FUTSALIN YHTEISJOUKKUEMÄÄRÄYKSET 2021-22

1 LUKU

YLEISTÄ 
 
1 § Tarkoitus
 
Näiden määräysten ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva 12–20-vuotiaiden nuorten peluuttaminen eri joukkueissa Suomen Palloliiton futsalin kilpailumääräysten 12–14 §:n edustusoikeusmääräyksistä poikkeavalla tavalla. Näillä määräyksillä voidaan myös pienentää ns. drop out -kehitystä ao. ikäluokissa mahdollistamalla useamman seuran yhteisjoukkueiden muodostamisen ja turvaamalla niiden täysipainoisen kilpailutoimintaan osallistumisen.
 
2 § Määritelmät ja yleiset määräykset
 
Yhteistoimintaseura
- Yhteisjoukkue toimii jonkun yhteisjoukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen solmineen seuran alaisuudessa. Tästä seurasta käytetään näissä määräyksissä termiä ”Yhteistoimintaseura”. Tällä seuralla on vastuu joukkueen toiminnasta.
 
Emoseura
Suomen Palloliiton jäsenseura, jossa yhteisjoukkueeseen kuuluvan pelaajan edustusoikeus on tai johon se yhteisjoukkueen sopimuksen teon jälkeen rekisteröidään.
- Emoseuralla voi olla ainoastaan sellaisia yhteisjoukkuesopimuksia, joissa samaa ikäluokkaa koskevissa sopimuksissa sopimuskumppanit ovat aina samoja.
 
Yhteisjoukkue
- Palloliiton, sen alueen tai useamman alueen yhteiseen 12–20 -ikäluokan sarjatoimintaan osallistuva joukkue, joka koostuu pelaajista joiden edustusoikeus on jossakin ko. joukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen allekirjoittaneista emoseuroista.
- Yhteisjoukkueen toiminnan tulee käsittää vähintään yksi sarjakausi, eikä sitä voida perustaa vain erilliseen yksittäiseen kilpailuun esim. futsalin nuorten SM-lopputurnaukseen tai sen karsintaan osallistumiseksi.
- Yhteisjoukkueen tulee kaikessa kilpailutoiminnassa esiintyä nimellä, jossa yhteistoimintaseuran nimen, lyhenteen tai kilpailun järjestäjän hyväksymän nimen lisäksi on kirjattu merkintä ”/YJ” ja mahdollisella saman ikäluokan toisella joukkueella on sama nimi ja sen perässä ”/YJ2”. Yhteisjoukkueen nimi ei saa koostua kahta useammasta seuran tai vastaavan nimilyhennyksestä
 
Yhteisjoukkuesopimus
- Kahden tai useamman emoseuran solmima kirjallinen sopimus yhteisjoukkueen muodostamisesta, ylläpidosta ja hallinnosta.
- Sopimuksen voi tehdä vain yhdeksi pelikaudeksi.
- Sopimuksen tehneiden emoseurojen kotipaikkojen ja toiminta-alueiden tulee keskenään sellaiset, että kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien osallistuminen säännölliseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan on mahdollista.
- Jokaisesta muodostettavasta yhteisjoukkueesta on solmittava erillinen sopimus. Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi olla korkeintaan kaksi (2) kappaletta.
 
Valtakunnalliseen kilpailuun osallistuvan joukkueen YJ-sopimus on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen joukkueen ensimmäistä ottelua ko. kilpailussa ja viimeistään 15.10.2021. Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen sarjan alkua. 
 
Alueelliseen kilpailuun osallistuvan joukkueen YJ-sopimus on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen joukkueen ensimmäistä ottelua ko. kilpailussa. Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen sarjan alkua
 
Sopimus astuu voimaan, kun ao. kilpailun järjestäjä on sen hyväksynyt ja kun siitä mahdollisesti perittävä rekisteröintimaksu on suoritettu. 
 
Yhteisjoukkueen sarjapaikka
 
Yhteisjoukkue voi pelata kilpailussa:
a) joko jonkun ao. joukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen piiriin kuuluvan emoseuran sarjapaikalla, jonka kilpailun järjestäjä on anomuksesta ja määräysten mukaisessa aikataulussa siirtänyt toistaiseksi yhteisjoukkueen hallintaan tai
b) sarjapaikalla, jonka se itse on kilpailullisen menestyksen kautta saavuttanut tai
c) sarjapaikalla, johon se ilmoittautumisen kautta on oikeutettu osallistumaan.
 
Yhteisjoukkuesopimuksen voimassa ollessa, ei yhteisjoukkueen hallinnassa olevaa sarjapaikkaa voida siirtää yhteistoimintaseuralta millekään muulle seuralle.
 
Yhteisjoukkueen sarjapaikka palautuu automaattisesti kauden jälkeen sille emoseuralle, jolta sarjapaikka yhteisjoukkueelle aiemmin siirrettiin.
 
Kaikissa muissa tapauksissa yhteisjoukkuesopimuksen purkautuessa ja toiminnan päättyessä, sarjapaikka katsotaan luovutetuksi ja se täytetään ao. kilpailun järjestäjän etukäteen päättämän täydennysmenettelyn tai muun päätöksen mukaisesti.
 
Muut määritelmät
 
Katso Suomen Palloliiton Futsalin kilpailumääräykset 3 §.
 

2 LUKU 

PELAAJAN PELUUTTAMINEN
 
3 § Pelioikeus, sen muutokset ja rajoitukset
 
Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla on seuraavassa esitetyin edellytyksin oikeus pelata oman emoseuransa joukkueissa, emoseuransa solmimien yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa ja emoseuransa yhteistyö- tai farmisopimuskumppanin joukkueissa ilman edustusoikeuden muutosta ja rekisteröintimaksua. 
 
1. Emoseuransa sopimien yhteisjoukkuesopimusten perusteella sopimuksen piiriin kuuluva nuori pelaaja voi pelata eri yhteisjoukkueissa, kuten hän olisi Palloliiton futsalin kilpailumääräysten 14 §:n 1.–4. momenttien mukaisesti oikeutettu pelaamaan emoseuransa nuorten joukkueissa, tai jos joukkue pelaa alueellisessa sarjassa, niin alueen erillismääräysten mukaisesti.
 
2. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata ainoastaan sellaisessa futsalin kilpailumääräysten 14 §:n mukaisessa emoseuransa nuorten joukkueessa, joka pelaa eri ikäluokassa tai eri sarjatasolla kuin ne yhteisjoukkueet, joissa pelaajalla on pelioikeus yhteisjoukkuesopimusten perusteella. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa ikäluokkakohtaisesti seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen ja seuraavana päivänä ylemmällä sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen. 
 
3. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata emoseuransa aikuisten joukkueissa Futsalin kilpailumääräysten 14 § 1-kohdan mukaisesti. 
 
4. Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla ei ole oikeutta pelata Yhteistoimintaseurassa muissa kuin yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa, ellei yhteistoimintaseura ole samalla hänen emoseuransa tai ellei pelioikeutta synny muiden Palloliiton määräysten perusteella.
 
5. Jos emoseuralla on farmi- tai yhteistyöseurasopimus sellaisen seuran kanssa, joka ei ole sen yhteisjoukkueen sopimuskumppani, voi emoseuraan rekisteröity ja yhteisjoukkueessa pelannut pelaaja pelata farmi- tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella vain farmi- ja yhteistyöseuran yhdessä sellaisessa aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin emoseuran aikuisten joukkue. 
 
6. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla ei ole pelioikeutta emoseuransa yhteistyöseurasopimuskumppaneiden sellaisessa nuorten ikäluokassa, jossa emoseuralla tai yhteistoimintaseuralla on joukkue.
 
7. Farmi- tai yhteistyöseuraan rekisteröity pelaaja ei voi pelata yhteisjoukkueessa, ellei seura samalla ole yhteistoimintaseura.
 
8. Tämän pykälän 2, 3 ja 5 momentin mukainen pelioikeus on voimassa myös 15.2. jälkeen.

3 LUKU 

4 § Muita määräyksiä 
 
1. Kilpailun järjestäjällä on oikeus määrätä yhteisjoukkuesopimuksen käsittelystä ja hyväksymisestä rekisteröintimaksu ja periä pelikausittain yhteisjoukkueelta muista ao. kilpailuun osallistuvista joukkueista poikkeava, etukäteen ilmoitetun suuruinen osallistumismaksu.
 
2. Kilpailun järjestäjä on velvollinen julkaisemaan järjestämiinsä kilpailuihin vuosittain osallistuvat yhteisjoukkueet ja niiden sopimusten piiriin kuuluvat seurat
 
3. Alueet voivat omissa kilpailuissaan antaa näiden määräysten piiriin kuuluvalle yksittäiselle pelaajalle aluekohtaisia joustolupia. 
 

SOLMITUT FUTSALIN YHTEISJOUKKUESOPIMUKSET 2021-2022

IKÄLUOKKA
Sarja
JOUKKUENIMI
(lyhenne)
YHTEISTOIMINTASEURA
(lyhenne)
SEURA 2
(lyhenne)

SEURA 3
(lyhenne)

SEURA 4 
(lyhenne)

FP20          
           
           
FP19          
Liiga LoPS YJ LoPS SoVo AU LLuja
Liiga HauPa/FC Kemi YJ  HauPa FC Kemi    
Liiga GFT/YJ GFT ToTe    
FP17          
Liiga LoPS YJ LoPS SoVo AU LLuja
Liiga Vieska Futsal YJ Vieska Futsal FC Folk    
Liiga LTU/LiePa Yj LTU Lieto    
Liiga Akaa Futsal YJ Akaa Futsal TP-49    
Ykkönen LoPS YJ2 LoPS SoVo AU Lluja
FP16          
           
           
FP15          
Ykkönen HPS/FC POHU YJ HPS FC POHU    
Ykkönen FCV/KaDy YJ FCV KaDy    
FP14          
Kakkonen FC POHU/PiTa YJ FC POHU PiTa    
Kakkonen FC RP/MaPS YJ FC RP MaPS    
FP13          
           
           
FP12          
Ykkönen Laukaa YJ Team LKP Leppä ViPa  
           
FT18          
Ykkönen SoVo YJ SoVo EBK    
Ykkönen PiPS/Lieto YJ PiPS Lieto    
Kakkonen FC Kangasala YJ FC Kangasala Tuisku    
FT15          
Ykkönen FC Siili YJ FC Siili Klubi-36    
Kakkonen LiePa/PiPS YJ Lieto PiPS    
Kakkonen ÅIFK/TuNL YJ ÅIFK TuNL    
Kakkonen TP-49/UrPS YJ TP-49 UrPS    
FT14          
Ykkönen LiePa/PiPS YJ Lieto PiPS    
           
FT13          
Ykkönen HooGee/GrIFK YJ HooGee GrIFK    
Kakkonen TP-49/UrPS YJ TP-49 UrPS    
FT12          
Ykkönen HooGee/GrIFK YJ HooGee GrIFK    
Ykkönen KF/NF YJ Karhu Futis Nice-Futis