Takaisin
20.11.2020 klo 22.15

Seuraparlamentti valitsi jäsenet Palloliiton hallitukseen

Jaa:

Ⓒ SPL

Palloliiton seuraparlamentti kokoontui perjantaina 20.11. syyskokoukseensa Helsingissä osin etäyhteyksien kautta.

Seuraparlamentin puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden ajan valittiin yksimielisesti jatkamaan Risto Niva. Varapuheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin äänestyksen jälkeen Jaana Järvenpää.

Palloliiton organisaatiouudistuksen myötä hallituksen jäsenten lukumäärä laskee 11:stä kahdeksaan. Palloliiton hallitukseen valittiin kuusi jäsentä seurojen kokouksen jo elokuussa valitsemien puheenjohtaja Ari Lahden ja varapuheenjohtaja Katri Mattssonin lisäksi. 

Ehdollepanotoimikunnan esityksen lisäksi hallitukseen esitettiin myös kolmea muuta henkilöä. Äänestyksen jälkeen hallitukseen tulivat valituiksi kuusi eniten ääniä saanutta eli Mariet Louhento, Kaarlo Kankkunen, Ari Murtonen, Tom Nevanpää, Joakim Strand ja Juha Luusua.

Valinnan jälkeen arvottiin hallitukseen valituista kuudesta jäsenestä kolme ensimmäiseksi erovuorossa oleviksi jäseniksi, jotta erovuotoisuuskierto saadaan toimimaan sääntöjen mukaisesti. Arvonnan tuloksena erovuoroisina vuoden kuluttua ovat Louhento, Luusua ja Nevanpää.

Seuraparlamentti käsitteli Palloliiton talous- ja toimintasuunnitelmaa vuodelle 2021 ja vahvisti sen. Palloliiton budjetoidut tuotot vuodella 2021 ovat noin 29 miljoonaa euroa ja kulut noin 30 miljoonaa euroa ilman EURO2020 tuottoja ja kuluja, jotka mukaan lukien kokonaisbudjetti nousee reilu kolme miljoonaa euroa positiiviseksi.

Seuraparlamentti hyväksyi lisäksi muutokset rangaistusmääräyksiin 2021 ja valitsi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä vastuuhenkilönä toimii Lassi Liimatainen. Lisäksi seuraparlamentti valitsi kahdeksi vuodeksi valitusvaliokunnan ja kurinpitovaliokunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä alueiden kurinpitoelimet.

Seuraparlamentti sai myös sisäisten tarkastajien raportin ja valitsi sisäisiksi tarkastajiksi edelleen Teija Korpilahden ja Anssi Koskenvesan.

Seuraparlamentin kokouksen jälkeen Palloliiton uusi hallitus piti järjestäytymiskokouksen ja valitsi keskuudestaan toiseksi varapuheenjohtajaksi Kaarlo Kankkusen.

Seuraparlamentin syyskokous jatkuu lauantaina 21.11. seminaariosuudella, joka käydään kokonaan etäyhteyksin.