JLM P/T 11-8 ERILLISMÄÄRÄYS

1. YLEISTÄ

1.1 Muilta osin mitä tästä asiakirjasta ei löydy, noudatetaan Palloliiton Kaikki Pelaa – sääntöjä, Palloliiton kilpailu- ja rangaistusmääräyksiä sekä muita sääntöjä. Piirillä on oikeus tehdä muutoksia näihin määräyksiin myös kesken kauden.

2. JLM PIIRISARJAT

2.1  Osallistumisvelvoite ja esteet

Piirisarjaturnauksiin osallistuvat joukkueet voivat valita mihin turnauksiin kauden aikana osallistuvat. Tiedot turnauksiin osallistumisesta kerätään erillisillä lomakkeilla ja ilmoittautumista voi muokata viimeistään 1kk ennen turnausta. 

2.2  Luopumiset ja sanktiot

Mikäli luopumisia turnauksista tulee turnausten laatimisen jälkeen, aiheutuu luovuttaneelle joukkueelle piirihallituksen määrämä luopumismaksu, mikäli joukkueella ei ole pakottavaa estettä pelaamiselle. Tällaisia pakottavia syitä ovat esim. sairasepidemiat, pelimatkan keskeytyminen kulkuneuvon hajoamiseen tai joukkueen toiminnan loppuminen.

2.3  Turnaukset

Turnauksia pelataan n. 4-6. Turnaukset pelataan koko Pohjois-Suomen alueen joukkueiden kesken tai Oulun ja Lapin alueella omina turnauksina tasoittain. Piiri määrittää turnausajankohdat ja paikat, jotta turnauksia saadaan tasapuolisesti piirin alueelle. Tämän jälkeen joukkueet voivat anoa turnausta järjestettäväkseen. Järjestettävissä JLM-sarjapalaverissa lyödään lukkoon päivämäärät ja turnausjärjestäjät.

3. TASOLUOKITUS

3.1  Ilmoittautuminen

Piiri pyytää sarjoihin ilmoittautumiset joukkueiden tasojen mukaisesti. Joukkueet luokittelevat itse oman tasonsa ja ilmoittautuvat kilpailuun. Sopiva taso löytyy aiemman pelikokemuksen kautta. Piiri voi joutua siirtämään joukkueen toiselle sarjatasolle, jotta sarjat saataisiin toimiviksi tai piirin mielestä taso on valittu väärin ilmoittautumisen yhteydessä. Tasoluokitus tehdään huomioiden koko piirin alue. Seuroissa joukkueiden sisäinen tasoryhmittely on tehtävä seuran linjan mukaisesti. Sarjat toteutuu kuitenkin joukkueiden määrän mukaan tasoiksi, joista päättää piirin kilpailujaos ilmoittautuminen huomioiden.

3.2  P11-P10 tasoluokitus

P11-P10 ikäluokille tarjotaan 2-3 tasoa. Peliryhmä = kyseiseen otteluun/turnaukseen nimetty pelaajaryhmä.

I TASO

Peliryhmän pelaajat ovat osaamiseltaan oman piirin parhaassa kolmanneksessa. Toiminnan suositukset:
Peliryhmän pelaajat harjoittelevat ympärivuotisesti ja määrällisesti
ikäluokansuositusten ylätasolla. Pelaajat harjoittelevat myös omatoimisesti ja useat pelaajat ovat saavuttaneet taitokilpailumerkkejä. Osa pelaajista on mukana seuran taitokoulutoiminnassa. Joukkueen valmennus ja muu tausta on osaavaa (Esim. C- taso/korkeampi koulutus) ja kehityshaluista.

II TASO

Peliryhmän pelaajat ovat osaamiseltaan oman piirin keskitasoa. Toiminnan suositukset:

Peliryhmän pelaajat harjoittelevat lähes ympärivuotisesti ja määrällisesti vähintään ikäluokan suositusten keskitasolla. Pelaajat harjoittelevat myös omatoimisesti ja ovat saavuttaneet taitokilpailumerkkejä. Osa pelaajista on mukana seuran taitokoulutoiminnassa. Joukkueen valmennus ja muu tausta on osaavaa (Esim. C- taso/korkeampikoulutus) ja kehityshaluista.

III TASO

Peliryhmän pelaajat ovat osaamiseltaan hyvinkin eritasoisia. Toiminnan suositukset:

Peliryhmä ei välttämättä toimi ympärivuotisesti ja se harjoittelee määrällisesti ikäluokan suositusten alatasolla. Joukkueen valmennus ja muu tausta on kehityshaluista (Esim. vähintään E- tasolle koulutettu valmentaja) ja he osaavat toimia lasten kanssa innostavasti. Pelaajat ovat mahdollisesti vasta aloittaneet jalkapalloharrastuksen

3.3 P9-P8 -tasoluokitus

P9-P8 on enemmän ja vähemmän pelanneiden tasot. Peliryhmien harjoitus- ja pelikokemus voi vaihdella paljon. Piiri pyytää joukkueilta sarjaan ilmoittautuessa tiedon joukkueiden tasosta seuraavasti:

E (enemmän kokemusta omaavat joukkueet) V (vähemmän kokemusta omaavat joukkueet)

4. PIIRISARJATURNAUSTEN JÄRJESTÄMINEN

Kaikki piirin seurat noudattavat seuraavaa ohjeistusta järjestäessään Leikkimaailman ikäluokille piirisarjaturnausta:

4.1 Järjestävän seuran vastuu

4.1.1 P/T11-P/T8 otteluihin seurat järjestävät koulutetut pelinohjaajat. Kussakin pelissä toimii 1 peliohjaaja/ottelu. Koulutetuille pelinohjaajille järjestävä seura maksaa piirin hinnaston mukaisen erotuomaripalkkion. Mikäli joudutaan kayttämään kouluttamattomia pelinohjaajia, voi seura halutessaan maksaa heille korvauksen, joka ei voi olla suurempi kuin piirin määräämä hinta. Koulutetuille nuorille aloittaville pelinohjaajille suositellaan tueksi tutorhenkilöä otteluihin, jotta peliohjaukseen nuori saa rohkeutta käyttää ääntä sekä puuttua asiattomaan käyttäytymiseen kentällä ja kentän ulkopuolella sekä hän saa toiminnastaan ohjaavan palautteen.

4.1.2 Kenttien varaamisesta ja kenttämaksujen maksamisesta.

4.1.3 Ottelujen kellonaikojen asettelusta piirin laatiman otteluohjelmarungon pohjalta huomioiden ainakin pitkämatkalaisten järkevät peliajat sekä mahdolliset ruokailuaikatoiveet.

4.1.4 Mahdollisten täytepelien sopimisesta poisjäävän joukkueen pelien tilalle, jotta paikalle saapuvat joukkueet saavat riittävästi pelejä.

4.2 Osallistumismaksut joukkueille turnaukseen

Pelinohjaaja/erotuomari ja kenttäkustannuksien perusteella järjestävä seura voi määritellä turnaukseen osallistuvien joukkueiden osanottomaksut. Kulut tulee esittää kirjallisesti joukkueille / piirille niitä pyydettäessä. Puhelin ja muita järjestelykuluja seurat eivät voi sisällyttää osanottomaksuihin. Nämä kulut seurat voivat pyrkiä peittämään säästyvillä matkakuluilla ja kanttiinituloilla.

4.3 Peliajat ikäluokittain

5. OTTELUPÖYTÄKIRJAT

5.1  Ottelupöytäkirja täytetään Tasossa.

6. OTTELUTULOS

6.1 Turnausvastaavalla on velvollisuus täyttää ottelun tulos Tasoon.

7. OPERAATIO PELISÄÄNNÖT

7.1 Suositellaan tehtäväksi heti uuden harjoituskauden alkaessa. Pelisääntöjen laadinta on pakollinen viimeistään ennen sarjan alkua. Säännöt palautetaan sähköisellä lomakkeella sivulla http://extranet.nuorisuomi.fi. Lisäksi sivuilta löytyy Urheilun Pelisäännöt –ohjeita.

8. YLI-IKÄISYYS

8.1  Seuran roolissa toimiva henkilö (juniori- tai valmennuspäällikkö tai jos tällaista ei ole, niin seuran nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) voi tehdä ilmoituksen edellisenä vuonna syntyneelle yli-ikäiselle pelaajalle. Lupa astuu voimaan kun lupa on lähetetty piirin internetsivulla olevalla lomakkeella ja lupa on kirjattu Tasoon. Ilmoitus tulee tehdä kevätkierrokselle 31.5. mennessä ja syyskierrokselle 2.9. mennessä tai ennen kuin pelaaja pelaa sarjan ensimmäisen ottelun.

8.2  Yli-ikäisyydet ovat voimassa piirin rekisteröimisestä alkaen vuoden loppuun piirisarjassa ja seurojen järjestämissä turnauksissa koko maassa (yli- ikäisyysoikeuksia ei myönnetä pelkästään seurojen turnauksiin). Turnauksiin osallistuvat seurat ovat kuitenkin velvollisia tarkastamaan turnauskohtaiset säännöt turnaukseen ilmoittautumisen yhteydessä turnausjärjestäjältä.

8.3. YI-ilmoitettu pelaaja voidaan vaihtaa toiseen pelaajaan kauden aikana ja/tai YI-ilmoitus voidaan peruuttaa – muutokset vain kevät- ja syyskierroksen välissä.

8.4 Y-lupapelaajilla ei ole pelioikeutta pelata muissa nuorten sarjojen joukkueissa.

  • poikkeuksena 11-vuotiaat ja nuoremmat ikäluokat, joilla YI-lupa on IKÄLUOKKAkohtainen sekä
  • Tyttöpelaajat, jotka pelaavat yli-ikäisenä poikien joukkueissa. Näillä tyttöpelaajilla on oikeus pelata omanikäistensä tyttöjen joukkueessa tyttöjen sarjassa.

8.5  Peluuttamisoikeus:

  • 8v8: 2 pelaajaa
  • 5v5: 1 pelaaja

8.6  Ilman yli-ikäisen rekisteröintiä tai väärin peluutettujen yli-ikäisten käyttäminen johtaa sakkoon ilman kurinpitovaliokunnan erillistä käsittelyä ja kolmannesta rikkeestä sarjasta sulkemiseen.

8.7 Väärinkäytös voi aiheuttaa lisäksi mahdollisen kurinpitokäsittelyn.

8.8  Sarjoissa, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta ikäluokasta, ei voi pelata yli- ikäisiä pelaajia. Poikkeuksena maalivahtipula sekä muutaman päivän yli-ikäiset.

8.9  Tyttöjen ja poikien sarjoissa voidaan joukkueen anomuksesta poikkeuksena myöntää heikkotasoiselle harraste tai vasta-aloittaneiden pelaajien joukkueelle mahdollisuus pelata nuorempien ikäluokassa.

8.10 Joukkueille, jotka eivät pelaa piirisarjaa, mutta osallistuvat seurojen järjestämiin turnauksiin, voidaan myöntää yli-ikäisyyslupia turnauskohtaisesti.

8.11 Erityisen painavasta syystä piiri voi myöntää yli-ikäisien pelaamiseen poikkeuksia kesken kauden.

9. KAKSOISEDUSTUS

9.1  Tällä säännöllä pyritään mahdollistamaan pelaajan taitotason kehittyminen esim. pelaamalla haastavammassa joukkueessa saadakseen kovia lisäpelejä samalla mahdollistaen pelaajan kasvattajaseuran toimintaedellytykset esim. joukkueen riittävä pelaajamäärä.

9.2  Piirillä on oikeus seuran anomuksesta myöntää yksittäisen pelaajan edun perusteella piirin kilpailuihin vain yhteen joukkueeseen kaksoisedustusoikeus, jolloin pelaaja voi pelata kahdessa eri seurassa eri sarjatasoilla. Kaksoisedustukseen tarvitaan aina seuran suostumus ja seurojen välinen kirjallinen sopimus, joka pitää toimittaa piirin kilpailujaoksen hyväksyttäväksi. Sopimuksesta on käytävä ilmi pelaajan nimi ja syntymäaika.

9.3  Kaksoisedustusoikeus on voimassa koko maassa. Jalkapalloon myönnetyt kaksoisedustusoikeudet ovat voimassa myöntämisestä ja rekisteröintimaksun maksamisesta alkaen vuoden loppuun. Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme kaksoisedustuspelaajaa, pitää oman piirin ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa. Turnauksiin osallistuvat seurat ovat velvollisia tarkastamaan turnauskohtaiset säännöt turnaukseen ilmoittautumisen yhteydessä turnauksen järjestäjältä (seurojen ei piirisarjapelit)

9.4  Kaksoisedustusoikeuksia ei voi saada pelkästään osallistuttaessa turnauksiin, vaan luvat myönnetään koko kaudeksi jolloin pelaaja osallistuu joukkueen toimintaan myös piirisarjassa. Poikkeuksena tilanne, jossa joukkue ei pelaa piirisarjaa.

9.5  Sopimuksen lisäksi kaksoisedustukseen liittyvät tiedot pitää lähettää piiriin piirin internetsivulla olevalla lomakkeella.

9.6  Rekisteröintiä voidaan hakea seuraavissa tapauksissa:

Eri seurojen eri sarjatasolla pelaavien piirisarjajoukkueiden välillä
1) Oman seuran joukkueessa pelaaja ei saa tarpeeksi haastavia pelejä, mutta pelaaja turvaa oman joukkueen pelaajamäärän.
2) Pelaajan oma joukkue pelaa sarjatasolla johon pelaajan taso ei vielä kunnolla riitä ja peliaika jää vähäiseksi omassa seurassa → pelaaja pelaa toisen seuran alemman sarjatason joukkueessa.
3) Toisen piirin alueelta tulevalle pelaajalle voidaan myöntää oman ikäluokan tai vanhempien ikäluokkien joukkueeseen kaksoisedustusoikeus, mikäli pelaajalla ei ole mahdollisuutta osallistua oman joukkueen toimintaan esim. pitkällä kesälomalla paikkakuntien pitkän etäisyyden johdosta.

9.7  Pelaaja voi edustaa kuitenkin vain yhtä joukkuetta sarjatasoa kohden.

9.8  Kaksoisedustusoikeudet tulee anoa ennen piirisarjan alkua. Lomakkeet käsitellään 2-4 vk kuluessa piirin kilpailujaoksessa. Myönnetyt kaksoisedustusoikeudet päivitetään Tasoon joukkueen pelaajalistaan.

10. USEAMMASSA SARJASSA PELAAMINEN

10.1. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen alla olevan taulukon mukaan kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.

Liikkuminen ylhäältä alas seuraavaan peliin:

8v8 3 pelaajaa
5v5 2 pelaajaa

11. VASTALAUSE

11.1 Vastalause on lähetettävä sähköpostitse kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan edustuskelpoisuutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti kilpailun järjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta (150 euroa). Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos vastalausemaksua ei ole maksettu ajoissa tai jos vastalausetta ei ole riittävästi perusteltu tai vastalauseen tekijän nimi, seura, joukkue sekä yhteystiedot ovat puutteellisia.

11.2 Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään. Tällöin hävinneelle osapuolelle lankeaa 150 euron käsittelymaksu. Piiri laskuttaa seuralta käsittelymaksun sekä langettaa mahdollisen kurinpidon lisärangaistuksen.

12. JOKERIPELAAJASÄÄNTÖ

12.1 Joukkue saa ottaa kentälle yhden lisäpelaajan, kun vastustaja johtaa vähintään viidellä ( 5 ) maalilla. Etu menetetään eron vähentyessä kahteen (2) maaliin.

13. PELIASUMÄÄRÄYKSET

13.1 Vieraileva joukkue vaihtaa pelipaitaa, mikäli pelipaidat ovat samankaltaiset. Vierasjoukkue voi käyttää myös liivejä.

14. PUKUHUONEET

14.1 Turnausvastaavan tulee järjestää vierasjoukkueille mahdollisuus vaihtaa varusteet ja käydä suihkussa ottelun jälkeen. Järjestävä seura vastaa mahdollisista pukuhuonekuluista.

15. PELAAJASIIRROT

15.1 Pelaajia voi siirtää turnausten välissä vapaasti saman seuran samalla tai eri sarjatasolla pelaavien joukkueiden välillä. Säännön tarkoitus ei ole aina siirtää parhaita pelaajia vahvistamaan seuran eri joukkueita samalla tasolla, tällöin heikompitasoiset pelaajat eivät saa kehittyäkseen riittävästi pelejä vaan peliaika tulee jakaa mahdollisimman tasaisesti kaikkien pelaajien kesken huomioiden kulloinkin vastustajan tason. Turnauksen sisällä tulee puolen pelin takuu toimia kaikkien pelaajien kesken. 

16. MUUT SÄÄNNÖT

16.1 Mikäli kaksi ikäluokkaa yhdistetään yhdeksi sarjaksi, tällöin noudatetaan vanhemman ikäluokan kaikki pelaa sääntöjä esimerkiksi pelimuotoja.

16.2 Kaikissa piirisarjaotteluissa suositellaan 3 pallon käytäntöä eli lisäpallot kummankin maalin takana. Edut: Tällä toimenpiteellä nopeutetaan pelin kulkua ja lisätään pallokosketuksia pelaajille eli tehokas peliaika lisääntyy ja pelaajat kehittyvät

Piiri voi tehdä tähän määräykseen muutoksia tarvittaessa myös kesken kauden!