FUTSALIN POIKKEUSLUVAT 2021-22

1. TAUSTAA JA PERUSTEITA

Lasten ja nuorten futsalsarjoissa kaudella 2021–22 noudatettavat pelaajien edustusoikeusmääräykset löytyvät Suomen Palloliiton futsalin kilpailumääräyksistä ja erityisesti niiden 14 §:ssä. Kilpailumääräysten lisäksi on määritelty poikkeuslupamenettely, joka täydentää kilpailumääräyksiä ja mahdollistaa joustavamman menettelyn. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle pelaajalle omien tarpeidensa mukainen pelipaikka ja harrastuksen jatkuvuus yksilö- ja joukkuetasolla.

Poikkeuslupia ei saa käyttää kilpailullisen menestyksen hakemiseen. Joukkueen rikkoessa kilpailu- tai poikkeuslupamääräyksiä vastaan käytetään Suomen Palloliiton kilpailu- ja rangaistusmääräysten mukaisia sanktioita tai nousukieltoja ja vastaavia rajoituksia.

Lasten ja nuorten sarjoissa käytössä olevat poikkeusluvat ovat kaksoisedustuslupa sekä yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Luvat myönnetään Suomen Palloliiton järjestämään futsalin sarja- ja turnaustoimintaan. Seurojen järjestämissä turnauksissa ja -sarjoissa voivat järjestäjät antaa turnauskohtaisia määräyksiä poikkeuslupapelaajien käytöstä.

Kilpailun järjestäjä voi myöntää alla oleviin määräyksiin seuran hakemuksesta poikkeuksia. Hakemuksessa tulee perustella selkeästi, miksi poikkeus on pelaajan edun mukaista. 

Ottelupöytäkirjassa poikkeuslupa näkyy i-symbolina.

2. KAKSOISEDUSTUSLUPA 

Kaksoisedustuksella tarkoitetaan pelaajan oikeutta pelata kahden eri seuran joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta saman pelikauden aikana. Seurassa, jossa pelaajalla on edustusoikeus, voi pelaaja pelata normaalien sääntöjen mukaisesti. Toisessa seurassa pelaaja voi pelata vain siinä joukkueessa, johon kaksoisedustuslupa on myönnetty.
 
Kaksoisedustuslupia koskevat seuraavat ohjeet ja määräykset: 
2.1. Kaksoisedustusluvan hakeminen ja myöntäminen
Vastaanottava seura aloittaa lupaprosessin ja vastaa siitä, että edustusoikeuteen ja lupaprosessiin liittyvät maksut maksetaan.
 
Kaksoiseduslupa haetaan Palloliiton alueen kilpailutoiminnalta Taso-järjestelmän kautta  https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php. Alueen kilpailutoiminta arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee perustelluksi. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valtakunnallisiin nuorten P19 ja P17 Futsal-Liigoihin ei myönnetä kaksoisedustuslupia. 
 
2.2. Kenelle voidaan hakea lupaa:
2.2.1. Pelaajan oman joukkueen kanssa samaan ikäluokkaan, jolloin joukkueiden on pelattava eri sarjatasolla. Pelaajan edustusoikeus on ylemmällä tasolla pelaavassa seurassa. 
2.2.2. Pelaajan omaa ikää vanhempaan nuorten ikäluokkaan
2.2.3. Pelaajan pelatessa omaa ikäänsä vanhemmassa joukkueessa, oman ikäiseensä joukkueeseen
2.2.4. Lupaa voi hakea kaikkiin lasten ja nuorten ikäryhmiin ja sarjoihin, poisluettuna valtakunnalliset Futsal-Liigat. Katso kohta 2.1.
 
2.3. Kaksoisedustusluvan tuomat sarjatoimintaa koskevat rajoitteet
Kaksoisedustuslupa ei tuo sarjatoimintaa koskevia rajoitteita. Joukkuekohtaisista rajoitteista katso kohta 2.4.
 
2.4. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä.
Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään kaksi (2). Pelaaja, joka pelaa futsalin kilpailumääräysten 14 § mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa.
 
2.5. Sarjataso ja kaksoisedustus
Kaksoisedustusoikeuksia voi olla kaikilla sarjatasoilla, poisluettuna valtakunnalliset Futsal-Liigat.
 
2.6. Pelaajakohtainen lupien määrä
Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa. Yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi.
 
2.7. Pelaajan edustusoikeus
Kohdan 2.2.1 mukaisessa tapauksessa on edustusoikeus siirrettävä ylemmällä sarjatasolla pelaavaan seuraan. Edustusoikeuden siirtovelvoite ei koske lasten futsalia (11-vuotiaat ja nuoremmat). Kohtien 2.2.2 ja 2.2.3 mukaisissa tapauksissa ei edustusoikeutta tarvitse siirtää.
 
2.8. Lupien haku- ja purkuaika
Kaksoisedustuslupa on haettava viimeistään 31.1. Lupa on voimassa pelikauden ajan. Lupa on haettava ja hyväksyttävä joka tapauksessa ennen pelaajan ensimmäistä ottelua sarjassa, johon lupaa haetaan. 
Lasten futsalissa (11-vuotiaat ja nuoremmat) lupia voi hakea ja purkaa ilman aikarajoitusta. Lupa koskee koko ikäluokkaa. 
 
2.9. Kaksoisedustusluvan hinta
Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu on 25 €/pelaaja, joka laskutetaan seuralaskutuksen yhteydessä. Lisäksi tulee mahdollinen edustusoikeuden rekisteröintimaksu. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuraavan seuralaskutuksen yhteydessä.
 
2.10. Kaksoisedustusluvan kattavuus 
Kaksoisedustuslupa on voimassa koko maassa. 
 
2.11. Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät
Pelaajan päiväkohtaiset pelimäärät määritellään Palloliiton futsalin kilpailumääräysten 14 § kohdassa 4.
 
3. YLI-IKÄISYYSILMOITUS JA -LUPA 
 
Yli-ikäisyysilmoitus on menettelytapa, jolla Suomen Palloliiton futsalin kilpailumääräysten 14 §:n mukaisesti mahdollistetaan edellisenä vuonna syntyneen pelaajan pelaaminen joukkueessa yli-ikäisenä pelaajana. 
 
Yli-ikäisyysluvalla tarkoitetaan lasten ja nuorten sarjoissa Suomen Palloliiton myöntämää lupaa enemmälle kuin futsalin kilpailumääräysten 14 §:n mukaisille yli-ikäisille. 
 
Yli-ikäisyysilmoitus
3.1. Yli-ikäisyysilmoituksen asettamat rajoitteet pelaajalle
Pelaaja, joka on ilmoitettu futsalin kilpailumääräysten 14 § mukaisesti nuorten sarjaan yli-ikäisenä, ei voi pelata muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Tämä kohta ei koske 11-vuotiaiden ja nuorempien sarjoja. Pelaaja voi pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.
 
3.2. Yli-ikäisyysilmoituksen ilmoitus- ja purkuaika
Yli-ikäisyysilmoitus pitää tehdä futsalin kilpailumääräysten 14 §:n 4. kohdan mukaisesti viimeistään 31.1. Lasten futsalsarjoissa (11-vuotiaat ja nuoremmat) ilmoituksen voi tehdä ja purkaa ilman aikarajoitusta. Ilmoitus koskee koko ikäluokkaa. 
 
3.3. Yli-ikäisyysilmoituksen tekeminen
Yli-ikäisyysilmoitus tehdään Taso-järjestelmään https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php ja se tulee voimaan, kun seura on hyväksynyt luvan järjestelmässä. Ilmoitus on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä peliä joukkueessa. 
 
3.4. Yli-ikäisyysilmoituksen hinta
Yli-ikäisyysilmoitus on maksuton 
 
Yli-ikäisyyslupa 
 
3.5. Yli-ikäisyysluvan hakeminen
Yli-ikäisyyslupa haetaan oman seuran Palloliiton alueen kilpailutoiminnalta. Lupa haetaan Taso-järjestelmän kautta https://taso.palloliitto.fi/taso/login.php. Lupa tulee voimaan, kun se on merkitty hyväksyttynä Taso-järjestelmään. Alueen kilpailutoiminta arvioi luvan perusteet ja myöntää luvan, jos näkee sen perustelluksi. Päätökseen tyytymätön seura voi hakea muutosta päätökseen alueelliselta kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmältä viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
 
3.6. Yli-ikäisyyslupien määrä
Lupaa voidaan hakea yhtä vuotta vanhemmalle pelaajalle. Haettavien lupien määrää ei ole rajattu, mutta ilmoitetut perusteet ja alueen kilpailutoiminnan harkinta määrää lopullisen lupien määrän. 
 
3.7. Yli-ikäisyysluvan asettamat rajoitteet pelaajalle
Pelaajat, joille on myönnetty yli-ikäisyyslupa, eivät voi pelata muissa nuorten sarjoissa. Tämä kohta ei koske 11-vuotiaiden ja nuorempien sarjoja. Pelaajat voivat pelata aikuisten sarjoissa normaalien sääntöjen mukaisella tavalla.
 
3.8. Joukkueessa olevien poikkeuslupien määrä
Poikkeuslupia (kaksoisedustus ja yli-ikäisyys) voi hakea joukkueeseen rajoittamattoman määrän, mutta poikkeusluvan alaisia pelaajia voi olla ottelupöytäkirjassa enintään kaksi. Pelaaja, joka pelaa kilpailumääräysten 14 §:n mukaisella yli-ikäisyysilmoituksella, lasketaan poikkeuslupapelaajaksi ottelupöytäkirjassa.
 
3.9. Sarjatasot, joille voi saada yli-ikäisyysluvan
Yli-ikäisyyslupia ei voi olla nuorten P19 ja P17 Futsal- Liigoissa eikä nuorten T15-, P15- ja T18- SM-lopputurnauksissa tai SM-karsintaturnauksissa. Joukkue, joka käyttää YI-luvallista pelaajaa sarjassa, josta karsitaan SM-lopputurnaukseen, menettää osallistumisoikeutensa SM-lopputurnaukseen.
 
3.10. Pelaajakohtainen lupien määrä
Samalla pelaajalla voi olla voimassa vain yksi poikkeuslupa (yli-ikäisyysilmoitus lasketaan poikkeusluvaksi).
 
3.11. Yli-ikäisyyslupien haku- ja purkuaika
Yli-ikäisyyslupa on haettava viimeistään 31.1. Lupa on voimassa koko pelikauden ajan. Lasten futsalsarjoissa (11-vuotiaat ja nuoremmat) lupia voi hakea ja purkaa ilman aikarajoitusta. Lupa koskee koko ikäluokkaa. 
 
3.12. Yli-ikäisyysluvan hinta
Yli-ikäisyysluvan käsittelymaksu on 25 €/pelaaja. Käsittelymaksu laskutetaan seuralta Palloliiton seuralaskutuksen yhteydessä. 
 
Yli-ikäisyysluvan kattavuus 
 
Yli-ikäisyyslupa on voimassa koko maassa.