Takaisin
3.4.2020 klo 14.00

Kurinpitovaliokunta määräsi sakkorangaistuksen FC Interille ja Njazi Kuqille

Jaa:

Ⓒ SPL / Jussi Eskola

Palloliiton kurinpitovaliokunta on käsitellyt Palloliiton pyyntöä selvittää, onko FC Interin ja Njazi Kuqin välisessä riita-asiassa tapahtunut myös rangaistusmääräysten rikkomista.

FC Interin ja Njazi Kuqin välisessä riita-asiassa on annettu päätös 25.11.2019 Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Palloliiton mukaan FC Interin ja Kuqin välisessä riidassa on tapahtunut tosiasioita vastaamattoman asiakirjan tuottaminen, jonka pohjalta on tehty kansainvälinen pelaajasiirto.

Kurinpitovaliokunnan ratkaistavana ollut kysymys koski tapahtumaa, jossa FC Inter ja Kuqi ovat solmineet päivämäärältään tosiasioita vastaamattoman pelaajasopimuksen päättämissopimuksen, joka osin on ollut perusteena kansainväliselle pelaajasiirrolle. Kyse on siitä, ovatko Kuqi ja FC Inter tahallaan johtaneet harhaan liiton hallitusta tai sen asettamia elimiä.

Kurinpitovaliokunta katsoo näytetyksi, että pelaajasopimuksen päättämissopimus on päivätty 25.8.2017, vaikka todellisuudessa päättämissopimus on solmittu sen jälkeen ja alle-kirjoitettu 11.9.2017. 

Edelleen kurinpitovaliokunta katsoo selvitetyksi, että pelaajasopimuksen päättämissopimus on virheellisesti päivätty 25.8.2017, jotta Kuqi voisi siirtyä pelaamaan ulkomaille. Virheellinen päivämäärä on ilmoitettu TMS-järjestelmään eikä sitä ole korjattu, kun Palloliitto on tiedustellut FC Interiltä, hyväksyykö FC Inter Kuqin siirron. Kurinpitovaliokunta toteaa, että FC Inter ja Kuqi ovat tahallaan allekirjoittaneet tosiasioita vastaamattoman asiakirjan ja siten tahallaan harhauttaneet liiton hallituksen asettamia Palloliiton elimiä.

Kurinpitovaliokunta pitää FC Interin menettelyä hyvin moitittavana. Seura on tietoisesti toimittanut Palloliitolle tosiasioita vastaamattoman sopimuksen. FC Interillä on ollut ilmeinen taloudellisen edun tavoittelutarkoitus sopimuksen päivämäärän väärin ilmoittamisella. Kyse ei ole ollut vahingosta, vaan selvästi oman edun tavoittelemiseksi tahallaan tehdystä harhautuksesta, joka on onnistunut. Kurinpitovaliokunta pitää 2.000 euron sakkoa oikeasuhtaisena seuraamuksena FC Interin menettelyn moitittavuuteen ja luonteeseen nähden.

Myös Kuqi on tietoisesti solminut tosiasioita vastaamattoman sopimuksen, joka on edesauttanut hänen kansainvälistä pelaajasiirtoaan. Kuqi on ilmeisesti hyötynyt taloudellisesti sopimukseen merkitystä väärästä päivämäärästä. Näin ollen Kurinpitovaliokunta pitää oikeana ja tarkoituksenmukaisena seuraamuslajina sakkorangaistusta myös Kuqille.

Kurinpitovaliokunta toteaa, että määrättäessä sakkoa pelaajalle huomioon on otettava, että urheilijan varallisuusolot eivät vastaa seurojen varallisuusoloja ja varainhankintamahdollisuuksia etenkään nykytilanteessa, jossa jalkapallosarjojen käynnistymisestä kaudelle 2020 ei ole varmuutta. Pelaajalle määrättävän sakon on siis oltava seuralle määrättävää sakkoa pienempi. Sakon on kuitenkin oltava siinä määrin tuntuva, että FC Interin ja Kuqin välillä toteutettu menettely ei enää toistu. Kurinpitovaliokunta pitää 500 euron sakkoa oikeasuhtaisena seuraamuksena Kuqin menettelyn moitittavuuteen ja tarkoitusperiin sekä vallitseviin olosuhteisiin nähden.

Kurinpitovaliokunnan päätöksestä on mahdollisuus valittaa Palloliiton valitusvaliokunnalle viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.