JALKAPALLON ARVO YHTEISKUNNALLE

Vuonna 2019 Suomesta tuli yksi maista, jossa yhteistyössä UEFAn kanssa toteutettiin UEFA SROI* -mallinnus. *(Social Return on Investment).

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa. Mallinnuksessa on hyödynnetty laajasti asiantuntijoita sekä tutkimustietoa, ja ensi kertaa suomalaisen jalkapallon arvo voidaan todentaa. Jalkapallon vuotuinen vaikuttavuus Suomessa on peräti 1,25 miljardia euroa. Suomessa laskelmassa on huomioitu 136 000 rekisteröityä pelaajaa.

UEFA SROIn mukaan jalkapallo tuo vuosittain suomalaiseen terveydenhuoltoon 349 miljoonan euron säästöt muun muassa alentamalla riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, tyypin 2 diabetekseen, syöpään ja mielenterveysongelmiin. Lajin sosiaaliset hyödyt ovat yli 456 miljoonaa huomioiden vapaaehtoistyön arvo, koulutustulokset, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja rikollisuuden lasku. Lisäksi jalkapallon suorat vaikutukset Suomen taloudelle ovat yli 447 miljoonaa euroa jalkapalloperheen harrastustoimintaan liittyvänä kulutuksena ja olosuhteisiin liittyvinä rakentamisen tuottoina ja työpaikkoina.

Maajoukkueiden menestys on mediassa usein ulospäin näkyvä osa lajia. Valtaosa arkisesta työstä tapahtuu jalkapalloseuroissa ja vapaaehtoisten toimijoiden tuella. Suomalaisen jalkapallon 1,25 miljardin euron arvoinen työ on pitkälti heidän aikaansaamansa.

UEFA SROI -mallinnus on työkalu valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon avulla. Mallinnuksen tavoitteena on osoittaa kuinka jalkapallo edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Investointi jalkapalloon on sijoitus suomalaisten hyvinvointiin.

Jalkapallo tuo merkitystä ihmisten arkeen elämysten kautta, opettamalla kunnioitusta kanssaihmisiä ja peliä kohtaan. Jalkapallo joukkueurheilulajina korreloi tutkitusti opiskelutuloksiin ja parantaa itsetuntoa sekä itseluottamusta etenkin tyttöjen keskuudessa. Jalkapallo ylittää sukupuolten, etnisen taustan, kielen ja uskonnon rajat. Se luo vapaaehtoisten ja palkattujen työntekijöiden verkoston, jonka palvelukset yhteisölle tuovat selkeää tuottoa yhteiskunnalle ja merkitystä ihmisten elämään.

Jalkapallo kuuluu kaikille. 

Lue lisää UEFA SROI -mallinnuksesta ja suomalaisen jalkapallon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta >>

Vinkkejä seuran SROI-viestintään >>

Tutustu suomalaisten pilottiseurojen UEFA SROI -mallinnuksiin: