Takaisin
12.11.2018 klo 23.27

Seuratuki vuodelle 2019 haettavissa

Jaa:

Seuratuki lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien edistämiseen on nyt haettavissa. Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa ja lisätä toiminnan monipuolisuutta uusien lajien kautta.

Haettavissa olevan avustussumman suuruus on 2 500–15 000 euroa vuodessa. Seuratukeen on varattu 4 miljoonaa euroa eduskunnan 2019 talousarvion puitteissa. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Seuratukea haetaan sähköisesti, ja haku tapahtuu osoitteessa www.seuraverkko.fi. Haku avataan 12.11.2018 ja se päättyy 14.12.2018. klo 16.15. 
https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/seuratoiminnan-ke...

Suomisportin tukihakupalvelu 

Seuratukea haetaan Suomisportin tukihakupalvelun kautta, jonne tarvitaan käyttöoikeudet etukäteen. Urheiluyhteisön yhteiseen digipalveluun Suomisportiin on avattu uusi palvelu seuroille, seurojen tukihakupalvelu, missä voi hakea opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukea. Palvelu löytyy osoitteesta: https://tukihaku.suomisport.fi/.

Seuroissa tukihakemuksia täyttävien henkilöiden tulee hakea palveluun seuralle ja itselleen ennakkoon käyttöoikeus. Käyttöoikeuksien haku on käynnistynyt osoitteessa: https://tukihaku.suomisport.fi/. Käyttöoikeudet kannattaa ehdottomasti hakea ajoissa jo nyt, jotta ne myös ehditään hyväksyä ajoissa. Älkää jättäkö seurassanne tätä asiaa viime tinkaan!

Ensimmäisestä henkilöstä, joka seurasta hyväksytään Suomisportin tukihakupalveluun, tulee seuran pääkäyttäjä ja hän voi jatkossa myöntää tarvittaessa käyttöoikeuksia muille seuran jäsenille. Seuran hallituksen on hyvä ohjeistaa, kuka seurasta tunnuksia hakee.

Lisätietoa ja sparrausapua seuratukeen:

Etelä-Suomi
Taneli Haara
Silja Ranta

Länsi-Suomi                       
Janne Koivisto
Jukka Rautakorpi
Timo Korsumäki

Itä-Suomi                           
Ali Kangas-Hynnilä
Pekka Ojala
Veijo Vainikka

Pohjois-Suomi                   
Esa Saajanto

Keskustoimisto                   
Lasse Keski-Loppi
Henri Alho