Takaisin
6.5.2019 klo 22.59

”Rasistiset huutelut aina vakavia” – EIF:lle ja Jarolle sakot kurinpitokäsittelyssä

Jaa:

Ⓒ SPL / Jussi Eskola

Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt 27.4.2019 pelatussa Ykkösen ottelussa EIF – FF Jaro ilmenneen turvallisuusmääräysten rikkomisen.

Kysymyksessä on Jaron kannattajien joukosta ottelun 27. minuutilla kuulunut yksittäinen rasistinen huuto, minkä johdosta ottelu oli hetken myös keskeytyksissä.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa päätöksessään, että käsiteltävänä olevassa asiassa hänen on arvioitava, onko turvallisuusmääräysten vastainen menettely ollut niin laajaa, että siitä on määrättävä tavanomaista ankarampi rangaistus, ja/tai voidaanko joukkueiden toimenpiteitä häiriöiden estämiseksi tai niihin puuttumiseksi ottaa huomioon rangaistuksen määrää lieventävänä.

Ratkaisun mukaan EIF on ottelun järjestäjänä ennaltaehkäissyt järjestyshäiriöitä muun ohella järjestyksenvalvojien määrällä ja sijoittelulla. Lisäksi EIF on sopinut Jaron kannattajien kanssa etukäteen ottelutapahtuman käytännön järjestelyistä. Ottelutapahtumassa rasistisen huudon jälkeen järjestyksenvalvojien määrää lisättiin Jaron kannattajakatsomon eteen. Lisäksi ottelussa kuulutettiin turvakuulutus rasistisen huudon jälkeen. Tämän jälkeen rasistista huutelua ei enää ilmennyt.

On selvää, että seurojen on hyvin vaikeaa kitkeä kaikki asiaton ja häiritsevä huutelu pois ottelutapahtumista. Huutelujen ollessa rasistisia on asia katsottava kuitenkin aina vakavaksi. Huutelu ei käsiteltävänä olevassa tapauksessa ole ollut erityisen laajaa, vaan saadun selvityksen perusteella rasistinen huuto huudettiin kerran.

Toisaalta toimenpiteistä huolimatta rasistista käyttäytymistä on kuitenkin ilmennyt, eikä EIF ole esittänyt vastineessaan muun ohella toimenpiteitä, joilla se olisi pyrkinyt esimerkiksi tunnistamaan ottelutapahtumassa rasistisen huudon huutaneen kannattajan. Näin ollen järjestysmiesten ja muun henkilökunnan sijoittelu, valppaus ja toiminta ei ole onnistunut täydellisesti. Myös turvakuulutuksissa on ollut puutteita, kun oikeaa turvakuulutusta ei kuulutettu välittömästi erotuomarin keskeytettyä ottelun.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja katsoo, että vaikka EIF ei ole pystynyt estämään ottelussa ilmennyttä rasistista käytöstä, sen ennaltaehkäisevät ja reaktiiviset toimenpiteet ovat siinä määrin laajoja, että sen rangaistus on määrättävä alennettuna. Koska rasistinen käytös on rangaistusmääräysten mukaan aina vakava rikkomus, rangaistuksen poistaminen kokonaan olisi kuitenkin vaatinut EIF:ltä vielä tarkempia ja kattavampia toimenpiteitä ottelun aikana ja sen jälkeen.

Seurojen vastuu kannattajiensa käytöksestä on ankaraa vastuuta. Tapauksen osalta Jaron kannalta lieventävänä seikkana on otettava huomioon, että Jaro on pahoitellut tapahtunutta ja osoittanut jälkikäteisillä toimillaan suhtautuvansa vakavasti rasismiin. Ottelutapahtumassa heti rasistisen huudon ilmettyä Jaron joukkueenjohtaja on reagoinut tapahtuneeseen ja käynyt kannattajaryhmän kanssa keskustelemassa asiasta. Lisäksi Jaron vastineen mukaan sen kannattajaryhmä on poistanut kyseisen rasistisen huudon huutaneen kannattajan ottelutapahtumasta.

Toisaalta Jaro ei ole esittänyt vastineessaan toimenpiteitä, joilla se olisi turvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla ennen kauden alkua taikka ennen käsiteltävänä olevaa ottelua pyrkinyt estämään rasistisen ja epäasiallisen käyttäytymisen ennakolta. Jaro ei myöskään ole esittänyt selvitystä siitä, onko se pyrkinyt selvittämään rasistisen huudon huutaneen kannattajan henkilöllisyyttä ja harkinnut mahdollisia toimenpiteitä kyseistä kannattajaa kohtaan.

Päätöslauselmassa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja määrää EIF:lle 500 euroa sakkoa ja FF Jarolle 700 euroa sakkoa.