Kaakkois-Suomen piiri

Piirin esittely

Kaakkois-Suomen piiri ry on yksi Suomen Palloliiton yhdestätoista piirijärjestöstä, jonka toimialue kattaa koko kaakkoisen Suomen. Piiri on muodostettu Palloliiton piirijaon uudistamisen yhteydessä v. 1994 entisistä Kymenlaakson ja Saimaan piireistä.

Nykyisen toimialueen sisään sijoittuu 30 kuntaa (v. 2013) ja asukkaita toimialueella on n. 475 000. Piiritoimisto, jossa työskentelee neljä päätoimista työntekijää, toimii Lappeenrannan ydinkeskustassa.

Piirin organisaatiota on uudistettu vuoden 2009 lopulla ja sen valiokunta- ja ryhmäorganisaatiota on supistettu. Valiokuntien määrää vähentämällä on pyritty aktivoimaan niiden toimintaa sekä monipuolistamaan niissä toimivien jäsenten asiantuntijuuden hyödyntämistä, jäsenseurojen päätöksentekoon osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien siitä kuitenkaan kärsimättä. Vuoden 2013 alusta valiokuntarakennetta ja nimikkeitä päivitettiin vastaamaan strategiaa.

Piirin yhteystiedot löytyvät täältä>

Piiri on loppusyksystä 2012 päättänyt sitoutua Suomen Palloliiton johdolle v. 2009 rakennettuun ja v. 2012 päivitettyyn "Suomalaisen jalkapallon strategiaan" vuosille 2013 - 2016

Strategian tärkeimmät osta ovat:

ARVOT

Iloisuus - Luotettavuus - Menestys - Yhteisäöllisyys (ILMY)

PIIRIN MISSIO      

Piirin tarkoituksena sen yhdistyssääntöjen mukaan on johtaa, valvoa ja ohjata alueellaan jalkapalloilun ja futsalin kehitystä yhteistyössä liiton kanssa ja toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä.Päivitetyssä strategiassa tuo ajatus on kiteytetty missio-muotoon :

Strategian mukaisesti piirin missiota kuvataan lausekkeella "Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa".  

Sisällöllisesti ajatellen missiolla halutaan ilmaista kolmea (3) keskeistä ajatusta piirin toiminnasta

  • piirin alueen rekisteröityjen pelaajien määrä kasvaa tasaisesti ja tavoitteellisesti
  • piirin kaikki toiminnot toteutetaan laadukkaasti
  • piirin toiminta kunnioittaa Kaikki Pelaa - ohjelman pääperiaatteita

STRATEGISET PÄÄVALINNAT

  • Pelaajan laadukas arki
  • Elinvoimainen seura
  • Mielenkiintoiset kilpailut
  • Aktiivinen viestintä ja vaikuttaminen

TARKEMMIN SUOMALAISEN JALKAPALLON STRATEGIAAN VOIT TUTUSTUA TÄSTÄ >> https://www.palloliitto.fi/sites/default/files/liitteet/Palloliitto/spl_...