Länsi-Suomi

Kaikki Pelaa -nuorisotoiminta

Kaikki Pelaa nuoriso-ohjelma

Lapsella ja nuorella on oikeus liikkua ja oikeus kokea itsensä tärkeäksi liikkuessaan. Lapsella ja nuorella on myös oikeus nauttia liikkumisestaan urheiluseurassa.
Tutkimustulokset osoittavat, että
- kiitoksen ja kannustuksen ilmapiiri ja
- turvallisen aikuisen läsnäolo
vahvistavat merkittävästi lapsen ja nuoren tunnetta oman elämänsä hallinnasta. Kaikki Pelaa -ohjelman arvopohja pohjautuu lapsen ja nuoren oikeuksiin. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kannustavaan ja turvalliseen jalkapalloharrastukseen. Ohjelmaan liittyy monipuolinen pohja SPL:n vihreän linjan arvomaailmasta. Kaikki Pelaa ohjelma perustuu laajaan pohdintaan merkityksistä eri toimijatasoilla:

Lapsen ja nuoren tasolla tarkoituksena:
tarjota mielenkiintoisia pelejä ja leikkejä erilaisissa olosuhteissa ympäri vuoden helpottaa mukaan tulemista jalkapalloharrastuksen pariin milloin ja missä vain sekä luoda mahdollisuus kasvaa ja kehittyä mihin tahansa unelmiin ja tehtäviin jalkapalloseurassa.
Jalkapalloseuran tasolla tarkoituksena:
uudistaa nykyinen lasten ja nuorten kilpailujärjestelmä palvelemaan erilaisten pelaajien toiveita ja kehittää jalkapalloseuran laatua sekä sopimus- ja kannustuskulttuuria
Ohjaajan ja valmentajan tasolla tarkoituksena:
antaa valmiudet ohjata lapsen ja nuoren jalkapalloharrastusta lapsen ja nuoren omista lähtökohdista.
Vanhempien tasolla tarkoituksena:
antaa uutta tietoa ja taitoa kannustaa lasta ja nuorta jalkapalloharrastuksessaan Yhteiskunnallisella tasolla tarkoituksena:
ottaa vastuuta lapsen ja nuoren päivittäisestä elämästä ja elämäntavoista yhdessä kodin, koulun ja muiden tahojen kanssa.

Ohjelman tärkeimpiä lähtökohtia on lasten liikunnasta syrjäytymisten (drop out) määrän pienentäminen sekä parhaiten kehittymistä tukevan toimintaympäristön mahdollistaminen kaikille.  Kaikki Pelaa ohjelma vastaa loppuun asti toteutuneena ainakin kahteen tärkeään kohtaan lasten harrastuksessa:

1. Lasta ei saa käyttää "pelinappulana" muiden toimijoiden / pelaajien eriarvoiseen hyödyn tavoitteluun.

2. Jokaiselle lapselle löytyy sopivan tasoinen, riittävästi onnistumisia ja kehitystä takaava toimintaympäristö.

Lue lisää: