Takaisin
16.9.2020 klo 14.40

Seurat voivat nyt esittää ehdokkaita Palloliiton hallitukseen

Jaa:

Ⓒ SPL / Jussi Eskola

Seurojen kokouksessa 8. elokuuta 2020 valittiin Palloliiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi jäsenet seuraparlamenttiin, joka kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 20.-21.11.2020. 

Yksi seuraparlamentin keskeisistä tehtävistä marraskuun kokouksessa on valita Palloliiton hallituksen jäsenet. Jäseniä valitaan kuusi (6) ja he muodostavat yhdessä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kanssa Palloliiton hallituksen. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Palloliiton sääntöjen mukaan tänä syksynä valittavista hallituksen jäsenistä puolet (3/6) arvotaan erovuoroisiksi jo vuoden kuluttua, jotta päästään normaaliin erovuoroisuusrytmiin.

Ehdollepanotoimikunta on käynnistänyt työnsä hallitusjäsenten kartoittamiseksi ja myös Palloliiton jäsenseuroilla on tilaisuus esittää ehdollepanotoimikunnalle ehdokkaita Palloliiton hallitukseen.

Ehdollepanotoimikunta tulee kiinnittämään esityksessään huomiota hallitusjäsenten sopivuuteen Palloliiton strategian toteuttamiseen liittyvissä osaamisissa ja kokemuksessa. Tämän lisäksi ehdollepanotoimikunta tulee kiinnittämään huomiota hallituspaikkojen alueelliseen jakautumiseen sekä naisten ja miesten määrään Palloliiton sääntöjen mukaisesti (vähintään 25 % molempia sukupuolia) sekä kielitaitoon. 

Seuran esityksen tulee sisältää selvitys ehdokkaan soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään liiton strategian tavoitteiden mukaisesti. Seurojen esitykset pyydetään jättämään ehdollepanotoimikunnalle 20.10.2020 mennessä.

Aiheesta on lähetetty kaikille seuroille infokirje, jossa on tarkempi ohjeistus.