Takaisin
10.4.2019 klo 11.21

Seurojen Palloliitto asettaa seuran keskiöön

Jaa:

Ⓒ SPL / Jussi Eskola

Tiesitkö, että Palloliitto uudistuu? Sitä, mitä on syntymässä, kutsumme Seurojen Palloliitoksi.

Vaikka jalkapallo on lisenssipelaajilla mitattuna Suomen suurin urheilulaji, olemme jalkapallomaailman mittakaavassa pieni tekijä. Pienenä tekijänä emme voi enää hajauttaa toimintaamme pieniin itsenäisiin yksiköihin, jos haluamme toimia tehokkaasti. Pieni voi olla vahva vain, jos se toimii saumattomasti samaan suuntaan.

Jalkapallo tapahtuu suurelta osin jalkapalloseuroissa. Suomalaisen jalkapallon menestyminen onkin kriittisessä yhteydessä seuroissa tehtävän työn laatuun ja määrään.  Palloliiton tulisikin asettaa seurat keskiöön ja luomaan vaikuttavia palveluita. Mutta erillisinä piiriorganisaatioina olemme voineet rakentaa seuroille palveluita kunkin piirin omien resurssien puitteissa. Vaikka yhteistyötä eri piirien välillä on tehty, toteuttamistavat ovat olleet kirjavia. Lisäksi hyvien mallien jakaminen ja uudenlaisten palveluiden innovoiminen on itsenäisten organisaatioiden koalitiossa tehottomampaa.

Piiriorganisaatiot ovat alueellaan toteuttaneet laajasti jalkapallon palvelutehtäviä usein pienillä resursseilla ja työntekijöiden toimenkuvat olleet varsin laajoja ja kirjavia. Kirjavuuden takia työntekijät eivät ole voineet syventyä tiettyyn osaamisalaan. Tästä syystä piirien työntekijät eivät ole voineet kasvattaa tehokkaasti omaa asiantuntijuuttaan tiettyä osa-alutta kohtaan.

Siksi seurat päättivät tammikuussa 2018 luoda Palloliitosta ja sen piiriorganisaatioista yhden valtakunnallisesti johdetun, mutta alueellisesti toimivan palveluorganisaation. Palveluorganisaation, joka on ensisijaisesti seuroja varten.

Suurin muutos seuroille on aluksi Palloliiton tapa toteuttaa palveluitaan. Valtakunnallisesti johdettuna palveluiden tasalaatuisuus sekä jatkuva kehittäminen tulee näkyä seuroille heti joka puolella Suomea. Yhdessä yhtenä yhteisönä omiin tehtäviinsä erikoistuneet työntekijät toimivat useassa tapauksessa alueellisesti, mutta vaikuttavat kehittämiseen valtakunnallisesti.

Alueellisesti toteutettuna palvelut ponnistavat seuratuntemuksesta, joka oli yksi piiriorganisaatioiden vahvuuksista. Palloliton keskeinen tavoite on seurojen kuunteleminen. Tulevaisuuden Palloliitolla on toimivat käytännöt kuuntelemiseen, jotta ymmärrämme mihin seurat pyrkivät ja millaisia tarpeita ja haasteita niillä on tavoitteidensa saavuttamiseksi. Datan avulla voimme kehittää palveluitamme yhä vaikuttavammiksi suhteessa seurojen tavoitteisiin.

Lopuksi voidaan sanoa, että Seurojen Palloliiton onnistumista voidaan tulevaisuudessa arvioida sen mukaan, kuinka se pystyy tuottamaan arvoa seuroille. Sellaista arvoa, jolla seurat saavat edellytyksiä omaan menestykseensä, omien tavoitteidensa saavuttamiseksi.  

John F. Kennedyn kuuluisan puheen osaa lainatakseni: Palloliitossa ei tule kysyä mitä seurat voivat tehdä meille – vaan kysyä, mitä me voimme tehdä seuroillemme.  

Lisätietoja Seurojen Palloliitosta >>

Veli-Matti Rinnetmäki, kehityspäällikkö (Seurojen Palloliitto)

Kirjoitus on julkaistu Pallopiiri -lehdessä 4/2019.

- - -

Blogi on osa Seurojen Palloliitto -viestintää. Viestinnän kokonaisuus on koottuna Seurojen Palloliitto -sivujen "Tarinat ja blogit" osiossa >>