Seuratoimijalle

Kilpailumääräyksistä kerättyä tietoa "pähkinänkuoressa". Muista aina tarkastaa sääntö kokonaisuudessaan voimassa olevista kilpailumääräyksistä.

Kilpailumääräykset>>>

PELAAJASTATUS (TASO)

Pelaajastatuksia/tasoja on kolmenlaisia: Ammattilainen, sopimuksellinen amatööri tai amatööri. Pelaajastatuksella on merkitystä esimerkiksi edustusoikeuden rekisteröintimaksun määrässä.

b) Amatööri:

Pelaaja, joka ei ole näiden määritelmien mukaan ammattilainen tai sopimuksellinen amatööri (kts. kohdat
c ja w).

c) Ammattilainen:

Pelikauden aikana vähintään 15 vuotta täyttävä pelaaja, joka saa tai tulee saamaan jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa yli 2.000 euroa veronalaista tuloa, ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa (Liiga, Ykkönen tai Kakkonen) tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa (Naisten Liiga, Naisten Ykkönen) pelaavassa joukkueessa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

w) Sopimuksellinen amatööri

Pelaaja, joka saa jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa enintään 2.000 euroa veronalaista tuloa, mutta jolla on näiden määräysten 9 §:n 1-kohdan mukaan oltava pelaajasopimus, ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa (Liiga, Ykkönen tai Kakkonen) tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa (Naisten Liiga, Naisten Ykkönen) pelaavassa joukkueessa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

--- --- ---

Mikäli pelaajan pelaajastatus muutetaan kauden aikana saman seuran sisällä harrastepelaajasta (harraste tai korttelipassi) amatööriksi, sopimukselliseksi amatööriksi tai ammattilaiseksi, tai amatööristä
sopimukselliseksi amatööriksi tai ammattilaiseksi, tai sopimuksellisesta amatööristä ammattilaiseksi, pitää maksaa uuden pelaajastatuksen mukainen rekisteröintimaksu.
Mikäli pelaaja on siirtynyt kansainvälisellä siirrolla seuraan, on pelaajastatuksen muutoksen yhteydessä maksettava kansainvälisen siirron
mukainen rekisteröintimaksu.

Jos pelaajan edustusoikeus on ollut seurassa jo ennen edellisen rekisteröinti-ikkunan sulkeutumista eli ennen 2.9., ei pelaajastatuksen muutoksesta tarvitse maksaa rekisteröintimaksua.

 

Pelaajan pelaajastatus muutetaan Pelipaikka järjestelmässä.

Pelaajastatus / taso                 €

Ammattilainen                        280

Sopimuksellinen amatööri      150

Amatööri (aikuinen)                  50

Amatööri (nuori)                       30

---   ---   ---

PELAAJAN EDUSTUSOIKEUDENSIIRTO

Kilpailumääräyksistä kerättyä tietoa. Muista aina tarkastaa sääntö kokonaisuudessaan voimassaolevista kilpailumääräyksistä.

Kilpailumääräykset>>>

Pelaajan edustusoikeuden siirto tehdään pelaajarekisterijärjestelmässä. Pelaajan uusi seura aloittaa siirron pyytämällä pelaajan edustusoikeutta vanhalta seuralta. Näiden määräysten 12 §:ssä määritellään ne pelaajan iästä ja asemasta riippuvat ajankohdat, jolloin pelaajalla on oikeus tällaisen edustusoikeuden muutoksen tekemiseen.

Huomioitavaa on että kansalliseen siirtoaikaan ja rekisteröintiin on tullut päivityksiä joulukuussa 2017

13 § KANSALLINEN SIIRTOAIKA JA REKISTERÖINTI

Yleiset siirtoaikaa koskevat määräykset
1. Vapaa siirtoaika, jolloin sopimuksettoman pelaajan on todisteellisesti ilmoitettava seuralleen, että tulee
hakemaan edustusoikeuden muutosta toiseen seuraan 12 §:n mukaisesti on:
a) ammattilaisella 16.11.–2.9.
b) amatöörillä ja sopimuksellisella amatöörillä 16.11.–27.2.

2. Kun sopimukseton pelaaja on täyttänyt sovitut velvoitteet entistä seuraansa kohtaan, häneltä ei voida evätä
vapaata siirtoa 28.2. – 2.9. välisenä aikana sinä vuonna, kun hän täyttää 35 vuotta tai on tätä vanhempi, eikä
pelaajalta ennen kuin sinä vuonna, jolloin hän täyttää 12 vuotta.
3. Jos pelaajan kirjallinen sopimus seuran kanssa päättyy myöhemmin kuin 1 momentin b-kohdassa on mainittu,
vapaa siirtoaika päättyy 2.9.
4. Vapaan siirtoajan osalta pelaajan pelaajastatus (ammattilainen, sopimuksellinen amatööri, amatööri) määrittyy
edellisen pelikauden perusteella.
5. Vapaan siirtoajan jälkeen pelaaja voi saada pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 2.9. vain entisen seuran
suostumuksella.
6. Kun pelaaja on täyttänyt sovitut velvoitteet, vapaa siirto-aika päättyy 2.9., jos hänen edellisellä seurallaan ei
ole enää viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvaa joukkuetta, jossa pelaaja ikänsä perusteella voisi pelata tai
sellaista joukkuetta, jossa pelaamista hänen sopimuksensa koskee.
Rekisteröinti
7. Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä aina ennen pelaajan pelaamaa ensimmäistä virallista ottelua
uudessa seurassa. Uusi seura on kuitenkin oltava merkittynä pelaajarekisterijärjestelmään viimeistään 2.9.

NUOREN PELAAJAN EDUSTUSOIKEUDEN MUUTOS 2.9. JÄLKEEN

8. Sen estämättä mitä 13 §.ssä määrätään, liiton järjestämään kilpailuun osallistuvan seuran aikuisten joukkueeseen voidaan 3.9. – 15.11. välisenä aikana siirtää korkeintaan viiden nuoren, vain alemmalla sarjatasolla saman kauden aikana pelanneen toisen seuran pelaajan edustusoikeus.

Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa.

Pelaajalla ei ole oikeutta pelata uuden seuran nuorten joukkueessa. Tämän momentin mukainen
edustusoikeuden siirto voidaan tehdä kunkin pelaajan osalta vain kerran 3.9. – 15.11. välisenä aikana.

Pelaajalla ei ole oikeutta pelata uuden seuran nuorten joukkueessa. Tämän momentin mukainen edustusoikeuden siirto voidaan tehdä kunkin pelaajan osalta vain kerran 3.9. – 15.11. välisenä aikana.

EDUSTUSOIKEUDEN SIIRTO MIESTEN LIIGAAN TAI YKKÖSEEN

8. Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää miesten liigan ja Ykkösen seuroihin pelikauden aikana ajanjaksoina 17.1. – 10.4. ja 10.7. – 9.8. Uuden seuran on saatava edustusoikeus aikaisemmasta seurasta edellä mainittujen
aikarajojen puitteissa ja rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä viimeistään ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa.

Pelaajan edustusoikeus voidaan kuitenkin siirtää liigassa tai Ykkösessä pelaavaan seuraan myös 11.4. – 9.7. välisenä aikana, mutta pelaajalla ei kyseisenä ajanjaksona ole pelioikeutta
liigassa tai Ykkösessä pelaavassa joukkueessa, vaan ainoastaan seuran alemmilla sarjatasoilla pelaavissa joukkueissa ja nuorten joukkueissa sekä farmisopimusjoukkueessa.

--- --- ---

Edellä olleet otteita kilpailumääräyksistä. Katso määräykset kokonaisuudessaan täältä>>>