Takaisin
2.12.2021 klo 14.58

Palloliitolle Piikkarit-tunnustuspalkinto liikunnan tasa-arvotyöstä

Jaa:

Ⓒ OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi tänään liikunnan tasa-arvotyön Piikkarit-palkinnon ja Liikkuvat-ohjelman palkinnot ministeri Antti Kurvisen johdolla.

Piikkarit-pääpalkinto myönnettiin Suomen Valmentajat ry:lle liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä. Palloliitto palkittiin Piikkarit-tunnustuspalkinnolla. Palkinnon vastaanottivat myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis sekä kehityspäällikkö Heidi Pihlaja.

OKM:n perustelut tunnustuspalkinnolle: 

Suomen Palloliitto ry:n ajantasainen yhdenvertaisuussuunnitelma on vuosille 2021-2022. Suunnitelmassa sukupuolten tasa-arvo on yksi keskeinen yhdenvertaisuustekijä, jota on käsitelty suunnitelmassa läpileikkaavasti ja monipuolisesti. Kyseessä on hyvin laaja-alainen ja laadukas suunnitelma, joka sisältää nykytilan arvioinnin, tavoitteet, toimenpiteet sekä seurannan ja arvioinnin. Suunnitelma sisältää arviointia myös edellisen suunnitelmakauden onnistumisista ja kehittämiskohteista. Opetus- ja kulttuuriministeriön Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusten arvioinnissa vuodelle 2021 Palloliiton yhdenvertaisuussuunnitelma arvioitiin olevan yksi korkeatasoisimmista suunnitelmista.

Palloliitto on strategiassaan 2020-2024 sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa niin työyhteisön kuin järjestämänsä toiminnan tasolla. Strategiaan on myös integroitu oma kohdennettu osionsa tyttöjen ja naisten jalkapallolle. Palloliiton missiossa jalkapalloperhe edistää tasa-arvoista käyttäytymistä kentällä ja sen ulkopuolella. Liitto kuvaa visiossaan 2030 yhdeksi menestyvän jalkapallomaan edellytykseksi, että kaikille pelaajille on sukupuolesta riippumatta tarjolla laadukas pelaajapolku. 

Palloliitto on määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti edistänyt sukupuolten tasa-arvoa monin eri tavoin, kuten asenteisiin vaikuttamisen, osaamisen parantamisen, tietopohjan kehittämisen, viestinnän ja markkinoinnin sekä kohdennetun hanketyöskentelyn avulla.

Aiemman strategiakauden näkyvimmät konkreettiset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi olivat vuonna 2019 naisten kehityspäällikön palkkaaminen sekä naisten A-maajoukkueen uuden pelaajasopimuksen vahvistaminen. Uuden pelaajasopimuksen myötä naisten palkkiot määriteltiin samansuuruisiksi kuin miesten palkkiot.

Palloliitto on toteuttanut vuosien mittaan useita naisten ja tyttöjen jalkapalloharrastamista tukevia hankkeita, kuten vuosina 2001-2006 F.U.N.-projektin, vuosina 2008-2015 Osoitteena Futis -hankkeen ja uusimpana vuosien 2021-2022 UEFA Playmakers –hankkeen. 

Palloliitto on selvittänyt eri tavoin häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen esiintymistä niin henkilöstönsä kuin kohderyhmänsä parissa. Liitto on tarttunut havaittuihin epäkohtiin esimerkiksi päivittämällä henkilöstömanuaalia, pitämällä esillä asiallista puhekulttuuria ja kouluttamalla esihenkilöitä.

Liitto on ollut/on mukana yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvo edistävissä hankkeissa. Keskeisimpien hankkeiden joukossa ovat Valmentaa kuin nainen- ja Naiset jalkapallojohtajina -hankkeet (jotka ovat myös Piikkarit-palkittuja hankkeita) sekä Et ole yksin, Pukukoppipuhe ja Hyvin sanottu -hankkeet.

Palloliiton markkinointiviestinnässä on suunnitelmallisesti kehitetty sukupuolten tasa-arvoa. Yleisiin sisältöihin on valittu monipuolisesti eri toimijaryhmien ja sukupuolten edustajia. Verkkokaupan markkinointimateriaaleissa ja tuotemallistossa on huomioitu niin miesten maajoukkue Huuhkajat kuin naisten maajoukkue Helmarit. Helmareiden tapahtumamarkkinointiin on panostettu runsaasti enemmän resursseja kuin niistä tapahtumista on saatu tuottoja.

Palloliitto seuraa ja arvioi säännöllisesti eri sukupuolten jakaumia niin harrastajina, päätöksentekijöinä ja muina toimijoina kuin palkoissa, rekrytoinneissa ja eri työntekijätehtävissä toimimisessa. Nämä tiedot raportoidaan toimintakertomuksissa ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Liitto on tunnistanut yhdeksi kehittämiskohteekseen yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteiden laadukkaan toteuttamisen ja toimenpiteiden aiempaa systemaattisemman seurannan. 

Palloliitto on tunnistanut kehittämiskohteekseen myös jalkapallotoimijoiden sukupuolittuneen jakauman. Jalkapallon rekisteröityneistä harrastajista oli kaudella 2020 naisia ja tyttöjä 24 prosenttia. Naiset ovat kuitenkin harrastajamäärään suhteutettuna aliedustettuina niin jalkapallotehtävissä yleisesti ottaen kuin myös erityisesti päätöksenteko- ja johtotehtävissä. Palloliiton liittohallitus päätti vuonna 2016 ottaa kiintiöt käyttöön asiantuntija- ja päätöksentekoryhmissä. Ryhmien jäsenistä vähintään 25 prosenttia on oltava naisia tai miehiä.