FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2021–22

 
SISÄLLYSLUETTELO
 
 
 
A. VAROITUSTEN KERTYMINEN
 
1. Pelaajan tai joukkueen taustahenkilön saamilla yksittäisillä varoituksilla on merkitystä seuraavissa sarjamuotoisissa kilpailuissa: 
Miesten Futsal-Liiga, Miesten Futsal-Ykkönen, P19 Futsal-Liiga, P17 Futsal-Liiga, Naisten Futsal-Liiga ja Naisten Futsal-Ykkönen. Alueellisten sarjojen osalta alueet päättävät varoitusten kertymisestä ja kentältä tai tekniseltä alueelta poistojen vaikutuksista pelaamiseen.
 
Miesten Futsal-Liigan, Miesten Futsal-Ykkösen ja Naisten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal -Ykkösen runkosarjojen, P19 Futsal-Liigan ja P17 Futsal-Liigan lohkovaiheiden jälkeen ko. kilpailujen varoitustilit nollataan, mutta varoitusten kertymistä aiheutuneet peli- ja toimitsijakiellot seuraavat pudotuspeleihin, liigakarsintaotteluihin tai lopputurnauksiin, joissa varoitusten kertyminen uudelleen alkaa nollasta.
 
Miesten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Liigan semifinaalien jälkeen ko. kilpailujen varoitustilit nollataan, mutta varoitusten kertymistä aiheutuneet peli- tai toimitsijakiellot seuraavat finaaleihin ja pronssiotteluihin, joissa varoitusten kertyminen alkaa uudelleen nollasta.
 
Mahdollinen toistuvista peli- tai toimitsijakielloista johtuva näiden sääntöjen D-kohdan tarkoittaman lisärangaistus huomioidaan kilpailun alusta asti ja mahdollinen ao. sääntökohdan perusteella tuleva peli- tai toimitsijakielto tulee kärsiä myös, vaikka varoitustili nollataan. 
 
2. Varoitusten kertyminen on sarjakohtaista ja henkilökohtaista. Ottelutuloksen muutoksella tai mitätöinnillä ei ole vaikutusta pelaajan tai taustahenkilön saamiin varoituksiin tai niistä seuraaviin peli- tai toimitsijakieltoihin.
 
3. Yksittäiset varoitukset aiheuttavat peli- tai toimitsijakieltoa kaikissa kohdassa 1 mainituissa kilpailuissa portaittain seuraavasti:
 
I. Kilpailuiden runkosarjat ja lohkovaiheet
a) Pelaajan tai taustahenkilön saatua ensimmäiset neljä (4) varoitusta seurauksena on yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakielto.
b) Seuraavat kolme (3) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakiellon.
c) Seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakiellon ja tästä seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.
 
II. Runkosarjojen ja lohkovaiheiden jälkeiset pudotuspelit, jatkosarjat, lopputurnaukset, karsinnat ja vastaavat
a) Pelaajan tai taustahenkilön saatua ensimmäiset kolme (3) varoitusta seurauksena on yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakielto.
b) Seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakiellon ja tästä seuraavat kaksi (2) varoitusta aiheuttavat aina yhden ottelun peli- tai toimitsijakiellon.
 
Lisärangaistuksia näiden lisäksi tulee silloin, kun kappaleen D ehdot täyttyvät.
 
4. Jos nuori pelaaja saa pelikauden viimeisessä nuorten ottelussa yksittäisen varoituksen, josta seurauksena on yhden ottelun pelikielto, hän voi kärsiä pelikiellon samalla kaudella oman seuran aikuisten joukkueen ottelussa ja pelata tämän jälkeen sen joukkueen ottelussa, jossa kärsi pelikiellon.
 
Jos varoituksesta seuraa D-kohdassa mainittu lisärangaistus (ylimääräinen pelikielto), pelikieltoa ei voi kärsiä saman pelikauden aikana.
 
5. Jos henkilö toimii sekä pelaajana että taustahenkilönä, lasketaan varoituskertymä sarjakohtaisesti yhteen. Ennen varoituskertymän täyttymistä saatu viimeinen varoitus ratkaisee, kärsiikö henkilö peli- vai toimitsijakiellon. Jos henkilö on merkitty ottelupöytäkirjaan sekä pelaajaksi että taustahenkilöksi, pelaaja on ensisijainen rooli.
 
 
B. KENTÄLTÄPOISTON VAIKUTUS VAROITUSTEN KERTYMISEEN
 
1. Jos pelaaja tai taustahenkilö poistetaan kentältä kahden varoituksen seurauksena, kyseiset kaksi varoitusta eivät kerrytä varoituskertymää.
 
2. Mikäli pelaaja poistetaan suoraan kentältä, hänen samassa ja aiemmissa otteluissa saamansa varoitukset jäävät voimaan.
 
C. KENTÄLTÄPOISTO
 
1. Jos pelaaja tai taustahenkilö poistetaan kentältä kahden (2) varoituksen takia, seurauksena on yhden (1) ottelun peli- tai toimitsijakielto.
 
2. Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto paitsi kohdassa kolme ja neljä mainituissa tapauksissa. 
- Tekniseltä alueelta poistosta on seurauksena yhden (1) ottelun toimitsijakielto.
- Alueellisissa kilpailuissa voi kilpailun järjestäjä antaa erillismääräyksiä koskien pelikiellon pituutta.
 
3. P19 Futsal-Liigassa ja P17 Futsal-Liigassa sekä Naisten Futsal-Ykkösessä suorasta kentältäpoistosta on seurauksena yhden (1) ottelun pelikielto.  
 
4. Jos pelaaja poistetaan kentältä siksi, että hän estää maalin tai ilmeisen maalitekotilaisuuden pelaamalla palloa tarkoituksellisesti käsin (koodi K), seurauksena on yhden (1) ottelun pelikielto.
 
Erotuomarin on suorissa kentältäpoistotapauksissa ja tekniseltä alueelta poistotapauksissa laadittava erillinen raportti ja toimitettava se kilpailun järjestäjälle.
 
D. LISÄRANGAISTUKSET
 
Mikäli pelaaja tai taustahenkilö saa kauden aikana vähintään kolme (3) peli- tai toimitsijakieltoa samassa kilpailussa yksittäisten varoitusten ja/tai kentältäpoistojen tai taustahenkilö tekniseltä alueelta poistamisen vuoksi, on seurauksena aina yhden (1) ottelun ylimääräinen pelikielto pelaajalle ja yhden (1) ottelun ylimääräinen toimitsijakielto taustahenkilölle. 
 
Valtakunnallisissa kilpailuissa kurinpitovaliokunta tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja ja alueellisissa kilpailuissa alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai liiton pääsihteerin nimeämä henkilö voivat määrätä rangaistusmääräysten mukaisesti peli- tai toimitsijakieltoa.
 
E. PELIKIELLON KÄRSIMINEN
 
1. Pelaaja voi saada pelikieltoa varoitusten kertymisen, kentältäpoiston tai kurinpitomenettelyn seurauksena.
 
2. Pelikielto on, ellei tässä säännössä muuta todeta, kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen pelikiellon kärsimistä pelaaja ei saa pelata virallisia otteluita missään muussakaan joukkueessa. 
 
3. Pelaaja, jolla muun syyn kuin pelikiellon vuoksi ei ole ottelussa pelioikeutta, ei voi kärsiä ottelussa pelikieltoa. Tarvittaessa kilpailun järjestäjä määrittelee, missä ottelussa pelikielto kärsitään. 
 
F. PELIKIELLOSSA OLEVAN PELAAJAN PELIOIKEUS
 
1. Pelikiellossa olevaa pelaajaa ei saa kirjata pöytäkirjaan joukkueen pelaajaksi tai taustahenkilöksi virallisissa otteluissa. Erotuomarina toimiva voi hakea kilpailunjärjestäjältä kohtuullistamista siten, että kielto ei koskisi erotuomarina toimimista. Peli- tai toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus toimia futsalin kilpailumääräysten 22 §:ssä mainitulla tavalla ottelun pöytäkirjanpitäjänä tai ajanottajana, ellei kilpailunjärjestäjä muuta päätä.
 
2. Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:
a) kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun siirretään pelaajan edustusoikeus seurasta toiseen. 
b) kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta ylemmästä seurasta alempaan.   
c) seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun aikuinen pelaaja siirtyy farmisopimuksen mukaisesta alemmasta seurasta ylempään.
d) seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä, kun nuori pelaaja siirtyy farmisopimuksen tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella. 
 
Mikäli pelaajan sopimus ei jatku samalla kaudella seurassa niin pitkään, että pelikielto tulisi kärsityksi, kärsii hän kuitenkin pelikieltonsa sen joukkueen, jossa pelikielto tuli, seuraavissa otteluissa sillä kaudella.
Tätä momenttia ei kuitenkaan sovelleta siirtyviin pelikieltoihin, vaan pelaaja kärsii pelikieltonsa I-kohdan mukaisesti.
 
3. Pelaaja, joka on pelikiellossa, voi pelata saman seuran toisessa joukkueessa seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä. Pelaajan pelioikeus saman seuran toisessa joukkueessa alkaa kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä siitä ottelusta, jossa hän sai pelikiellon jos, kyseessä on aikuinen pelaaja ja pelikielto on saatu ylemmällä sarjatasolla pelaavassa seuran joukkueessa.
 
4. Mikäli varoitusten tai suoran kentältäpoiston vuoksi pelaajalle tullut pelikielto kilpailun keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän pelikiellon, voi liiton pääsihteerin määräämä henkilö ko. pelaajan seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä, miten rangaistus kärsitään.
 
5. Mikäli on ilmeistä, että edustusoikeuden siirron yksinomaisena tarkoituksena on siirtyvästä pelikiellosta vapautuminen, voi liiton pääsihteeri tai pääsihteeri nimeämä henkilö päättää, missä ottelussa siirtyvä pelikielto tulee kärsiä.
 
Futsalin Kunnossa Kaiken Ikää (FKKI)-turnausten tai näihin johtavien karsintojen aikana saatujen pelikieltojen kärsimisestä määrätään turnausohjeissa.
 
G. TAUSTAHENKILÖN POISTO TEKNISELTÄ ALUEELTA 
 
Mikäli erotuomari poistaa taustahenkilön tekniseltä alueelta, on seurauksena automaattisesti yhden (1) ottelun toimitsijakielto.
 
Tekniseltä alueelta poistetun taustahenkilön tulee välittömästi poistua pukuhuoneeseen tai katsomoon, vähintään 20 metrin etäisyydelle teknisen alueen lähimmältä reunalta mitattuna. Tekniseltä alueelta poistamisen jälkeen kaikenlainen pelin ohjaaminen ja/tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on ottelun aikana kiellettyä.
 
Tekniseltä alueelta poistettu henkilö ei saa osallistua pelin jälkeiseen lehdistötilaisuuteen.
 
H. TOIMITSIJAKIELLON KÄRSIMINEN
 
1. Toimitsijakielto ja mahdollinen D-kohdan mukainen lisärangaistus on, ellei tässä säännössä muuta todeta, kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa toimitsijakielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen toimitsijakiellon kärsimistä henkilö ei saa toimia virallisissa otteluissa missään tehtävissä muissa joukkueissa.
 
Erotuomari voi hakea kilpailunjärjestäjältä rangaistuksen kohtuullistamista siten, että kielto ei koskisi erotuomarina toimimista. 
 
2. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin viimeistään 90 minuuttia ennen ottelun alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus istua ottelun aikana katsomossa, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä.
 
3. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus toimia futsalin kilpailumääräysten 22 §:ssä mainitulla tavalla ottelun pöytäkirjanpitäjänä tai ajanottajana, ellei kilpailunjärjestäjä muuta päätä. Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan rangaista seuraa ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus.
 
4. Mikäli toimitsijakielto kilpailun keskeytymisen tai muun hyväksyttävän syyn takia aiheuttaa kohtuuttoman pitkän toimitsijakiellon, voi liiton pääsihteerin määräämä henkilö ko. henkilön seuran anomuksesta käsitellä asian ja määrätä, miten rangaistus kärsitään.
 
I. SIIRTYVÄT PELI- JA TOIMITSIJAKIELLOT
 
1. Yksittäisistä varoituksista seurannut pelikielto siirtyy seuraavalle kaudelle vain, mikäli pelaaja on saanut kilpailun viimeisellä kierroksella pelatussa ottelussa kaksi yksittäistä varoitusta tai pelikielto on yhtä ottelua pidempi. 
 
2. Suorasta kentältäpoistosta seurannut pelikielto siirtyy aina seuraavalle pelikaudelle, mikäli sitä ei ole kärsitty sen kilpailukauden aikana, jolloin se on saatu.
 
3. Seuraavalle pelikaudelle siirtyvää pelikieltoa voidaan lieventää tai se voidaan poistaa liiton pääsihteerin nimeämän henkilön päätöksellä pelaajan tai seuran sitä anoessa.
 
4. Siirtyvät peli- ja toimitsijakiellot ovat aina henkilökohtaisia, ja ne kärsitään siinä kilpailussa, johon pelaajan tai taustahenkilön seuraavan kauden joukkue osallistuu.  Mikäli kyseessä on pelaajastatukseltaan ammattilainen, katsotaan pelaajan seuraavan kauden joukkueeksi se joukkue, jonka kanssa pelaajalla on sopimus uudelle kaudelle.
 
5. Nuori pelaaja kärsii pelikieltonsa ensisijaisesti siinä kilpailussa, jossa hän sai pelikiellon.
 
6. Toimitsijakielto siirtyy aina seuraavalle kaudelle.    
 
J. SEUROJEN VALVONTAVELVOITE JA VAROITUKSISTA ILMOITTAMINEN
 
1. Seurojen tulee kirjata ja valvoa pelaajien ja taustahenkilöiden varoitukset ja peli- ja toimitsijakiellot.
 
2. Erotuomareiden tulee merkitä pelaajien ja taustahenkilöiden ottelukohtaiset varoitukset ja kentältäpoistot kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
K. VIRHEELLISET RANGAISTUKSET JA TÖRKEÄT RIKKOMUKSET
 
1. Mikäli pelaajaa tai toimihenkilöä rangaistaessa on tapahtunut ilmeinen virhe ja väärä pelaaja tai toimihenkilö on aiheetta saanut varoituksen tai poistettu kentältä tai tekniseltä alueelta, voi liiton pääsihteerin nimeämä henkilö liiton järjestämissä kilpailuissa tai alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai liiton pääsihteerin nimeämä henkilö alueellisissa kilpailuissa tehdä päätöksen rangaistuksen kohdentamisesta saman joukkueen oikealle pelaajalle tai taustahenkilölle.
 
2. Miesten Futsal-Liigassa ja Naisten Futsal-Liigassa on mahdollista anoa kentältäpoiston tai tekniseltä alueelta poiston aiheuttaman pelikiellon tai toimitsijakiellon poistamista. Anomuksen voi tehdä kentältä poistetun pelaajan tai tekniseltä alueelta poistetun taustahenkilön seura. Anomus on lähetettävä 48 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä Suomen Palloliittoon ja siihen on liitettävä kuitti 500 euron käsittelymaksun maksamisesta.  Myöhästyneitä anomuksia ei oteta käsittelyyn.  Mikäli anomus hyväksytään ja peli tai toimitsijakielto poistetaan, maksu palautetaan.
 
Miesten ja Naisten Futsal-Liigojen pudotuspeleissä sekä Naisten ja Miesten Futsal-Liigan ja Futsal-Ykkösen välisissä karsintaotteluissa anomus on tehtävä 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä.  
 
Liiton pääsihteerin nimeämä kolmihenkinen ryhmä voi poistaa kentältäpoiston aiheuttaman pelikiellon tai tekniseltä alueelta tapahtuneen poistamisen aiheuttaman toimitsijakiellon, mikäli videokuvan tai muun materiaalin perusteella on täysin varmaa, että kyseinen pelaaja tai toimihenkilö ei ole syyllistynyt sellaiseen tekoon, josta voidaan antaa punainen tai keltainen kortti tai toimihenkilö perustellusti poistaa tekniseltä alueelta.  Ryhmä ei voi ottaa kantaa erotuomarin tekemiin tulkinnallisiin päätöksiin.  Vaikka ryhmä poistaisi pelikiellon, se ei voi poistaa saatua punaista tai keltaista korttia.  Ryhmällä ei ole mahdollisuutta lieventää pelikieltoa.  Se voi vain joko hylätä anomuksen tai poistaa pelikiellon tai toimitsijakiellon kokonaan.
 
Ennen asiaa koskevaa päätöstä ryhmän on kuultava erotuomaria / muuta erotuomaristoa asiasta ja asiaa koskeva päätös tulee saattaa ottelun erotuomaristolle tiedoksi.
 
Ryhmän asiassa tekemä päätös on lopullinen eikä siitä voi valittaa. 
 
3. Mikäli on tapahtunut törkeä sääntöjen vastainen rikkomus, voi liiton pääsihteerin nimeämä henkilö määrätä väliaikaisen peli- tai toimitsijakiellon, joka on voimassa, kunnes liiton järjestämissä kilpailuissa kurinpitovaliokunta tai alueiden järjestämissä kilpailuissa alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä on käsitellyt asian. Väliaikaiseen peli- tai toimitsijakieltoon määrättävälle tulee antaa mahdollisuus tulla kuulluksi ennen rangaistuksen määräämistä.
 
4. Näiden päätösten valmistelussa voidaan käyttää puolueetonta video- ja muuta kuva- tai äänimateriaalia.
 
L. KESKEYTETTY TAI LUOVUTETTU OTTELU
 
Mikäli keskeytetty ottelu pelataan uudelleen, kaikki ottelun aikana saadut varoitukset poistetaan. Viimeksi mainittu ei kuitenkaan koske kurinpitoprosessin seurauksena tulleita ylimääräisiä pelikieltoja. Jos ottelua ei pelata uudelleen, varoitukset jäävät voimaan.
 
Kentältäpoisto tai taustahenkilön tekniseltä alueelta poisto aiheuttaa automaattisesti peli- tai toimitsijakiellon, vaikka ottelu keskeytetään. Suorasta kentältäpoistosta on seurauksena vähintään kahden (2) ottelun pelikielto paitsi kohtien C 3 ja C 4 tapauksissa. C-kohdan 2. momentin alueelliset poikkeusmääräykset ovat voimassa.
 
Mikäli pelaaja on ollut keskeytetyssä ottelussa pelikiellossa tai taustahenkilö toimitsijakiellossa, katsotaan ne kärsityksi, jos pelaajan tai taustahenkilön joukkue ei ole ollut aiheuttamassa ottelun keskeyttämistä.
 
Peli- tai toimitsijakieltoa ei voi kärsiä luovutetussa ottelussa.