FUTSALIN FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT 2021–2022

1 §
Kaudella 2021–2022 voi seura voi tehdä farmisopimuksen yhden Suomessa eri tasolla pelaavan seuran kanssa. Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen seuran kanssa, jonka joukkue pelaa samassa sarjassa kuin oma reservijoukkue. 
 
Seuralla voi olla voimassa vain yksi farmisopimus kerrallaan. Mikäli samalla seuralla on sekä naisten että miesten joukkue, voivat molemmat tehdä yhden farmisopimuksen eri seurojen kanssa.
 
Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden sarjojen jakautuessa samaan jatkokilpailuun, farmisopimus raukeaa ja 3 § mukaisesti suoritetusta rekisteröintimaksusta palautetaan puolet.
 
2 §
Sopimus tulee tehdä Palloliiton verkkolomakkeelle, joka on lähetettävä Palloliittoonvaltakunnallisissa sarjoissa viimeistään 6.9.2021 ja alueellisissa sarjoissa viimeistään 15.10.2021. Sopimus on tehtävä aina ennen kuin kummallakaan osapuolella alkaa kauden ensimmäinen kilpailu.  Sopimus tulee voimaan, kun se on lähetetty Palloliittoon.
 
Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman kilpailun alkua. 
 
3 §
Palloliiton hallituksen vahvistama rekisteröintimaksu on eri sarjatasoille seuraava:
 
Ylemmässä sarjassa pelaava joukkue (€):
- Miesten Futsal-Liiga 600
- Miesten Futsal-Ykkönen 360 
- Naisten Futsal-Liiga 360 
- Naisten Futsal-Ykkönen 250
- Alueelliset sarjat 150
 
4 §
Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on jommankumman sopimusosapuolen seurassa, pelioikeuden 6 –  9 §:n mukaisesti toisen osapuolen joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.
 
5 §
Jos farmisopimuksen osapuolena olevan seuran ottelu on kohteena Veikkauksen peleissä, jokaisesta siirrosta tulee toimittaa Palloliittoon ja Veikkaukseen ilmoitus viimeistään 8 tuntia ennen kuin pelaaja pelaa toisessa seurassa. Maalivahdin osalta ilmoitus on tehtävä 4 tuntia ennen, kun siirrytään alemmasta seurasta ylempään. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitomenettelyyn.
 
Muissa kuin Veikkauksen kohteena olevissa valtakunnallisten sarjojen otteluissa siirtoilmoitus on tehtävä ennen peliä. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitomenettelyyn. Ilmoitus on voimassa, kunnes seura tekee uuden ilmoituksen. Siirtoilmoitusta ei tarvitse tehdä alueellisissa sarjoissa.
 
6 §
Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaaja. Siirtoja ei voi tehdä 15.2.2022 jälkeen. Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään.
 
Maalivahdin siirto 15.2. jälkeen alemmasta ylempään katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun maalivahti on pelannut ylemmässä sarjassa. Erillistä siirtoilmoitusta ei tarvitse tehdä. Mikäli maalivahti pelaa 15.2. jälkeen ylemmän sarjan ottelussa tai häntä ei ole merkattu pöytäkirjaan ei-pelaavaksi, hän ei voi enää siirtyä farmisopimuksen perusteella alempaan sarjaan pelaamaan. 
 
7 §
Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa. 
 
8 §
Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään. Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.
 
Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa samalla tai alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura.
 
Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.
 
9 §
Aikuisen pelaajan pelioikeus on 15.2.2022 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen 15.2.2022 mennessä kirjallisesti Palloliittoon ilmoittaneet. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 15.2.2022 jälkeen. Jos seura laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, aikuisen pelaajan pelioikeus on loppukauden siinä seurassa, jossa hän pelasi viimeisen pelinsä ennen 15.2.2022. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitotoimiin.
 
10 §
Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus.
 
11 §
Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:
- aikuisella pelaajalla siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä
- aikuisella pelaajalla siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
- nuorella pelaajalla seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
 
12 §
Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan pois lukien ”Futsalin kilpailutoimintaa koskevat määräykset ja järjestämisohjeet 2021–2022” -asiakirjassa mainittuja tapauksia.
 
13 §
Futsal Cupin erillismääräykset koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettuja pelaajia.
 
14 §
Muilta osin sovelletaan Palloliiton futsalin kilpailu- ja muita määräyksiä.
 
 

Farmipelaajan siirtoilmoituslomake löytyy täältä >> 

SOLMITUT FUTSALIN FARMISOPIMUKSET 2021 - 2022

MIEHET

SEURA SARJATASO FARMISEURA SARJATASO
Vieska Futsal Miesten Futsa-Liiga AS Moon Miesten Futsal-Ykkönen
Futsal Mad Max Miesten Futsal-Liiga Ilves FS Miesten Futsal-Ykkönen
Golden Futsal Team Miesten Futsal-Liiga HIFK FS Miesten Futsal-Ykkönen
FC Kemi Miesten Futsal-Liiga Haukiputaan Pallo Miesten Futsal-Kakkonen
Kampuksen Dynamo Miesten Futsal-Liiga Futsalseura Feeniks Miesten Futsal-Kakkonen
Zenith Myllypuro Miesten Futsal-Kolmonen Puotinkylän Valtti Miesten Futsal-Nelonen

NAISET

SEURA SARJATASO FARMISEURA SARJATASO
Pirkkalan Jalkapalloklubi Naisten Futsal-Liiga Futsal Mad Max Naisten Futsal-Ykkönen
Mäntsälän Urheilijat Naisten Futsal-Ykkönen Orimattilan Pedot Naisten Futsal-Kolmonen
FC Halikko Naisten Futsal-Liiga Piikkiön Palloseura Naisten Futsal-Ykkönen