Kysymyksiä ja vastauksia pienryhmäharjoittelun ohjeistuksesta

Tänne on koottu usein esitettyjä kysymyksiä pienryhmäharjoittelun toteuttamisesta ja sivua päivitetään sitä mukaa kun uusia kysymyksiä tulee. Kysymyksiä aiheesta voi lähettää osoitteella [email protected] 

KILPAILU, PELIT JA TURNAUKSET 

Milloin voi aloittaa pelit? 

Kielto urheilutapahtumille, jotka eivät täytä ohjeistusta lähikontaktien välttämisestä ja maksimissaan kymmenen hengen kokoontumisista (AVI-linkki), on voimassa 31. toukokuuta saakka. 

Kilpailutoiminnan aloittamisen ajankohta on sidoksissa Suomen hallituksen, THL:n ja AVI:n antamiin määräyksiin ja ohjeistuksiin. Valtioneuvoston linjauksen mukaan urheilukilpailut ja –sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin.  

Päivitämme Palloliiton sivustoa heti, kun saamme asiasta lisätietoja. 

Milloin voidaan järjestää turnauksia? 

Turnauksia ei voida järjestää ennen kuin pelitoiminta sallitaan. Nyt annettujen uusien määräysten perusteella turnausten järjestäminen voi olla varsin vaikeaa. Palloliitto selvittää yhdessä viranomaisten kanssa mitkä ovat turnausten järjestämisen edellytyksenä olevat erityisjärjestelyt ja löytyykö tarkoituksenmukaista toimintatapaa, miten epidemia-aikanakin voidaan toteuttaa turnauksia vastuullisesti. 

HARJOITTELU 

Milloin voi aloittaa harjoittelun? 

Jalkapalloa voidaan harjoitella, kun siihen on viranomaisten lupa ja seurataan terveysviranomaisten suosituksia. Palloliitto antaa edellä mainittujen viranomaisten tekemien päätösten puitteissa ohjeita jalkapallotoiminnan vastuulliseen toteuttamiseen. 
 
Olemme tarkentaneet epidemia-ajan harjoitteluohjeistusta 5.5.2020 Suomen valtioneuvoston / THL:n / AVI:n päätökset huomioiden. Ohjeet tästä linkistä

Mistä löydän ohjeistuksen epidemia-ajan pienryhmäharjoittelun suunnitteluun ja toteuttamiseen? 

Viranomaiset käyttävät päätösvaltaa ja linjaavat, millainen urheilutoiminta on sallittua epidemia-aikana. Palloliitto pyrkii jalkapallotoiminnan asiantuntijana ohjeistamaan seuroja, miten sallituissa puitteissa voidaan toimia vastuullisesti. Löydät tästä linkistä päivittyvää tietoa, mitkä tekijät tulee huomioida, kun suunnittelet ja toteutat epidemia-ajan ohjattuja pienryhmäharjoituksia. 

Miten löydän treenivinkkejä omatoimiseen ja pienryhmäharjoitteluun? 

Palloliitolla on sivusto, josta voit katsoa vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun, joita voi soveltaa myös ohjattuun pienryhmäharjoitteluun.    

Millainen vastuu toiminnasta on seuralla? 

Viime kädessä vastuu kaikesta seuran toiminnasta on seuran hallituksella. Epidemia-aikana seuran urheilutoiminnan vastuuhenkilöiden tulee tiiviisti seurata viranomaisten voimassa olevia päätöksiä sekä Palloliiton näiden perusteella tekemiä ohjeita.  

Onko seuralla vastuu pelaajien omatoimisen harjoittelun toteuttamisesta epidemia-ajan ohjeistuksen mukaisesti? 

Seurat eivät vastaa pelaajiensa omatoimisesta harjoittelusta. Tämä on pelaajien ja alaikäisten kohdalla myös heidän huoltajiensa vastuulla. Tärkeää on, että kaikkia annettuja ohjeita omatoimisesta harjoittelusta noudatetaan huolellisesti. 

Meillä on valmentaja, joka pelkää tartuntaa. Miten meidän pitäisi toimia? 

Jokainen valmentaja voi itse päättää, haluavatko he osallistua toimintaan. Palloliitto on pyrkinyt laatimaan ohjeistuksen viranomaisten päätösten perusteella siten, että tartunnan mahdollisuudet minimoitaisiin.  

Meillä on pelaaja, joka pelkää tartuntaa. Miten meidän pitäisi toimia? 

Jokainen pelaaja voi itse päättää, haluavatko he osallistua toimintaan. Palloliitto on pyrkinyt laatimaan ohjeistuksen viranomaisten päätösten perusteella siten, että tartunnan mahdollisuudet minimoitaisiin.  

Haluan aloittaa joukkueeni kanssa ohjatut pienryhmäharjoitukset. Miten toimin? 

Ensimmäiseksi ota yhteyttä seurasi valmennuspäällikköön ja/tai seurasi harjoitusvuoroista vastaavaan henkilöön. Palloliitto suosittelee, että seuran harjoitusvuorot jaetaan koordinoidusti, eivätkä joukkueet käytä muuta kuin seuran heille jakamia vuoroja. Seura myös linjaa itse, mitkä joukkueet ja ikäluokat harjoittelevat ohjatusti ja kuinka usein. 

Meillä on suuri ikäluokka junioreissa. Miten organisoimme toiminnan pienryhmissä? 

Harjoitteluun pitää lähtökohtaisesti käyttää seuran omia harjoitusvuoroja, jotka seura jakaa parhaaksi katsomallaan tavalla niin, että viranomaisten määräykset ja Palloliiton suositukset osallistujamääristä sekä käytettävän kenttäalueen koosta täyttyvät. Kun tehdään pienryhmäharjoittelua, on luonnollista, että ohjatun harjoittelun määrä on vähemmän, mitä normaalissa arjessa. Lue lisää täältä

Miten organisoimme maalivahtien harjoittelun? 

Suosittelemme, että palloa ei kosketa paljain käsin. Jos maalivahtitreeniä toteutetaan, harjoittelu pitäisi organisoida niin, että jokaisella maalivahdilla on oma pallo tai omia palloja. Maalivahteja on ohjeistettava välttämään kasvojensa koskettelua. 

Koskeeko ohjeistus kaikkia ikäluokkia? 

Kyllä. Ohjeistus koskee kaikkia jalkapalloilijoita lapsista aikuisiin. Seurojen tulee itse arvioida kenttävuorojen riittävyys ja eri ikäluokkien kyky noudattaa annettuja poikkeusajan ohjeita.