Takaisin
12.3.2019 klo 08.55

Jalkapallovalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus saa jatkoa – haku mahdollista myös yhteishaun kautta

Jaa:

Yhteishaku Lapin ammattikorkeakoulun ja Suomen Palloliiton yhteistyönä järjestämään jalkapallovalmennukseen painottuvaan liikunnanohjaajan AMK-koulutukseen käynnistyy. 

Syksyllä 2018 käynnistynyt, Lapin ammattikorkeakoulun ja Suomen Palloliiton yhteistyönä järjestämä jalkapallovalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus on edennyt ensimmäisen vuoden osalta hyvin, ja motivoituneet opiskelijat ovat pääsääntöisesti edenneet opinnoissaan aikataulussa.

Ensimmäisen pilottivuoden kokemuksista tyytyväisinä Suomen Palloliitto ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat päättäneet tarjota kyseistä koulutuskokonaisuutta laajemmallekin opiskelijajoukolle syksystä 2019 alkaen.

Syksyllä 2019 alkavaan jalkapallovalmennukseen painottuvaan liikunnanohjaajan AMK-koulutukseen voi hakeutua kahta eri reittiä. Ensimmäisessä vaiheessa koulutukseen hakeminen on mahdollista yhteishaun kautta. Yhteishaun kautta valituiksi tulleet opiskelijat pääsevät sisään AMK-koulutukseen tutkinto-opiskelijoina ja suorittavat opintonsa päiväopiskelijoiden joukossa, halutessaan jalkapallovalmennukseen painottuen, mikäli omaavat lajitaustaa ja valmennuskokemusta sekä valmentavat aktiivisesti opintojen alkaessa. 

Yhteishakuaika on käynnissä 20.3.-3.4.2019. Ohjeet yhteishakuun >> 

Yhteishaun kautta sisään pääsevien, jalkapallovalmennukseen opintonsa painottavien opiskelijoiden määrää ei ole rajattu, vaan sisään pääseminen noudattaa yhteishaun normaaleita kriteereitä.

Haku avoimen AMK:n opiskelijaksi käynnistyy toukokuussa

Yhteishakumenettelyn lisäksi opiskelupaikka on tarjolla syksyn 2018 tavoin kymmenelle Palloliiton ja Lapin AMK:n yhdessä valitsemalle valmentajalle. Näiden kymmenen valitun valmentajan opinnot käynnistyvät avoimen AMK-opiskelun kautta. Mikäli opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuonna vaadittavat 60 opintopistettä, hän voi hakea Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaoikeutta.

Avoimen AMK:n kautta opiskelijoiksi pyrkiville järjestetään erillinen haku toukokuussa ja valinnat tehdään kesäkuussa 2019. Tästä hausta tiedotetaan vielä erikseen Palloliiton ja Lapin AMK:n nettisivuilla. Avoimen AMK-väylän kautta koulutukseen hakeutuvien valmentajien osalta valintakriteereinä on ennen kaikkea aiempi valmennuskokemus, nykyinen päätyö jalkapallon parissa sekä mahdollisuus ja motivaatio suorittaa alempi korkeakoulututkinto töiden ohessa.

Lähtökohtana jalkapallovalmennukseen painottuvassa liikunnanohjaajan AMK-koulutuksessa on, että liikunnanohjaajan AMK-tutkinnon suorittanut opiskelija suorittaa koulutuksen aikana myös UEFA B-tutkinnon. Mikäli opiskelija on jo suorittanut UEFA B-tutkinnon opinnot aloittaessaan, hänelle räätälöidään lajisisältöihin liittyvä koulutus omien oppimistarpeiden mukaisesti. Opiskelijoille rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma ammattikorkeakoulun tutkinnon sekä Palloliiton uudistuvan valmennuskoulutusjärjestelmän sisällöistä ihmisen elämänkaarta mukaillen. 

Ensimmäisenä vuotena opinnot keskittyvät lasten kasvuun, kehitykseen ja lajivalmennukseen. Toisena vuotena edetään nuorten vaiheen ja kolmantena vuotena huippuvaiheen valmennustoimintaan. Tavoitteena on, että opinnoissaan jalkapallovalmennukseen suuntautuva liikunnanohjaajaopiskelija suorittaa kaikki opintoihin kuuluvat tehtävänsä, opinnäytetyönsä ja harjoittelunsa jalkapalloon pohjautuen. Tavoitteena on lisäksi, että kolmannen vuoden harjoittelu suoritetaan kansainvälisessä ympäristössä. 

Avoimen AMK:n kautta sisään tulevien opiskelijoiden koulutus toteutuu pääasiassa verkko-opintoina ja niihin liittyvinä näyttöinä (näyttöpäivinä), joten paikkakuntaan sidotun kontaktiopetuksen määrä on kohtuullisen vähäinen ja tutkinto on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Tarvittaessa myös yhteishaun kautta valittavat tutkinto-opiskelijat voivat tehdä opintojaan etäryhmässä. AMK-tutkinnon suorittaminen vaatii kuitenkin korkeaa opiskelumotivaatiota ja -osaamista, kykyä opintojen aikataulutukseen suhteessa muuhun elämään 3,5 vuoden ajan sekä mahdollisuutta osallistua noin viikon mittaisiin lähijaksoihin 3-4 kertaa lukuvuodessa. 

AMK-koulutuksen aikana suoritettavien Palloliiton lajikoulutusten kustannuksista vastaa valmentaja (tai edustamansa seura) itse (pl. ensimmäisen opiskeluvuoden lajisisällöt). Samoin opiskelija vastaa itse koulutuksen aikana järjestettävien lähijaksojen majoitus- ja ruokailukustannuksista.

Lisätietoja:

Heikki Hannola
Yliopettaja, Lapin AMK
heikki.hannola(a)lapinamk.fi
0405454711

Santeri Suvala
Pohjois-Suomen valmennuskeskuksen kouluttaja, Suomen Palloliitto
santeri.suvala(a)palloliitto.fi
0407675668