Keski-Suomen piiri

Yhteiskuntavastuu

Jalkapallon yhteiskuntavastuuseen tähtäävien toimenpiteiden tavoitteena on nostaa jalkapalloperhe merkittävimmäksi liikunta-alan yhteiskunnalliseksi toimijaksi Suomessa. Jalkapalloperheen toimijoiden halutaan olevan aktiivisesti mukana kantamassa vastuuta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Lisätietoa yhteiskuntavastuusta löydät osoitteesta www.palloliitto.fi