Takaisin
2.12.2019 klo 15.31

SJK viidentenä seurana Laatujärjestelmän tasolle 5

Jaa:

Jalkapalloseurojen laatujärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2014. Siinä on mukana 193 seuraa, mikä kattaa noin 75% koko valtakunnallisesta pelaajamäärästä.

Laatujärjestelmän tavoitteena on kannustaa seuroja systemaattiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Laatujärjestelmässä on viisi tasoa ja kolme arviointialuetta: urheilutoiminta ja sitä tukevat johtaminen sekä viestintä ja markkinointi. Tavoitteena on, että jokainen laatujärjestelmässä mukana oleva seura kohdataan ja arvioidaan liiton ja sen alueorganisaation toimesta vähintään kerran vuodessa.

Laatujärjestelmän korkein taso 5 muodostuu kolmesta osasta: pelaajakehityksen kehitysohjelma, seuran ulkoisesta ja Palloliiton sisäisestä arvioinnista. Ensimmäisenä vuotena painopiste on kehitysohjelmassa, toisena vuotena seuraan tehdään Laatukeskuksen johdolla ulkoinen arviointi ja kolmantena vuotena Palloliiton sisäinen arviointi.

KEHITYSOHJELMA

SJK teki viime vuonna Palloliiton fasilitoimana omalle pelaajakehitykselleen strategisen kehitysohjelman, johon osallistuivat koko seurayhteisön keskeiset pelaajakehityksen toimijat. Kehitysohjelman tärkeimpänä näkökulmana on pelaajakehityksen päivittäinen laatu sekä sitä ohjaava toimintarakenne ja toimintatavat. Päivittäistä laatua arvioidaan pelaajakehityksen hyvän kansainvälisen laadun näkökulmasta. 

Samalla kun kehitysohjelma kuvaa ja perustelee strategiset pitkän aikavälin valinnat, se antaa tuleville toimintakausille myös konkreettiset ”askelmerkit”. Kehitysohjelman tehneet seurat kutsutaan pelaajakehityksen työpajoihin, joissa käsitellään seuroja kiinnostavia pelaajakehitykseen liittyviä ajankohtaisia aiheita.

ULKOINEN ARVIOINTI

- Tasolla 5 ulkoisen arvioinnin keskeinen havainnoinnin kohde on seuran strateginen johtaminen. Jos seura tavoittelee toiminnallaan huipputuloksia, tulee koko seurayhteisöllä olla yhdenmukainen näkemys pitkän aikavälin tavoitetilasta. Yhteinen näkemys kirjataan strategiaksi, jonka elementtejä ovat seuran arvot, kiehtova ja haastava visio, selkeät strategiset valinnat toimintamuotojen suhteen sekä visiota konkretisoivat strategiset päämäärät. Strategia voidaan viedä käytäntöön monin keinoin. Välttämätöntä on määritellä strategisiin päämääriin linkittyvät mittarit ja tavoitetasot seuran johtamiselle, urheilutoiminnalle ja sitä tukevalle toiminnalle.

- Toimintatavat ”viritetään” sitten sellaisiksi, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Huipputulosten tekeminen vaatii suoritusten seurantaa, analysointia ja suorituksen parantamista; tämä koskee niin yksittäistä pelaajaa kuin seuraa! Seura havainnoi suoritustaan johtamisen, urheilu- ja muun toiminnan mittareilla, tunnusluvuilla sekä ”kuuntelemalla” sidosryhmiensä näkemyksiä ja palautetta. Seuraamalla suorituskykyä graafisina aikasarjoina sekä vertaamalla suoritustasoa tavoitetasoon seurajohdon ja eri toimintojen vetäjien on helppo tehdä tosiasiapohjaisia päätöksiä toiminnan kehittämiseksi ja suoritustason parantamiseksi, kertoo Laatukeskuksen seniorikonsultti Heikki Niemi.

Arvioinnin pisteytys pohjautuu EFQM Excellence -mallin RADAR-taulukkoon, jossa arvioinnin kolme näkökulmaa ovat toimintamallien ja niiden toteutumisen, mittaamisen ja parantamisen erinomaisuus.

Tason 5 ulkoisen arvioinnin toteuttavat yhteistyössä Laatukeskuksen ja Palloliiton arvioija. Ulkoinen arviointi toteutetaan yhden päivän arviointitilaisuutena, jonka lisäksi arvioijat perehtyvät perusteellisesti etukäteen mm. seuran toimintaa ohjaavaan dokumentaatioon ja tuloksien kehittymisestä kertovaan raportointiin. Arviointitilaisuudessa haastatellaan seuran luottamushenkilöitä, operatiivista johtoa, valmentajia ja vapaaehtoistoimijoita.

SJK TASOLLA 5

SJK on saavuttanut Laatujärjestelmän Tason 5, johon ovat aikaisemmin päässeet HJK, Ilves, FC Inter ja KuPS.  Seuraavassa  ”aallossa” olevat RoPS ja VPS ovat saaneet Palloliiton johdolla valmiiksi kehitysohjelman ja siihen kiinteästi liittyvän käyttöönottosuunnitelman. RoPS:lle ja VPS:lle ulkoinen arviointi toteutetaan vuoden 2020 aikana.

- SJK-juniorit on ollut mukana Laatujärjestelmähankkeessa sen alusta lähtien ja olemme halunneet sen avulla kehittää seuran toimintoja askel kerrallaan parempaan. Laatujärjestelmän kehitysprosessit ja ulkoiset arvioinnit ovat tavallaan ”pakottaneet” meidän miettimään missä me seurana tällä hetkellä olemme ja mihin me haluamme mennä. 

- Tämä Tason 5 kehitysprosessi Palloliiton johdolla vaati kovasti töitä, mutta se kannatti ja samalla se yhdisti ja lähensi merkittävästi koko SJK-yhteisöä. Sen jälkeen yhteistyö ry:n ja Oy:n välillä on sujunut mallikkaasti ja meillä molemmilla on nyt vahva yhteinen visio tulevaisuudesta, totesi SJK-junioreiden toiminnanjohtaja Hannu Huilla.

SJK Oy:n toimitusjohtaja Sami-Petteri Kivimäki painotti, että

- Olemme puhuneet SJK:n yhteydessä useasti ammattimaisuudesta ja laadukkaasta tekemisestä. Palloliiton tasolle 5 nouseminen on erittäin hieno konkreettinen osoitus kokonaisvaltaisesta tekemisen tasostamme ja seuramme kehityksestä. Yhteistyömme SJK-yhteisön sisällä on ottanut huomattavia edistysaskeleita ja nousu ylimmälle tasolle asettaa sopivan riman päivittäisen tekemisemme kehitykselle myös tulevaisuudessa. 

- Haluan tässä kohtaa kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita ja todeta olevani erittäin tyytyväinen seurayhteisömme nykytilaan.