KAIKKI PELAA – OHJELMAN TAVOITTEENA ON VARMISTAA LASTEN JA NUORTEN OIKEUDENMUKAINEN KOHTELU JALKAPALLOSSA JA FUTSALISSA

Lasten ja nuorten Kaikki Pelaa -kehitysohjelma käynnistettiin vuonna 1999 ja se tuli sääntöinä kilpailutoimintaan kaudesta 2000 alkaen. Kahden vuosikymmenen kuluessa ohjelma on muokkautunut ajan mukana ja tullut osaksi käsitystä siitä, kuinka lasten ja nuorten jalkapallo Suomessa tulisi järjestää. Kaikki Pelaa -ohjelmassa on kyse lasten ja nuorten turvallisesta, tasavertaisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.

Suomen Palloliiton tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on koulutettu ja osaava valmentaja. Turvallisen toimintaympäristön rakentamisessa korostuu syrjäytymisen, rasismin ja häirinnän vastainen työ sekä tähän työhön luodut työkalut ja materiaalit sekä jalkapallo- ja futsaltoiminnassa että mm. Olympiakomiteassa ja Suomen Urheilun Eettisessä Keskuksessa (SUEK).

Tällä sivustolla määritellään Kaikki Pelaa -ohjelman mukaiset ikävaihekohtaiset säännöt. Pääosin noudatetaan jalkapallosääntöjä ja ikävaihekohtaisia sarjasääntöjä.

LASTEN JALKAPALLO JA FUTSAL / LEIKKIMAAILMA (11-VUOTIAAT JA SITÄ NUOREMMAT)

Lasten jalkapallossa jokaisella tytöllä ja pojalla on oikeus monipuoliseen ja turvalliseen harrastamiseen aikuisen ohjauksessa. Leikki on paras tapa oppia ja kokeilla uusia sekä kehittää aikaisemmin opittuja taitoja. Runsaiden pelitilannetoistojen ja taitojen perustan varmistaminen ovat ikävaiheelle keskeisiä tavoitteita. Lapsia kannustetaan harrastamaan myös muita urheilumuotoja. Innokkaimmille lapsille seurat järjestävät lisäharjoitusmahdollisuuksia.

Urheilun pelisääntökeskustelu

Urheilun Pelisääntöjen (UP) tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme kannustaa joukkueita keskustelemaan ja sopimaan yhdessä ilmapiiristä, tavoitteista, harjoittelemisesta sekä muista toimintatavoista seuran linjan mukaisesti. Asioista on hyvä sopia vuosittain vahvistamalla seuralle ja joukkueelle tärkeitä arvoja ja toimintakulttuuria. Näin kaikki joukkueen jäsenet viihtyvät ja jaksavat paremmin. Lisätietoa Urheilun Pelisäännöistä.

Pelinohjaajat

Lasten jalkapallossa erotuomaria kutsutaan Pelinohjaajaksi. Vähintään 12-vuotiaan tai vanhemman Pelinohjaajan tulee olla koulutettu ja vähintään 2-3 vuotta pelaavien joukkueiden pelaajia vanhempi. 10–11-vuotiaiden otteluissa suositellaan käytettävän erotuomarin peruskurssin käynyttä erotuomaria. Pelinohjaajat ovat usein samalla tavalla aloittelijoita kuin pelaajatkin, joten on erittäin tärkeää suhtautua heihin kannustavasti ja ohjaavasti. Palloliitto ja erotuomarikerhot järjestävät tarpeen mukaan peliohjaajakoulutusta. On tärkeää, että pelinohjaajien kouluttaja on riittävän pätevä ja kokenut.

Vihreä kortti ja peliohjaajan liivi

Pelin tai turnauksen järjestävän seuran tulee antaa Peliohjaajalle/erotuomarille vihreitä kortteja, joilla hän huomioi ottelun päätyttyä molemmista joukkueista yhden pelaajan. Suositellaan, että pelanneiden joukkueiden edustajat auttavat pelinohjaajaa päättämään, kuka omasta joukkueesta saa vihreän kortin ja ovat tarvittaessa mukana jakamassa kortteja. Ottelun/turnauksen järjestävä seura huolehtii siitä, että pelinohjaajalla on pelinohjaajaliivi. Liivejä voi tilata Palloliiton aluetoimistoista.

Huomautukset ja kentältäpoistot 
Tilanteen niin vaatiessa Pelinohjaaja/erotuomari voi huomauttaa pelaajaa tai hänet voidaan jopa poistaa kentältä, mutta joukkue saa jatkaa täysilukuisena. Keltaisia tai punaisia kortteja ei käytetä.

Peluuttaminen (Puolen Pelin Takuu, PPT)

Puolen Pelin Takuu -sääntö (PPT) on voimassa lasten jalkapallossa: Ennen kautta käytävien Urheilun pelisääntökeskustelujen yhteydessä vanhempien ja pelaajien kanssa sovitaan yhdessä, miten joukkueen jokaisen pelaajan pelaaminen varmistetaan peli-illan tai pelin, turnauksen ja kauden tasolla. Jos harjoitusryhmään/joukkueeseen kuuluu paljon pelaajia, on pelaajat pyrittävä jakamaan ottelutapahtumiin riittävän moneen joukkueeseen. Jos joukkueen koko pelitapahtumissa on suurempi kuin suositus, on joukkueen sovittava pelisääntökeskusteluissaan, miten peluuttaminen toteutuu kaikkien joukkueen toimintaan osallistuvien kesken. Leikkimaailmassa pelaaja voi pelata joustavasti seuran eri joukkueissa Palloliiton määräysten mukaisesti.

Peluuttamisen poikkeusluvat (Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysoikeuksien myöntäminen)

Palloliitto voi seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella kaksoisedustusoikeuden, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa samassa ikäluokassa. Käytössä ovat myös yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Poikkeuslupiin liittyvä ohjeistus löytyy täältä: Poikkeusluvat - Dispenser 2021 | Suomen Palloliitto 

Ikäluokkakohtaiset sarjasäännöt

Eri lasten ikäluokilla on erilaiset pelaamista koskevat sarjasäännöt. Sääntöihin pääsee tutustumaan täällä:  https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-lapset-6-11-vuotiaat

Tästä voit avata ja tallentaa tiivistelmän lasten jalkapallossa noudatettavista säännöistä - linkki >>

NUORTEN JALKAPALLO JA FUTSAL / KAVERIMAAILMA (12–15 –VUOTIAAT TYTÖT JA POJAT)

Kaveruus, yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyminen sekä yksilöllisen oppimisen tukeminen ovat ikävaiheen kannalta keskeisiä tavoitteita. Drop-out -ilmiön ehkäisemiksi on erityisen tärkeää huolehtia hyvästä joukkuehengestä ja huomioida pelaajien erilaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Myös suuria muutoksia joukkuekoostumuksissa ja taustoissa tulee välttää. Seuran tai seurayhteisöjen lisäharjoituksia järjestämällä sekä hyödyntämällä urheiluun kannustavia yläkouluja mahdollistetaan innokkaimmille ja kyvykkäimmille lisämahdollisuuksia kehittyä pelaajana.

Urheilun pelisääntökeskustelu

Urheilun Pelisääntöjen (UP) tavoitteena on synnyttää keskustelua lasten urheilun arvoista, toimintaperiaatteista ja käytännöistä. Haluamme kannustaa joukkueita keskustelemaan ja sopimaan yhdessä ilmapiiristä, tavoitteista, harjoittelemisesta sekä muista toimintatavoista seuran linjan mukaisesti. Asioista on hyvä sopia vuosittain vahvistamalla seuralle ja joukkueelle tärkeitä arvoja ja toimintakulttuuria. Näin kaikki joukkueen jäsenet viihtyvät ja jaksavat paremmin. Lisätietoa Urheilun Pelisäännöistä.

Peluuttamisen poikkeusluvat (Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysoikeuksien myöntäminen)

Palloliitolla voi seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella kaksoisedustusoikeuden, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa. Käytössä ovat myös yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Poikkeuslupiin liittyvä ohjeistus löytyy täältä: Poikkeusluvat - Dispenser 2021 | Suomen Palloliitto

Pelinohjaajakoulutukset ja Palloliiton järjestämä toiminta

Nuorille pelaajille Palloliitto ja erotuomarikerhot järjestävät Pelinohjaaja-, erotuomari- ja valmentajakoulutusta. Pelinohjaaja-, erotuomari- ja valmentajakoulutus ja –kokemus auttavat nuoria urheilijaksi kasvamisessa ja monipuolistavat näkökulmaa siitä, missä kaikissa rooleissa jalkapalloperheessä voi toimia.  Lisätietoa pelinohjaaja- ja erotuomarikoulutuksesta. Lisätietoja valmennuskoulutuksesta.

Ikäluokkakohtaiset sarjasäännöt

Eri ikäluokilla on erilaiset pelaamista koskevat sarjasäännöt. Sääntöihin pääsee tutustumaan täällä:  https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-12-13-vuotiaat ja täällä: https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-14-15-vuotiaat

Tästä voit avata ja tallentaa tiivistelmän nuorten sarjoissa noudatettavista säännöistä - linkki >>

NUORTEN JALKAPALLO JA FUTSAL / TULEVAISUUSMAAILMA (16–20-VUOTIAAT POJAT JA 16–18-VUOTIAAT TYTÖT)

Jokaisella nuorella on oikeus monipuoliseen harrastamiseen ohjaajana ja ohjattavana. Kaveruuden ohella tulevaisuuden suunnitteleminen ja omiin mielenkiinnon kohteisiin suuntautuminen ovat valintoja ohjaavia tekijöitä. Lahjakkaiden nuorten kehittymistä huippujalkapalloilijoiksi tuetaan liiton ja seurojen tai seurayhdistelmien talenttitoiminnan avulla. Ikäkausi on tavoitteiden asettamista ja toteuttamista omalla yksilöllisellä tavalla, mutta kuitenkin niin, että saatavilla on aikuisten tukea ja kannustusta.

Pelisäännöt

Jokaisessa toimintaan osallistuvassa joukkueessa suositellaan Pelisääntöjen (PS) tekemistä joukkueen johdon ja pelaajien välillä. Pelisäännöissä sovitaan mm. peluutuksesta, joukkueen ja taustojen käyttäytymissäännöistä ja muista joukkuetoimintaan kuuluvista periaatteista.

Peluuttamisen poikkeusluvat (Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysoikeuksien myöntäminen)

Palloliitolla voi seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella kaksoisedustusoikeuden, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa. Käytössä ovat myös yli-ikäisyysilmoitus ja -lupa. Poikkeuslupiin liittyvä ohjeistus löytyy täältä: Poikkeusluvat - Dispenser 2021 | Suomen Palloliitto

Ikäluokkakohtaiset sarjasäännöt

Eri ikäluokilla on erilaiset pelaamista koskevat sarjasäännöt. Sääntöihin pääsee tutustumaan täällä:  https://www.palloliitto.fi/palvelut/jalkapallon-kilpailutoiminta-nuoret-16-20-vuotiaat

Tästä voit avata ja tallentaa tiivistelmän nuorten sarjoissa noudatettavista säännöistä - linkki >>

IKÄLUOKKIEN PÄÄASIALLISET PELIMUODOT

Kilpailuja voidaan järjestää myös pienemmällä pelimuodolla, varmistaakseen kilpailutoimintaa myös niille joukkueille, joilla on pienet pelaajamäärät tai jotka haluavat kilpailla ylimpiä kilpatasoja vähemmän

PPT= "Puolen pelin takuu" / UP = "Urheilun pelisäännöissä sovitusti / PS = "Joukkueen omissa pelisäännöissä sovitusti

IKÄLUOKAT 2021

PELIMUOTO

PELUTTAMINEN

PELAAJIA/OTTELU
suositus (maksimi)

HUOMAUTUKSET

6-vuotiaat ja nuoremmat:
(1.1.2015 ja myöhemmin syntyneet)

4v4 (3v3)

PPT/UP

4-8

-

7- ja 8-vuotiaat:
(2014 ja 2013 syntyneet)

5v5

Futsal

PPT/UP

PPT/UP

5-10

5-10

-

9-vuotiaat:
(2012 syntyneet)

5v5

Futsal

PPT/UP

PPT/UP

5-10

5-10

9-vuotiaat (taso 1) voivat Palloliiton luvalla pelata jalkapalloa jo 8v8 pelimuodolla.

10-11 -vuotiaat: 
(2010 ja 2011 syntyneet)

8v8

Futsal

PPT/UP

PPT/UP

9-12

5-8

-

12-13 -vuotiaat: 
(2009 ja 2008 syntyneet)

8v8

5v5

Futsal

UP

PPT/UP

UP

9-12 (16)

5-8 (10)

5-8 (14)

-

13-vuotiaat (korkein taso)

11v11

UP

13-16 (18)

Korkeimman tason sarjoja voidaan 13-vuotiaissa pelata jo 11v11-pelimuodolla. Vastaavasti seura voi alueen luvalla järjestää tällaisissa sarjoissa pelaaville joukkueille myös turnauksia 11v11-pelimuodolla. Sopiva kenttäkoko on tärkeä.

14-15 -vuotiaat: 
(2007 ja 2006 syntyneet)

11v11

8v8

5v5

Futsal

UP

UP

UP

UP

13-16 (18)

9-12 (16)

5-8 (10)

5-8 (14)

-

16-17-vuotiaat pojat
(2005-2004 syntyneet) 
16-18 -vuotiaat tytöt 
(2005-2003 syntyneet)

11v11

Futsal

PS

PS

13-16 (18)

5-8 (14)

-

18–20 -vuotiaat pojat: 
(2003-2001 syntyneet)

11v11

Futsal

PS

PS

13-16 (18)

5-8 (14)

-


LASTEN JA NUORTEN VALTAKUNNALLISET TURNAUSKRITEERIT

Turnauslupa myönnetään Palloliiton alueelta seuran tapahtumakalenterin kautta tekemän anomuksen perusteella (ohje). Turnauslupa tarvitaan myös korttelisarjoille/nappulaliigoille sekä muulle vastaavalle toiminnalle. Ulkomaisiin turnauksiin tai ulkomailla pelattaviin otteluihin mahdollisesti tarvittavan luvan saa tarvittaessa joko Palloliiton tai alueen kilpailutoiminnolta.

Kaikki Pelaa - ohjeet koskevat kaikkea Palloliiton jäsenseurojen ja liiton järjestämää pelitoimintaa. Turnauksen järjestäjällä ei ole oikeutta tehdä ikäluokan sarjasääntöihin omia sovelluksiaan.

Ohjeet turnausten hyväksymiselle ovat:

  • Noudatetaan oman ikäluokan sarja- ja Kaikki Pelaa -sääntöjä
  • Pelitapa ja sarjajärjestelmä, jotka selviävät hakemuksesta tarjoavat kaikille tasaveroisen mahdollisuuden pelata.
  • Palkitseminen ei kohdistu joukkueisiin ainoastaan kilpailullisen menestyksen perusteella, sillä jokaisen mukana olevan joukkueen ja pelaajan osallistuminen on yhtä arvokasta. Rahapalkintoja ei saa jakaa.
  • Lasten jalkapallossa ei lasketa sarjapisteitä ja sarjataulukoita ei tehdä/julkaista. Tämä kohta on sääntö 9-vuotiaille ja sitä nuoremmille ikäluokille. 10-vuotiaille ja sitä vanhemmille ikäluokille voidaan järjestää yksittäisiä turnauksia, joissa sijoitukset ratkotaan.
  • Suositukset peliaikamaksimiksi turnauksissa joukkue/päivä. Turnausluvan myöntäjä voi harkintansa mukaan poiketa näistä suosituksista:

                                                      120min             11-vuotiaat ja sitä nuoremmat

                                                      150min              12-13-vuotiaat

                                                      180 min             14 v. ja sitä vanhemmat

  • Turnauksella on nimetty jury, johon kuuluvat järjestäjän, yhden vierasjoukkueen ja erotuomareiden/peliohjaajien edustajat. Jury vastaa siitä, että turnauksessa noudatetaan turnausluvan mukaisia sääntöjä. Juryn tehtäviin kuuluu myös puuttua mahdollisesti esiintyvin rikkeisiin keskustelemalla yhdessä sääntöjen vastaisesti toimivan joukkueen vastuuhenkilöiden kanssa sekä tarvittaessa raportoida turnausluvan myöntäneelle Palloliiton alueelle sääntörikkomuksista. Järjestäjän edustaja juryssa toimii samalla turnauksen Kaikki Pelaa -vastaavana (nimettynä turnausta hakiessa).
  • Turnausjärjestäjän tulee huolehtia tapahtuman turvallisuudesta (olosuhteet, tiedotus ensiavusta / lähimmästä sairaalasta) yhdessä osallistujien kanssa (joukkueiden omat huoltajat). 
  • Pelien rinnalle suositellaan järjestettäväksi muutakin toimintaa, jotta turnaustapahtumista saadaan tapahtumaa korostava. Esimerkiksi taitoratoja, taitoesityksiä tai mielenkiintoisia teemainfoja/koulutuksia pelaajille, valmentajille tai vanhemmille.
  • Turnausjärjestäjien tulee huolehtia, että lasten jalkapallotapahtumissa Pelinohjaajilla on käytössä vihreät kortit ja jokaisen lasten pelin jälkeen molempien joukkueiden pelaaja saa vihreän kortin. Palkitseminen perustuu reilun pelin ja joukkuehengen teemaan. Kortteja saa veloituksetta Palloliiton toimistoilta. Suositellaan, että pelanneiden joukkueiden edustajat auttavat pelinohjaajaa päättämään, kuka omasta joukkueesta saa vihreän kortin ja ovat tarvittaessa mukana jakamassa kortteja. Näin vältytään siltä, että kortti menee liian usein samalle pelaajalle.
  • 1.9. alkaen seurat voivat Palloliiton alueen luvalla järjestää halutessaan turnauksia seuraavan kauden pelimuodoilla.

Nämä ohjeet koskevat kaikkia Suomessa järjestettäviä kansallisia tai kansainvälisiä turnauksia. Turnauksella tarkoitetaan kaikkia liiton, piirin tai seuran järjestämiä tapahtumia, johon osallistuu vähintään neljä joukkuetta vähintään kahdesta seurasta.

KENTTÄKOOT

Pelimuoto

Suosituskoko

Minimikoko

Maksimikoko

4v4 (3v3)

30 m x 20 m

30 m x 20 m

30 m x 20 m

5v5

40 m x 30 m

30 m x 20 m

40 m x 30 m

8v8

63 m x 45 m

55 m x 40 m

70 m x 50 m

11v11

100 m x 60 m

90 m x 48 m

105 m x 68 m

KENTTIEN PIIRTÄMISOHJEET 

Rangaistusalueen merkintä, kun maalin leveys on 7,32 m
- 11 m kohdalle rangaistuspotkupiste ja rangaistusalueen raja 16,5 m etäisyydelle päätyrajasta. 
- rangaistusalueen leveys on maalitolpilta 16,5 m/suunta. Näin rangaistusalueen leveys on 40,32 m
- maalialueen leveys on maalitolpilta 5,5 m. Näin maalialueen leveys on 18,32 m.  Maalialueen syvyys on 5,5 m.

Rangaistusalueen rajan merkinnät, kun maalin leveys on 5 m 
- 7,5 m kohdalle rangaistuspotkupiste ja rangaistusalueen raja 11,25 m etäisyydelle päätyrajasta. 
- rangaistusalueen leveys on maalitolpilta 11,25 m/suunta. Näin rangaistusalueen leveys on 27,5 m
- mahdollisen maalialueen leveys on maalitolpilta 3,75 m. Näin maalialueen leveys on 12,5 m ja syvyys on 3,75 m.

Rangaistusalueen merkintä, kun maalin leveys on 3 m.  
- 4,5 m kohdalle rangaistuspotkupiste ja rangaistusalueen raja 6,75 m etäisyydelle päätyrajasta.
- rangaistusalueen leveys on maalitolpilta 6,75 m/suunta, jolloin rangaistusalueen leveys on 16,5 m.