Kansainväliset pelaajasiirrot ja -rekisteröinnit

KANSAINVÄLIsEt SIIRTOIKKUNAt 2022

Sarja Siirtoikkuna Poikkeukset
Veikkausliiga 27.1. - 20.4. (18.00)
13.7. - 12.8. (18.00)
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on loppunut ennen 21.4. eikä ole pelannut sen jälkeen*.
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on katkaistu ennenaikaisesti koronan vuoksi.
Ykkönen 27.1. - 20.4. (18.00)
​13.7. - 12.8. (18.00)
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on loppunut ennen 21.4. eikä ole pelannut sen jälkeen*.
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on katkaistu ennenaikaisesti koronan vuoksi.
Kakkonen 27.1. - 20.4. (18.00)
13.7. - 12.8. (18.00)
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on loppunut ennen 21.4. eikä ole pelannut sen jälkeen*.
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on katkaistu ennenaikaisesti koronan vuoksi.
Kansallinen Liiga 27.1. - 20.4. (18.00)
13.7. - 12.8. (18.00)
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on loppunut ennen 21.4. eikä ole pelannut sen jälkeen*.
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on katkaistu ennenaikaisesti koronan vuoksi.
21.4.-12.7. 
äitiysvapaalla olevan pelaajan korvaaminen tai äitiysvapaalta palaavan pelaajaan siirto
Naisten Ykkönen 27.1. - 20.4. (18.00)
13.7. - 12.8. (18.00)
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on loppunut ennen 21.4. eikä ole pelannut sen jälkeen*.
21.4.-12.7. työttömät ammattilaiset, joiden ammattilaissopimus on katkaistu ennenaikaisesti koronan vuoksi.
21.4.-12.7. äitiysvapaalla olevan pelaajan korvaaminen tai äitiysvapaalta palaavan pelaajan siirto
Muut sarjat 16.11.2021 - 2.9.  
    * Tarkista muut yksityiskohdat kilpailumääräyksistä

AMATÖÖRIT JA SOPIMUKSELLISET AMATÖÖRIT

Amatööripelaajien kansainväliset pelaajasiirrot tehdään FIFA TMS-järjestelmässä. Ne seurat, joilla on tunnukset järjestelmään, kirjaavat siirrot itse. Mikäli seuralla ei ole tunnuksia TMS-järjestelmään, kirjataan siirto liitosta.

Amatööripelaajia voidaan rekisteröidä vain miesten Kolmoseen tai alemmalla sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen sekä naisten Kakkoseen tai alemmalla sarjatasolla pelaavaan joukkueeseen.

Pelaajasiirtopyyntöä varten tarvitsemme seuraavat tiedot:
- pelaajan passista kopio
- pelaajan seura ja maa, jota viimeksi edustanut
- pelaajan viimeisin status vanhassa seurassa (amatööri tai ammattilainen)
- pelaajan ja/tai seuran käyttämän rekisteröidyn edustajan nimi
- seura ja sarjataso, johon pelaajan pelioikeutta haetaan
- tieto että maksetaanko pelaajalle palkkaa pelaamisesta
- pelaajasopimus mikäli sopimuksellinen amatööri

Pelaaja joka ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia jalkapallopelejä missään, voidaan rekisteröidä uutena pelaajana alueen sarjassa pelaavaan joukkueeseen, jos pelaaja ja seura allekirjoituksellaan vahvistavat pelaamattomuuden. Siirron korvaava vahvistus pelaamattomuudesta, jalkapallo
Seura lisää tämän lomakkeen yhdessä pelaajan virallisen matkustusasiakirjan kanssa Pelipaikkaan henkilökortin kohdalle. Ei voida käyttää alle 18-vuotiaalle pelaajalle.
Lisätiedustelut [email protected]

Pelaaja joka ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia futsalotteluita missään, voidaan rekisteröidä uutena pelaajana alueen sarjassa pelaavaan joukkueeseen, jos pelaaja ja seura allekirjoituksellaan vahvistavat pelaamattomuuden. Siirron korvaava vahvistus pelaamattomuudesta, futsal
Seura lisää tämän lomakkeen yhdessä pelaajan virallisen matkustusasiakirjan kanssa Pelipaikkaan henkilökortin kohdalle. Ei voida käyttää alle 18-vuotiaalle pelaajalle.
Lisätiedustelut [email protected]

AMMATTILAINEN

Pelikauden aikana vähintään 16 vuotta täyttävä pelaaja, joka saa tai tulee saamaan jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa yli 2.000 euroa veronalaista tuloa, ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

Ammattilaispelaajien pelaajasiirrot käsitellään FIFA TMS -järjestelmää käyttäen.

Jos pelaaja pelaa miesten kolmella ylimmällä sarjatasolla tai naisten kahdella ylimmällä sarjatasolla ja hän ei ole EU/ETA/Sveitsi kansalainen, tulee hänestä liittää kuvallisen henkilötodistuksen kopion mukana myös kopio hänen voimassaolevasta oleskeluluvastaan (sekä kortin etu- että takaosasta) Pelipaikkaan. Harkinnan mukaan jo hakemus oleskeluluvan saamiseksi voidaan hyväksyä. Mikäli oleskelulupa on myönnetty urheilun perusteella, tulee pelaajan minimipalkka kuukautta kohden olla vähintään 1283€ (vuonna 2022). Tähän veronalaiseen tuloon lasketaan bruttopalkan lisäksi mm. asunto- ja ruokaedut.

Kilpailumääräykset 2022

10§ Ei EU-pelaaja

1. Ei EU-pelaajaksi lasketaan pelaaja, joka ei ole Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan Talousalueen (ETA) jäsenvaltion tai Sveitsin kansalainen.

2. Voidakseen pelata miesten kolmessa ylimmässä ja naisten kahdessa ylimmässä sarjassa sekä näissä sarjoissa pelaavien joukkueiden pelaamissa cup-kilpailuissa, pitää Ei EU-pelaajan täyttää seuraavat edellytykset:
a) Pelaajan tai hänen seuransa on esitettävä liitolle oleskelulupapäätös ennen kuin pelaaja voidaan rekisteröidä. Harkinnan mukaan jo hakemus oleskeluluvan saamiseksi voidaan hyväksyä. Mikäli pelaajan sopimus alkaa kolme kuukautta tai vähemmän ennen kauden päättymistä ja kestää enintään kolme kuukautta, hyväksytään oleskeluluvan sijaan myös turistiviisumi tai viisumivapauden mahdollistaessa määräaikaisen työskentelyn hyväksytään viralliset matkustusasiakirjat. Siinäkin tapauksessa vaaditaan b-kohdan mukaista minimitoimeentuloa.
b) Pelaajan on saatava pelaajasopimuksen mukaan veronalaista tuloa KELA:n vuosittain määrittelemän minimitoimeentulon verran (vuonna 2022: 1283 euroa/kuukausi). Mikäli pelaajalle on myönnetty oleskelulupa muun syyn kuin urheilun vuoksi, ei minimipalkkasääntö koske häntä.

FIFA Transfer matching system (kansainvälisten pelaajasiirtojen järjestelmä)

Ammattilaisten pelaajasiirrot kirjaa aina seura itse. Kirjaamiseen tarvitaan henkilökohtaiset tunnukset, jotka saa koulutuksen kautta. Koulutus on mahdollista suorittaa Palloliiton erikseen järjestämässä koulutuksessa, itsenäisesti FIFA:n e-oppimisympäristössä tai seuran TMS-käyttäjän kouluttamana (ohjeet FIFA TMS:ssä).

Mikäli seurassa on FIFA TMS-tunnukset, kirjaa seura itse myös amatöörien kv-siirrot. Jos tunnuksia ei ole, liitto kirjaa amatöörisiirron, kun liitolle on annettu siirtoon vaadittavat tiedot ja dokumentit.

Koulutus FIFA:n e-oppimisympäristössä

Uusi käyttäjä voi kouluttautua FIFA TMS-käyttäjäksi FIFA:n e-oppimisympäristössä. Myös jo TMS-tunnukset omaava käyttäjä voi käydä suorittamassa koulutuksen. Käyttäjä käy läpi vaadittavat osa-alueet ja niiden suorittamisen jälkeen käyttäjä pääsee lataamaan todistuksen suoritetusta koulutuksesta. Todistus tarvitaan uusien tunnusten luomista varten ja se lähetetään osoitteeseen [email protected] . SPL laittaa sen jälkeen vireille anomuksen käyttäjätunnuksesta.

Sähköpostiin on liitettävä myös seuraavat tiedot:

-Käyttäjän passikopio
-Käyttäjän toimenkuva seurassa (englanniksi)
-Käyttäjän seura
-Käyttäjän henkilökohtainen sähköpostiosoite
-Järjestelmästä ladattu todistus suoritetusta koulutuksesta

FIFA:n ohje e-oppimisympäristöön kirjautumiseen ja vaatimukset TMS-käyttäjälle
FIFA:n ohje e-oppimisympäristön käyttöön

Seurakäyttäjälle on kaksi koulutuskokonaisuutta. Kokonaisuus valitaan sen perusteella, että tarvitaanko tunnukset vain amatöörien siirtoihin vai myös ammattilaisten siirtoihin. DTMS-kokonaisuus ei ole Suomessa käytössä, koska kansalliset siirrot suoritetaan Pelipaikassa.

Koulutuskokonaisuudet seurakäyttäjälle:
TMS Club Training- International (amatöörit ja ammattilaiset)
TMS Club Training - Amateurs (vain amatöörit)

Kansainvälisiä pelaajasiirtoja tai FIFA TMS -järjestelmää koskevat yhteydenotot: Kirsi Rautio ja Lasse Tirri tai [email protected]