Futsal-säännöt

Harrastajamääriltään sekä kilpailutoiminnaltaan kasvavana lajina futsal on alkanut kiinnostaa myös muitakin kuin lajiin vihkiytyneitä toimijoita. Lisääntynyt kiinnostus ja näkyvyys asettavat kaikille lajin toimijoille tasapuolisesti uusia haasteita. Joudumme yhä tarkemmin miettimään toimintaamme kentällä sekä kentän ulkopuolella. Tavoite jatkossakin on, että säilytämme futsalista dynaamisen, kehittyvän lajin kuvan, jonka toimijat kunnioittavat toisiaan ja osoittavat reilun pelin henkeä kaikkia osapuolia kohtaan.

Futsal kuuluu osana Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –nuorisostrategiaan, joka on siten omalta osaltaan ollut vaikuttamassa futsalin suosion nopeaan kasvuun. Futsal on luonteeltaan parhaimmillaan tekniikkaa kehittävä ja suosiva, pienellä ryhmällä harrastettavissa oleva, säännöiltään yksinkertainen ja nopea laji. Siten se on mm. oiva juniorijoukkueiden harjoittelumuoto.

Lisääntyvä kilpailutoiminta asettaa myös omat vaatimuksensa erotuomaritoiminnalle. Erotuomareiden tarve kasvaa samassa suhteessa ottelumäärien kanssa. Tarvitsemme siis lisää toimintaan sitoutuneita ja aktiivisia toimijoita. Tässäkin riittää haastetta kaikille lajin parissa toimiville sidosryhmille.

Käsissänne on uusi futsalsääntökirja. Kirjan rakenne on muuttunut lähemmäksi jalkapallosääntökirjaa, joskin tässä kirjassa on käytetty uutta lajiin vakiintunutta terminologiaa tavoitteena selkeyttää ja löytää asioille suomenkieliset vastineet sääntöjen hengen ymmärtämiseksi. Uudessa kirjassa on aktiivisesti pyritty pois suorasta englanninkielisen tekstin kääntämisestä suomeksi. Lisäksi sääntökirjan opiskelemisen ja ymmärtämisen tueksi on tehty lisäohjeet, jossa on selvitetty uutta terminologiaa sekä annettu ohjeita sääntöjen tulkitsemiseksi.

Sääntötuntemus ja niiden oikea toteuttaminen sekä sääntöjen noudattaminen yhdistettynä vastustajan ja erotuomariston kunnioittamiseen tekevät futsalista nautittavan harrastuksen. Edellä mainitut vaikuttavat myös lajin edelleen kehittymiseen.

 

Futsalsäännöt (PDF) >>>