Takaisin
24.9.2020 klo 12.50

”Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja”

Jaa:

Uudistuneiden lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmentajakoulutusten avulla pyritään varmistamaan, että valmentajat pystyvät antamaan pelaajille hyvän alun heidän pelaajapolullaan, Palloliiton läntisen alueen koulutuspäällikkö Sami Nikkola kertoo.

Palloliitto on uudistanut lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmentajakoulutuksiaan merkittävästi viime vuosien aikana. Lajin parissa ensiaskeliaan ottaville lapsille halutaan tarjota osaavaa ja pätevää valmennusta. Koulutusten avulla valmentajille annetaan eväitä, työkaluja ja osaamista, joiden avulla valmentaja pystyy kohtaamaan lapsen oppijana. Lasten ja nuorten kanssa toimivien valmentajien pitää tietää, mihin pelaajat pystyvät kentällä.

- On tärkeää tunnistaa minkälainen lapsi on oppijana. Mitä asioita hän on valmis vastaanottamaan? Kun osaamistaso tunnistetaan, on mahdollista rakentaa valmennus progressiivisesti kehittyväksi. Ensin rakennetaan perusteet ja sitten siirrytään osaamistasossa haastavampiin tehtäviin. Aluksi toimitaan yksilöulottuvuudessa, joka on minä ja pallo. Vasta sen jälkeen ruvetaan harjoittelemaan useamman pelaajan yhteistoimintaa, läntisen alueen koulutuspäällikkö Sami Nikkola sanoo.

Pitkä kokemus valmentajakoulutuksista

Nikkolalla on pitkä tausta piiritoiminnasta ja valmentajakoulutuksen parissa toimimisesta. Hän aloitti entisen Vaasan piirin nuorisopäällikkönä vuonna 2002. Lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmentajakoulutukset kuuluivat jo tuolloin hänen tehtäviinsä. Seurojen Palloliitto -organisaatiouudistuksen myötä Nikkola siirtyi läntisen alueen koulutuspäälliköksi. 

Nikkola on kouluttanut valmentajia eri tasoilla vuosien saatossa. Nyt hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa kouluttajien kouluttaminen ja valmentajakoulutusten sisältöjen, valintojen ja metodien arviointi sekä päivittäminen. 

- On hienoa tukea lajista kiinnostuneiden ihmisten kehittymistä valmentajapolun aikana. Oma tehtäväni on luoda sitä rakennetta. Valmentajan itsensä kehittäminen motivoi minua. Olen tukemassa heidän kehittymistään ja edesauttamassa, että meidän koulutusmetodimme ja valintamme tukisivat sitä. Se on iso motiivi omaan työhön.

Uudistunut koulutusjärjestelmä

Palloliitossa aloitettiin valmentajakoulutusten uudistaminen jo vuonna 2016. Ensimmäinen osa uudistusprosessista saatiin valmiiksi ja jalkautettua koulutuksiin vuonna 2018.

Varsinkin valmentajakoulutusten alkupää on uudistunut radikaalisti. Vanhan koulutusjärjestelmän E- ja D-kurssit on korvattu Futisvalmentajan Startti- ja ikävaihekoulutuksilla. Valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevat valmentajat osallistuvat Futisvalmentajan Startti- ja ikävaihekoulutuksiin. Esimerkiksi maalivahti- ja futsalvalmentajat erikoistuvat myöhäisemmässä vaiheessa koulutuspolulla. 

Myös C-kurssi on kokenut ison muutoksen. Koulutus laajentui huomattavasti ja sai UEFAn sertifikaatin. Nykyään UEFA C-koulutuksena tunnettu kurssi käynnistyi tämän vuoden aikana täysmittaisesti. 

Valmentajille järjestetään nykyään myös teemakoulutuksia. Valmentajat voivat valita eniten omaa kehittymistä tukevan vaihtoehdon teemakoulutusten joukosta. Vaihtoehtoina on esimerkiksi jalkapallon tekniikat, pelianalyysit ja henkis-sosiaalinen -teemakoulutus. Yksi teemakoulutus pitää suorittaa ennen UEFA C-koulutusta. Teemakoulutuksia voi suorittaa vapaasti myös myöhemmin valmentajapolulla.

Koulutusjärjestelmän uudistumisen lisäksi myös koulutuksissa käytetyt opetusmetodit ovat kehittyneet vuosien varrella. Oppiminen on nyt kaiken keskiössä. 

- Meidän lähestymiskulmamme on muuttunut. Lähdemme koulutuksissa siitä, miten aikuinen oppii. Olemme päivittäneet opetusmetodejamme tähän päivään ja pois siitä, että kouluttaja luennoi kuinka jalkapalloa pelataan. Kouluttajalla on edelleen se asiantuntijuus urheilutoiminnasta sekä laji- ja vuorovaikutustaidoista. Mutta kouluttautuminen on nykyään enemmän sitä, että aktivoimme koulutettavia osallistumaan siihen itsensä kehittämisen prosessiin, Nikkola kertoo muuttuneesta lähestymistavasta. 

Kouluttajien ja valmentajien tukena

Suomessa on noin 200 kouluttautunutta valmentajakouluttajaa. Suurin osa heistä on lapsuus- ja nuoruusvaiheen, Futisvalmentajan Startti- ja ikävaihekoulutusten, kouluttajia. 

Myös tutorit ja seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjät ovat mukana valmentajakoulutuksissa. Seuroissa on Palloliiton tukemia tutoreita, jotka toimivat valmentajien kanssa koulutusten lisäksi myös arjessa. Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjien (SVOK) tehtävänä taas on toimia valmentajakoulutusten toteuttajina ja koordinoijina. 

- Yksi valmentajakoulutuksen uudistuksen perusteista on se, että koulutus antaa tietyt valmiudet, mutta tutoroinnilla pyritään tukemaan kurssilla opittujen asioiden siirtymistä sinne käytäntöön, Nikkola sanoo tutoreiden roolista.

Palloliitto pyrkii tukemaan sekä valmentajia että kouluttajia entistä paremmin. Kouluttajien kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia ja he arvioivat toimintaansa aktiivisesti Palloliiton alueellisten koulutustiimien kanssa. 

- Järjestämme kouluttajatapaamisia alueellisesti kaksi kertaa vuodessa. Sen lisäksi me pyrimme tukemaan seurojen kouluttajia heidän omissa toimintaympäristöissään. Koulutustiimimme jalkautuvat kouluttajien kanssa heidän kursseilleen. Annamme heille palautetta ja tukea kouluttajana toimimiseen. Heillä on myös itsearviointi, jossa he kertovat vahvuuksistaan ja kehityskohteistaan. Sen pohjalta tuemme kouluttajan kehittymistä. 

- Meillä on nykyään käytössä valmentajakoulutuksen hallintajärjestelmä, jolla kirjaamme valmentajien kaikki koulutussuoritukset. Tiedämme esimerkiksi, että paljonko meillä on koulutettuja valmentajia. Itse valmentaja pystyy siten myös seuraamaan omaa kehittymistään. Tulevaisuudessa pyrimme arvioimaan koulutettujen valmentajien määrää suhteessa toimiviin valmentajiin. Siten pystymme tunnistamaan, kuinka paljon meillä toimii valmentajia, jotka eivät vielä ole suorittaneet valmentajakoulutusta.

Alueellista koulutusta

Valmentajakoulutuksen uudistus on saatu nyt siihen pisteeseen, että koulutukset pystytään järjestämään pääsääntöisesti alueellisesti. Lapsuus- ja nuoruusvaiheen koulutukset pidetään seuroissa ja seurayhteisöissä. 

- Koulutusalueiden avulla pystymme takaamaan sen, että kun valmentaja alkaa kouluttautumaan, on alkuvaiheen koulutuksia mahdollista suorittaa lähellä omaa seuraa. Siihen tämä koulutusalueverkosto perustuu. Käytämme verkoston rakentamiseen ja toimivuuden varmistamiseen paljon työaikaa tällä hetkellä, Nikkola kertoo.

Lue lisää alueellisesta koulutusverkostosta täältä. Myös kouluttajakoulutukset järjestetään muutamia teemakoulutuksia lukuun ottamatta alueellisesti. 

- Alueellisten koulutuspäälliköiden ja -asiantuntijoiden tehtävänä on arvioida kouluttajakoulutuksen tarvetta ja järjestää sitä kouluttajakoulutusta eri tasoille omilla alueillaan.

Mikäli varsinaisia kouluttajakoulutuksia ei järjestetä vähäisen tarpeen takia, on kouluttautuminen silti mahdollista.   

- Voimme myös rakentaa yksilöllisen kouluttajakoulutuksen tarvittaessa. Meillä on eri puolilla Suomea yksittäisiä uusia kouluttajia tulossa. Meillä on mahdollisuus kouluttaa kouluttajia näiden voimassa olevien koulutusten yhteydessä. He osallistuvat kouluttajan pitämään koulutukseen ja alueellisen koulutushenkilöstön sparraamana voidaan tämä kouluttajastatus sitten myöntää, Nikkola avaa.

Päivittyvät koulutukset

Lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmentajakoulutusten valintoja, sisältöjä ja metodeja päivitetään ja muokataan tarvittaessa. Lähtökohtana on, että päivityksiä ei tehdä vain päivittämisen takia, mutta esiin nousseihin asioihin pyritään reagoimaan. Päivityksiä tehdään yhteistyössä seurojen kouluttajien kanssa

- Meillä on kouluttajatapaamisia ja yhtenä teemana niissä on se kouluttajilta saatava välitön palaute. Alueellisia tapaamisia on kaksi kertaa vuodessa. Lapsuus- ja nuoruusvaiheen koulutustiimi, jonka tiiminvetäjänä minä olen, ottaa palautteet käsittelyyn ja sitä kautta arvoimme päivitysten tarvetta.

Päivityksiä ei tehdä sattumalta. Ne ovat pitkän ja tarkan analysoinnin tulosta.

- Valmentajat myös tekevät itsearvioinnin koulutuksen alussa ja sen lopussa. Saamme näistä arvioinneista dataa, jota analysoimme hyvinkin tarkasti. Otamme esiin nousseet asiat sieltä datasta irti ja rupeamme arvioimaan, miten voisimme esimerkiksi muokata jotain valittua metodia tai sisältöä. Meille tulee iso valtakunnallinen tietokanta, josta ajamme sitä dataa läpi, Nikkola kertoo koulutuspäivityksiin liittyvästä prosessista.

Valmentajalla on väliä

Lasten ja nuorten valmentaminen on suurimmalle osalle valmentajista harrastus. Nikkolan mukaan kouluttautuminen olisi silti tärkeää niin pelaajien kuin valmentajan itsensäkin kannalta.

- Valmentajalla on ehdottomasti väliä. He tekevät arvokasta työtä. On tärkeää pyrkiä kouluttamaan itseään ja varmistaa sitä kautta, että pystyy antamaan niille pelaajille hyvän alun pelaajapolulla. Tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja, Nikkola päättää.

Lue lisää lapsuus- ja nuoruusvaiheen valmentajakoulutuksista >>