Takaisin
19.12.2018 klo 13.05

Liiton kilpailujen sääntöjen ja määräysten muutokset kaudelle 2019

Jaa:

Ⓒ SPL / Jussi Eskola

Jalkapallon normaaliin vuodenkiertoon liittyvät erilaisten sääntöjen ja määritysten päivitykset seuraavalle kaudelle. Tämä tapahtuu syksyllä tehdyn valmistelun perusteella ja päivitykset julkaistaan ennen joulua. Näin tänäkin vuonna. Tänä vuonna suurimmat muutokset liittyvät varoituskäytäntöjen muutoksiin. 

Muutokset on aikaisempien vuosien tapaan valmisteltu siten, että liiton ja piirien kilpailutoiminnasta vastuulliset tahot ovat keränneet omat kokemuksensa ja saamansa palautteet ja ne on liiton kilpailutyöryhmän johdolla jalostettu esitykseksi liittohallitukselle, joka lopullisesti vahvisti ne vuoden 2018 joulukuun 17. päivänä. Seuraparlamentti puolestaan päätti pienestä teknisestä muutoksesta rangaistusmääräyksiin marraskuun kokouksessaan.

Sääntöjen ja määräysten sisältöön tehtäviin muutoksiin ovat erityisesti vaikuttaneet miesten pääsarjojen sarjajärjestelmien muutokset, seuroilta ja joukkueilta saadut palautteet sekä kansainvälisen jalkapalloliiton FIFA:n tekemät ratkaisut.

Kaikki liiton kilpailutoiminnassa sovellettavat säännöt ja määräykset löytyvät liiton sivuilta >> Piirien kilpailutoiminnassa noudatetaan samoja sääntöjä ja määräyksiä, ellei asiasta ole piirikohtaisesti määritelty erillismääräystä. Näistä numeraalisesti melko vähäisistä tapauksista löytyy tietoa kunkin piirin omilta kotisivuilta.

Kannustan kaikkia tutustumaan tähän jo hyvissä ajoin ennen kauden alkua, jotta yllätyksiä ei tule ja jalkapallotoiminta saadaan vietyä läpi mahdollisimman häiriöttä.
 

MUUTOKSET KILPAILUMÄÄRÄYKSIIN

Kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset. Kilpailumääräyksiin on tehty neljä merkittävämpää muutosta. Ne ovat seuraavat:
 
1) 2 § 3-kohtaan lisätty määräys, jonka tausta on tarve selkiyttää vedonlyöntiin osallistumiseen liittyviä käytäntöjä. Sääntöä on tarkennettu siten, että jalkapallotoimijoiden kaikenlainen vedonlyöntiin liittyvä osallistuminen tai vaikuttaminen oman sarjatasonsa, farmijoukkueen sarjatason tai yhteistyöseurajoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista on absoluuttisesti kielletty. 
 
2) 3 §:n määritelmiä täydennetty toimitsijakiellon määritelmällä. Ao. määritelmä on syystä tai toisesta puuttunut kilpailumääräyksistä ja tästä on syntynyt tarpeettomia sekaannuksia.  
 
3) 6 § 30-kohtaa täsmennetty siten, että uusintaottelun kuluja laskettaessa (jaetaan tasan koti- ja vierasjoukkueen kanssa) otetaan huomioon myös uusintaottelun tuotot. Muutoksen taustalla on asiaan liittyneet tulkintaerimielisyydet, jotka muutoksen avulla pyritään jatkossa välttämään.  
 
4) 10 §:n 2-kohtaan tarkennus, jolla täsmennetään, että ei EU-pelaajan rekisteröintiä koskevat säännöt koskevat myös cup-kilpailuja. Kysymys on pitkään vallinneen tulkinnan kirjoittamisesta selkeästi sääntöihin. 
 
5) 14 § 3-kohdassa täsmennetty YI-ilmoituksen antamisen ajankohtaa SM-karsintasarjoissa siten, että ilmoitus tulee tehdä ennen joukkueen neljättä ottelua karsintasarjassa. Muutoksen taustalla tapaus, jossa joukkue otti kaksi YI-pelaajaan SM-karsintasarjan viimeiseen otteluun ja voittamalla ao. ottelun pääsi sarjaan. Monet kilpailuun osallistuvat seurat kokivat menettelyn epäasialliseksi ja seurojen antaman palautteen pohjalta säännöt muokattiin nyt hyväksyttyyn muotoon. 
 
6) 14 § 3-kohdassa laajennettu tyttöjen oikeutta osallistua poikien kilpailuihin pelaajakehitysasiantuntijoiden toiveesta. Jatkossa tytöt saavat pelata poikien joukkueissa 17-vuotiaiden ja sitä nuorempien ikäluokissa.
 
7) 21 § 10-kohdassa tarkennus, jonka mukaan rekisteröintiin liittyvän 30:n kuukauden säännön (turvapaikanhakijan rekisteröinti) perusteella rekisteröity turvapaikanhakija ei voi ao. rekisteröinnin perusteella pelata liiton nuorten sarjoissa (edellyttää normaalia kv-pelaajasiirtoa).
 
8) 24 § 12-kohtaa täydennetty maininnalla, että merkintä pelaajaluetteloon on pelioikeuden edellytys. Muutoksen taustalla on urheilun oikeusturvalautakuntaan asti mennyt tapaus. 
 
Lisäksi kilpailumääräyksiin on tehty joukko teknisluotoisia tai kirjoitusasua selkiyttäviä korjauksia, joilla pyritään parantamaan luettavuutta tai ymmärrettävyyttä. Näillä muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta määräysten sisältöön.
 

MUUTOKSET VAROITUKSIA JA KENTÄLTÄPOISTOJA KOSKEVIIN MÄÄRÄYKSIIN

Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevat määräykset säätelevät varoitusten ja kentältäpoistojen seuraamukset ja asiaan liittyvät menettelyt. Ao. määräyksiin on tehty useampia muutoksia, jotka ovat sisällöltään seuraavat:
 
1) Kohta A.1 erotettu Suomen Cupit ja niiden karsinnat omaksi kilpailukseen, jolloin Cuppien varoitukset eivät pääsääntöisesti rasita sarjamuotoista toimintaa. Muutos tehty seurojen toiveesta. Samassa kohdassa selkiytetty Nuorten SM-karsintojen varoituksia koskevia sääntöjä.
 
2) Kohta A. 1 kirjoitettu uusi sääntö Veikkausliigan UEL-lopputurnauspeleihin liittyen. Säännön mukaan varoitustili nollataan sarjan päätyttyä ennen Euroopan Liiga-paikasta pelattavan lopputurnauksen käynnistymistä. Varoitusten kertymisestä johtuvat pelikiellot eivät tällöin siirry lopputurnausotteluihin mutta muu pelikielto on kärsittävä. Mahdollinen toistuvista pelikielloista johtuva lisärangaistus huomioidaan kilpailun alusta asti ja ao. sääntökohdan perusteella tuleva pelikielto tulee myös kärsiä, vaikka varoitustili nollataan. Tätä sääntöä sovelletaan myös Veikkausliigan nousukarsintaotteluissa molempien karsintaan osallistuvien joukkueiden osalta.        
 
3) Kohta A.2 tiukennettu Liigan varoituskertymäsääntöä hiukan ottelumäärän vähentymisestä johtuen. Uusi kertymäsäännös on 4-3-3-2 (aikaisemmin 5-4-3-2). Sääntö on yhdenmukainen Ykkösen kanssa.  
 
4) Kohta A.2 tehty Cupeille oma varoitusten kertymäsääntö. Cupin kertymäsääntö on 3-3-2. Samassa yhteydessä esitetään, että varoitustili nollataan puolivälierän jälkeen. Luonnollisesti mahdolliset kertymän ylityksestä syntyvät pelikiellot on kuitenkin kärsittävä. 
 
5) Kohta D. lisärangaistusten osalta Cupit lasketaan kuitenkin samaksi kilpailuksi kuin sarja missä joukkue pelaa. Käytännössä siis toistuvista pelikielloista (3) syntyvät lisärangaistuksia laskettaessa Cupit lasketaan mukaan.  
 
6) Kohta E. 3 tarkennettu menettelysäännöksiä Cupeissa syntyvien pelikieltojen kärsimiseen. Pääsääntö on, että kiellot kärsitään ensisijaisesti Cupin kilpailuissa ja etteivät kiellot seuraa sarjaan vaan mahdolliset siirtyvät pelikiellot kärsitään seuraavan vuoden Cupissa. Poikkeuksena tästä on kiellot jotka johtuvat kentältäpoistokoodien H,I ja J mukaisista teoista (raaka peli, väkivaltainen käytös, sylkeminen) tai kurinpitoprosessin kautta tulleista kielloista, jotka siirtyvät sarjaan.
 
7) Kohta G. täsmennetty menettelyjä, kun taustahenkilö poistetaan tekniseltä alueelta. Poistamisen jälkeen henkilön pitää aidosti poistua kentältä pukuhuoneeseen tai katsomoon ja joukkueen ohjaaminen on kielletty eikä ao. henkilö ei saa osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Aikaisemmin tätä asiaa koskevat säännöt ovat puuttuneet ja siitä on syntynyt sekaannusta.
 
8) Kohta K. mahdollisen pelikiellon poistamista koskevan päätöksen osalta kirjattu erotuomarin kuulemiseen liittyvä velvoite.
 

MUUTOKSET KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVIN MÄÄRÄYKSIIN JA JÄRJESTÄMISOHJEISIIN 

Kilpailutoiminnan järjestämisohjeet määrittelevät keskeisimmät menettelyt ottelutapahtumaan liittyen. Ao. määräyksiin on tehty useita tarkennuksia, jotka ovat sisällöltään seuraavat:
 
1) Kohta 5 kokoonpano ja ottelupöytäkirja. Tarkennus, jonka mukaan pelaajalla on oltava edustusoikeus siinä vaiheessa, kun hänet merkitään kokoonpanoluetteloon.
 
2) Kohta 11 tekninen alue. Selkiytetty sääntöä siten, että jatkossa merkittyä teknistä aluetta edellytetään kaikissa liiton sarjoissa. 
 
3) Kohta 11 tekninen alue. Jatkossa sallitaan mobiililaitteiden käyttö teknisellä alueella silloin kun niiden käyttö liittyy käynnissä olevaan otteluun ja laitetta käyttää taustahenkilö. Ao. sääntö otettiin Veikkausliigassa käyttöön jo kuluneella kaudella ja nyt mobiililaitteiden käyttö säännössä esitettyihin tarkoituksiin sallitaan kaikissa sarjoissa. Peruslähtökohta on, että teknisen laitteen käytön tulee liittyä jalkapallotoimintaan ja teknisellä alueella päätelaitetta ei käytä pelaaja.
 
4) Kohta 11 peliajat liiton sarjoissa. P17 ja T18 sarjoissa siirrytään FIFA:n käytäntöön, eli 2x45 peliaikaan.
 
5) Kohta 11 pelaajavaihdot. Selkiytetään sääntöä siten, että kaikissa liiton nuorten sarjoissa ja naisten kakkosessa on sama vaihtokäytäntö, eli oikeus kolmeen vaihtotapahtumaan 2. puoliajalla. Taustalla erotuomareiden toive.
 
6) Lisäksi vähäisiä täydennyksiä palloja koskevaan tekstiin. Nuorten sarjoissa edellytetään kolmea palloa.
 

CUP-KILPAILUT

Suomen Cupien osalta säännöt ovat jo aiemmin päätetyllä tavalla muuttuneet oleellisesti kilpailujärjestelmän osalta. Edelleen Suomen Cupeihin vaikuttavat ylempänä kuvatut varoituskäytäntöjen muutokset. Tässä yhteydessä kannattaa huomioida, että lohkovaiheessa miesten Suomen Cupissa sallitaan 5 vaihtoa. 
 
Regions’ Cupin osalta sääntöihin on tehty tarkennuksia, jotka selkiyttävät pelioikeuteen liittyviä kysymyksiä. Nyt sääntöihin on kirjattu selkeästi, että yhteisjoukkueet eivät saa osallistua ao. kilpailuun. Täsmennys on tehty siitä syystä, että kilpailu on UEFA:n säännöissäkin nimenomaisesti suunnattu seurojen joukkueille, ei useamman seuran edustajista muodostetuille ryhmille. Edelleen kilpailun sääntöjä on selkiytetty niin, että kilpailua on UEFA:n alkuperäisten sääntöjen mukaisesti mahdollista pelata vain amatööristatuksella ja tästä syystä piirien mahdollisesti myöntämät poikkeusluvat ja farmisopimukset eivät ole voimassa ao. kilpailussa.
 

MUUT SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET

Edellä kuvattujen muutosten lisäksi yhteistyöseuramääräyksiin ja turvallisuusmääräyksiin on tehty pieniä, lähinnä teknisluotoisia tarkennuksia, jotka vastaavat aiempaa soveltamiskäytäntöä.
 

SÄÄNNÖT JA MÄÄRÄYKSET, JOIHIN EI TEHTY MUUTOKSIA KAUDELLE 2019

Seuraaviin sääntöihin ja määräyksiin ei tule muutoksia kaudelle 2019: 
- Edustajamääräykset
- Farmisopimussäännöt
- Yhteisjoukkuemääräykset
- Täydennyssäännöt
 

YHTEENVETO

Jalkapallotoimintaa säädellään monella tasolla ja erittäin moninaisilla säännöillä. Kaikkien yksityiskohtien hallinta ei ole todellakaan helppoa. Lohdulliseksi asian tekee se, että seuroilla ja joukkueilla on kuitenkin käytettävissään osaavien asiantuntijoiden joukko niin alueilla kuin keskuskonttorissa. Olkaa aktiivisesti yhteydessä liiton ja piirien asiantuntijoihin, jos on epävarmuutta sääntöjen ja määräysten sisällöstä tai tulkinnasta. Me kaikki autamme varmasti mielellämme. 
 
Hyvää jalkapallokautta 2019 toivottaen,
Pekka Soini