Takaisin
18.10.2018 klo 17.13

Seurojen Palloliiton uudet aluepäälliköt on valittu

Jaa:

Seurojen Palloliitto -hanke jatkaa etenemistä. Vuodesta 2020 alkaen Palloliiton alueellinen palvelutoiminta jakaantuu neljään yhteistoiminta-alueeseen, jotka ovat Pohjoinen, Itäinen, Läntinen ja Eteläinen. Aluepäälliköt näille neljälle alueelle on nyt valittu. 

Kaikki valitut aluepäälliköt aloittavat työskentelyn aluepäällikön roolissa uudessa organisaatiossa 1.1.2020 alkaen. Vuoden 2019 aikana he ovat tiiviisti mukana antaen panoksensa uuden toimintamallin rakentamiseen. 

Seurojen Palloliitto -hankkeen tavoitteena on parantaa seurojen menestymisen edellytyksiä. Uudessa hallintomallissa seurat tulevat vahvasti osaksi Palloliiton päätöksentekoa ja samalla palvelujärjestelmä yhtenäistetään. Aluepäälliköiden rooli uudistuksessa on keskeinen.

Pohjoisen yhteistoiminta-alueen aluepäälliköksi on valittu Esa Saajanto. Saajanto toimii tällä hetkellä Pohjois-Suomen piirin piirijohtajana. Hän omaa vahvan alueen seuratoiminnan tuntemuksen ja on osoittanut kykynsä alueen seurakehitystehtävissä.  

Itäisen yhteistoiminta-alueen aluepäälliköksi on valittu Janne Pieviläinen. Pieviläisellä on vahva liiketoimintakokemus, ja hän vastaa tällä hetkellä Nordean Savo-Karjalan Private Banking-yksikön varainhoitotehtävistä. Hän on toiminut viime vuosina myös KuPS ry:n puheenjohtajana sekä Itä-Suomen piirihallituksen jäsenenä. Pieviläinen aloittaa Palloliitossa 1.2.2019.

Läntisen yhteistoiminta-alueen aluepäälliköksi on valittu Jouni Koivuniemi. Koivuniemi toimii tällä hetkellä Länsi-Suomen piirin piirijohtajana, mistä hänellä on todella vahva kokemus. Koivuniemellä on myös äärimmäisen arvokasta kokemusta muutoshankkeesta Turun ja Satakunnan piirin toimintojen yhdistyessä.

Eteläisen yhteistoiminta-alueen aluepäälliköksi on valittu Taneli Haara. Haara työskentelee Uudenmaan piirin kehityspäällikkönä ja hänellä on vahva alueen seuratoiminnan tuntemus. Hän tuo tehtävään ja aluepäälliköiden tiimiin vankan osaamisensa toimintamallien ja -tapojen kehittämisestä.

Aluepäälliköt jalkauttavat uudessa organisaatiossa strategiaa toiminnaksi. He koordinoivat alueen operatiivista johtoryhmää, alueellisia kehitysryhmiä ja alueparlamentin toimintaa. Aluepäälliköillä on tärkeä rooli alueellisessa vaikuttamisessa. Toimenkuvia täydennetään henkilöiden vahvuuksiin ja osaamiseen perustuvilla alueellisilla tai valtakunnallisilla tehtävillä, kuten esimerkiksi seurakehitystehtävillä.