Takaisin
19.10.2021 klo 20.17

Sääntömääräinen ilmoitus Seurojen kokouksesta 22.-23.4.2022

Jaa:

Ⓒ Jouni Koivuniemi

Palloliiton sääntöjen 10 § mukaan Seurojen kokouksesta on julkaistava liiton kotisivuilla kuusi (6) kuukautta ennen kokousta.

Palloliiton hallitus ilmoittaa, että Seurojen kokous on päätetty pitää 22.-23.4.2022. Tarkempi aikataulu tiedotetaan myöhemmin. Kokous pidetään Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä (Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki).

Palloliiton hallitus muistuttaa, että jäsenten on ilmoitettava kokouksen esityslistalle haluamansa asiat hallitukselle neljä (4) kuukautta ennen Seurojen kokousta.

Kokouskutsu ja kokouksen esityslista julkaistaan liiton kotisivuilla ja lähetetään sähköpostilla kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

- - - 

STADGEENLIGT MEDDELANDE OM FÖRENINGSMÖTE 22.-23.4.2022

Enligt 10 § i Bollförbundets stadgar ska ett meddelande om Föreningsmötet publiceras på Förbundets webbplats sex (6) månader före mötet.

Bollförbundets styrelse meddelar att Föreningsmötet kommer att hållas den 22.-23.4.2022. Den exakta tidpunkten meddelas senare. Mötet hålls på Marina Congress Center i Helsingfors (Skatuddskajen 6, 00160 Helsingfors). 

Bollförbundets styrelse påminner om att medlemmarna ska meddela styrelsen fyra (4) månader före Föreningsmötet om de ärenden som de vill ska tas upp på mötets föredragningslista.

Möteskallelsen och föredragningslistan publiceras på Förbundets webbplats och sänds per e-post två (2) månader före mötet.