Keski-Suomen piiri

Kurinpito ja vastalauseet

Kurinpitovaliokunta käyttää kilpailumääräysten mukaista rankaisuoikeutta piirin kilpailuissa sekä käsittelee piirin kilpailutoiminnassa tapahtuvat rikkomukset ja päättää rangaistuksista.
Lisäksi kurinpitovaliokunta käsittelee kilpailumääräysten mukaiset vastalauseet.