Takaisin
20.10.2020 klo 08.01

Osallistu Suomen Palloliiton yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan

Jaa:

Suomen Palloliiton ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman uudistaminen on käynnistynyt kesäkuussa 2020.

Seurojen edustajille ja pelaajille on laadittu kysely, jonka avulla tuotetaan tietoa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nykytilaista Palloliiton sidosryhmissä.

- Haluamme olla vahvasti mukana yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Tämän kyselyn avulla tuotetaan tietoa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon nykytilaista Palloliiton seuratoiminnassa. Vastaukset auttavat meitä tunnistamaan nykytilan ja siten laatimaan tulevan suunnitelman toimenpiteitä, taustoittaa Palloliiton HR-päällikkö Heidi Holopainen.

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja kyselyyn vastaaminen kestää alle 5 minuuttia.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta tai ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Kyselyyn pääsee tästä (suomeksi, på svenska, in English) >>