Takaisin
19.12.2018 klo 13.51

Palloliitto hakee U18-tyttöjen maajoukkuevalmentajaa

Jaa:

Ⓒ Jussi Eskola

Suomen Palloliitto on keskellä historiansa suurinta muutosta, missä tavoitteena on luoda edellytykset kestävälle eurooppalaiselle pelaajakehitykselle. Osana Seurojen Palloliitto -hanketta seuraavaksi valitaan U18-tyttöjen maajoukkuevalmentaja vastaamaan maajoukkueen valmennuksesta sekä Nuorten akatemian toiminnasta. 

Työsi on tärkeä osa suomalaisen jalkapallon kehitystyötä. Suomen Palloliiton tyttöjen maajoukkuevalmentajana keskeinen tavoitteesi on Suomen nuorten maajoukkueiden (TU19-TU18) toiminnan kehittäminen yhdessä seurojen kanssa saumattomaksi siten, että maajoukkueiden valmennus, toimintatavat ja pelilliset esitykset edesauttavat pelaajien etenemistä kansainvälisille kentille. 

Tehtävässäsi toimit U18-tyttöjen maajoukkueen päävalmentajana sekä U19-tyttöjen kakkosvalmentajana. Keskeinen osa tehtävääsi on pelaajakartoitus ja pelaajien laadukkaan arjen tukeminen TU18 ja TU17 ikäluokissa. Teet tiivistä valmentajayhteistyötä Naisten Ykkösen ja BTSM -sarjojen seurojen kanssa.

Pääset osallistumaan myös valmennusosaamisen kehittämisen prosesseihin ja toimit kouluttajana täydennyskoulutuksissa, jotta pelitavat ja pelaajakoulutuslinjaukset jalkautuvat seuroihin. Olet mukana Urheiluakatemiavalmennuksessa viikoittain ja vastuullasi on Nuorten akatemian toteutus sekä toiminnan kehittäminen. Lisäksi rooliisi kuuluu talenttivalmentajayhteistyö ja toimit myös kahden talenttivalmentajan mentorina. 

Et ole tehtävässäsi yksin. Teet tiivistä yhteistyötä tyttöjen huippujalkapallopäällikön, toisten maajoukkuevalmentajien ja aluevalmentajien kanssa. Intensiivinen yhteistyö kärkiseurojen kanssa heidän arkiympäristössään on olennainen osa rooliasi. 

Haussamme on valmennuksen ammattilainen, joka on valmis laittamaan itsensä likoon suomalaisen tyttöjen huippujalkapallon edistämiseksi. Tunnet kansainvälisessä huippujalkapallossa menestymisen edellytykset ja sinulla on kotimaista tai ulkomaista valmentajakokemusta huippujalkapallotasolta. Omaat vähintään UEFA A-lisenssin ja sinulla on suunnitelma edetä Pro-tasolle. Tehtävään soveltuvat muut koulutukset ja tutkinnot katsotaan eduksi. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa, muut kielet (erityisesti suomi ja ruotsi) katsotaan eduksi. Arvostamme myös jo luotuja kansainvälisen huippujalkapallon verkostoja sekä verkostoitumistaitoja. 

Sinulla on kokemusta valmennusosaamisen kehittämisestä ja yhteistyöstä valmennusverkostoissa. Hyödynnät nykyaikaisia opetusmenetelmiä ja työkaluja niin valmennuksessa kuin valmennusosaamisen kehittämisessä. Pedagogiset taitosi ja nuorten kanssa työskentely ovat erityisosaamistasi. Ruokit oppivaa asennetta koko yhteisöön saaden parhaan mahdollisen potentiaalin esiin niin yksilöistä kuin tiimistä. Arvostamme kykyä luoda valmennusympäristöön motivoiva ja positiivisen innostava ilmapiiri – tuloksista tinkimättä. Johdat toimintaa systemaattisesti, jämptisti ja ihmisten kautta. Sinulla on kyky rakentaa ja johtaa monipuolista osaamista sisältävää valmennustiimiä sekä jatkuva halu kehittää omaa osaamistasi. Tehtävä edellyttää mahdollisuutta matkustaa Suomessa ja ulkomailla.

Olemme keskellä suurta muutosta, ja tahdomme tulevaisuuden tekijöiksi ennakkoluulottomia, näkemyksellisiä ja rohkeita jalkapallon asiantuntijoita. Liity joukkoomme rakentamaan kestävää, huippuosaamiseen pohjautuvaa suomalaista pelaajakehityspolkua!

Lähetäthän hakemuksesi 13.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] otsikolla ”TU18 maajoukkuevalmentaja”. Liitä hakemukseesi myös CV:si ja palkkatoiveesi. Lisätietoja tehtävästä antaa tyttöjen huippujalkapallopäällikkö Marianne Miettinen, +358 44 783 1361, 3.1. klo 10.00-14.00, 4.1 klo 10.00-14.00 sekä maanantaina 7.1. klo 10.00-14.00 tai muina aikoina henkilöstöpäällikkö Heidi Holopainen, +358 40 540 71 84.

We're looking for a

WOMEN´S U18 NATIONAL TEAM COACH

to play a key role in player development for the Football Association of Finland 

The Football Association of Finland is in the middle of the greatest change in its history, where one of its objectives is to create the prerequisites for sustainable development of European players. As a part of the Football Association of Finland’s project, Women’s U18 National Team Coach is being selected to take responsibility for coaching of the national team as well as the activities of the Youth Academy. 

Your job is an important part of the work to develop Finnish football. As the coach for the Women’s U18 National Team, your primary objective is the development of Finnish national youth team (WU19-WU18) activities, working in seamless cooperation with football clubs so that the coaching, practices and game performances of the national teams contribute to advancing the players in international play. 

In your job, you will serve as the head coach of the Women’s U18 National Team as well as the assistant coach of the Women’s U19 National Team. An essential part of your duties is surveying players and supporting the quality of everyday life for players in the WU18 and WU17 age classes. You cooperate closely in coaching work with the Women’s First Division (Naisten Ykkönen) and WU18 club teams. You will also be able to participate in developing the processes of coaching skills and you serve as an instructor in professional development courses, to see that manners of play and player training policies are implemented in the clubs. You participate weekly in Sports Academy coaching and are responsible for implementation of the Youth Academy as well as the development of activities. Included in your role is talent coach cooperative work and you also serve as a mentor for two talent coaches. 

You are not alone in this job. You work in close cooperation with the Head of Performance, other national team coaches and regional coaches. Intensive cooperative work with the top clubs in their everyday environments is an essential part of your role.

We are looking for a coaching professional, someone who is prepared to devote supreme effort to advancing Women’s top football. You know the prerequisites for success in top international football and you have national and international coaching experience at top football levels. You have at least a UEFA A license and plan to advance to the Pro level. Additional education and degrees suited to these duties will be considered an advantage. Success in this position requires good skills in spoken and written English, other languages (Finnish and Swedish in particular) will be considered an advantage. We also value international top football networks that have already been created, as well as networking skills.

You have experience in the development of coaching skills and cooperative work in coaching networks. You utilize modern teaching methods and tools in both coaching and the development of coaching skills. Your special skills are your pedagogical skills and your work with young persons. You contribute an attitude for learning to the entire community, bringing forth the best possible potential from both individuals and the team. We value your ability to create in a coaching environment a climate of positive inspiration – without sacrificing results.Your leadership of activities is systematic, precise, and through the people. You have the ability to build and lead a coaching team with a diversity of skills, as well as an ongoing desire to develop your own skills. The job will require travel both in Finland and internationally. 

We are in the middle of a great change, and we are looking for unprejudiced, visionary and brave football experts to be the builders of our future. Join us in building a sustainable player development path based on top-level skills!

Send your application by 13.1.2019 by email to the address [email protected] using the headline ”WU18 National Team Coach”. Enclose with your application your CV and requested salary. Further information regarding this position can be provided by the FA of Finland Head of Performance Marianne Miettinen, +358 44 783 13 61, on 3.1 hrs. 10:00-14:00, on 4.1 hrs. 10:00-14:00 and on 7.1 hrs. 10:00-14:00, or at other times by the Head of Human Resources Heidi Holopainen, +358 40 540 71 84.