Takaisin
17.5.2021 klo 17.30

Valmennusosaamisen kehittämistuen haku on nyt auki – hae heinäkuun loppuun mennessä

Jaa:

Valmennusosaamisen kehittämistukien tavoitteena on edistää osaavien ja koulutettujen valmentajien määrää seurojen arjessa. Vuosille 2022-2023 tukisummia on jaossa kahta erilaista: suurempi tuki on määrältään 25 000 euroa ja pienempi 7 500 euroa.

Aiempi Tutor-tuki ja Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittämistuki yhdistyvät nyt yhteisen nimikkeen alle. Nimenmuutoksen tavoitteena on kuvata aiempaa paremmin valmennusosaamisen kokonaisvaltaista luonnetta seuraympäristössä.

Näistä kahdesta valmennusosaamisen kehittämistuesta suurempi tuki on 25 000 euroa. Tätä tukisummaa voivat hakea Palloliiton jalkapallon laatujärjestelmässä tasoilla 3, 4 ja 5 olevat seurat.  Tuen saavalta seuralta edellytetään vähintään neljää yhteistyöseuraa sekä kokoaikaisen valmennusosaamisen kehittäjän nimeämistä tehtävään.  Tukea jaetaan lähtökohtaisesti kymmenelle seuralle.

Pienempää 7 500 euron tukisummaa voivat hakea Palloliiton jalkapallon laatujärjestelmässä tasoilla 2-5 olevat seurat. Tuen saavalta seuralta edellytetään vähintään kahta yhteistyöseuraa. Tukisumma sisältää 375 h työpanoksen seurayhteisön kokonaisvaltaiseen valmennusosaamisen kehittämiseen. Tukea jaetaan lähtökohtaisesti 17 seuralle.

Seurojen laatujärjestelmän tason arvioinnissa huomioidaan seuran saavuttama taso 31.12.2020. Tukia voivat hakea seurat, joiden tavoitteena on valmennusosaamisen ja sen rakenteiden kehittäminen omassa seurassa sekä seurayhteisössä. Lisäksi seuroilla tulee olla sekä hakuhetkellä että koko tukijakson aikana työsuhteessa vähintään urheilutoiminnasta sekä hallinnosta vastaavat henkilöt.

Suurempaa 25 000 euron tukea saavien valmennusosaamisen kehittämisestä vastaavan henkilön tulee olla päätoiminen.

Palloliitto järjestää infon hakuihin liittyen 25. toukokuuta kello 15-16. Infoon on ilmottauduttava ennakkoon täältä >> 

25 000 EURON VOK-TUKI 

Päätoimisella valmennusosaamisen kehittäjällä on kokonaisvastuu seurayhteisön valmennusosaamisen ja sen päivittäisen käyttöönoton kehittämisestä omassa seurassa ja yhteistyöseuroissa.

Hän vastaa SPL-koulutusten järjestämisestä yhteistyössä SPL- henkilöstön ja valmennusosaamisen kehittäjien kanssa. Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjän koulutusvastuuseen kuuluvat futisvalmentajan starttikoulutukset, ikävaihekoulutukset, UEFA C -koulutukset, teemakoulutukset sekä UEFA B -koulutukset Palloliiton kanssa erikseen sovitulla tavalla.

Hän huolehtii seurayhteisön valmentajien koulutusrekisteristä ja suoritettujen koulutusten kirjaamisesta valmentajien koulutusten hallintajärjestelmään sekä valmentajaverkoston toiminnan organisoinnista ja yhteisten koulutustapaamisten järjestämisestä. 

Hän vastaa lisäksi osaamisen käyttöönoton syventämisestä päivittäisessä valmennustyössä yhteistyössä Palloliiton ja seuran valmennusvastaavien kanssa sekä Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristössä -strategiaprojektin ydintaitojen toimeenpanosta seurayhteisössä.

Lisäksi tehtäviin kuuluu Palloliiton valmennusosaamiseen liittyvien strategisten ydinviestien vahvistaminen seurayhteisössä Palloliiton mallin ja yhdessä sovitun dokumentointitavan mukaisesti, Huuhkaja-Helmaritapahtumien organisointi ja toteutusvastuu lapsuusvaiheessa 2-3 tapahtuman osalta, Huuhkaja- Helmaritapahtumien tukeminen nuoruusvaiheessa, 3-5 sisäisen koulutuksen järjestäminen seurayhteisössä sekä seurayhteisön lahjakkaiden valmentajien tunnistaminen ja kehittäminen.

VOK- tuki 7500 euroa (375h)

7500 euron valmennusosaamisen kehittämistuen  tavoitteena on vahvistaa valmennusosaamisen vaikuttavuutta ja koulutettujen valmentajien määrää sekä ydin- että yhteistyöseuroissa.

Valmennusosaamisen kehittämistuen avulla tuetaan seurayhteisön alle 12-vuotiaiden valmentajien arkivalmennuksen laatua Palloliiton koulutusten, Palloliiton ydinviestien, Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristössä -strategiaprojektin toimenpiteiden ja kentällä tapahtuvien kohtaamisten avulla. Valmentajien osaamisen kehittäminen painottuu aloittaviin ikäluokkiin.

Valmennusosaamisen kehittäjä kouluttaa seurayhteisön valmentajia Futisvalmentajan startin ja ikävaihekoulutusten osalta SPL-mallien mukaisesti sekä ottaa vastaan valmentajakoulutuksiin liittyviä tutorointeja koko seurayhteisössään. Valmennusosaamisen kehittäjä ei voi veloittaa erikseen korvausta koulutusten järjestämisestä ja tutoroinneista, vaan ne kuuluvat Valmennusosaamisen kehittäjän tehtävänkuvaan. Valmennusosaamisen kehittäjä järjestää koulutustilaisuuksia yhdessä yhteistyöseurojen vastuuhenkilöiden kanssa.

Osa työtehtävästä liittyy aloittelevien ikäluokkien toiminnan käynnistämisen tukemiseen sekä aloittavien ikäluokkien vanhempien kouluttamiseen.

Haku on auki 31.7.2021 asti ja sitä haetaan täältä. >> 

VOK-hakuun liittyvä esityspohja on ladattavissa täältä >> 

Lisätietoja:

VOK- tuki 25 000 euroa: Matti Lähitie, Koulutuspäällikkö
matti.lahitie(at)palloliitto.fi 

VOK- tuki 7500 euroa: Santeri Suvala, Lapsuusvaiheen valmennusosaamisen päällikkö
santeri.suvala(at)palloliitto.fi