Takaisin
1.4.2019 klo 14.21

Palkkatukea Uudenmaan piirin seuroille

Jaa:

TUKEA SEUROILLE UUSIEN TOIMINNANJOHTAJIEN PALKKAUKSEEN

Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin vuoden 2018 syyskokous on hallituksen esityksestä hyväksynyt 
budjettiesityksen, jossa merkittävä osa piirin omasta pääomasta sijoitetaan Uudenmaan piirin 
seurojen uusien toiminnanjohtajien palkkatukeen. Tavoitteena on tukea seurojen hyvän hallinnon ja 
operatiivisen toiminnan kehittymistä.

Samassa yhteydessä päätettiin tukea myös olemassa olevien toiminnanjohtajien osaamisen kehittämistä 
sekä seurojen koulutusyhteisöjen rakentamista ja toimintaa.

Palkkatuen haku perustuu avoimeen hakuun. Tukea voivat hakea kaikki Uudenmaan piirin jäsenseurat, 
joilla ei jo ole toiminnanjohtajaa tai vastaavaa tehtävää hoitavaa henkilöä.

Palkkatukihaku tehdään valmiilla lomakkeella ja sitä täydennetään tarvittaessa haastatteluilla ja 
lisäkysymyksillä. Tukea voi hakea yksittäinen seura tai kaksi tai useampi seura yhdessä.

Hakuaika alkaa välittömästi ja loppuu 15.5.2019. Päätökset tuen myöntämisestä tehdään kesäkuun 
puoleen väliin mennessä ja ilmoitetaan hakijoille. Tukipäätökset tekee Uudenmaan piirin 
piirihallitus. Tuki myönnetään 12 kuukauden jaksossa kahdeksi vuodeksi. Uuden toiminnanjohtajan 
työn aloitusajankohdasta sovitaan tapauskohtaisesti erikseen. Uudenmaan piirin purkautuessa 
keväällä 2020 palkkatukeen varatut piirin varat siirretään Suomen Palloliitolle, joka vastaa tuen 
maksamisesta ja toteutuksen valvonnasta sen jälkeen.

Palkkatuen suuruus tuettavaa henkilöä kohden on enintään 75 % kokonaiskustannuksista ja sitä 
maksetaan enintään 20 000 € 12 kuukauden jaksolle.

Tuen arvioinnissa on kolme pääkriteeriä:

1.  Palkkauksen tavoitteet. Seuran tulee hakemuksessaan selvittää selkeästi, mitä hyötyjä seura/t 
saavat toiminnanjohtajan palkkaamisesta. Vaikutukset liittyvät seuran urheilutoimintaan, 
jäsenmäärään, olosuhteisiin ja hallintoon. Koska ja miten vaikutukset näkyvät ja kuinka 
toteutumista mitataan. Miten toiminnanjohtajan palkkaus tukee seuran mission, vision ja strategian 
toteutumista.

2.  Millä painoarvolla palkattavan toiminnanjohtajan työpanos suuntautuu eri toiminnan 
osa-alueisiin. Mikä on toiminnanjohtajan asema seuran organisaatiossa ja kuinka työnohjaus ja -tuki 
on varmistettu. Haetaanko kokopäiväistä vai osa-aikaista toiminnanjohtajaa, viikkotuntimäärä sekä 
palkan kokonaiskustannus 12 kuukauden jaksolla.

3.  Koska tarkoitus on, että toiminnanjohtajan palkkauksella on merkittävä vaikutus seuran 
kehitykseen, on hakemuksessa selvitettävä, kuinka seura varmistaa, että palkkaus voi jatkua 
tukikauden jälkeen. Seuran tulee lisäksi antaa luotettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan ja 
näkemyksensä seuraavien kahden-kolmen vuoden talouskehityksestä.

Kolmen pääkriteerin lisäksi arvioidaan piirillä olevan tiedon perusteella yleiskuvaa seuran 
toiminnasta, taloudellinen tilanne lähimenneisyydessä, laatujärjestelmätaso ja kehityssuunnitelma 
sekä aikaisemmat Palloliitolta saadut tuet sekä niiden kohdistuminenja vaikutukset.

Tukea saavalla seuralla on erikseen määriteltävä raportointivelvoite tuen käytöstä ja tavoitteiden 
saavuttamisesta. Jos seura ei käytä tukea sovitulla tavalla, voi piiri/Palloliitto katkaista tuen 
maksamisen ja törkeässä tapauksessa aloittaa toimenpiteet tuen perimiseksi takaisin.

Hakulomake löytyy täältä
 

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Taneli Haara
040 828 0746
[email protected]

Piirijohtaja Matti Räisänen
(sairaslomalla 3.4.alkaen)
050 5223696
[email protected]