Takaisin
26.6.2020 klo 20.07

Kurinpitovaliokunta määräsi valmentajan määräaikaiseen toimitsijakieltoon

Jaa:

Ⓒ SPL / Jussi Eskola

Palloliiton kurinpitovaliokunta on käsitellyt Palloliiton pyynnöstä tapausta, jossa alaikäisten pelaajien valmentajana toiminutta henkilöä epäillään häirinnästä pelaajaa kohtaan.

Asian taustalla on valmentajan toiminta hänen vanhassa seurassaan FC Kontussa, jossa häntä epäiltiin hänen henkilökohtaisesti valmennettavan alaikäisen tytön seksuaalisesta häirinnästä. Pelaaja koki valmentajan 15.6.2019 lähettämät WhatsApp-viestit seksuaalisena häirintänä. FC Kontu purki valmentajan työsopimuksen kuulemistilaisuuden yhteydessä 12.7.2019. Palloliiton tietoon tapaus tuli vasta kesäkuun 2020 alussa.

Kurinpitovaliokunta on kuullut asiassa molempia osapuolia ja katsoo päätöksensä perusteluissa, että valmentajan viestittelyä on pidettävä seksuaalisena häirintänä. Vaikka valmentaja ei ole ehdottanut seksuaalista kanssakäymistä, on osa hänen viesteistään ollut seksuaalisesti latautuneita ja omiaan loukkaamaan alaikäisen pelaajan henkistä koskemattomuutta. Valmentajan epäasiallisetkaan viestit eivät kuitenkaan ole sisällöltään vakavimpia seksuaalista häirintää merkitseviä viestejä.

Kurinpitovaliokunta pitää valmentajan menettelyä erittäin moitittavana, sillä hän on syyllistynyt alaikäisen valmennettavan seksuaaliseen häirintään. Valmentajan menettely ei ole myöskään jäänyt yksittäisiin viesteihin, vaan hän on lähettänyt pelaajalle useita seksuaalisesti latautuneita viestejä. Nämä teot ovat aiheuttaneet haittaa sekä FC Kontulle että Palloliitolle. Tämän lisäksi valmentajan toiminta on ollut myös yleisesti epäurheilijamaista. Kurinpitovaliokunta katsoo, että valmentajalle on määrättävä rangaistus.

Valmentaja on toiminut valmentajana Malmin Palloseurassa tapahtuman jälkeen. Kurinpitovaliokunnan tietojen mukaan hänen toiminnastaan seurassa ei ole esitetty moitteita. Kurinpitovaliokunta katsoo, että valmentajaa on myös jo tosiasiassa rangaistu toiminnastaan etenkin vanhan seuran purkaessa hänen työsopimuksensa.

Kurinpitovaliokunnan päätöksessä valmentajalle määrätään määräaikainen toimitsijakielto 31.12.2020 saakka (kyseinen päivä mukaan lukien). Toimitsijakielto kohdistuu ainoastaan tehtäviin, jotka liittyvät virallisiin otteluihin. Kurinpitovaliokunnalla ei ole toimivaltaa asettaa valmentajaa yleisesti valmennuskieltoon. Täten hän voi toimia valmentajana toimitsijakiellosta huolimatta. MPS ja valmentaja ovat kuitenkin sopineet työsuhteen päättämisestä.

Yhteys aina Palloliittoon häirintätapauksissa

Palloliiton seurapalvelujohtaja ja apulaispääsihteeri Timo Huttunen toivoo seurojen olevan liittoon aina yhteydessä, jos seurassa ilmenee häirintään liittyviä tapauksia. Lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus harrastaa jalkapalloa turvallisessa ympäristössä.

- Yleisesti voidaan todeta, että viime vuosina kiusaamiseen, häirintään ja valmentajan valta-aseman väärinkäyttöön kaikissa muodoissaan on otettu niin Palloliitossa kuin urheilun kentässä laajemminkin uusi ja päättäväinen ote. Epäasialliseen käytökseen suhtaudutaan vakavasti, se tunnistetaan entistä paremmin ja siihen puututaan matalammalle kynnyksellä. 

- Meillä on edelleen paljon töitä tehtävänä ja toimenpiteitä kehitettävänä, jotta vastaavilta tapauksilta vältytään ja niin urheilijat kuin seurat tulevat tietoiseksi välineistä ja kanavista, joissa epäasiallisesta käytöksestä voi ilmoittaa ja saada tilanteeseen tukea, Huttunen muistuttaa.

Palloliitto tuomitsee jyrkästi valmentajan valta-aseman väärinkäytön ja pitää äärimmäisen sekä erityisen tuomittavana alaikäiseen kohdistunutta seksuaalista häirintää.  

- Jalkapallo kuuluu kaikille ja meidän aikuisten vastuulla on luoda toimintaympäristöstä luotettava ja turvallinen lapsille ja nuorille.  

Et ole yksin - urheiluharrastuksen oltava turvallista >>