FUTSALIN FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT - VALTAKUNNALLISET SARJAT 2020 – 2021

 

1 § 
Kaudella 2020 – 2021 voi Miesten Futsal-Liigassa, Miesten Futsal-Ykkösessä, Naisten Futsal-Liigassa tai Naisten Futsal-Ykkösessä pelaava seura voi tehdä farmisopimuksen yhden Suomessa eri tasolla pelaavan seuran kanssa. 
Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen seuran kanssa, jonka joukkue pelaa samassa sarjassa kuin oma reservijoukkue. 
Seuralla voi olla voimassa vain yksi farmisopimus kerrallaan. Mikäli samalla seuralla on sekä naisten että miesten joukkue, voivat molemmat tehdä yhden farmisopimuksen eri seurojen kanssa.
Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden sarjojen jakautuessa samaan jatkokilpailuun, farmisopimus raukeaa ja 3 § mukaisesti suoritetusta rekisteröintimaksusta palautetaan puolet.
 
2 § 
Sopimus tulee tehdä liiton kaavakkeella viimeistään 6.9.2020.
Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman kilpailun alkua. 
Sopimus on tehtävä aina ennen kuin kummallakaan osapuolella alkaa kauden ensimmäinen kilpailu.  
 
3 § 
Palloliiton hallituksen vahvistama rekisteröintimaksu on eri sarjatasoille seuraava:
 
Ylemmässä sarjassa pelaava joukkue:
 
Miesten Futsal-Liiga 600 euroa
Miesten Futsal-Ykkönen 360 euroa
Naisten Futsal-Liiga 360 euroa
Naisten Futsal-Ykkönen 250 euroa
 
4 § 
Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on jommankumman sopimusosapuolen seurassa, pelioikeuden 6 –  9 §:n mukaisesti toisen osapuolen joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.
 
5 § 
Jos farmisopimuksen osapuolena olevan seuran ottelu on kohteena Veikkauksen peleissä, jokaisesta siirrosta tulee toimittaa Palloliittoon ja Veikkaukseen ilmoitus viimeistään 8 tuntia ennen kuin pelaaja pelaa toisessa seurassa. Maalivahdin osalta ilmoitus on tehtävä 4 tuntia ennen, kun siirrytään alemmasta seurasta ylempään. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitomenettelyyn. 
Muissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä ennen peliä. Mikäli ilmoitus-velvollisuus laiminlyödään, voidaan asia saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. 
 
6 § 
Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaaja. Siirtoja ei voi tehdä 15.2.2021 jälkeen.
Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään.
Maalivahdin siirto 15.2. jälkeen alemmasta ylempään katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun maalivahti on pelannut ylemmässä sarjassa. Erillistä siirtoilmoitusta ei tarvitse tehdä.
Mikäli maalivahti pelaa 15.2. jälkeen ylemmän sarjan ottelussa tai häntä ei ole merkattu pöytäkirjaan ei-pelaavaksi, hän ei voi enää siirtyä farmisopimuksen perusteella alempaan sarjaan pelaamaan. 
 
7 § 
Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa. 
 
8 § 
Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään.
Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.
Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa samalla tai alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura.
Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.
 
9 § 
Aikuisen pelaajan pelioikeus on 15.2.2021 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen 15.2.2021 mennessä kirjallisesti Palloliittoon ilmoittaneet. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 15.2.2021 jälkeen.
 
10 § 
Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus.
 
11 § 
Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:
- aikuisella pelaajalla siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä
- aikuisella pelaajalla siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
- nuorella pelaajalla seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
 
12 § 
Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan pois lukien ”Futsalin kilpailutoimintaa koskevat määräykset ja järjestämisohjeet 2020–2021” -asiakirjassa mainittuja tapauksia.
 
13 § 
Futsal Cupin erillismääräykset koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettuja pelaajia.
 
14 § 
Muilta osin sovelletaan liiton futsalin kilpailu- ja muita määräyksiä.

 

Farmipelaajan siirtoilmoituslomake löytyy täältä >> 

SOLMITUT FUTSALIN FARMISOPIMUKSET 2020 - 2021

 

MIEHET

SEURA SARJATASO FARMISEURA SARJATASO
Futsal Mad Max Miesten Futsal-Liiga WFT (Valkeakosken Koskenpojat) Miesten Futsal-Kakkonen
Golden Futsal Team (GFT) Miesten Futsal-Liiga Esbo Bollklubb (EBK) Miesten Futsal-Ykkönen
Kampuksen Dynamo  (KaDy) Miesten Futsal-Liiga Futsalseura Feeniks Miesten Futsal-Kakkonen
Turun Pallokerho (TPK) Miesten Futsal-Ykkönen FC Hot Lips Miesten Futsal-Kakkonen

NAISET

SEURA SARJATASO FARMISEURA SARJATASO
AC Estudiantes (ACE) Naisten Futsal-Liiga Ilves-Kissat Naisten Futsal-Kakkonen