FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2020 – 2021

 
 
A. Varoitusten kertyminen
 
B. Kentältäpoiston vaikutus varoitusten kertymiseen
 
C. Kentältäpoisto
 
D. Lisärangaistukset
 
E. Pelikiellon kärsiminen
 
F. Pelikiellossa olevan pelaajan pelioikeus
 
G. Taustahenkilön poisto tekniseltä alueelta
 
H. Toimitsijakiellon kärsiminen
 
I. Siirtyvät peli- ja toimitsijakiellot
 
J. Seurojen valvontavelvoite ja varoituksista ilmoittaminen
 
K. Virheelliset rangaistukset ja törkeät rikkomukset
 
L. Keskeytetty tai luovutettu ottelu
 
 
 
 
 
A. VAROITUSTEN KERTYMINEN
 

1. Pelaajan tai taustahenkilön saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa:

Miesten Futsal-Liiga, Miesten Futsal-Ykkönen, P19 Futsal-Liiga, P17 Futsal-Liiga, Naisten Futsal-Liiga ja Naisten Futsal-Ykkönen. Alueellisten sarjojen osalta alueet päättävät varoitusten kertymisestä ja kentältäpoistojen vaikutuksista pelaamiseen.

Miesten Futsal-Liigan, Miesten Futsal-Ykkösen ja Naisten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal -Ykkösen runkosarjojen, P19 Futsal-Liigan ja P17 Futsal-Liigan lohkovaiheiden jälkeen ko. kilpailujen varoitustilit nollataan, mutta varoitusten kertymistä aiheutuneet peli- ja toimitsijakiellot seuraavat pudotuspeleihin, liigakarsintaotteluihin tai lopputurnauksiin ja, joissa varoitusten kertyminen uudelleen alkaa nollasta.

Miesten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Liigan semifinaalien jälkeen ko. kilpailujen varoitustilit nollataan, mutta varoitusten kertymistä aiheutuneet peli- ja toimitsijakiellot seuraavat finaaleihin ja pronssiotteluihin, joissa varoitusten kertyminen alkaa uudelleen nollasta.

Mahdollinen toistuvista peli- ja toimitsijakielloista johtuva näiden sääntöjen D-kohdan tarkoittaman lisärangaistus huomioidaan kilpailun alusta asti ja mahdollinen ao. sääntökohdan perusteella tuleva pelikielto tulee kärsiä myös, vaikka varoitustili nollataan.

Pelaajan ja taustahenkilön saamat varoitukset lasketaan samaan varoituskertymään. Henkilö kärsii peli- tai toimitsijakiellon sen roolin mukaan, jossa hän toimi varoituskertymän täyttyessä.

2. Varoitusten kertyminen on kilpailukohtaista ja henkilökohtaista. Ottelutuloksen muutoksella tai mitätöinnillä ei ole vaikutusta pelaajan saamiin varoituksiin tai niistä seuraaviin pelikieltoihin.

3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat peli- tai toimitsijakieltoa portaittain seuraavasti:

I. Miesten Futsal-Liigan runkosarja, Naisten Futsal-Liigan runkosarja ja muut kilpailut

a) Pelaajan tai taustahenkilön saatua ensimmäiset neljä (4) varoitusta seurauksena on yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakielto.

b) Seuraavat kolme (3) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakiellon.

c) Seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakiellon ja tästä seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.

 II. Miesten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Liigan pudotuspelit

a) Pelaajan tai taustahenkilön saatua ensimmäiset kolme (3) varoitusta seurauksena on yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakielto.

b) Seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakiellon ja tästä seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.

Lisärangaistuksia näiden lisäksi tulee silloin, kun kappaleen D ehdot täyttyvät.

 4. Jos nuori pelaaja saa pelikauden viimeisessä nuorten ottelussa yksittäisen varoituksen, josta seurauksena on yhden ottelun pelikielto, hän voi kärsiä pelikiellon samalla kaudella oman seuran aikuisten joukkueen ottelussa ja pelata tämän jälkeen sen joukkueen ottelussa, jossa kärsi pelikiellon.

 Jos varoituksesta seuraa D-kohdassa mainittu lisärangaistus (ylimääräinen pelikielto), pelikieltoa ei voi kärsiä saman pelikauden aikana.

 
B. KENTÄLTÄPOISTON VAIKUTUS VAROITUSTEN KERTYMISEEN
 

1. Jos pelaaja tai taustahenkilö saa samassa ottelussa kaksi varoitusta, hänet poistetaan kentältä tai tekniseltä alueelta ja hänen aiemmissa otteluissansa saadut varoitukset jäävät voimaan.

2. Mikäli pelaaja tai taustahenkilö poistetaan suoraan kentältä tai tekniseltä alueelta, hänen samassa ja aiemmissa otteluissa saadut varoitukset jäävät voimaan.

C. KENTÄLTÄPOISTO
 

1. Jos pelaaja tai taustahenkilö saa samassa ottelussa kaksi (2) varoitusta, hänet poistetaan kentältä tai tekniseltä alueelta ja seurauksena on yhden (1) ottelun pelikielto.

2. Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto, paitsi kohdassa kolme ja neljä mainituissa tapauksissa.

Tekniseltä alueelta poistosta on seurauksena yhden ottelun toimitsijakielto.

3. P19 Futsal-Liigassa ja P17 Futsal-Liigassa sekä Naisten Futsal-Ykkösessä suorasta kentältäpoistosta on seurauksena yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakielto. Alueellisissa kilpailuissa voi kilpailun järjestäjä antaa erillismääräyksiä koskien pelikiellon pituutta.

4. Jos pelaaja poistetaan kentältä siksi, että hän estää maalin tai ilmeisen maalitekotilaisuuden pelaamalla palloa tarkoituksellisesti käsin (koodi K), seurauksena on yhden (1) ottelun pelikielto.

Erotuomarin on suorissa kentältäpoistotapauksissa ja tekniseltä alueelta poistotapauksissa laadittava erillinen raportti ja toimitettava se kilpailun järjestäjälle.

 
 

Mikäli pelaaja tai taustahenkilö saa kauden aikana vähintään kolme (3) peli- tai toimitsijakieltoa samassa kilpailussa yksittäisten varoitusten ja/tai kentältäpoistojen tai taustahenkilö tekniseltä alueelta poistamisen vuoksi, on seurauksena aina yhden (1) ottelun ylimääräinen pelikielto pelaajalle ja yhden (1) ottelun ylimääräinen toimitsijakielto taustahenkilölle.

Valtakunnallisissa kilpailuissa kurinpitovaliokunta tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja ja alueellisissa kilpailuissa alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai liiton pääsihteerin nimeämä henkilö voivat määrätä rangaistusmääräysten mukaisesti pelikieltoa.

 
 
E. PELIKIELLON KÄRSIMINEN
 
1. Pelaaja voi saada pelikieltoa varoitusten kertymisen, kentältäpoiston tai kurinpitomenettelyn seurauksena.
 
2. Pelikielto on, ellei tässä säännössä muuta todeta, kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen pelikiellon kärsimistä pelaaja ei saa pelata virallisia otteluita missään muussakaan joukkueessa.
 
 
F. PELIKIELLOSSA OLEVAN PELAAJAN PELIOIKEUS
 
1. Pelikiellossa olevaa pelaajaa ei saa kirjata pöytäkirjaan joukkueen pelaajaksi tai taustahenkilöksi virallisissa otteluissa. Erotuomarina toimiva voi hakea kilpailunjärjestäjältä kohtuullistamista siten, että kielto ei koskisi erotuomarina toimimista.
 
Peli- tai toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus toimia kilpailumääräysten 22 §:ssä mainitulla tavalla ottelun pöytäkirjanpitäjänä tai ajanottajana, ellei kilpailunjärjestäjä muuta päätä.
 
2. Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:
 
a) kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun siirretään pelaajan edustusoikeus seurasta toiseen. 
b) kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta ylemmästä seurasta alempaan.   
c) seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta alemmasta seurasta ylempään.
d) seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun nuori pelaaja siirtyy farmisopimuksen tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella. 
 
Mikäli pelaajan sopimus ei jatku samalla kaudella seurassa niin pitkään, että pelikielto tulisi kärsityksi, kärsii hän kuitenkin pelikieltonsa sen joukkueen, jossa pelikielto tuli, seuraavissa otteluissa sillä kaudella.
Tätä momenttia ei kuitenkaan sovelleta siirtyviin pelikieltoihin, vaan pelaaja kärsii pelikieltonsa I-kohdan mukaisesti.
 
3. Pelaaja, joka on pelikiellossa, voi pelata saman seuran toisessa joukkueessa seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä.
 
Pelaajan pelioikeus saman seuran toisessa joukkueessa alkaa kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä siitä ottelusta, jossa hän sai pelikiellon jos, kyseessä on aikuinen pelaaja ja pelikielto on saatu ylemmällä sarjatasolla pelaavassa seuran joukkueessa.
 
4. Mikäli varoitusten tai suoran kentältäpoiston vuoksi pelaajalle tullut pelikielto kilpailun keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän pelikiellon, voi liiton pääsihteerin määräämä henkilö ko. pelaajan seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä, miten rangaistus kärsitään.
 
5. Mikäli on ilmeistä, että edustusoikeuden siirron yksinomaisena tarkoituksena on siirtyvästä pelikiellosta vapautuminen, voi liiton pääsihteeri tai nimeämänsä henkilö päättää, missä ottelussa siirtyvä pelikielto tulee kärsiä.
 
 
G. TAUSTAHENKILÖN POISTO TEKNISELTÄ ALUEELTA 
 
Mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden (1) ottelun toimitsijakielto.
 
Tekniseltä alueelta poistetun taustahenkilön tulee välittömästi poistua pukuhuoneeseen tai katsomoon, vähintään 20m etäisyydelle teknisen alueen lähimmältä reunalta mitattuna. Tekniseltä alueelta poistamisen jälkeen kaikenlainen pelin ohjaaminen ja/tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on ottelun aikana kiellettyä.
Tekniseltä alueelta poistettu henkilö ei saa osallistua pelin jälkeiseen lehdistötilaisuuteen.
 
 
H. TOIMITSIJAKIELLON KÄRSIMINEN
 

1. Toimitsijakielto on, ellei tässä säännössä muuta todeta, kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa toimitsijakielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen toimitsijakiellon kärsimistä henkilö ei saa toimia virallisissa otteluissa missään tehtävissä muissa joukkueissa.

Erotuomari voi hakea kilpailunjärjestäjältä rangaistuksen kohtuullistamista siten, että kielto ei koskisi erotuomarina toimimista.

2. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin viimeistään 90 minuuttia ennen ottelun alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus istua ottelun aikana katsomossa, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä.

Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus toimia futsalin kilpailumääräysten 22 §:ssä mainitulla tavalla ottelun pöytäkirjanpitäjänä tai ajanottajana.

3. Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan rangaista seuraa ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus.

4. Mikäli toimitsijakielto kilpailun keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän toimitsijakiellon, voi liiton pääsihteerin määräämä henkilö ko. henkilön seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä, miten rangaistus kärsitään.

 
I. SIIRTYVÄT PELI- JA TOIMITSIJAKIELLOT
 

1. Yksittäisistä varoituksista seurannut pelikielto siirtyy seuraavalle kaudelle vain, mikäli pelaaja on saanut kilpailun viimeisellä kierroksella pelatussa ottelussa kaksi yksittäistä varoitusta tai pelikielto on yhtä ottelua pidempi.

2. Suorasta kentältäpoistosta seurannut pelikielto- tai tekniseltä alueelta poistoa seuraava toimitsijakielto siirtyy aina seuraavalle pelikaudelle, mikäli sitä ei ole kärsitty sen kilpailukauden aikana, jolloin se on saatu.

3. Seuraavalle pelikaudelle siirtyvää peli- tai toimitsijakieltoa voidaan lieventää tai se voidaan poistaa liiton pääsihteerin nimeämän henkilön päätöksellä pelaajan tai seuran sitä anoessa.

4. Siirtyvät peli- ja toimitsijakiellot ovat aina pelaaja- ja taustahenkilökohtaisia, ja ne kärsitään siinä kilpailussa, johon pelaajan tai taustahenkilön seuraavan kauden joukkue osallistuu. Mikäli kyseessä on pelaajastatukseltaan ammattilainen, katsotaan pelaajan seuraavan kauden joukkueeksi se joukkue, jonka kanssa pelaajalla on sopimus uudelle kaudelle.

5. Nuori pelaaja kärsii pelikieltonsa ensisijaisesti siinä kilpailussa, jossa hän sai pelikiellon.

6. Toimitsijakielto siirtyy aina seuraavalle kaudelle.

7. Siirtyvä toimitsijakielto on kärsittävä siinä joukkueessa, missä taustahenkilö toimii seuraavalla kaudella.

 

J. SEUROJEN VALVONTAVELVOITE JA VAROITUKSISTA ILMOITTAMINEN

1. Seurojen tulee kirjata ja valvoa pelaajiensa varoitukset ja pelikiellot ja sekä taustahenkilöiden varoitukset ja toimitsijakiellot.

2. Erotuomareiden tulee merkitä pelaajien ja taustahenkilöiden varoitukset ja kentältä poistot sekä tekniseltä alueelta poistot ottelupöytäkirjaan.

 
 
K. VIRHEELLISET RANGAISTUKSET JA TÖRKEÄT RIKKOMUKSET
 

1. Mikäli pelaajaa tai taustahenkilöä rangaistaessa on tapahtunut ilmeinen virhe ja väärä pelaaja tai taustahenkilö on aiheetta saanut varoituksen tai poistettu kentältä tai tekniseltä alueelta, voi liiton pääsihteerin nimeämä henkilö valtakunnallisissa kilpailuissa tai alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai liiton pääsihteerin nimeämä henkilö alueellisissa kilpailuissa tehdä päätöksen rangaistuksen kohdentamisesta saman joukkueen oikealle pelaajalle tai taustahenkilölle.

2. Miesten Futsal-Liigassa ja Naisten Futsal-Liigassa on mahdollista anoa kentältäpoiston tai tekniseltä alueelta poiston aiheuttaman pelikiellon tai toimitsijakiellon poistamista. Anomuksen voi tehdä kentältä poistetun pelaajan tai tekniseltä alueelta poistetun taustahenkilön seura. Anomus on lähetettävä 48 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä Suomen Palloliittoon ja siihen on liitettävä kuitti 500 euron käsittelymaksun maksamisesta. Myöhästyneitä anomuksia ei oteta käsittelyyn. Mikäli anomus hyväksytään ja peli- tai toimitsijakielto poistetaan, maksu palautetaan.

Miesten ja Naisten Futsal-Liigojen pudotuspeleissä sekä Naisten ja Miesten Futsal-Liigan ja FutsalYkkösen välisissä karsintaotteluissa anomus on tehtävä 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä.

3. Liiton pääsihteerin nimeämä kolmihenkinen ryhmä voi poistaa kentältäpoiston aiheuttaman pelikiellon tai tekniseltä alueelta poiston aiheuttaman toimitsijakiellon, mikäli videokuvan tai muun materiaalin perusteella on täysin varmaa, että kyseinen pelaaja tai taustahenkilö ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon, josta voidaan perustellusti antaa punainen tai keltainen kortti tai taustahenkilö perustellusti poistaa tekniseltä alueelta. Ryhmä ei voi ottaa kantaa erotuomarin tekemiin tulkinnallisiin päätöksiin. Vaikka ryhmä poistaisi pelikiellon, se ei voi poistaa saatua punaista tai keltaista korttia. Ryhmällä ei ole mahdollisuutta lieventää peli- tai toimitsijakieltoa. Se voi vain joko hylätä anomuksen tai poistaa pelikiellon tai toimitsijakiellon kokonaan.

Ennen asiaa koskevaa päätöstä ryhmän on kuultava ottelun erotuomaria tai muuta erotuomaristoa asiasta ja asiaa koskeva päätös tulee saattaa ottelun erotuomaristolle tiedoksi.

Ryhmän asiassa tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa.

4. Mikäli on tapahtunut törkeä sääntöjen vastainen rikkomus, voi liiton pääsihteerin nimeämä henkilö määrätä väliaikaisen peli- tai toimitsijakiellon, joka on voimassa, kunnes valtakunnallisissa kilpailuissa kurinpitovaliokunta tai alueiden järjestämissä kilpailuissa alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä on käsitellyt asian. Väliaikaiseen peli- tai toimitsijakieltoon määrättävälle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen määräämistä.

5. Näiden päätösten valmistelussa voidaan käyttää puolueetonta video- ja muuta kuva- tai äänimateriaalia.

 

L. KESKEYTETTY TAI LUOVUTETTU OTTELU

Mikäli keskeytetty ottelu pelataan uudelleen, kaikki ottelun aikana saadut varoitukset poistetaan. Viimeksi mainittu ei kuitenkaan koske kurinpitoprosessin seurauksena tulleita ylimääräisiä pelikieltoja eikä toimitsijakieltoja. Jos ottelua ei pelata uudelleen, varoitukset jäävät voimaan.

Kentältäpoisto aiheuttaa automaattisesti peli- tai toimitsijakiellon, vaikka ottelu keskeytetään. Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena vähintään kahden (2) ottelun pelikielto paitsi kohtien C 3- ja C 4- tapauksissa. Kahden varoituksen johdosta seurannut kentältäpoisto aiheuttaa yhden ottelun pelikiellon.

Taustahenkilön poistaminen tekniseltä alueelta aiheuttaa automaattisesti yhden ottelun toimitsijakiellon.

Mikäli pelaaja on ollut keskeytetyssä ottelussa pelikiellossa tai taustahenkilö toimitsijakiellossa, katsotaan ne kärsityksi, jos pelaajan tai taustahenkilön joukkue ei ole ollut aiheuttamassa ottelun keskeyttämistä. Peli- tai toimitsijakieltoa ei voi kärsiä luovutetussa ottelussa.