FUTSALIN YHTEISTYÖSEURAMÄÄRÄYKSET 2021-22

I LUKU 

YLEISTÄ  

1 § TARKOITUS 
Näiden määräysten tarkoituksena on Suomen Palloliiton futsalin kilpailumääräyksistä poiketen helpottaa nuorten pelaajien siirtymistä yhteistyöseurasopimuksen tehneiden liiton jäsenseurojen välillä. 

2 § MÄÄRITELMÄT  
Seura - Seura, jolla on liiton tai alueen järjestämässä kilpailussa pelaava aikuisten joukkue. 

Yhteistyöseura - Seura, jolla on liiton tai alueen järjestämässä kilpailussa pelaava nuorten joukkue. 

3 § SOVELTAMISALA  
1. Näiden määräysten soveltamisalaan kuuluvat pojissa P20- ja sitä nuoremmat ikäluokat ja tytöissä T18- ja sitä nuoremmat ikäluokat. Vain nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten perusteella. 

2. Näiden määräysten nojalla pelaaja ei voi siirtyä 15-vuotiaiden tai sitä nuorempien ikäluokkien välillä seurasta toiseen.  

II LUKU  

YHTEISTYÖSEURAMÄÄRÄYKSET 

4 § YHTEISTYÖSEURASOPIMUS 
1. Yhteistyöseuralla voi olla yhteistyöseurasopimus vain yhden seuran kanssa. 

2. Seuralla voi olla enintään kolme yhteistyöseuraa. 

3. Naisten ja miesten sopimukset lasketaan erikseen. 

4. Seura voi olla eri yhteistyöseurasopimuksissa sekä seura että yhteistyöseura. 

5 § PELAAJIEN SIIRTYMINEN 
1. Näiden määräysten soveltamisalaan kuuluva pelaaja voi siirtyä yhteistyöseurasopimuksen tehneestä seurasta yhteistyöseuran joukkueeseen 6 §:ssä mainittujen ehtojen mukaisesti ilman edustusoikeuden rekisteröintimaksua ja pelata siellä seuraavana päivänä seurassa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin. 

2. Seuran ja yhteistyöseuran väliset siirrot voidaan tehdä myös 15.2.jälkeen.   

6 § PELIOIKEUS  
1. Pelaaja voi pelata kilpailumääräysten ja farmisopimusmääräysten mukaisesti seuran muissakin joukkueissa tai farmisopimuksen osapuolena olevassa joukkueessa vain, jos hänen edustusoikeutensa on rekisteröity seuraan.  

2. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity seuraan, voi 1 momentissa mainittujen joukkueiden lisäksi pelata vain yhteistyöseuran sen ikäluokan nuorten joukkueessa, jossa seuralla ei ole omaa joukkuetta ja yhteistyöseuran yhdessä aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin seuran aikuisten joukkue tai sen farmisopimusosapuoli.       

3. Jos edustusoikeus on rekisteröity yhteistyöseuraan, voi pelaaja pelata yhteistyöseuran ikänsä mukaisen nuorten ikäluokan joukkueiden otteluiden lisäksi yhteistyöseuran aikuisten joukkueissa ja yhdessä seuran aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin yhteistyöseuran aikuisten joukkue. 
 
4. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity yhteistyöseuraan, voi pelata lisäksi seuran sen ikäluokan nuorten joukkueessa, jossa yhteistyöseuralla ei ole joukkuetta. 

5. Pelaajalla ei ole yhteistyöseurasopimuksen perusteella pelioikeutta toisen seuran UEFA:n seurajoukkuekilpailuissa. 

6. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity seuraan, voi pelata vain yhdessä yhteistyöseurassa pelikauden aikana. Jotta hän voisi pelata seuran toisessa yhteistyöseurassa, on edustusoikeus siirrettävä sinne kilpailumääräysten mukaisesti.  

7 § EDUSTUSOIKEUS JA SEN MUUTTAMINEN  
1. Edustusoikeuden muuttamisessa eri yhteistyöseurojen sekä yhteistyöseuran ja seuran välillä noudatetaan kilpailumääräysten edustusoikeuden muutosta koskevia määräyksiä kuten tavallisessa seurasiirrossa.  

2. Siirtymisessä yhteistyöseuran ja seuran nuorten joukkueiden välillä otetaan kuitenkin huomioon 6 §:n 2 ja 4 momentin määräykset.

8 § ILMOITUKSET  
1. Jos pelaajan edustusoikeus on rekisteröity seuraan, seuran tulee ilmoittaa liittoon tai jos seura tai yhteistyöseura pelaa alueen järjestämässä kilpailussa, myös alueelle, missä yhteistyöseurassa pelaaja pelikaudella pelaa, viimeistään päivää ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua yhteistyöseuran joukkueessa.  

2. Jos 1 momentissa mainittu ilmoitus laiminlyödään, pelaaja voidaan katsoa pelioikeudettomaksi yhteistyöseurassa. 

9 § YHTEISTYÖSEURASOPIMUKSEN VOIMAANTULO  
1. Yhteistyöseurasopimuksen pitää olla liitossa ja alueella viimeistään  kaksi viikkoa ennen aikaisemman sarjan alkua. Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua. 

2. Sopimuksen tulee olla sekä seuran että yhteistyöseuran hyväksymä.  

3. Palloliiton futsalkilpailujen sarja- ja kilpamaksuissa määrätään erikseen maksuista. 

4. Vasta kun sopimus on saapunut Palloliittoon, voivat seura ja yhteistyöseura siirtää pelaajia näiden määräysten mukaisesti.  

5. Jos pelaaja on pelannut seurassa tai yhteistyöseurassa ennen sopimuksen saapumista, saa hän pelata siinä joukkueessa, johon hänet siirretään kuitenkin vasta kuudentena päivänä sen joukkueen, josta hänet siirretään, ottelusta. 

10 § SOPIMUKSEN PURKAMINEN  
1. Seura ja yhteistyöseura voivat purkaa sopimuksen pelikauden aikana. 

2. Sopimuksen purku tulee voimaan, kun siitä on ilmoitettu Palloliittoon. 

3. Sopimuksen purun jälkeen pelaajien pelioikeus on siinä seurassa, joihin heidän edustusoikeutensa on rekisteröity.

FUTSALIN YHTEISTYÖSEURASOPIMUKSEN TEHNEET SEURAT:

MIEHET 2021-2022

SEURA YHTEISTYÖSEURA
Akaa Futsal TP-49
Vieska Futsal AS Moon
VehU FS FC Kangasala
AU LoPS
Tervarit Tervarit Juniorit

NAISET 2021-2022

SEURA YHTEISTYÖSEURA