Takaisin
6.7.2003 klo 00.00

Pojat ovat innokkaampia kilpailemaan kuin tytöt

Jaa:

Poikien ja tyttöjen välillä ei ole juurikaan eroa urheilun ja liikunnan harrastamisessa yleensä. Jos aktiivisiksi harrastajiksi tulkitaan yli kolme kertaa viikossa urheilevat, pojat ovat tyttöjä aktiivisempia.

Jossakin aikuistumisen vaiheessa naiset kuitenkin ohittavat miehet liikunta-aktiivisuudessa. 19-65 -vuotiaat naiset ovat miehiä innokkaampia liikunnan harrastajia.

Tiedot käyvät ilmi SLU:n, Kuntourheiluliiton, Nuoren Suomen, Olympiakomitean ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston teettämästä Liikuntatutkimuksesta 2001-2002, jonka on toteuttanut Suomen Gallup Oy. Tutkimus on tehty yhteistyössä opetusministeriön kanssa.

Tutkimuksessa on haastateltu puhelimitse 5 531 3 – 18-vuotiasta lasta ja nuorta sekä 5 505 19 – 65-vuotiasta suomalaista aikuista maaliskuun 2001 -helmikuun 2002 aikana. Alle 12-vuotiaiden tiedot kysyttiin vanhemmilta. Edelliset vastaavat tutkimukset on tehty vuosina 1991 ja 1994 – 1995.

Tytöt suuntautuvat perusliikuntalajeihin poikia useammin

Tyttöjen ja poikien harrastamat lajit poikkeavat toisistaan tuntuvasti. Tytöt harrastavat moninkertaisesti poikiin verrattuna aerobicia, eri voimistelulajeja, ratsastusta, tanssia sekä taitoluistelua. Tytöt suuntautuvat perusliikunta-lajeihin poikia useammin hiihtoa lukuun ottamatta. Tyypillisesti poikavaltaisia lajeja ovat mm. jalkapallo, jääkiekko ja salibandy.

Monissa lajeissa vallitsee likimain täydellinen tasapaino tyttöjen ja poikien välillä. Suunnilleen yhtä paljon tyttö- ja poikaharrastajia löytyy esim. suunnistuksessa, yleisurheilussa, tenniksessä, lentopallossa, kuntosali-harjoittelussa, potkunyrkkeilyssä sekä eräissä muissa kamppailulajeissa.

Pojat kuuluvat useammin urheiluseuraan

Pojat kuuluvat tyttöjä useammin urheiluseuraan, kun taas tytöt liikkuvat enemmän omatoimisesti yksin ja käyttävät kunnallisia sekä yksityisten yritysten palveluita useammin kuin pojat. Pojat urheilevat tyttöjä useammin seurojen lisäksi koulujen urheilukerhoissa sekä omatoimisesti kaveri-porukoissa.

Urheiluseuraharrastamisen yleistyminen lasten ja nuorten keskuudessa selittyy poikien hakeutumisella urheiluseuroihin. Poikien seuraharrastaminen on lisääntynyt enemmän kuin tyttöjen. Seuraharrastaminen on kasvanut pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla siten, että palloilulajeja harrastavat pojat pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla ovat entistä innokkaammin hakeutuneet seuroihin.

Pojat innokkaampia kilpailemaan

Kysyttäessä lasten ja nuorten mielipiteitä urheiluseuratoiminnasta tytöillä ja pojilla oli hieman erilaisia toiveita. Pojat haluavat tyttöjä useammin harrastaa ja keskittyä seurassa yhteen lajiin. Tytöt puolestaan tutustuisivat mieluusti useisiin lajeihin. Toisaalta yhden lajin harrastaminen on tyypillisempää tytöille kuin pojille.

Pojat toivovat osallistuvansa useisiin kilpailuihin vuoden aikana, kun taas tytöillä on taipumusta olla mukana seurojen toiminnassa, jos kilpailuja on vähän.

Pojat ovatkin olleet innokkaampia kilpailuihin ja otteluihin osallistujia kuin tytöt. Tämä selittyy pitkälle lajivalinnoilla. Pojat harrastavat tyttöjä useammin lajeja, joissa järjestetään kilpailuja ja otteluita.

Poikien mielenkiinto muutamissa palloilulajeissa

Seurojen ulkopuolella olevat tytöt ovat hieman kiinnostuneempia urheiluseuroista kuin pojat. Pojistahan suurempi osa on jo mukana seurojen toiminnassa.

Pojat ovat selvästi tyttöjä kiinnostuneempia jalkapallosta ja jääkiekosta urheiluseuroissa. Tytöt ovat poikia useammin kiinnostuneita mm. yleisurheilusta, voimistelusta, uinnista, tanssista, kori- ja lentopallosta ja ratsastuksesta. Tulokset kielivät siitä, että poikien mielenkiinto kohdentuu tyttöjä useammin muutamiin harvoihin palloilulajeihin (jalkapallo, jääkiekko ja salibandy).

Poikien ja tyttöjen liikuntapaikat

Poikien ja tyttöjen eniten käyttämät liikuntapaikat poikkeavat toisistaan jonkin verran. Pojat käyttävät tyttöjä useammin rakennettuja ulkoliikuntapaikkoja, palloilusaleja (mm. jalkapallo ja salibandy), jäähalleja ja pihoja/piha-alueita (mm. pallopelit ja rullalautailu).

Tyttöjen poikia enemmän käyttämiä liikuntapaikkoja ovat voimistelusalit (voimistelu, tanssi, aerobic) ja kevyen liikenteen väylät (pyöräily, lenkkeily ja rullaluistelu).

 Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 1/03, http://www.slu.fi/

 Kuvat: Nina Kaverinen / SPL