Takaisin
11.4.2017 klo 13.26

Turvapaikanhakijoiden pelioikeus

Jaa:

Palloliiton kilpailumääräyksien 21 §.

18-vuotta täyttänyt pelaaja voidaan rekisteröidä amatööriksi tai harrastepelaajaksi ilman kansainvälistä siirtoa, mikäli hän ei ole pelannut virallisia otteluita missään 30 kuukauteen.  Rekisteröinnissä pitää liittää järjestelmään kirjallinen vakuutus, jossa sekä pelaaja että seura vakuuttavat, että pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä missään.
Pelaaja ja seura vastaavat tämän paikkansa pitävyydestä.  Seuran vastuulla on muun muassa kertoa tämä pelaajalle.  Mikäli myöhemmin ilmenee, että pelaaja onkin pelannut viimeisten 30 kuukauden aikana ennen rekisteröintiä virallisia otteluja tai ottelun, voidaan hänen katsoa pelanneen pelioikeudettoman Suomessa ja lisäksi hänen voidaan katsoa harhauttaneen kilpailun järjestäjää. 
Tällaisessa tapauksessa pelaaja ei voi rekisteröityä ammattilaiseksi tai sopimukselliseksi amatööriksi kahteen vuoteen rekisteröinnistä muuta kuin hakemalla kansainvälistä pelilupaa.

Turvapaikanhakija tai turvapaikan hakijana ollut, joka on jo saanut sillä perusteella oleskeluluvan, voidaan rekisteröidä uutena pelaajana ilman kansainvälistä pelaajasiirtoa seuraavin ehdoin
- pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä ulkomailla
- pelaaja voidaan rekisteröidä vain amatööriksi tai harrastepelaajaksi, jonka perusteella hän ei voi pelata miesten kolmella ylimmällä tasolla eikä naisten kahdella ylimmällä tasolla
- pelaajan rekisteröityessä uutena pelaajana pitää järjestelmään liittää todisteena turvapaikanhakijan statuksesta vastaanottokeskuksesta saatava ID-kortti, jossa on oltava ainakin henkilön kuva, nimi ja kansalaisuus.  Mikäli tällaista ei ole saatavilla, voidaan harkinnan perusteella hyväksyä toisenlainenkin viranomaistodistus, josta käy ilmi edellä mainitut asiat
- mikäli pelaajan turvapaikkahakemus hylätään, katsotaan hänen siitä lähtien pelioikeudettomaksi.  Ennen päätöksen lainvoimaistumista voidaan painavista syistä hyväksyä pelaajan/seuran hakemuksesta, että hän voi edelleen pysyä pelikelpoisena siihen saakka, kunnes päätös on lainvoimainen
- mikäli turvapaikan hakijalle myönnetään oleskelulupa, niin pelaajarekisteröinti voidaan muuttaa pysyväksi siten, että aiemmin järjestelmään liitetyn ID-kortin tilalle liitetään kopio passista tai vastaavasta viranomaisen myöntämästä henkilökortista

Lue lisää >>>>>