Takaisin
25.10.2019 klo 17.57

Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittämistuen sekä Tutor-tuen haku nyt auki

Jaa:

Ⓒ SPL / Jussi Eskola

Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittämistuen sekä Tutor-tuen haku vuosille 2020-21 on nyt avoinna ja päättyy 6.11.2019.

Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjät ja Tutorit tukevat suomalaisen jalkapallon strategian ydintä, jonka keskiössä on pelaajan menestyksekäs kehittäminen seuraympäristössä sekä osaavien että koulutettujen lasten ja nuorten valmentajien määrän lisääminen. Tukien tavoitteena on vahvistaa seurojen päivittäisvalmennuksen laatua ja tukea valmentajakoulutusta.
 
Vuosille 2020-2021 Tutor -tuen rinnalle tulee myös seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjän tuki, jolloin 10 000 euron (500 h) vuosittainen Tutor-tuki korvataan 25 000 euron vuosittaisella Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittämistuella. Lisäksi Tutorin toimenkuvaa on tarkennettu ja sen toteutumista tullaan seuraamaan entistä tarkemmin. Muutokset toimenkuvissa ja tukimuodoissa perustuvat syksyn 2019 aikana tehtyyn vaikuttavuusanalyysiin ja uuden organisaation mukaisiin uusiin toimenkuviin.
 
Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittämistukea hakevien seurojen tulee olla laatujärjestelmässä tasolla 4 tai 5. Tutor-tukea hakevien seurojen laatujärjestelmätason tulee olla vähintään 2. Tason arvioinnissa huomioidaan seuran saavuttama taso 31.12.2018. Tukia voivat hakea seurat, joiden tavoitteena on valmennusosaamisen ja sen rakenteiden kehittäminen omassa seurassa sekä seurayhteisössä. Lisäksi seuroilla tulee olla sekä hakuhetkellä, että koko tukijakson aikana työsuhteessa vähintään urheilutoiminnasta sekä hallinnosta vastaavat henkilöt. Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittämistukea hakevilla seuroille henkilöiden tulee olla päätoimisia.
 

Tutor -tuki:

A) 250 tunnin tutor, 5000€ tuki, vastuuseura sekä yhteistyöseura (16 tutoria)
B) 375 tunnin tutor, 7500€ tuki, vastuuseura ja vähintään kaksi yhteistyöseuraa (12 tutoria)
 
Tavoite
Alle 11-vuotiaiden valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistaminen sekä omassa seurassa että lähialueen yhteistyöseuroissa. Vahva painopiste kahteen aloittavaan ikäluokkaan – laadukas startti ja kiinnittyminen lajiin
 
Tutor työnkuva 2019-21 
1. SPL koulutukset: 
- A) Tutor 375h: 150h (SPL koulutukset 50h ja koulutuksiin liittyvä tutorointi 100h). 
- B) Tutor 250h: 100h (SPL koulutukset 25h ja koulutuksiin liittyvä tutorointi 75h). 
2. Arjen tukemien
- Valmentajien tukeminen käytännön valmennusympäristössä
- Palloliiton valmennuslinjan ja Palloliiton lapsuusvaiheen valmentajakoulutusten tavoitteiden vieminen valmentajien arkeen panostus kahteen aloittavaan ikäluokkaan
- Innokkaimpien valmentajien yksilöllinen huomiointi
3. Muut:
- Aloittelevien ikäluokkien toiminnan tukeminen ja käynnistämisen tukeminen. 
- Aloittavien valmentajien auttaminen lapsuusvaiheessa
- Aloittavien ikäluokkien vanhempien kouluttaminen
- Muut sovitut tehtävät
 
HUOM! Tutor hoitaa koulutukset ja tutoroinnit osana SPL:n rahoittamaa työnkuvaa, jolloin Tutorin työpanoksesta ei peritä erillistä korvausta osallistujilta. 
- Kulut lasketaan erikseen kurssilaisista (mm. muuttuvat kulut) 
- koulutukset ja tutoroinnit ovat ilmaisia.
 
 

Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjä -tuki:

Tukisumma 25000€, vastuuseura sekä vähintään kolme yhteistyöseuraa
Tukea saa kahdeksan seuraa, mutta mikäli riittävän hyviä seuroja ei löydy, Palloliitolla on oikeus jakaa tuki seuroille Tutor-tukina.
Mikäli seura saa 25 000 euron Seurayhteisön valmennusosaamisen kehittämistukea, se ei voi saada 7 500 euron Tutor-tukea. 
 
Tavoite
Kokonaisvastuu ydinseuran ja seurayhteisön valmennusosaamisen ja sen päivittäisen käyttöönoton kehittämisestä. 
 
Keskeiset tehtävät, joista seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjä vastaa
seurayhteisön valmentajien kehittämisestä ja alemman tason koulutuksista Futisvalmentajan startista ikävaihekoulutuksiin sekä jatkossa UEFA C ja B -tasoille asti.
seurayhteisön valmentajien koulutusrekisteristä.
valmentajaverkoston toiminnan organisoinnista ja yhteisten tapaamisten järjestämisestä.
osaamisen käyttöönoton syventämisestä päivittäisessä valmennustyössä.
osaamisen käyttöönoton hyvien toimintamallien kehittämiseen ja jakamiseen.
Huuhkaja- ja Helmaritoiminnan toteuttamisesta Alueellisen koulutuspäällikön alaisuudessa (8-10 Huuhkaja- Helmaritapahtuman organisointi- ja toteutusvastuu/vuosi)
seurayhteisön lahjakkaiden valmentajien tunnistamisesta ja kehittämisestä
 
 
Haku on auki 4. marraskuuta asti, ja Liittohallitus vahvistaa tukea saavat seurat 22. marraskuuta. 
 
Lisätietoja:
Hannu Tihinen: +358 50 309 9345, hannu.tihinen(a)palloliitto.fi
Matti Lähitie: +358 44 329 2221, matti.lahitie(a)palloliitto.fi