Takaisin
13.5.2020 klo 09.00

Mihaly Szerovay on Suomen ensimmäinen "jalkapalloprofessori"

Jaa:

Ⓒ Matteo Phohography

Liikuntatieteiden tohtori Mihaly Szerovay, 37, on valittu Jyväskylän yliopiston ja Suomen Palloliiton yhteiseen työelämäprofessorin tehtävään. Unkarilais-suomalainen Szerovay aloittaa viisivuotisessa tehtävässä syyskuussa 2020. ”Jalkapalloprofessorin” tavoitteena on edistää lajin tutkimustyötä sekä kehittää valmennus- ja koulutustoimintaa.

In English >>

Szerovaylle muutto Jyväskylään ja liikuntatieteelliseen tiedekuntaan on mieluisa paluu vanhaan kotikaupunkiin. Szerovay väitteli tohtoriksi tiedekunnasta vuonna 2018 ja on sen jälkeen toiminut jalkapallotieteiden yliopistonlehtorina Southamptonissa Englannissa. Vuosina 2007–2012 Szerovay pelasi ammattilaisena JJK Jyväskylän maalivahtina.

- Olen todella innoissani ja otettu valinnastani tähän tehtävään. Minulla kestää varmaan hetken aikaa ymmärtää nämä uutiset, mutta palaan todella mielelläni Suomeen, Szerovay sanoo.

Yliopiston ja Palloliiton edustajat ovat erittäin tyytyväisiä valintaan. Valinta osaavien, kansainvälisten hakijoiden joukosta ei ollut helppo.

- Saimme 13 erinomaista hakemusta ja valinta näiden laadukkaiden ehdokkaiden joukosta oli vaikea. ”Misin” valintaa puolsi samanaikaisesti hänen suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemuksensa ja toisaalta juuri kansainvälisyys.

- Jalkapalloprofessuuri, sen mukanaan tuoma akateemisuus ja tutkimustyö yhteistyössä yliopiston kanssa luo mahdollisuuden saada lisää koulutettuja ihmisiä jalkapallon pariin. Huippujalkapallon kehittämisen lisäksi professuuri edistää suomalaisen seuratyön tietopohjaista tekemistä ja sitä kautta lisää liikettä lasten ja nuorten elämään, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti sanoo.

Yliopiston rehtori näkee tehtävän uutena ja tärkeänä avauksena yliopistomaailmassa. 

- Tällä yhteisellä avauksella on saatu kansainvälisen luokan osaaja, joka tuo merkittävää lisäarvoa sekä yliopistolliseen tutkimukseen että käytännön toimintaan. Tämä on juuri se, mitä tavoittelimmekin, rehtori Keijo Hämäläinen sanoo.

Akateemista osaamista jalkapallon edistämiseksi

Szerovay pitää uutta tehtäväänsä erinomaisena mahdollisuutena yhdistää käytäntöä ja tutkimusta jalkapallon edistämiseksi.

- Näen oman roolini mahdollistajana ja fasilitaattorina. Tavoitteeni on tämän uuden yhteistyön avulla edistää jalkapalloa, akateemista ja tieteellistä osaamista että koko yhteiskuntaa. Haluan viedä eteenpäin tutkimusta, koulutusta ja verkostoitumista, Szerovay sanoo.

Szerovay näkee kohdattavat haasteet mahdollisuutena kehittää toimintaa. Hän ymmärtää, että hänen roolinsa ja tapansa toimia täysin uudessa tehtävässä ja ympäristössä voi ottaa aikaa.

- Aluksi haluan selvittää ja tutusta toimintakenttään ja kumppaneihin huolella sekä asettaa tavoitteita tuleville vuosille, Szerovay sanoo.

Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen on todella tyytyväinen, että historiallinen hetki vihdoin koittaa kahden vuoden valmistelun seurauksena.

- Olemme löytäneet erinomaisen henkilön vastaamaan suomalaisen jalkapallon ja futsalin tutkimussuunnitelman rakentamisesta. Mihaly ymmärtää sekä huippujalkapallon että grassrootsin merkityksen ja on erittäin esiintymistaitoinen. On kunnia saada hänet tiimiimme, Tihinen sanoo.

Työelämäprofessorin tehtävänä on johtaa Palloliiton tutkimustyötä sekä rakentaa jalkapallon ja futsalin kehitystyötä palveleva tutkimusohjelma ja -verkosto sekä seurata kansallista ja kansainvälistä monitieteistä jalkapallotutkimusta.

Tehtäviin sisältyvät myös Palloliiton urheilutoiminnan tutkimus- ja kehittämistoimintojen koordinointi sekä koulutus- ja valmennustoiminnan kehittäminen. Tehtävään valittava henkilö sijoittuu työskentelemään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan.

Lisätietoja:
Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen, p. 050 3099345
Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan hallintopäällikkö Heikki Herva, p. 050 443 2400
Mihaly Szerovay, [email protected], p. 044 015 5665

* * *

Mihaly Szerovay is Finland’s first “football professor”

Mihaly Szerovay, PhD in sport and health sciences, has been selected as the joint professor of practice for the University of Jyväskylä and the Football Association of Finland. Szerovay, a Hungarian and a Finn, will start in the five-year position in September 2020. The aim of the “football professor” is to promote research in football and develop coaching and education activities.

For Szerovay, moving to Jyväskylä and the Faculty of Sport and Health Sciences is a welcomed return to his old home town. Szerovay completed his doctoral degree at the faculty in 2018. After that he has worked as a lecturer of football sciences in Southampton, England. In 2007–2012, Szerovay played professionally as a goalkeeper for Jyväskylän jalkapalloklubi (JJK).

“I am honoured and extremely happy to have been selected for this position. I think it takes some time for me to digest the news, but I am really happy to return to Finland,” Szerovay says.

The representatives of the University and the Football Association are also very happy about the selection, though the choice was not an easy one because of competent international applicants.

“We received thirteen excellent applications and it was difficult to choose from high-quality candidates. Selecting Mihaly was supported by his familiarity with the Finnish society and culture and his internationality,” says Ari Lahti, the chair of the Football Association of Finland.

“The academic position of the football professorship and research in collaboration with the university creates an opportunity to get more academic people to join football,” Lahti says. “In addition to the development of top football, the professorship promotes research-based work in Finnish football clubs, thus increasing physical activity in the lives of children and adolescents.”

The Rector of the University of Jyväskylä sees the position as a new and important opening move in the world of universities.

“The joint effort brings us a world-class expert who creates significant additional value for both academic research and practical activities,” says Rector Keijo Hämäläinen. “This is exactly what we were trying to achieve.”

Academic competence to promote football

Szerovay finds his new position as an excellent opportunity to combine practice and research to promote football.

“I understand the role as an enabler and a facilitator,” Szerovay says. “My aim is to impact to benefit football, society and the academia. The main elements to draw on in order to achieve the impact include research, education and networking.”

Szerovay would rather emphasise the opportunities of the role rather than challenges, although identifying potential challenges is important as well.

“My first months will be dedicated to setting goals, mapping out knowledge needs and identifying stakeholders nationally and internationally,” Szerovay says.

Hannu Tihinen, the sports director of the Football Association of Finland, is very happy about the historic moment after two years of preparation.

“We found an excellent person for creating a research plan for Finnish football and futsal,” Tihinen says. “Mihaly has a superb combination of internationality and knowledge of Finnish society and culture. He understands the importance of both the top football and the grassroots and he has fantastic presentation skills. It is an honour to get him to our team.”

The professor of practice is responsible for leading research at the Football Association of Finland, building a research program and network for football and futsal development, and overseeing national and international multidisciplinary football research. The duties also include coordinating the R&D activities of the Football Association of Finland as well as developing education and coaching activities. The position is placed at the Faculty of Sport and Health Sciences of the University of Jyväskylä