Muut luottamuselimet 2015-17

Valiokunnat ja työryhmät ovat piirihallituksen asettamia luottamuselimiä, joiden tehtävä on tukea ja ohjata piirin operatiivista toimintaa. Valiokunnat voivat myös piirihallituksen valtuuttamina suorittaa erikseen määrätty tehtäviä, esimerkkinä kurinpitovaliokunta. 

Valiokunnat toimivat johtosääntöjensä puitteissa. Johtosäännöt julkaistaan näillä sivustoilla sitä mukaan kun ne on hyväksytty. Työryhmät toimivat kehitysvaliokunnan alla keskittyen tarkemmin oman alueensa erityiskysymyksiin.

Piirihallitus päättää valiokuntien ja työryhmien jäsenet, puheenjohtajan sekä toimikausien pituuden jäsenseurojen ehdotusten pohjalta. Pöytäkirjat tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Valiokuntien ja työryhmien esittelijöinä toimivat piirin toimihenkilöt omien vastuualueidensa puitteissa. Valiokuntien ja työryhmien kokoonpanot puheenjohtajan yhteystietoineen löytyvät tältä sivustolta.

Lisätietoja valiokuntien piirijohtaja Matti Räisäseltä