Futsal-Ykkösen ja Naisten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Ykkösen ottelun järjestävän seuran tulee palkita kummankin joukkueen paras pelaaja asiallisella palkinnolla. Palkittujen pelaajien nimet lisätään ottelupöytäkirjaan!

Markkinointi

Tapahtuman järjestävä seura saa oikeuden kentänlaitamainosmyyntiin ja kioskimyyntiin. Peliasujen mainoksissa noudatetaan SPL:n sääntöjä ja ohjeita. Suomen Palloliitto varaa oikeuden kentänlaitamainoksiin jokaisella pelipaikkakunnalla (20 metriä, TV-otteluissa kokonaisuudessaan). Palloliiton tulee ilmoittaa ottelun järjestäjälle vähintään 7 päivää ennen, mikäli Palloliitto aikoo käyttää varaamansa määrän kentänlaitamainoksia.

Käsiohjelma

Järjestävän seuran pitää laatia otteluun tai turnaukseen käsiohjelmalehtinen. Käsiohjelmalehtisen tulee sisältää vähintään joukkueiden kokoonpanot numeroineen ja erotuomarit. Vierailijajoukkueiden tulee toimittaa järjestävälle seuralle numeroitu pelaajalista viimeistään viittä (5) vuorokautta ennen tapahtumaa tai ilmoittaa www. osoite, mistä kyseinen tieto on saatavilla.

Kuulutus ja musiikki

Ottelutapahtumissa tulee olla kuulutus. Musiikin esittäminen on sallittua ennen ottelua, tauolla sekä pelikatkoilla. Musiikkia ei saa esittää pelin ollessa käynnissä (kun pallo on pelissä). Tapahtuman järjestäjä päättää ottelun muusta mahdollisesta oheistoiminnasta.

Televisiointi

Liiton kilpailujen televisiointioikeudet omistaa Suomen Palloliitto.

Luvat/vakuutukset

Suomen Palloliiton sopimus Teosto ry:n kanssa mahdollistaa musiikin esittämisen otteluissa ilman erillistä lupaa. Suomen Palloliiton vastuuvakuutus kattaa otteluissa mahdollisesti katsojille tapahtuvat aineelliset vahingot, mikäli kyseisten vahinkojen ennalta ehkäiseminen on hoidettu asiaankuuluvalla tavalla.

Osallistumismaksu

Miesten Futsal-Liigan ja Miesten Futsal-Ykkösen osallistumismaksut sisältävät kilpailun hallinnoinnin, palkintosummien, mitaleiden ja pokaalien lisäksi kaikki erotuomarikustannukset. Osallistumismaksun ensimmäinen erä maksetaan ilmoittauduttaessa kilpailuun. Loppuosa osallistumismaksusta laskutetaan kahdessa erässä, toinen ennen sarjan alkua ja toinen sarjakauden ensimmäisen kalenterivuoden loppuun mennessä.
Näissä sarjoissa erotuomarit veloittavat ottelukohtaiset kustannukset TASO -järjestelmän kautta.

Naisten Futsal-Liigan, Naisten Futsal-Ykkösen ja P19 sekä P17 Futsal-Liigojen osallistumismaksut sisältävät kilpailujen hallinnoinnin, mitalit ja pokaalit sekä mahdolliset palkintosummat ja lopputurnausjärjestelyt.
Näissä sarjoissa erotuomarit veloittavat ottelu-/turnauskohtaiset kustannukset TASO -järjestelmän kautta ja ne veloitetaan jälkikäteen kultakin turnaukseen/otteluun osallistuvalta seuralta siten, että kokonaiskustannukset jaetaan sarjan joukkueiden pääluvun mukaan.

Sarjasta luovuttaminen ja sarjan keskeyttäminen

Sarjasta luovuttaminen 1.5. tai ilmoittautumisen jälkeen 31.7. saakka maksaa naisten ja miesten Futsal-Liigassa, Futsal-Ykkösessä sekä P19 ja P17 Futsal-Liigassa 500 € ja sarjan osallistumismaksun ja 1.8. alkaen sarja alkuun saakka 1500 € ja sarjan osallistumismaksun.
Jos seura on ehtinyt maksaa osallistumismaksun ennen luovuttamista, luovuttamismaksut ovat vastaavasti 500 ja 1500 €.

Keskeyttäminen maksaa kaikissa sarjoissa 1 500 €. Futsal Cupeissa keskeyttäminen maksaa 500 €.  Summa laskutetaan heti luovutuksen tai keskeyttämisen tapahduttua.

Vastalauseet

Vastalauseet käsitellään kilpailumääräysten mukaisesti.

Käyttäytyminen ottelun jälkeen

Pelaajien ja joukkueiden edustajien tulee muistaa, että ottelun lopputuloksen juhlinnan pelikentällä, pukuhuoneessa tai muualla pelikentän välittömässä läheisyydessä tulee tapahtua hyviä tapoja noudattaen. Alkoholin nauttiminen tai muu käyttäminen tässä yhteydessä on ehdottomasti kielletty.
Ottelun erotuomarin ja tarkkailijan/delegaatin tulee raportoida liittoon havaitsemistaan rikkeistä. Rikkomukset käsitellään liiton kurinpitovaliokunnassa.

Doping – kielletyt ja sallitut lääkeaineet

Palloliiton liittohallitus on hyväksynyt kansallisen antidopingtoimikunnan vahvistaman dopingin käytön kieltävän säännöstön.  Liitto ja seurat ovat sitoutuneet näiden sääntöjen noudattamiseen. Otteluissa ja harjoituksissa voidaan antidopingtoimikunnan edustajien toimesta suorittaa ennalta ilmoittamatta dopingtestejä. Testeihin tulee osallistua testaajien antamien ohjeiden mukaan. Testeistä kieltäytyminen johtaa rangaistustoimenpiteisiin.

Antidopingtoimintaa koskevaa lisäinformaatiota löydät osoitteesta: http://www.antidoping.fi/

Varamaalivahdin ja/tai vaihtopelaajan merkitseminen ottelupöytäkirjaan ”ei pelanneeksi”

A) Varamaalivahti

Mikäli joukkue haluaa merkitä ottelun jälkeen kentällä käymättömän maalivahdin ”ei pelanneeksi”, tulee joukkueen kokoonpanoluettelossa merkitä pelaajan nimen jälkeiseen ”Ei” sarakkeeseen rasti.

Mikäli kyseinen varamaalivahti ei käy ottelussa kentällä, hänet voidaan todeta ottelun jälkeen ”ei pelanneeksi”.  Jotta tämä on mahdollista, kyseisen joukkueen edustajan pitää mennä välittömästi ottelun jälkeen toimitsijapöydän luokse kyseisen maalivahdin kanssa ja yhdessä ottelun tuomariston kanssa todeta, että varamaalivahti ei ole kentällä käynyt. Tämän jälkeen ottelun erotuomari poistaa pelaajan nimen kohdalta rastin ”p” -sarakkeesta. Ilmoitus on tehtävä erotuomarille ennen kuin hän vahvistaa ottelun pöytäkirjan, myöhemmin poisto pöytäkirjasta ei ole enää mahdollista.

Mikäli ”ei pelaavaksi” merkitty maalivahti aiotaan vaihtaa kentälle, tulee vaihto tehdä pelikatkolla ja tuomarin luvalla. Ilman lupaa kentälle tulemista käsitellään vaihtorikkomuksena.
Mikäli mahdollinen ei-pelaava maalivahti saa varoituksen tai kentältäpoiston vaihtopenkillä ottelun aikana, ei hänen poistamisensa kokoonpanosta enää ole mahdollista.

Näiden määräysten mukaisesti ”ei pelanneeksi” todettua maalivahtia kohdellaan kuten hän ei olisi ollut kokoonpanossa lainkaan.

B) Vaihtopelaaja
Miesten Futsal-Liigassa, Miesten Futsal-Ykkösessä ja Naisten Futsal-Liigassa voi kokoonpanossa olla A)-kohdan mukaisen varamaalivahdin lisäksi olla korkeintaan kolme vaihtopelaajaa, jotka voi merkitä pelaamattomiksi.
Toimintatavat ja määräykset ovat vastaavat kuin edellä varamaalivahdin tapauksessa.

 

SARJAKOHTAISIA ERITYISOHJEITA LIITON ERI KILPAILUIHIN

 

MIESTEN FUTSAL-LIIGA

Jatkoaika ja voittomaalikilpailu runkosarjan otteluissa
 
Jos ottelu päättyy varsinaisen peliajan jälkeen tasatulokseen, pelataan 5 minuutin jatkoaika.  Joukkueiden toisella puoliajalla saamat kumulatiiviset rikkomukset jäävät jatkoajalle.  Jatkoajalla joukkueilla ei ole oikeutta aikalisään.
Jatkoajan aloittaa ottelun aloittanut joukkue ja kenttäpuolet pysyvät samoina kuin 2. puoliajalla.
 
Jos jatkoaika päättyy tasan, ottelun voittaja ratkaistaan voittomaalikilpailulla, jossa sovelletaan FIFA:n futsalsääntöjen määräyksiä 10 metrin vapaapotkusta sekä rangaistuspotkupisteeltä potkaistavista potkuista seuraavasti:
Potku potkaistaan 10 m pisteeltä 
Torjuvan maalivahdin paikkaan sovelletaan 10 metrin vapaapotkun sääntöä
Muuten sovelletaan rangaistuspotkupisteeltä potkaistavista potkuista annettuja määräyksiä
 
Jatkoaikaan tai voittomaalikilpailuun päättyneessä ottelussa voittaja saa kaksi pistettä ja hävinnyt yhden pisteen.
Jatkoajalla tehdyt maalit ja syötöt lasketaan pelaajien pistetilastoon.
Voittomaalikilpailussa tehtyjä maaleja ei lasketa pelaajien maalintekotilastoon.
 
Voittomaalikilpailun voittava joukkue voittaa ottelun yhdellä maalilla lisättynä jatkoajan jälkeiseen tulokseen.
 
Ottelun lopputuloksen merkitseminen ottelupöytäkirjaan
 
Ottelun lopputulos merkitään seuraavasti alla olevien esimerkkien mukaisesti:
 
1) Ottelu päättyy toisen joukkueen voittoon 40 minuutin pelin jälkeen (esimerkki):
- merkintä: 5 – 4 (1-3), jolloin
- ottelun taukotulos on ollut 1 – 3
- ottelun lopputulos on 5 – 4, toinen puoliaika on päättynyt siis 4 – 1
 
2) Ottelu on päättynyt 40 minuutin jälkeen tasatulokseen ja sen jälkeen toinen joukkue voittaa jatkoajan
- merkintä: Ja. 5 – 4, 4 – 4 (1-3), jolloin
- ottelu taukotulos on ollut 1 – 3
- ottelu on 40 minuutin pelin jälkeen ollut tilanteessa 4 – 4, jolloin toinen puoliaika on päättynyt siis 3 – 1 – ottelua jatketaan jatkoajalla
- jatkoajalla kotijoukkue on tehnyt yhden maalin, joka lisätään 40 minuutin tulokseen
 
3) Ottelu on päättynyt jatkoajan jälkeenkin tasan ja sen jälkeen toinen joukkue voittaa voittomaalikilpailun
- merkintä: 6 – 5 (vm. 3-1), ja. 5 – 5, 4 – 4, (1-3)
- ottelu taukotulos on ollut 1 – 3
- ottelu on 40 minuutin pelin jälkeen ollut tilanteessa 4 – 4, jolloin toinen puoliaika on päättynyt siis 3 – 1 – ottelua jatketaan jatkoajalla
- jatkoajalla sekä kotijoukkue että vierasjoukkue ovat tehneet kumpikin yhden maalin, jotka lisätään 40 minuutin tulokseen, jolloin tasatilanteessa voittaja ratkaistaan voittomaalikilpailulla
- voittomaalikilpailu on päättynyt 3 – 1, jolloin voittaneelle joukkueelle lisätään yksi maali.  Tämä maali näkyy tilastoissa joukkueen tehdyissä maaleissa ja toisaalta hävinneen joukkueen päästetyissä maaleissa, mutta ei kasvata pelaajien henkilökohtaisia maaleja maalipörssissä. 
 
Ottelun alkua edeltävä lämmittelyn perusaikataulu:
 
- 45 minuuttia
o Ajanottolaite asetetaan käymään aikaa alaspäin siten, että laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen ottelun alkamista
- 10 minuuttia
o Äänimerkki joukkueiden poistumiseksi lämmittelystä. Erotuomaristo valvoo poistumisen.
- Joukkueiden on viimeistään äänimerkin kuullessaan poistuttava lämmittelystä
 
Otteluiden videointi ja nauhoitteiden toimittaminen
 
Kotijoukkueen on huolehdittava otteluiden videoinnista. Ottelutallenne on toimitettava vierasjoukkueelle, erotuomareille, muille liigajoukkueille sekä kurinpitoelimille Futsal-liigaseurat ry:n sopimalla tavalla.
Myös Miesten Futsal-Liigan ja Miesten Futsal-Ykkösen väliset karsintaottelut on taltioitava ja tallenteiden kanssa on meneteltävä samalla tavoin kuin liigaotteluissa.
 
Lentävän maalivahdin paita:
 
Joukkueen käyttäessä (lentävänä) maalivahtina kenttäpelaajaa hänen on käytettävä samanväristä pelipaitaa kuin mikä joukkueen ottelussa pelanneella maalivahdillakin on ollut. Lentävän maalivahdin paidassa tulee olla selkeästi nähtävissä pelaajan
oma pelinumero. Peliliivin tai reikäpaidan käyttö ei ole sallittua!
 
Pelipallot
 
Kotijoukkue on velvollinen antamaan vierasjoukkueen lämmittelykäyttöön 8 kpl pelipalloja, jotka ovat saman merkkisiä kuin itse ottelussa käytettävät pallot.
 
Erotuomariston kuljetus
 
Kotijoukkue tarjoaa ottelun erotuomareille kuljetuksen ottelupaikalle lähimmältä rautatie- tai lentoasemalta tai muusta mahdollisimman lähellä ottelupaikkaa sijaitsevasta mielekkäästä paikasta, johon julkisen liikenteen avulla pääsee.  Kuljetusta tarvitessaan erotuomari on velvollinen tiedustelemaan sitä kotijoukkueelta etukäteen (esim. ottelukutsun vastaanottamisen yhteydessä).
 
Miesten Futsal-Liigan palkintosumma
 
Miesten Futsal-Futsal-Liigan runkosarjan voittaja saa 1500 euron palkintosumman ja miesten futsalinSuomen mestari 4000 euron palkintosumman.
 
Vastalauseet
 
Vastalauseet on tehtävä kilpailumääräysten mukaisesti.
 
 

MIESTEN FUTSAL-YKKÖNEN

Lentävän maalivahdin paita:
 
Joukkueen käyttäessä (lentävänä) maalivahtina kenttäpelaajaa hänen on käytettävä samanväristä pelipaitaa kuin mikä joukkueen ottelussa pelanneella maalivahdillakin on ollut. Lentävän maalivahdin paidassa tulee olla selkeästi nähtävissä pelaajan
oma pelinumero. Peliliivin tai reikäpaidan käyttö ei ole sallittua!
 
Pelipallot
 
Kotijoukkue on velvollinen antamaan vierasjoukkueen lämmittelykäyttöön 5 kpl pelipalloja, jotka ovat saman merkkisiä kuin itse ottelussa käytettävät pallot.
 
Ottelun alkua edeltävä lämmittelyn perusaikataulu:
 
- 45 minuuttia
o Ajanottolaite asetetaan käymään aikaa alaspäin siten, että laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen ottelun alkamista
- 10 minuuttia
o Äänimerkki joukkueiden poistumiseksi lämmittelystä Erotuomaristo valvoo poistumisen.
- Joukkueiden on viimeistään äänimerkin kuullessaan poistuttava lämmittelystä
 
Otteluiden videointi ja nauhoitteiden toimittaminen
 
Miesten Futsal-Liigan ja Miesten Futsal-Ykkösen väliset karsintaottelut on taltioitava ja tallenteiden kanssa on meneteltävä samalla tavoin kuin liigaotteluissa.
 
Vastalauseet
 
Vastalauseet on tehtävä kilpailumääräysten mukaisesti. Miesten Futsal-Liigan pudotus- ja karsintapeleissä vastalause on kuitenkin tehtävä 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä. Liiton toimiston asiassa tekemä ratkaisu on lopullinen eikä siitä voi valittaa vastalauselautakuntaan.
Jos vastalause johtaa uusintaotteluun, ottelun kaikki rekisterimerkinnät (maalit, syötöt, varoitukset, kentältäpoistot) poistetaan.
 
 
 

NAISTEN FUTSAL-LIIGA

Jatkoaika ja voittomaalikilpailu runkosarjan otteluissa
 
Jos ottelu päättyy varsinaisen peliajan jälkeen tasatulokseen, pelataan 5 minuutin jatkoaika.  Joukkueiden toisella puoliajalla saamat kumulatiiviset rikkomukset jäävät jatkoajalle.  Jatkoajalla joukkueilla ei ole oikeutta aikalisään.
Jatkoajan aloittaa ottelun aloittanut joukkue ja kenttäpuolet pysyvät samoina kuin 2. puoliajalla.
 
Jos jatkoaika päättyy tasan, ottelun voittaja ratkaistaan voittomaalikilpailulla, jossa sovelletaan FIFA:n futsalsääntöjen määräyksiä 10 metrin vapaapotkusta sekä rangaistuspotkupisteeltä potkaistavista potkuista seuraavasti: 
Potku potkaistaan 10 m pisteeltä 
Torjuvan maalivahdin paikkaan sovelletaan 10 metrin vapaapotkun sääntöä
Muuten sovelletaan rangaistuspotkupisteeltä potkaistavista potkuista annettuja määräyksiä
 
Jatkoaikaan tai voittomaalikilpailuun päättyneessä ottelussa voittaja saa kaksi pistettä ja hävinnyt yhden pisteen.
Jatkoajalla tehdyt maalit ja syötöt lasketaan pelaajien pistetilastoon.
Voittomaalikilpailussa tehtyjä maaleja ei lasketa pelaajien maalintekotilastoon.
 
Voittomaalikilpailun voittava joukkue voittaa ottelun yhdellä maalilla lisättynä jatkoajan jälkeiseen tulokseen.
 
Ottelun lopputuloksen merkitseminen ottelupöytäkirjaan
 
Ottelun lopputulos merkitään seuraavasti alla olevien esimerkkien mukaisesti:
 
1) Ottelu päättyy toisen joukkueen voittoon 40 minuutin pelin jälkeen (esimerkki):
- merkintä: 5 – 4 (1-3), jolloin
- ottelun taukotulos on ollut 1 – 3
- ottelun lopputulos on 5 – 4, toinen puoliaika on päättynyt siis 4 – 1
 
2) Ottelu on päättynyt 40 minuutin jälkeen tasatulokseen ja sen jälkeen toinen joukkue voittaa jatkoajan
- merkintä: Ja. 5 – 4, 4 – 4 (1-3), jolloin
- ottelu taukotulos on ollut 1 – 3
- ottelu on 40 minuutin pelin jälkeen ollut tilanteessa 4 – 4, jolloin toinen puoliaika on päättynyt siis 3 – 1 – ottelua jatketaan jatkoajalla
- jatkoajalla kotijoukkue on tehnyt yhden maalin, joka lisätään 40 minuutin tulokseen
 
3) Ottelu on päättynyt jatkoajan jälkeenkin tasan ja sen jälkeen toinen joukkue voittaa voittomaalikilpailun
- merkintä: 6 – 5 (vm. 3-1), ja. 5 – 5, 4 – 4, (1-3)
- ottelu taukotulos on ollut 1 – 3
- ottelu on 40 minuutin pelin jälkeen ollut tilanteessa 4 – 4, jolloin toinen puoliaika on päättynyt siis 3 – 1 – ottelua jatketaan jatkoajalla
- jatkoajalla sekä kotijoukkue että vierasjoukkue ovat tehneet kumpikin yhden maalin, jotka lisätään 40 minuutin tulokseen, jolloin tasatilanteessa voittaja ratkaistaan voittomaalikilpailulla
- voittomaalikilpailu on päättynyt 3 – 1, jolloin voittaneelle joukkueelle lisätään yksi maali.  Tämä maali näkyy tilastoissa joukkueen tehdyissä maaleissa ja toisaalta hävinneen joukkueen päästetyissä maaleissa, mutta ei kasvata pelaajien henkilökohtaisia maaleja maalipörssissä.
 
Pelipallot
 
Kotijoukkue on velvollinen antamaan vierasjoukkueen lämmittelykäyttöön 8 kpl pelipalloja, jotka ovat saman merkkisiä kuin itse ottelussa käytettävät pallot.
 
 
Lentävän maalivahdin paita:
 
Joukkueen käyttäessä (lentävänä) maalivahtina kenttäpelaajaa hänen on käytettävä samanväristä pelipaitaa kuin mikä joukkueen ottelussa pelanneella maalivahdillakin on ollut. Lentävän maalivahdin paidassa tulee olla selkeästi nähtävissä pelaajan
oma pelinumero. Peliliivin tai reikäpaidan käyttö ei ole sallittua!
 
Ottelun alkua edeltävä lämmittelyn perusaikataulu:
 
- 45 minuuttia
o Ajanottolaite asetetaan käymään aikaa alaspäin siten, että laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen ottelun alkamista
- 10 minuuttia
o Äänimerkki joukkueiden poistumiseksi lämmittelystä. Erotuomaristo valvoo poistumisen.
- Joukkueiden on viimeistään äänimerkin kuullessaan poistuttava lämmittelystä
 
Vastalauseet
 
Vastalauseet on tehtävä kilpailumääräysten mukaisesti. Naisten Futsal-Liigan pudotus- ja karsintapeleissä vastalause on tehtävä 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä. Liiton toimiston asiassa tekemä ratkaisu on lopullinen eikä siitä voi valittaa vastalauselautakuntaan.
Jos vastalause johtaa uusintaotteluun, ottelun kaikki rekisterimerkinnät (maalit, syötöt, varoitukset, kentältäpoistot) poistetaan.
 
Otteluiden videointi ja nauhoitteiden toimittaminen
 
Kotijoukkueen on huolehdittava otteluiden videoinnista.  Ottelutallenne on toimitettava vierasjoukkueelle, erotuomareille, muille liigajoukkueille sekä kurinpitoelimille Futsal-liigaseurat ry:n sopimalla tavalla.
Myös Naisten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Ykkösen väliset karsintaottelut on taltioitava ja tallenteiden kanssa on meneteltävä samalla tavoin kuin liigaotteluissa.
 
Naisten Futsal-Liigan palkintosumma
 
Naisten futsalin Suomen mestari saa 1500 euron palkintosumman.
 
 
 

NAISTEN FUTSAL-YKKÖNEN

 
Ottelun alkua edeltävä lämmittelyn perusaikataulu:
 
- 45 minuuttia
o Ajanottolaite asetetaan käymään aikaa alaspäin siten, että laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen ottelun alkamista
- 10 minuuttia
o Äänimerkki joukkueiden poistumiseksi lämmittelystä. Erotuomaristo valvoo poistumisen
- Joukkueiden on viimeistään äänimerkin kuullessaan poistuttava lämmittelystä
 
Pelipallot
 
Kotijoukkue on velvollinen antamaan vierasjoukkueen lämmittelykäyttöön 5 kpl pelipalloja, jotka ovat saman merkkisiä kuin itse ottelussa käytettävät pallot.
 
Lentävän maalivahdin paita:
 
Joukkueen käyttäessä (lentävänä) maalivahtina kenttäpelaajaa hänen on käytettävä pelipaitaa, jossa on selkeästi nähtävissä hänen oma pelinumeronsa ja joka väriltään eroaa muiden kenttäpelaajien ja vastajoukkueen maalivahdin pelipaidoista.  Liivin käyttö ei ole sallittua!
 
Vastalauseet
 
Vastalauseet on tehtävä kilpailumääräysten mukaisesti. Naisten Futsal-Liigan pudotus- ja Naisten Futsal-Ykkösen välisissä sekä mahdollisissa Naisten Futsal-Ykkösen lohkovoittajien välisissä karsintapeleissä vastalause on tehtävä 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä. Liiton toimiston asiassa tekemä ratkaisu on lopullinen eikä siitä voi valittaa vastalauselautakuntaan.
Jos vastalause johtaa uusintaotteluun, ottelun kaikki rekisterimerkinnät (maalit, syötöt, varoitukset, kentältäpoistot) poistetaan.
 
Otteluiden videointi ja nauhoitteiden toimittaminen
 
Naisten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Ykkösen väliset karsintaottelut on taltioitava ja tallenteiden kanssa on meneteltävä samalla tavoin kuin liigaotteluissa.
 
 
 

P19 JA P17 FUTSAL-LIIGAT

 
P17 ja P19 Futsal-Liigat pelataan yksittäisinä otteluina ja niitä koskevat yleisohjeistuksien lisäksi alla olevat ohjeet.
 
Ottelun alkua edeltävä lämmittelyn perusaikataulu:
 
- 45 minuuttia
o Ajanottolaite asetetaan käymään aikaa alaspäin siten, että laite antaa äänimerkin 10 minuuttia ennen ottelun alkamista
- 10 minuuttia
o Äänimerkki joukkueiden poistumiseksi lämmittelystä. Erotuomaristo valvoo poistumisen.
- Joukkueiden on viimeistään äänimerkin kuullessaan poistuttava lämmittelystä
 
Pelipallot
 
Kotijoukkue on velvollinen antamaan vierasjoukkueen lämmittelykäyttöön 5 kpl pelipalloja, jotka ovat saman merkkisiä kuin itse ottelussa käytettävät pallot.
 
Lentävän maalivahdin paita:
 
Joukkueen käyttäessä (lentävänä) maalivahtina kenttäpelaajaa hänen on käytettävä pelipaitaa, jossa on selkeästi nähtävissä hänen oma pelinumeronsa ja joka väriltään eroaa muiden kenttäpelaajien ja vastajoukkueen maalivahdin pelipaidoista.  Liivin käyttö ei ole sallittua.
 
Yhteisjoukkuesopimus
 
P19 ja P17 Futsal-Liigojen joukkueet voivat tehdä yhteisjoukkuesopimuksia Palloliiton yhteisjoukkuemääräysten mukaan soveltuvin osin.